ק"ש בנץ החמה


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי אוריאל » 10 אוקטובר 2018, 23:42

אם אחד מתעורר בנץ החמה, ומתפלל יותר מאוחר, האם יש ענין לקרוא ק"ש בנץ החמה, או שכל ענין הנץ הוא להתפלל בנץ החמה, אבל לקרוא ק"ש לא מצאנו.
כמו כן האם יש ענין אחר, מצד זריזין מקדימין למצוות. וזה לאו דוקא בנץ, אלא אם אחד מתפלל שעתיים אחרי שהוא קם [ועד אז לומד וכדו'], יש ענין לקרוא ק"ש מיד כדי להרוויח את זריזין מקדימין למצוות?

ערכים:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 10 אוקטובר 2018, 23:47

אוריאל כתב: ...
כמו כן האם יש ענין אחר, מצד זריזין מקדימין למצוות. וזה לאו דוקא בנץ, אלא אם אחד מתפלל שעתיים אחרי שהוא קם [ועד אז לומד וכדו'], יש ענין לקרוא ק"ש מיד כדי להרוויח את זריזין מקדימין למצוות?
רבינו יונה ברכות ד' ב' בדפי הרי"ף ד"ה ומצינו וז"ל ואע"ג דאמרינן שזמנה לכתחילה אינה מהנץ החמה ואילך אפ"ה אם לא קרא אותה קודם הנץ יש לו להקדים ולקרותה במהרה כל מה שיוכל והכי משמע וכו' ע"כ. ונפסק בשו"ע סימן נ"ח ס"ב בזה"ל אם לא קרא אותה קדם הנץ החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל ע"כ. והמ"ב שם סק"י כתב דהוא דין זריזות בעלמא מדין זריזין מקדימין.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי אוריאל » 10 אוקטובר 2018, 23:55

הפקדתי שומרים כתב:רבינו יונה ברכות ד' ב' בדפי הרי"ף ד"ה ומצינו וז"ל ואע"ג דאמרינן שזמנה לכתחילה אינה מהנץ החמה ואילך אפ"ה אם לא קרא אותה קודם הנץ יש לו להקדים ולקרותה במהרה כל מה שיוכל והכי משמע וכו' ע"כ. ונפסק בשו"ע סימן נ"ח ס"ב בזה"ל אם לא קרא אותה קדם הנץ החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל ע"כ. והמ"ב שם סק"י כתב דהוא דין זריזות בעלמא מדין זריזין מקדימין.
אך מאידך, מהמשנה ברורה סוף סי' מו משמע שעדיף לא לצאת ידי חובת ק"ש שלא בציבור, ושם נראה שזאת אפילו אם יתעכב מעט עי"ז, ע"ש. כך שלכאו' צ"ל דמה דמבואר בסי' נח היינו דוקא אם יש לו מנין, והכוונה שעדיף להתפלל מוקדם ככל האפשר, או שיש חילוק בשיעור השיהוי, ודוחק.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 00:01

כבר המ"ב בסימן נ"ח כותב שם "ומ"מ אי"צ להתפלל עבור זה ביחידי או לקרות בלא תפילין". ומציין גם למש"כ בסימן מ"ו ס"ק לא. שעדיף אמירת ק"ש בברכו' ע"פ מעלת זריזין.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 00:08

בענין הזה שמעתי בזמנו מאחד מרבותי מח"ס מלאכת מחשבת על הרמב"ם, מהלך נפלא ומבוסס להסביר היטב את טעם הדין הנ"ל שאינו משום דין זריזין (שהוא דין הנוהג בכל המצוות) אלא דין מסוים בק"ש. וביאר דתרי דיני כתיבי בקרא 'דבוקומך', האחד דין הנוגע לזמן, דזמנה הוא בקומך כל זמן שבנ"א עומדין והיינו עד ג' שעות כדרך בני מלכים, וזהו דין לעיכובא, ועוד דינא אחר נאמר בזה דין 'בקומך דהגברא' והיינו בקומך כפשטיה דמיד שקם מחוייב לקרות ק"ש וצריך לסמוך קריאתה לקימתו, ובנה יסודו בין השאר על פי 'הספרי' ומיישב בצורה נפלאה כמה דברים מוקשים. והדברים מתוקים ולאמיתה של תורה כדרכו.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי אוריאל » 11 אוקטובר 2018, 00:20

מעניין מאד.
יש להעיר שאי בפשטיה של קרא איירינן, הרי הכסף משנה כותב שפשטיה של "בקומך" זה כל היום, כמו ש"בשכבך" זה כל הלילה, וג' שעות אינו אלא מדרבנן, וכן דעת הראשון לציון [האור החיים] וכן אחד מהראשונים המובא בפרי חדש סי' נח [איני זוכר שמו. ודרך אגב מעניין שלמרות שכ"כ בכס"מ, בשו"ע לא גילה דעתו בזה] (איני בא לסתור הדברים האמורים, כי דברי הכס"מ מחודשים, רק להעיר וכנ"ל).

מכל מקום להאמור לעיל, איך שלא יהיה זה לא ממש סמוך לקימתו, כיון שקריאת שמע קוראים רק בתפילה, אמנם כ"ה לשון הגמרא "מה ק"ש סמוך למיטתו" (ברכות ד:).

אם כן נמצא שהלכה למעשה, בשאלה האמורה לעיל [שנשאלתי היום], עדיף לו שלא לקרוא ק"ש אם יודע בבירור שיקראנה בציבור בזמנה.

ובפרט שלפי הגר"א יפסיד הענין של סמיכת גאולה לתפילה, כמובא שם בס' מו בביאור הלכה.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 00:27

זו הערה יפה שצריך לבדוק, אם מוסכם בזה על כל הראשונים.
אין צורך (הוספה בנוגע לשאלה ב') שיהיה דוקא בעת הקימה ממש, אלא כל רגע שהוא יותר מוקדם וסמוך לקימה יש לו עדיפות על המאוחר ממנו.
נכון כך כותב המ"ב הנ"ל להלכה ולמעשה שלא יתפלל בשביל להקדים ק"ש, יחידי.


אאא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 257 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש בנץ החמה

שליחה על ידי אאא » 11 אוקטובר 2018, 01:36

אוריאל כתב:אם אחד מתעורר בנץ החמה, ומתפלל יותר מאוחר, האם יש ענין לקרוא ק"ש בנץ החמה,
ודאי.
הרי הרמב"ם [הל' קרי"ש א' י"א] כתב שעיקר זמן קריאת שמע הוא עישור שעה קודם הנץ [דהיינו 6 דק' קודם הנץ], ורק עם עבר ואיחר יכול לקרוא אח"כ עד סוף ג' שעות ביום [עד סוזק"ש].
נמצא שעיקר זמן קריאת שמע הוא דווקא מעט לפני הנץ, בלי קשר לתפילת שחרית.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: שאר לעמו | 0 אורחים