עונשו של קין

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 00:36

אשמח אם מישהו יש בידו תשובה למה קין שהרג במזיד נענש ב"נע ונד תהיה בארץ" דהיינו גלות,
והרי גלות היא עונשו של רוצח בשוגג?


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 02:15

יכול להיות שהעניין הוא כיון שאז לא היה ב"ד וממילא לא היה אפשרות להרוג את קין על מה שעשה וממילא עונשו וכן עונשו של כל מי שהיה רוצח בין בשוגג ובין במזיד שגואל הדם היה יכול להורגו והרי הדין הוא שמי שנמצא בהרי מקלט שזהו בעצם גלות לא יהיה אפשרות לגואל הדם להורגו ועל כך התפלל קין ונענה שיהיה הוא כביכול בערי מקלט שיהיה נע ונד בארץ כל הזמן שזה בעצם גלות וממילא לא יהיה מותר לגואל הדם לרוצחו.
אני כותב זאת לא מתוך ידיעת הדברים אלא מסברת הלב.


יצחק
הודעות: 1367
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 457 פעמים
קיבל תודה: 433 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי יצחק » 11 אוקטובר 2018, 08:28

מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 295 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי יהודה1 » 11 אוקטובר 2018, 09:03

למה לא פשוט, באמת נגזר על קין למות מיד ועונש נע ונד הוא דרך לקיום העונש וכמו שאמר "והיה כל מוצאי יהרגני" אבל על ידי שעשה תשובה והתפלל נמחל לו ונשאר עליו עונש הגלות בלבד והמיתה נדחתה לשבעה דורות.
מבואר בחז"ל שמה שקין אמר גדול עווני מנשוא וכו' היה שם גם תשובה.


שמעיה
הודעות: 1878
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 547 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי שמעיה » 11 אוקטובר 2018, 09:46

יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
זרעו של קין לא כלה אחר שבע דורות לפי המדרש שרק לאחר שקין נהרג נולד שת.
יש מן הראשונים הסוברים שקין לא מת כי אם במבול.


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 12:21

יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
עיין מה שכתב במדרש הגדול שהסיבה שהיהיה נע ונד בראת זה כיון שגלות מכפרת על רוצח.
ומה שכתבת שלא היה לו עיר מקלט ולכך אינה כגלות. יש לך מקור לעניין אני יודע שעיר מקלט זה אפשרות לגולה לגלות למקום בו לא יהרוג אותו גואל הדם. (במדבר לבנ"י היה עיר מקלט? )
ועוד מה שכתבת שלא היה לו מקום כלל על פני האדמה עיין בפסוקים אח"כ וראה שכתוב וישב קין בארץ נוד עיין רש"י שכתב ארת נוד שכל הגולים נדים שם נראה מדבריו משהוא כעין עיר מקלט.
ועוד גבי מה שכתבת שנע ונד זהוי קללה מחמת האדמה לא ירדתי חסוף דעתך אבל יש מח׳ בין רש"י לאבן עזרא בעניין ונראה מרש"י שנע ונד זה בגלל שקין רצח ואילו באבן עזרא זה נראה כתוצאה מהקללה שקילל הקב"ה את האדמה שלא תצמיח טוב ממילא יוצא שיצטרך לנוד בארץ כי לא תספק לו כדי מחייתו.
והנה עיינתי במדרש רבה פכ"ב י"ב שכתב שנתכנסו כל החיות להרוג את קין מדין גואל הדם ולכך עשה הקב"ה אות לקין וראה בהמשך רב אמר עשאו אות לרצחנים וראה פי׳ מהרז"ו שכתב שעשה הקב"ה את קין כרוצח בשוגג ולכך גלה גלה לרוח מזרחית למקלט וכמ"ש קדמת עדן שזה כמו שפי׳ שזה ארץ נוד שהיא היתה לו למקלט.
והנה עוד נצאתי בעזרתו ית׳ שרס"ג כתב בספר האמונות והדעות מ"ב פ"ג שהסיבה שלא נהרג קין כיון שלא היה עדים ודינים באותו הזמן וברוך שכיוונתי.
למעשה נראה לי לפ׳ את אשר פי׳ כבר שלא היו יכולים להורגו מחמת הדין כי לא היו עדים ודיני וכדברי הרס"ג ולכך היה את דין גואל הדם שבאו החיות להורגו וכמו שמוזכר כבר במדרש רבה וע"ז אמר הקב"ה שעליו לגלות והתחנן קין לפני הקב"ה כיון שהחיות יכלו להורגו מדין גואל הדם כי הרי אינו בעיר מקלט ולכך עשה לו הקב"ה אות שלא ימות והלך לארץ נוד שהיא בעצם עיר המקלט.
האם מישהוא יוכל להביא את הרס"ג פשוט אינו תח"י ואני לא ראיתיו בפנים.


