לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

דור ההפלגה

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
דע מה שתשיב
הודעות: 53
הצטרף: 01 אוקטובר 2018, 22:59
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דור ההפלגה

שליחה על ידי דע מה שתשיב » 11 אוקטובר 2018, 00:04

כל מי שיש בידו מידע לבאר את עניינם שבוודאי יש בו עומק רב כמו שמבואר בפסוק ולא יבצר מהם לעשות את אשר יזמו אשמח מאד אם ישתף


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 00:19

רצוי שתבהיר את שאלתך. מן הסתם הערתך מתיחסת בנוגע למעשה הלא רציונאלי..של דור הפלגה לבנות מגדל עד השמים וכו'. ואם אכן זו הע' ראה מש"כ רבנו בחיי (יא ד)-
ונעשה לנו שם. על דרך הפשט היו מבקשים להתישב במקום אחד להיותם מחוברים יחד ולא מצאו מקום אלא שנער, ועל כן רצו לבנות להם עיר ומגדל שיהיה מחזיק את כולם, העיר לישוב והמגדל לאות ולשם שיראוהו בני כל העולם ויישירו נגדו ויתישבו באותה העיר ולא במקום אחר, וזה טעם פן נפוץ, ועל כן הפיצם ה' לפי שבאו כנגד כוונתו שהיא שיתפשטו האומות בכל העולם ויתישבו בכל המקומות שבארץ, לפי שלכך בראה ולשבת יצרה:

הכתב והקבלה שם - נבנה לנו עיר. לרבותינו לא היו טפשים לבנות עיר אשר תספיק לכל באי עולם, אבל פשעו ומרדו בה' וכולם ע"ש ע"ז נתכונו, אמרו (במדרש תהלים מובא ברב"ח) אין עיר אלא אלוה שנאמר ואל עיר וקדיש, ויהיה טעם המקרא כאשר ראה דור ההפלגה חרבן העולם ע"י המבול המציאו להם ע"י תחבולות נעלמות מאתנו, לבנות צורה המושפעת מכחות עליונים אשר בידיה ובכחה לדעתם המשובשת להיות עומדת תמיד על המשמר לכל באי עולם להיות להם מבטח עוז להצילם מכל פגעים המתרגשים לבוא בעולם, וטעם עיר משגיח (איין וואכזאמעס אויפמערקזאמעס וועזען, איינען וואכטער), עיר הוא מענין אני ישנה ולבי ער, ולאו דוקא על המקיץ משינה, אבל הוא דמיון, כי הישן אין לו כונה ודעת והער יש לו, וכל המשים את דעתו על דבר יקרא ער כמו ער ועונה (מלאכי ב') יעיר לי אוזן, כנשר יעיר קנו כלומר יכוין בהשגחה לשמרם (בעוואכט), ומלאכי עליון נקראו בשם עיר, ועיר וקדיש, בגזרת עירין (דניאל ד') וכפי' רש"י שם ע"ש שהוא ער לעולם המתחלפים בכל עת לעמוד על משמרת עבודתם כמאמר שלש משמרות הוי הלילה:
ומגדל. לצורה ההיא נבנה מגדל גבוה להעמידה עליו, כדרך כל שומר העומד על המשמר במקום גבוה, או להקריב' בכל האפשרי אל קבלת השפעות העליונות:
וראשו בשמים. ראש הצורה ההיא יהא נטוי למעשה נגד השמים (גען היממעל געריכטעט), וטעמו ירים הנהגתו נגד הנהגה השמימית (גענען דען היממלישען עמפארהעבען), ובזה לא יהיו עוד יושבי תבל נכנעים תחת הנהגה הטבעית המוטבעת בצבא השמים ממעל, כי הנהגתו יתברך בעולם התחתון הוא באמצע צבאי השמים וחייליהן כפי מה שהשפיע להם טבע מסודר לחייב באלה התחתונים מה שיורו צבאי השמים במצביהם ובתנועותיהם, ככתוב ה' בשמים הכין כסאו ירצה באמצעות צבא השמים הכין כסאו ר"ל הנהגת עולם התחתון, והטפשים האלו דמו בדעתם המשובשת שיוכלו לשנות ולהפך תולדות הטבעיות ע"י צורה הנעבדת בעבודות ידועות אצלם (עי' רמב"ם ריש הל' ע"ז מדעות המשובשת מדורות הקדמוניות בזה, ומבואר יותר בתקונים ד' ק'). ואותו ב' בשמים כמו אם ה' הסיתך בי כלומר נגדי וילחם בישראל נגד ישראל, וכן בשמים נגד השמים כלומר נגד הנהגה הטבעית המסודרת בשמים:

העמק דבר שם - וראשו בשמים. זה ודאי לא יעלה עה"ד שיהיה עיר אחת לכל העולם אלא כסבורים שיהיו כל הערים סמוכות וטפלות לאותו העיר שבה המגדל ויהיה המגדל לצפות ממנו למרחוק אחר כל הישוב שלהם שלא יהיו נפרדים בארץ אחרת. ע"כ נצרך שיהיה ראשו בשמים:
ונעשה לנו שם. אנשים משגיחים וממונים על הדבר ויהיו שרי צבא להעניש את העובר. דבל"ז אינו מועיל המגדל. וכ"ז היה לחשש. פן נפוץ על פני כל הארץ. אמנם יש להבין מה חששו אם יצאו כמה לארץ אחרת. ומובן שזה היה שייך לדברים אחדים שהיה ביניהם ובאשר אין דעות ב"א שוים חששו שלא יצאו ב"א מדעה זו יהיו במחשבה אחרת ע"כ היו משגיחים שלא יצא איש מישוב שלהם. ומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לטריפה כאשר עשו לא"א. נמצא היו דברים אחדים שביניהם לרועץ שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כעתם. ויבואר עוד להלן ו':

בנוגע לדון אותם לכף זכות, ידוע החזון איש באגרות שכתב בתוקף כנגד מי שניסה ליפות ולפרש שעם ישראל לא באמת היו שקועים במ"ט שערי טומאה במצרים, וטענת החזו"א כנגד, שאחר שהדברים נתבררו אצל חז"ל לא כך, אין לנו ליפות את המציאות שלא היתה. ודון מינה ואוקי באתריה, אבל צריך לבדוק בחז"ל והראשונים אם מצאו לדון אותם לכף זכות במשהו.


פותח הנושא
דע מה שתשיב
הודעות: 53
הצטרף: 01 אוקטובר 2018, 22:59
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי דע מה שתשיב » 11 אוקטובר 2018, 00:26

יישר כוח אבל כוונתי היתה על עצם מחשבת הכפירה ולכאורה העיר והמגדל היו רק סמל ליסוד אמונתם והרי כמו שכבר הבאתי שהקדוש ברוך הוא אומר ולא יבצר מהם לעשות כאשר יזמו וגם מבואר שכל עניינם היה שהיו כולם עם אחד ושפה אחת וכשרצה הקדוש ברוך הוא להפר זממם עירב שפתם ועוד מבואר בפסוק שכדי להפר זממם היה צורך בירידה וכל ירידה היא ירידת השכינה על כורחנו שכמעט ועלתה בידם כביכול להכריח הבורא לקיים מחשבתם הרעה


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 00:42

כעת השאלה ממוקדת תודה. ראה בכתב והקבלה בהודעה לעיל ד"ה ומגדל שעמד בחלק מהע'. ורבינו בחיי שהבאתי בהמשך דבריו הוא עוסק בזה ונעתיקו כאן אולי יהיה לתועלת.

רבינו בחיי - ובמדרש של עשרת הדברות ראיתי שאמרו נקח קרדומות ונבקיע השמים ויזובו, כדי שלא יעשה לנו כמו שעשה לדור המבול, ונעשה חתיכות מן השמים, ונעשה מלחמה עם מלך שבשמים, והיה באותו מגדל שבעים מעלות למזרח וכנגדם שבעים מעלות למערב, והקב"ה ירד שם עם שבעים מלאכים ובלבל לשונם ודבריהם, עד כאן. ועוד בבראשית רבה (לח, ו) אמרו לא כל הימנו שיבור לו העליונים בואו ונעשה עמו מלחמה, עד כאן:
ועל דרך השכל ונעשה לנו שם, היו אנשי הפלגה רשעים משכילים בכל חכמה ועשו העיר והמגדל כדי להנצל מהמבול של אש, מפני שכבר ראו אבדון העולם במבול של מים, פחדו לנפשם והוצרכו לעשות בנין מקום שאם ירצה להביא מבול של אש ולשרוף את העולם שינצלו מהם ולא תקרב האש בגבולם, וזהו ענין המלחמה המוזכר במדרש כלומר להעז עם הכוחות העליונים בהיפך רצונו יתברך, ולקשור חלק מיסוד האש שלא יוכל להתקרב אל העיר, כשם שמצינו אף בדורנו זה קצת החכמים שיודעים כח לקשור חלק אחד מן הברק (והוא הידוע כעת בשם דאננעראבלייטער ונמצא רשום מזה גם בתוספתא שבת פרק ז) שלא יבוא אלא בגבול ידוע. ועוד לטעם אחר, כי מפני שראו שגזר הקב"ה מיתה על אדם הראשון והיו רואים עצמם בעלי כח וגבורה עצומה וגדולים בחכמה ובקומה, והיו חייהם ארוכים ולא יבצר מהם לעשות כל דבר, והנה הם בני תמותה, ענפים מקולקלים בקלקול השורש, לכך חשבו תחבולה שיעשו בנין ולהגביה למעלה עד שיעור ידוע כדי להנצל מן המיתה. ומטעם הזה הפיצם ה' שחשבו כנגד גזירתו יתברך:
והנה הפסוקים סוגרים הדלת בעד המחשבות הרעות שהיו חושבים בלבם ולא רצו לפרסמם. ואל הענין הזה רמזו במדרש שאמרו (בראשית רבה לח, ו) ודברים אחדים אחודים כלומר סגורים, מעשה דור המבול נתפרש מעשה דור הפלגה לא נתפרש, עד כאן. ושמעתי כי בוני המגדל היו שבעים ואין ספק כי היה להם בזה כוונה ידועה:
ועל דרך הקבלה ונעשה לנו שם, היה חטאם חטא אביהם הראשון שקיצץ בנטיעות, כן האנשים האלה קיצצו בנטיעות והפרידו הפרי מן האילן, זהו שאמר ונעשה לנו שם, כלשון הכתוב בדור אנוש שהיו עובדי עבודה זרה שהזכיר בו שם, שנאמר (בראשית ד, כו) אז הוחל לקרא בשם ה', והוחל מלשון חלול ה', וכן הזכיר בכאן וזה החלם לעשות, כי המעשה ההוא היה חלול ה'. או נאמר כי אז הוחל והחלם מלשון התחלה, ואין להוציאם מפשוטן, והענין בשניהם כי היו עושים התחלה מן הסוף, וזהו הקיצוץ, על כן הזכיר לשון וזה החלם לעשות, כלומר עושים התחלה מן הסוף הנקרא זה, ונקרא שם כי כן אמרו ונעשה לנו שם, היא המדה האחרונה, ולא היו מאמינים למעלה ממנה והיו בזה מקצצים בנטיעות, מפני זה נאמר עליהם ויהי בנסעם מקדם, ודרשו חז"ל (בראשית רבה לח, ז) הסיעו עצמם מקדמונו של עולם. וכדי לבאר כי החטא הזה שלהם הוא חטאו של אדם הראשון על כן אמר אשר בנו בני האדם. ואמרו במדרש (שם, ט) בני האדם, מה, בני חמריא, בני גמליא, אלא בנוי דאדם קדמאה. רמזו לנו כי הם בנים דומים לאביהם הראשון בחטא הזה:
ומזה לא תמצא בפרשה זו שיזכיר שם אלהים כשם שהזכיר בפרשת המבול, כי דור המבול כפרו במדה אחרונה, ולכן נשחתו מן הארץ התחתונה וכן מן העליונה בהרחקתם, ועם זה היו נמחים מן העולם הזה והבא. והנה זה מדה כנגד מדה חטאו באלהים ונשחתה להם הארץ שהיא מאלהים, אבל דור הפלגה כפרו בשם המיוחד ולכך הענישם בשמו הגדול והראה להם כוחו, וזהו לשון וירד, הרי שכל אחד נענש במה שחטא בו, והיה ענשם מדה כנגד מדה, כשם שהפרידו הם מה שהיה מחובר ומיוחד, כן ה' יתברך הפריד חיבורם והפיץ אותם על פני כל הארץ, ועוד כי חשבו מחשבה רעה מתוך חכמה שבהם בשיעור קומת המגדל ידוע אצלם בהיותם מחזיקים בכבוד האיקונים וכופרים בשלטון, וכל זה היה בבבל. וכבר ידעת כי כשחרב בית קדשנו ותפארתנו וכלי הקודש גלו שם, גם שם עשה נבוכדנצר צלם הזהב הנקרא בל, וזה שאמר (ירמיה נא, מד) ופקדתי על בל בבבל, וזה שאמר (דניאל ג, א) אקימה הבקעת דורא במדינת בבל, היא הבקעה שבכאן שהזכיר וימצאו בקעה, וכל זה ביקוע ביחוד וקיצוץ בנטיעות, והקב"ה ישמרנו משגיאות ילמדנו וידריכנו באמיתו:


תלמיד צעיר
הודעות: 168
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 01:10

אפשר שתימצא את מבוקשך בשיעוריו של הגאון רבי משה שפירא ויסוד דבריו שכיוון שמסר הקדוש ברוך הוא את הבחירה בידיו ורצו להיתאחד כנגד רצונו יתברך ואז אין לו יתברך קיום לרצונו ומן הדין היה לו להחריב את עולמו רק שכביכול כבול לשבועתו שלא יחריב עולמו והיה ניצרך להזניח את העולם לרצון האדם


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי יהודה1 » 11 אוקטובר 2018, 09:15

מה שאני התעוררתי להקשות מתוך הדברים. מה זה מה שאמר ה' ועתה לא ייבצר מהם וכו' והרי היה יכול להניחם שיראו בסוף שטעו. ומה צורך להפיצם שיחדלו לבנות העיר. ולא משמע שזה היה כדי להצילם שלא יחטאו יותר.


שמעיה
משתמש ותיק
הודעות: 1498
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי שמעיה » 11 אוקטובר 2018, 09:52

לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך:
אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא.
ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מפני אובדן ההערכה העממית אליו ואולי אף התקוממות ברבות הימים.
לשם כך, החל בבניית מגדל, ולנבערים הסביר שמדובר בעמוד גבוה האמור לתמוך בשמים, או אף לבסיס יציאה למתקפה על הכוחות העליונים. ובכך משך את לבבם להאמין בו ובאלהותו.
תוכנית זו הייתה יכולה להצליח, בכך שההמון היה מאמין בנמרוד ומקבל את דבריו כפשוטם. ולא יבצר מנמרוד כל אשר יזם לעשות. יוזמתו לא הייתה להלחם בבורא, מאחר והוא עצמו ידע כי אינו אלא ככל האנשים. תוכניתו היתה להטעות את הציבור, וזה אכן לא נבצר ממנו. על כן התערב ה' בנעשה, וקלקל את מחשבתו והשיב לו גמולו בראשו.


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי יהודה1 » 11 אוקטובר 2018, 13:53

שמעיה כתב:לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך:
אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא.
ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מפני אובדן ההערכה העממית אליו ואולי אף התקוממות ברבות הימים.
לשם כך, החל בבניית מגדל, ולנבערים הסביר שמדובר בעמוד גבוה האמור לתמוך בשמים, או אף לבסיס יציאה למתקפה על הכוחות העליונים. ובכך משך את לבבם להאמין בו ובאלהותו.
תוכנית זו הייתה יכולה להצליח, בכך שההמון היה מאמין בנמרוד ומקבל את דבריו כפשוטם. ולא יבצר מנמרוד כל אשר יזם לעשות. יוזמתו לא הייתה להלחם בבורא, מאחר והוא עצמו ידע כי אינו אלא ככל האנשים. תוכניתו היתה להטעות את הציבור, וזה אכן לא נבצר ממנו. על כן התערב ה' בנעשה, וקלקל את מחשבתו והשיב לו גמולו בראשו.
אולי ייתכן לומר כך אבל בגמרא (סנהדרין קט) משמע שניסו באמת ולא רק הטעו את הפתאים


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי יהודה1 » 11 אוקטובר 2018, 14:05

ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)


צבי500
הודעות: 172
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי צבי500 » 11 אוקטובר 2018, 15:25

החללית הראשונה לירח, באור נפלא לדור הפלגה מרבי יונתן איבשיץ
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שמעיה
משתמש ותיק
הודעות: 1498
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי שמעיה » 11 אוקטובר 2018, 15:48

יהודה1 כתב:
שמעיה כתב:לעניות דעתי ניתן לומר בפשטות כך:
אחר הטראומה שנשארה חקוקה בלב בני הדור בני ניצולי המבול, תלו המון העם את יהבם בגיבורים אנשי השם, נמרוד וחבר מרעיו. ושאלום האיך הם מתכוננים לאסון דומה העלול לבוא.
ברור שלנמרוד ושריו לא היה כל פתרון לבעיה זו. אלא שמבחינתו, על החשש למחיה חוזרת של כל היקום, התווסף הפחד מפני אובדן ההערכה העממית אליו ואולי אף התקוממות ברבות הימים.
לשם כך, החל בבניית מגדל, ולנבערים הסביר שמדובר בעמוד גבוה האמור לתמוך בשמים, או אף לבסיס יציאה למתקפה על הכוחות העליונים. ובכך משך את לבבם להאמין בו ובאלהותו.
תוכנית זו הייתה יכולה להצליח, בכך שההמון היה מאמין בנמרוד ומקבל את דבריו כפשוטם. ולא יבצר מנמרוד כל אשר יזם לעשות. יוזמתו לא הייתה להלחם בבורא, מאחר והוא עצמו ידע כי אינו אלא ככל האנשים. תוכניתו היתה להטעות את הציבור, וזה אכן לא נבצר ממנו. על כן התערב ה' בנעשה, וקלקל את מחשבתו והשיב לו גמולו בראשו.
אולי ייתכן לומר כך אבל בגמרא (סנהדרין קט) משמע שניסו באמת ולא רק הטעו את הפתאים
לא ראיתי בגמרא כל סתירה למה שכתבתי.
יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
ליצנותא דעבודה זרה.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי אלימלך » 11 אוקטובר 2018, 20:34

יהודה1 כתב: "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו
פשוט דעל דבי רבי שילא ועיין יד רמ"ה


פותח הנושא
דע מה שתשיב
הודעות: 53
הצטרף: 01 אוקטובר 2018, 22:59
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי דע מה שתשיב » 13 אוקטובר 2018, 22:45

באמת יש להקשות על דבי רב שילא וכי טרחה תורה ליכתוב פרשה שלמה על דבר שהוא שטות מוחלטת


גרפיקנער
הודעות: 9
הצטרף: 15 אוקטובר 2018, 22:53
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי גרפיקנער » 15 אוקטובר 2018, 23:05

יש את דעת האור החיים הק' בענין, שמסביר על דרך הפשט.

האור החיים הקדוש מבאר על דרך הפשט את חטא דור הפלגה, שרצו לעשות ריכוז של כל אוכלוסיית העולם במקום אחד, והמגדל יסמן את המקום.
ולהוסיף על דברי האור החיים יש בנותן טעם לומר, שחוקרי כלכלה טוענים שריכוז אוכלוסייה גדולה במקום אחד, מביאה להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר, היות וכל המצאה חדשה - למשל מחרשה, גלגל וכו', מתפשטת מהר בין כולם, ומהווה מקפצה להמצאה הבאה. ואכמ"ל להאריך בזה. ויתכן שזו הייתה כוונתם, שכיון שיש מעט אנשים אחר המבול, ריכוז של כולם במקום אחד יגרום להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר.

אבל רצון הקדוש ברוך הוא היה ליישב את כל העולם כולו, ועל כן בלבל לשונם, והפיץ אותם על פני כל הארץ. יתכן שהמילים 'ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ' מרמזים על נדידת היבשות שארעה אז, וע"י נתקיים רצון ה' ליישב את כל העולם.


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי רמתים צופים » 16 אוקטובר 2018, 00:46

גרפיקנער כתב:יש את דעת האור החיים הק' בענין, שמסביר על דרך הפשט.

האור החיים הקדוש מבאר על דרך הפשט את חטא דור הפלגה, שרצו לעשות ריכוז של כל אוכלוסיית העולם במקום אחד, והמגדל יסמן את המקום.
ולהוסיף על דברי האור החיים יש בנותן טעם לומר, שחוקרי כלכלה טוענים שריכוז אוכלוסייה גדולה במקום אחד, מביאה להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר, היות וכל המצאה חדשה - למשל מחרשה, גלגל וכו', מתפשטת מהר בין כולם, ומהווה מקפצה להמצאה הבאה. ואכמ"ל להאריך בזה. ויתכן שזו הייתה כוונתם, שכיון שיש מעט אנשים אחר המבול, ריכוז של כולם במקום אחד יגרום להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר.

אבל רצון הקדוש ברוך הוא היה ליישב את כל העולם כולו, ועל כן בלבל לשונם, והפיץ אותם על פני כל הארץ. יתכן שהמילים 'ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ' מרמזים על נדידת היבשות שארעה אז, וע"י נתקיים רצון ה' ליישב את כל העולם.
למה אתה תולה פשט זו באוה"ח הק' בשעה שכך פירשו האבן עזרא, הרשב"ם, הרד"ק. ואף הרמב"ן מביא כן בשם "רודפי הפשט" ומקשה על זה.
אבל כהיום כבר נתגלו תעודות מזרחיות קדומות המתארות את מעשה המגדל, ותואם להפליא עם דברי חז"ל המובא ברש"י.


תיובתא
משתמש ותיק
הודעות: 614
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 167 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי תיובתא » 16 אוקטובר 2018, 08:56

יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
לא ידעו את המרחק בין הארץ לשמים, ולכן חשבו שהדבר משמעותי.


גרפיקנער
הודעות: 9
הצטרף: 15 אוקטובר 2018, 22:53
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי גרפיקנער » 16 אוקטובר 2018, 10:37

רמתים צופים כתב:
גרפיקנער כתב:יש את דעת האור החיים הק' בענין, שמסביר על דרך הפשט.

האור החיים הקדוש מבאר על דרך הפשט את חטא דור הפלגה, שרצו לעשות ריכוז של כל אוכלוסיית העולם במקום אחד, והמגדל יסמן את המקום.
ולהוסיף על דברי האור החיים יש בנותן טעם לומר, שחוקרי כלכלה טוענים שריכוז אוכלוסייה גדולה במקום אחד, מביאה להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר, היות וכל המצאה חדשה - למשל מחרשה, גלגל וכו', מתפשטת מהר בין כולם, ומהווה מקפצה להמצאה הבאה. ואכמ"ל להאריך בזה. ויתכן שזו הייתה כוונתם, שכיון שיש מעט אנשים אחר המבול, ריכוז של כולם במקום אחד יגרום להתפתחות טכנולוגית מהירה יותר.

אבל רצון הקדוש ברוך הוא היה ליישב את כל העולם כולו, ועל כן בלבל לשונם, והפיץ אותם על פני כל הארץ. יתכן שהמילים 'ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ' מרמזים על נדידת היבשות שארעה אז, וע"י נתקיים רצון ה' ליישב את כל העולם.
למה אתה תולה פשט זו באוה"ח הק' בשעה שכך פירשו האבן עזרא, הרשב"ם, הרד"ק. ואף הרמב"ן מביא כן בשם "רודפי הפשט" ומקשה על זה.
אבל כהיום כבר נתגלו תעודות מזרחיות קדומות המתארות את מעשה המגדל, ותואם להפליא עם דברי חז"ל המובא ברש"י.
יישר כוח על ההפניות. לא הכרתי אותם. בכל אופן, לאחר העיון, דברי האור החיים מבוארים יותר עקב אריכותם, לעומת הקיצור של האבן עזרא והרשב"ם.


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי רמתים צופים » 16 אוקטובר 2018, 10:57

תיובתא כתב:
יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
לא ידעו את המרחק בין הארץ לשמים, ולכן חשבו שהדבר משמעותי.
מה זה השמים?
ויקרא אלוקים לרקיע שמים, לא כן?
השמים היינו האוויר שלמעלה מראשונה


תיובתא
משתמש ותיק
הודעות: 614
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 167 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי תיובתא » 16 אוקטובר 2018, 11:10

רמתים צופים כתב:
תיובתא כתב:
יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
לא ידעו את המרחק בין הארץ לשמים, ולכן חשבו שהדבר משמעותי.
מה זה השמים?
ויקרא אלוקים לרקיע שמים, לא כן?
השמים היינו האוויר שלמעלה מראשונה
כתוב שרצו לעשות סמוכות לשמים, משמע שהבינו שהשמים הם חומר קשיח שיש להחזיקו, ולא ידעו את מרחקו.


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי יהודה1 » 16 אוקטובר 2018, 13:45

תיובתא כתב:
יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
לא ידעו את המרחק בין הארץ לשמים, ולכן חשבו שהדבר משמעותי.
המרחק מוזכר בגמרא אלא אם תאמר שהגמרא מקשה שהרי דור הפלגה לא ידעו. ובפרדר"א כתוב שהיה 70 מיל והוא הרבה למעלה מגובה האוורסט שהוא כתשעה מילין. ואכתי הוא דוחק להקשות שהרי נוח להם ממקום שקל להם לקבץ איליו ובלבד שיעלו אחר כך והגובה שמוסיף ההר לא מועיל להם.


תיובתא
משתמש ותיק
הודעות: 614
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 167 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דור ההפלגה

שליחה על ידי תיובתא » 16 אוקטובר 2018, 14:01

יהודה1 כתב:
תיובתא כתב:
יהודה1 כתב:ואגב קשה לי גם על הגמרא שם "מאי עבוד אמרי דבי רבי שילא נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונכה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו מחכו עלה במערבא א"כ ליבנו אחד בטורא" על מי מחכו ומה רוצים בזה. (כי אי אפשר שלגלגו על רבי שילא שעל זה לא ענו כלום. אלא על דור הפלגה עצמם, ומה נ"מ מלגלוג זה) ועוד הרי המרחק בין הראץ לשמיים גדול הרבה יותר מגובה כל הר שהוא ביחס רב עד שאין משמעות לעליוה על ההר ואפשר לבנות במקום שנח לאסוף אליו אנשים.
מן הארץ לרקיע 500 שנה וכו'נמצא לרקיע העליון 7000 שנה וגובה ההר הגבוה ביותר אינו אלא מהלך כמה שעות גובה (הר אוורסט כ9 קילומטר)
לא ידעו את המרחק בין הארץ לשמים, ולכן חשבו שהדבר משמעותי.
המרחק מוזכר בגמרא אלא אם תאמר שהגמרא מקשה שהרי דור הפלגה לא ידעו. ובפרדר"א כתוב שהיה 70 מיל והוא הרבה למעלה מגובה האוורסט שהוא כתשעה מילין. ואכתי הוא דוחק להקשות שהרי נוח להם ממקום שקל להם לקבץ איליו ובלבד שיעלו אחר כך והגובה שמוסיף ההר לא מועיל להם.
יפה כתבת. הגמרא ידעה, אך אין סיבה לומר שגם הם ידעו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יפה מראה | 0 אורחים