גוי יכול לסלוח על גזל?

נושאים שונים

פותח הנושא
מלמד להועיל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 656
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי מלמד להועיל » 12 אוקטובר 2018, 00:33

אם גוי גוזל את חבירו אז הוא חייב מיתה
האם חבירו יכול למחול לו, ואז יפטרו אותו מהמיתה?

גם הסתפקתי אם מה שכתוב שגוי נהרג על פחות משוה פרוטה בגלל שגויים לא יודעים למחול על פחות משו"פ, מה הדין היכן שהגוי שגזלו אותו אומר בפה מלא שהוא כן סולח על זה, האם כן ייפטר, או שזה כעין אומדנא שבנפש שלהם הם לא יכולים למחול ולכן אינו יכול למחול, וממילא גם בשאלה הראשונה הוא יהיה חייב מיתה, אבל משום שהמחילה היא לא מחילה אמיתית

ולמה אני שואל את זה עכשיו? בגלל שמהאור החיים הקדוש בפרשת נח משמע לי מדבריו שגוי לא יכול למחול על גזל, עיין שם

ערכים:


נדיב לב
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1221
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 323 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי נדיב לב » 12 אוקטובר 2018, 01:59

גזל הגוי לא נתן להשבון מה יועיל מחילה.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 143 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי יוסף יוסף » 12 אוקטובר 2018, 08:47

עי' אוה"ח בפרשה שמביא כמה צדדים בזה וז"ל:
ואם תאמר ולמה לא מחלו זה לזה ולא יחתם דינם.
ואולי כי ה' לא רצה לגלות סוד זה אלא לנח ולא לבני דורו, ונח אינו יכול לומר הדבר כי כל מה שאינו באמור הוא בבל תאמר (יומא ד:) וטעם כי הקב''ה היה יודע שלא יחושו על הדבר,
או אפשר שידעו ולא חשו לו, וזה דוחק קצת כי למה לא יתקנו תקנה שאין בה חסרון דבר.
והעיקר הוא שהגם שימחלו לא יועילו כיון שהיה בהם דין גזל וחייבים מיתה הם עליו ואינו בדין מחילה בשום אופן. ולא יקשה לך מאמרם ז''ל שכתבנו למעלה למה שפירשנו שלא היה חיוב מיתה, אין כוונתם ז''ל שלא היו עושים מהגזל זולת זה אלא שהיו עושים כל אופני חמס וכשהיה מזדמן לידם מציאות שלא יכלו לגזול היה מרמאים כסדר האמור והיו מתקבצים אלפים מהם לגזול קופה של תורמוסים:


פותח הנושא
מלמד להועיל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 656
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 202 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי מלמד להועיל » 12 אוקטובר 2018, 11:03

לא הבנתי מה הכוונה באור החיים "כיון שהיה בהם דין גזל וחייבים מיתה הם עליו ואינו בדין מחילה בשום אופן"

האמת היא שאני חשבתי עכשיו להסתפק מי שגנב איש ומכרו והנגנב מחל לגונב, לא ימיתו את הגונב? לפי האור החיים לכאורה אי אפשר למחול עלזה בגלל שחייבים על זה מיתה ואם כן אינו בדין מחילה


נבשר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1425
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 323 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי נבשר » 12 אוקטובר 2018, 12:54

דומה לדעת הראשונים שלא מועילה מחילה בריבית אפי' שמפני חבירו נהיה החוב שלקח ממנו הריבית, מ"מ הוי מחילה ולא מועילה, ועוד כ"ש בזה שאיכא עליו חיוב מיתה. ומה יהא בעדים זוממים שהעידו על מישהו שנתחייב מיתה, ובכאש"ז מתחייבים מיתה, האם מועילה מחילת מי שהעידו עליו, ודעת היראים בכאש"ז שהוי חוב לב"ד ורק קבעו לשלם למי שהעידו עליו.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אוקטובר 2018, 01:14

מלמד להועיל כתב:לא הבנתי מה הכוונה באור החיים "כיון שהיה בהם דין גזל וחייבים מיתה הם עליו ואינו בדין מחילה בשום אופן"

האמת היא שאני חשבתי עכשיו להסתפק מי שגנב איש ומכרו והנגנב מחל לגונב, לא ימיתו את הגונב? לפי האור החיים לכאורה אי אפשר למחול עלזה בגלל שחייבים על זה מיתה ואם כן אינו בדין מחילה
הלילה שאלתי את הגאון האדיר ר"נ קופשיץ שליט"א הערה זו. והשיב לי הלא זה בן אדם למקום. וידוע שהגאון הנ"ל עונה תשובות בקודים. ואני יפרש כונתו כפי הנלענ"ד ואם טעיתי עמי תלין משוגתי. בן נח שגזל מישראל חייב מיתה אף שישראל מוחל על שווה פרוטה ובגמ' סנהדרין נו. שעוסקת בגזל ב"נ, מבואר משום שציער את הישראל באותה עת, לכן נהרג אף שהישראל מוחל לו על זה. ולכאורה גם אם נבין את טעם הגמ' לאשורו (שהרי לכאו' צ"ע וכי נגזר על בן נח מיתה בגלל צער?) לא יתבאר מדוע אם גזל מחבירו ומחל לו הנ"ל יתחייב מיתה, ואין לומר משום שציער את חבירו הגוי, שהרי דבר זה נאמר ביחס לגזלתו מישראל ופשוט. ומ"מ חזינן נקודה אחת, שאצל הגוי חיוב המיתה הוא לאו דוקא בגלל חסרון הממון שבגזל, אלא עצם המעשה יש בו איסור של בן אדם למקום שלכן נענש בגזילת ישראל. ובשונה מאיש ישראל שאם גוזל ייתכן שמלבד איסור גזל מצד הממון יש גם איסור של בן אדם למקום, אצל הגוי על האיסור של בן אדם למקום יש חיוב מיתה בכה"ג. ולפ"ז מובן היטב מדוע לא מועילה מחילת הגוי, משום שהניחא מצד הממון, אבל האיסור של בנ"א למקום לא יועיל כמו בכל איסור. ויש לדון בכל זה.

ועוד שאלתי את הגאון הנ"ל מה הדין בגוי שגזל פחות משוה פרוטה, ונתגייר? והשיב לי שיש בזה גמרא שאפשר ללמוד הימנה ושוב דחה. והמשך הדיון לצערי הסתיים שעה שהנסיעה הסתימה לה.


נבשר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1425
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 323 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי נבשר » 14 אוקטובר 2018, 01:35

חידוש שלכאו' המצוות של גויים הם עניינים של דרך ארץ, או הנהגת העולם, או מצוות שכליות כלשון הראשונים, וא"כ בין אדם לחבירו הנהגות נכונות וטובות לעולם, אבל שיהיה מצוה למקום, זה חידוש. או בנוסח אחר שהראשונים כתבו שגזל היה אפשר לידע לבד שהיא מצוה שכלית, א"כ צריך ללמוד מהתורה בשביל שיהא חייב מיתה, או אולי שהמצוה היא שכלית, והעונש מהתורה, וזה לא הולם את דבריך לכאו'?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אוקטובר 2018, 01:48

צריך להפריד בין האיסור 'בגזל' וכמו שרבינו ניסים גאון מונה לה בהקדמתו כמצוה שכלית, ובין עונש מיתה המתחיב בה, שהוא תלוי אך ורק בבן אדם למקום. (זה פשוט שאין הגיון להרוג על גזל ועוד פחות משוו"פ ועל כרחך שהתורה הטילה על עונש גזילה, והעונש אינו ענין למה שהאיסור נגזר כבר בשכל האדם).


נבשר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1425
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 323 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי נבשר » 14 אוקטובר 2018, 01:55

אבל זה לא מובן איך הצטרפו שני העניינים ביחד, שהיא מצוה שכלית והעונש הוא מיתה, ועוד עונש למקום?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גוי יכול לסלוח על גזל?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אוקטובר 2018, 02:02

זו שאלה כללית על הדין שבן נח נהרג על הגזל שהמצוה היא שכלית ולא העונש. ואין לזה קשר דוקא לכאן. ומ"מ גם על שאלתך זו התשובה, שהעונש ודאי בא רק אחרי הציוי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], MSN [Bot], ביקורת תהיה | 3 אורחים