אברעמעלע
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי אברעמעלע » 11 אוקטובר 2018, 12:49

יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
בטח. זה מפורש בפסוק ואחות תובל קין נעמה שהיא אשת נח.


יאיר
הודעות: 1206
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי יאיר » 11 אוקטובר 2018, 13:19

אברעמעלע כתב:
יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
בטח. זה מפורש בפסוק ואחות תובל קין נעמה שהיא אשת נח.
תובל קין זה מישהו אחר. זה לא קין.


פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 13:33

תלמיד צעיר כתב:
יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
עיין מה שכתב במדרש הגדול שהסיבה שהיהיה נע ונד בראת זה כיון שגלות מכפרת על רוצח.
ומה שכתבת שלא היה לו עיר מקלט ולכך אינה כגלות. יש לך מקור לעניין אני יודע שעיר מקלט זה אפשרות לגולה לגלות למקום בו לא יהרוג אותו גואל הדם. (במדבר לבנ"י היה עיר מקלט? )
ועוד מה שכתבת שלא היה לו מקום כלל על פני האדמה עיין בפסוקים אח"כ וראה שכתוב וישב קין בארץ נוד עיין רש"י שכתב ארת נוד שכל הגולים נדים שם נראה מדבריו משהוא כעין עיר מקלט.
ועוד גבי מה שכתבת שנע ונד זהוי קללה מחמת האדמה לא ירדתי חסוף דעתך אבל יש מח׳ בין רש"י לאבן עזרא בעניין ונראה מרש"י שנע ונד זה בגלל שקין רצח ואילו באבן עזרא זה נראה כתוצאה מהקללה שקילל הקב"ה את האדמה שלא תצמיח טוב ממילא יוצא שיצטרך לנוד בארץ כי לא תספק לו כדי מחייתו.
והנה עיינתי במדרש רבה פכ"ב י"ב שכתב שנתכנסו כל החיות להרוג את קין מדין גואל הדם ולכך עשה הקב"ה אות לקין וראה בהמשך רב אמר עשאו אות לרצחנים וראה פי׳ מהרז"ו שכתב שעשה הקב"ה את קין כרוצח בשוגג ולכך גלה גלה לרוח מזרחית למקלט וכמ"ש קדמת עדן שזה כמו שפי׳ שזה ארץ נוד שהיא היתה לו למקלט.
והנה עוד נצאתי בעזרתו ית׳ שרס"ג כתב בספר האמונות והדעות מ"ב פ"ג שהסיבה שלא נהרג קין כיון שלא היה עדים ודינים באותו הזמן וברוך שכיוונתי.
למעשה נראה לי לפ׳ את אשר פי׳ כבר שלא היו יכולים להורגו מחמת הדין כי לא היו עדים ודיני וכדברי הרס"ג ולכך היה את דין גואל הדם שבאו החיות להורגו וכמו שמוזכר כבר במדרש רבה וע"ז אמר הקב"ה שעליו לגלות והתחנן קין לפני הקב"ה כיון שהחיות יכלו להורגו מדין גואל הדם כי הרי אינו בעיר מקלט ולכך עשה לו הקב"ה אות שלא ימות והלך לארץ נוד שהיא בעצם עיר המקלט.
האם מישהוא יוכל להביא את הרס"ג פשוט אינו תח"י ואני לא ראיתיו בפנים.
אם החיות רצו להורגו מדין גואל הדם למה הקב"ה מנע את זה מהם ע"י אות הרי זהו דינו


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 295 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי יהודה1 » 11 אוקטובר 2018, 13:48

יאיר כתב:
אברעמעלע כתב:
יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
בטח. זה מפורש בפסוק ואחות תובל קין נעמה שהיא אשת נח.
תובל קין זה מישהו אחר. זה לא קין.
הוא כנראה הקשה על הלשון "כפי הנראה" הרי מפורש בפסוק שאחות תובל קין שנולדה מקין היא אשת נח. אבל @יצחק התכוין שכנראה שמוכרח להיות כך על פי סדר הבריאה ולכן רצה ה' לפטור את קין מעונשו כדי שיוכל להוליד.


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 14:24

החפץ להחכים כתב:
תלמיד צעיר כתב:
יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
עיין מה שכתב במדרש הגדול שהסיבה שהיהיה נע ונד בראת זה כיון שגלות מכפרת על רוצח.
ומה שכתבת שלא היה לו עיר מקלט ולכך אינה כגלות. יש לך מקור לעניין אני יודע שעיר מקלט זה אפשרות לגולה לגלות למקום בו לא יהרוג אותו גואל הדם. (במדבר לבנ"י היה עיר מקלט? )
ועוד מה שכתבת שלא היה לו מקום כלל על פני האדמה עיין בפסוקים אח"כ וראה שכתוב וישב קין בארץ נוד עיין רש"י שכתב ארת נוד שכל הגולים נדים שם נראה מדבריו משהוא כעין עיר מקלט.
ועוד גבי מה שכתבת שנע ונד זהוי קללה מחמת האדמה לא ירדתי חסוף דעתך אבל יש מח׳ בין רש"י לאבן עזרא בעניין ונראה מרש"י שנע ונד זה בגלל שקין רצח ואילו באבן עזרא זה נראה כתוצאה מהקללה שקילל הקב"ה את האדמה שלא תצמיח טוב ממילא יוצא שיצטרך לנוד בארץ כי לא תספק לו כדי מחייתו.
והנה עיינתי במדרש רבה פכ"ב י"ב שכתב שנתכנסו כל החיות להרוג את קין מדין גואל הדם ולכך עשה הקב"ה אות לקין וראה בהמשך רב אמר עשאו אות לרצחנים וראה פי׳ מהרז"ו שכתב שעשה הקב"ה את קין כרוצח בשוגג ולכך גלה גלה לרוח מזרחית למקלט וכמ"ש קדמת עדן שזה כמו שפי׳ שזה ארץ נוד שהיא היתה לו למקלט.
והנה עוד נצאתי בעזרתו ית׳ שרס"ג כתב בספר האמונות והדעות מ"ב פ"ג שהסיבה שלא נהרג קין כיון שלא היה עדים ודינים באותו הזמן וברוך שכיוונתי.
למעשה נראה לי לפ׳ את אשר פי׳ כבר שלא היו יכולים להורגו מחמת הדין כי לא היו עדים ודיני וכדברי הרס"ג ולכך היה את דין גואל הדם שבאו החיות להורגו וכמו שמוזכר כבר במדרש רבה וע"ז אמר הקב"ה שעליו לגלות והתחנן קין לפני הקב"ה כיון שהחיות יכלו להורגו מדין גואל הדם כי הרי אינו בעיר מקלט ולכך עשה לו הקב"ה אות שלא ימות והלך לארץ נוד שהיא בעצם עיר המקלט.
האם מישהוא יוכל להביא את הרס"ג פשוט אינו תח"י ואני לא ראיתיו בפנים.
אם החיות רצו להורגו מדין גואל הדם למה הקב"ה מנע את זה מהם ע"י אות הרי זהו דינו
השאלה קשה גם ככה בלא קשר לשום הסבר. אבל ראיתי שזה שהקב"ה מנע מהם להורגו עיין במדרש רבה הבאתי למעלה שקין עשה תשובה.


פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 14:25

מצאתי בנושא מדרש שכותב שקין נענש כרוצח בשוגג משום שלא היה לו ממי ללמוד ולאחריו כל רוצח יענש במיתה,
ולכאו' הוא כעין המקושש שלשם שמים נתכוון בשביל שילמדו ממנו עונשו של מחלל שבת


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 14:27

אצל המקושש זה לא היה על חשבון מישהוא אחר וחוץ מזה מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים א"כ מה היה העניין של קין להפוך את הרוצח הבא אחריו למזיד?


פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 14:32

לא הבנת את דברי כראוי לא היה בכוונתי לומר שקין רצח כדי שילמדו ממנו
אלא הבאתי מהמעשה של מקושש שלא מענישים קודם שהיה דוגמא לאחד שנענש
בתקווה להבנה


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 14:37

החפץ להחכים כתב:לא הבנת את דברי כראוי לא היה בכוונתי לומר שקין רצח כדי שילמדו ממנו
אלא הבאתי מהמעשה של מקושש שלא מענישים קודם שהיה דוגמא לאחד שנענש
בתקווה להבנה
אתה מתכוין לאחד שעשה כיון שפה קין לא נענש ועוד שא"כ מדוע המקושש עצמו נענש אם לא מענישים קודם שיש אחד שנענש מי יהיה הראשון?


פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 14:42

המקושש עשה את זה על דעת למות ולכן היה אפשר להעניש אותו
ומה ששאלת לגבי קין לכאו' צריך שאחד יענש בעונש כלשהו שאם לא כך לעולם אדם לא יוכל להיענש


תלמיד צעיר
הודעות: 217
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 11 אוקטובר 2018, 14:46

החפץ להחכים כתב: ומה ששאלת לגבי קין לכאו' צריך שאחד יענש במשהו שאם לאכך לעולם אדם לא יוכל להיענש
לא ירדתי לסוף דעתך על איזו שאלה עונה תשובתך?


פותח הנושא
החפץ להחכים
הודעות: 39
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 11:49
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי החפץ להחכים » 11 אוקטובר 2018, 14:48

תלמיד צעיר כתב:
החפץ להחכים כתב:לא הבנת את דברי כראוי לא היה בכוונתי לומר שקין רצח כדי שילמדו ממנו
אלא הבאתי מהמעשה של מקושש שלא מענישים קודם שהיה דוגמא לאחד שנענש
בתקווה להבנה
אתה מתכוין לאחד שעשה כיון שפה קין לא נענש ועוד שא"כ מדוע המקושש עצמו נענש אם לא מענישים קודם שיש אחד שנענש מי יהיה הראשון?
תחילת המשפט


שמעיה
הודעות: 1878
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 547 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי שמעיה » 11 אוקטובר 2018, 15:46

יאיר כתב:
אברעמעלע כתב:
יצחק כתב:מה שקין גלה ממקום מקום לא היה זה עונש גלות של רוצח כי הרי רוצח גולה מעירו לעיר מקלט אבל קין איבד לגמרי את המקום שלו על פני האדמה.
ובאמת העונש הזה בא מחמת האדמה שפצתה את פיה וכו' ולא בגלל עצם ההריגה, אבל לא זה עיקר העונש.
העונש של קין היה כילוי זרעו אחרי שבע דורות,
כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין.
כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
בטח. זה מפורש בפסוק ואחות תובל קין נעמה שהיא אשת נח.
תובל קין זה מישהו אחר. זה לא קין.
ראשית, תובל קין הוא דור שביעי לקין.
אך אשמח לפסוק מפורש שם מבואר שנעמה היא אשת נח.


אברעמעלע
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי אברעמעלע » 11 אוקטובר 2018, 15:52

לפי חשבוני נזכרים בפ' בראשית רק ד' נשים בשמותם חוה, עדה וצילה, ונעמה. חוה כמובן. עדה וצילה שבסיבתן נולד שת, ונעמה אשת נח. אין פסוק מפורש אבל כל זה ידוע. לא זוכר מראה מקומות.

@שמעיה


שמעיה
הודעות: 1878
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 547 פעמים
קיבל תודה: 513 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי שמעיה » 11 אוקטובר 2018, 15:58

אברעמעלע כתב:לפי חשבוני נזכרים בפ' בראשית רק ד' נשים בשמותם חוה, עדה וצילה, ונעמה. חוה כמובן. עדה וצילה שבסיבתן נולד שת, ונעמה אשת נח. אין פסוק מפורש אבל כל זה ידוע. לא זוכר מראה מקומות.

@שמעיה
אז מה יהיה? עם מי התחתן קין; שת; מחויאל; משותאל, ועוד הרבה?
מבואר בתורה במפורש שאדם הראשון הוליד בנים ובנות, שת הוליד בנים ובנות, אנוש הוליד בנים ובנות, וכן הלאה.
אני מסכים שכן ידוע, ואולי אף יש מקור בדברי חז''ל. אך פסוק מפורש, אין.
עריכה: טעיתי. אני שומע את הדיוק שלך. ובכל זאת אין כאן פסוק מפורש.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עונשו של קין

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 אוקטובר 2018, 20:22

יצחק כתב: כאן צריך לשאול את השאלה למה הוא עצמו לא מת, וזו כבר שאלה אחרת. התשובה היא שקין העמיד תולדות (דרך הנשים שנישאו לזרע שת) והעולם כולו הוא מבני בנותיו של קין. כפי הנראה חייב להיות לעולם איזה קשר כלשהו לקין והבל שהם הבנים הראשונים של אדה"ר שנולדו לו ביום הששי ולא יתכן שכולם יהיו רק מכח שת בלבד, ולכן הקב"ה המתין לקין ז' דורות.
רש"י במדבר (כד, יז) כתב בזה"ל -כל בני שת - כל האומות שכלם יצאו מן שת בנו של אדם הראשון:
ובשפתי חכמים שכם כתב -ואע"פ שהיה לאדם גם קין והבל, הא הבל הרגו קין קודם שהיו לו בנים, וקין אע"פ שהיו לו בנים הא מתו כולם במבול, אבל משת בן אדם בא נח שהיה אחר המבול וממנו יצאו כל האומות שהוא בא משת:

מד' רש"י הללו חזינן שהתולדות בעולם מתיחסות לשת עם זאת שנשא מבני בנותיו של קין. וזה קצת הערה לרעיון היפה, שמוכרח להיות זיקה בין קין והעולם, ואילו התורה מיחסת דוקא לשת ויש לחלק, אבל ראוי להעיר. וראה גם באבן עזרא (בראשית ד כד) כתב שם "ולא נשאר שם מחמס אחיו". חזינן שעונשו של קין להכלות ולא נשארו אלא בנותיו שלא נמשכות אחריו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בראשית”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים