מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1450
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 14 אוקטובר 2018, 01:14

לפני כמה שנים שמעתי וורט נפלא הפלא ופלא בפרשת נח קצת ע"ד הקבלה אך מובן לכל.
ומאז עד היום לא מצאתיו כתוב בשום מקום.
אשמח אם מישהו ימצא את מקורו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בפסוק מפורש שסיבת המבול היתה "כי מלאה הארץ חמס" ורש"י מפרש "גזל". וקשה שאם היה חטאם בגזל מדוע לא כתוב כי מלאה הארץ גזל. וביותר שהרי יש הבדל בין גזלן לחמסן שגזלן לא יהיב דמי וחמסן יהיב דמי.
אז מדוע נדחק הכתוב והזכיר חמס?

ובכדי לתרץ יש להקדים ולומר שע"פ הקבלה כח הסט"א בעולם נובע מן הנחש הקדמוני ומן המלאך סמא"ל.
ובשמותיהם של אלו שהם שמות טומאה הכניס הקב"ה אותיות מסיטרא דקדושה בכדי להחליש את כוחם.

לסמא"ל יש את האותיות ס"מ שהם מכח הטומאה והקב"ה הוסיף את האותיות א"ל שהם של קודש.

ולנחש יש את האות ח שהיא מסמלת את החטא והקב"ה הוסיף את האותיות נו"ן ושי"ן ("נחש ארסו מוטל בין שיניו" הארס בין השי"ן לנו"ן)

עפ"ז מבארים שמה שכתוב "מלאה הארץ חמס" הכוונה שאלו האותיות המסמלות את הרע. חי"ת של הנחש. ומ"ם וסמ"ך של הס"מ. ולכן כתבה התורה בלשון זו! כי הארץ מלאה בכח הרע!

וכעת לדובדבן שבקצפת:
אם נחשב מהם האותיות שנועדו לשבר את אותו כח רע נגלה דבר מפליא!
אותיות אלו הם נו"ן ושי"ן של הנחש. ואל"ף ולמ"ד של הסמא"ל.

והם בדיוק מכוונות כנגד מידות התיבה

שי"ן גימטריא 300 - שלוש מאות אמה אורך התיבה
נו"ן גימטריא 50 - חמישים אמה רוחבה
למ"ד גימטריא 30 - שלושים אמה קומתה
אל"ף גימטריא 1- "ואל אמה תכלנה מלמעלה"

אני מחפש מקור!הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אוקטובר 2018, 01:45

ועוד מביאים בזה כאן. "ראיתי באחד הספרים דהנה מדוע צוה הקב”ה את נח לעשות תיבה, דווקא עם מידות אלו, 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה גובה, ואל אמה תכלנה, שהגג יהיה אמה. ופירש כך בדרך רמז, שהנה המחטיא את האדם בעולם הזה הוא הנחש הקדמוני, שהוא הראשון שהחטיא את אדם הראשון וגרם מיתה לעולם. ועוד המחטיא את האדם-הוא היצר הרע, הוא השטן הוא מלאך המות.

וידוע ששמו של מלאך המות הוא “סמ-אל”. ושניהם הנחש והשטן והס”מ החטיאו את דור המבול. וע”י כך מלאה הארץ חמס מפניהם, וכדי שנח יבטל את החטא הזה של דור המבול אמר לו הקב”ה לבנות תיבה, עם מידות אלו דוקא, שע”י כך יתבטל החטא הזה.

והיינו דהנה האות האמצעית של הנחש, היא ח’ ובצירוף האותיות ס”מ של מלאך המות, ביחד “חמס”, שהם גרמו להחטיא את דור המבול בחמס, וכדי לבטלם הוא ע”י האותיות הנותרות שנשארו מהם, והיינו מהמילה “נחש” נשארו אותיות נ’, ו-ש’. וזה שאמר הקב”ה לנח לבנות תיבה, שאורכה 300 אמה כנגד האות ש’ של הנחש, ו-50 אמה רחבה כנגד האות נ’ של הנחש.

וכן כדי לבטל את הס’מ הרי האותיות שנשארו מהס’מ הם “אל”, וזה שאמר הקב”ה לנח, שיבנה 30 אמה גובה התיבה כנגד האות ל’ של אל, ואל אמה תכלנה, כנגד האות א’ של אל.

הקב”ה הגן על נח ובניו בתיבה בכח שם הוי’ה אדנות שהוא יחוד קוב”ה ושכינתיה כי השמות של שילוב הוי’ה אדנות הם המידות של התיבה כזה יא הד וד הי י’ פעמים א’ הם 10, ה’ פעמים ד’ הרי 20, יחד שלושים הרי שלושים אמה קומתה, ו’ פעמים נ’ הם 300 הרי שלש מאות אמה אורך התיבה, ה’ פעמים י’ הם חמשים הרי חמשים אמה רחבה, הרי לפנינו מידות התיבה המרומזים בשלוב הוי”ה אדנות המגינים על יושבי התיבה, וסה”כ המידות הנ”ל של התיבה, אם נוסיף להם את מה שכתוב ואל אמה תכלנה מלמעלה, אמה אותיות מאה הרי 480 כמנין “לילית” שבכח זה הכניעו את פלונית, וכן בגי’ שלום עם ד’ אותיות שעי”ז יעשה שלום בעולם.

וכן נביא בענין מידות התיבה מה שכתב מו"ר בספרו “שמע שלמה” ונבאר ענין המידות של התיבה, הנה בספר קרית ארבע למהר”א קליין ז”ל כתב דזה נרמז בתיבת “חמס” שהאות חי”ת דחמס היא מהנחש, והנה ידועים המה דברי הרה”ק מהר”ש מאוסטרופולי ז”ל הי”ד על הנחש שהוא המחטיא הראשון ונהפך לסמל הרע, וגם הוא אין כל אותיותיו רעות אלא רק האות חי”ת שבו היא הרע שלו, אבל אותיות נו”ן ושי”ן שבו הן אותיות המיתוק. וזה שאמר רבי יהודה במסכת ב”ק (כג ב) ובסנהדרין (עח א) “ארס נחש בין שיניו” כלומר הארסיות של ה”נחש” היא באות חי”ת שבו, העומדת בין שיניו כלומר בין אותיות שי”ן ונו”ן. וכן שט”ן תוציא אות ט’ ישאר ש”ן וז”ש שאלו את הנחש מהיכן אתה ממית אמר בשניים בין הש”ן של הנח”ש יש אות ח’ ובין הש”ן של השט”ן יש אות ט’, יחד יש ח”ט מבין השינים יש חט.

והנה בני דור המבול לקחו רק את האות חי”ת לבדה מהנחש דאיהו יצה”ר והניחו אותיות נו”ן ושי”ן. נשארו אותיות מ’ ס’ מחמס והן אותיות ס”מ שהוא השר הממונה על הסטרא אחרא ושמו ס”מ עם א’ ל’. וגם בשם זה הרע שבו הן אותיות סמ”ך ומ”ם אבל אותיות אל”ף ולמ”ד הן ממתקות ומטהרות לפי שאותיות אל”ף למ”ד אותיות של חסד הם כדכתיב תהלים (נב ג) “חסד אל כל היום”, ורשעים אלו הניחו אותיות א’ ל’ ולקחו אותיות ס’ מ’ וחיברום לאות חי”ת של נחש ונעשה חמ”ס רח”ל. וזהו “רק רע” כי מלאה הארץ חמס, וראה זה פלא שגם בימינו הדבר חוזר על עצמו רח”ל.

ואמר לו הקב”ה לנח שיתקן את המצב ע”י עשיית התיבה, אשר במדותיה מתוקן הרע ההוא, כי בני דור המבול לקחו רק את הרע ממש, והוא כנגדם יקח רק את הטוב בלבד בלא שום רע, וזה שאמר לו, “וזה אשר תעשה אותה שלש מאות אמה אורך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה. צהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה”.

“שלש מאות” אמה אורך התיבה “וחמשים” אמה רוחב התיבה הם כנגד אותיות שי”ן ונו”ן של נח”ש שעולין בגימטריא ש”נ, והן אותיות המיתוק של נחש, וזה כנגד הח’ דטומאה שלקחו הרשעים מתיבת נח”ש והחסירו אותיות ש”נ ו”שלשים” אמה קומתה, ואל “אמה” תכלנה מלמעלה הן עולין כמנין אותיות א”ל, וזה כנגד אותיות ס”מ דטומאה שלקחו הרשעים והחסירו אותיות א”ל, וזה לעומת זה עשה אלהים, שנתן לנח את דרך התיקון באותו ענין שבו קלקלו בני דורו, ובמקום שהם לקחו את הרע לבדו ואת הטוב השליכו אחרי גוום, נתן לו הקב”ה לנח את דרך התיקון שיקח רק את הטוב בלא תערובת של רע, ומזה נעשה רווח והצלה לעולם להמשיך להתקיים עם בריותיו ברחמים. זת”ד (הרב קרית ארבע הנ”ל משם מהר”ש אוסטרופולי זלה”ה הי”ד).

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1450
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 14 אוקטובר 2018, 01:57

אני לא מצליח לפתוח.

אם תוכל להעתיק את דבריו. וכן מראה מקום.
תודה רבה!


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 אוקטובר 2018, 02:00

הקישור מפנה לאותם דברים שהועתקו כאן רק בשם הגר"א עפ"י מהר”ש אוסטרופולי. וכאן מובאים אותם דברים רק בשם הקרית ארבע משם מהר”ש אוסטרופולי.
מוצ"ב הקובץ בקישור הנ"ל.
עלון פנינים - פרשת נח.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אברעמעלע
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מחפש מקור לוורט נפלא בפרשת נח

שליחה על ידי אברעמעלע » 14 אוקטובר 2018, 10:07

כבר הבאתי את זה מפי גדולי החסידות אותו דבר.
Screenshot_20181014-100452.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים