אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
עמוס חדד
מאמרים: 0
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי עמוס חדד » 16 אוקטובר 2018, 22:10

מדוע הוצרך אברהם אבינו לקום בבוקר ולהמליך את השמש, להירדם בלילה ולסבור שהמלך הוא הירח.
להסתובב מתוסכל חושב ומתלבט. ובסוף להבין שהקב"ה ברא את העולם.

לך לסבא שם, לסבא רבא נח, ותשאל אותם.
???


פותח הנושא
עמוס חדד
מאמרים: 0
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי עמוס חדד » 16 אוקטובר 2018, 22:10

אולי תרח אביו מנעו מקשר עם בני המשפחה ה'דוסים'.
ואולי שם היה בכנען, ואברהם בחרן.


נבשר
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1434
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 245 פעמים
קיבל תודה: 323 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי נבשר » 16 אוקטובר 2018, 22:23

אולי מכיון שנותק מסורת ההעברה של האמונה וידיעת ה', ע"י אביו, א"כ הוצרך לעמוד ע"ז בכוחות עצמו, ואולי יותר מזה שאברהם חיפש לגלות בעצמו וע"י עצמו את האלוקים, וזה ע"י הבריאה, שלא יהיה תלוי במוסרת שכבר נשתבשה, אלא יהא מוכרח להבין כן מתוך הבריאה. אולי.


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי יהודה1 » 16 אוקטובר 2018, 22:34

אחרי שרוב העולם היו בצד השני לא היה עוזר שישאל אותם כי למה יאמין להם יותר מלאחרים שחיו בזמנם.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 אוקטובר 2018, 22:48

עמוס חדד כתב:אולי תרח אביו מנעו מקשר עם בני המשפחה ה'דוסים'.
ואולי שם היה בכנען, ואברהם בחרן.
והלא אברהם היה בן נ"ח בפטירת נח כמובא במדרש הגדול פ' נח ט, כט,ואילו אברהם גילה את בוראו בגיל מ' לפמש"כ הרמב"ם בע"ז. כך שקשה לאמר שבכח אביו למנעו מקשר עם נח או שם. כמו"כ כל השאלה הינה לפי מש"כ הרמב"ם שבגיל מ' הכיר אברהם את בוראו וכן מש"כ המדרש (בראשית רבה לט, א) עהפ"ס לך לך "הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא הוא בעל הבירה" אולם ראה באור החיים עהפ"ס לך לך הביא בשם חז"ל שכבר בגיל ה' הכיר את בוראו וא"ש לקושיתך.
כמו"כ י"ל עפ"ד רש"י והמדרש עהפ"ס "צדיק תמים בדורתיו" -'בדורותיו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום', ויתכן לפרש בזה שנח לא התפרסם בצדקות מיוחדת כך שאברהם לא ראה סיבה מיוחדת ללמוד מהאיש ודוחק.

וראה מש"כ הרמב"ם - הלכות עבודת כוכבים פרק א הלכה ג'-
וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו כי אי אפשר שיסבב את עצמו ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו ע"כ.


פותח הנושא
עמוס חדד
מאמרים: 0
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי עמוס חדד » 16 אוקטובר 2018, 23:01

יהודה1 כתב:אחרי שרוב העולם היו בצד השני לא היה עוזר שישאל אותם כי למה יאמין להם יותר מלאחרים שחיו בזמנם.
מה, שם לא יכול להתחרות עם הרב זמיר כהן, לנח אין את היכולות של הרב אורי זוהר?

כלומר, אם אברהם אבינו כבר דורש וחוקר, מדוע לא קיים בעצמו 'זקניך ויאמרו לך'?


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי יהודה1 » 16 אוקטובר 2018, 23:05

כנראה נמרוד יותר גרוע מירון ידען...


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 אוקטובר 2018, 23:07

יהודה1 כתב:כנראה נמרוד יותר גרוע מירון ידען...
שנה ופירש חמור טפי..


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי יהודה1 » 16 אוקטובר 2018, 23:20

לא דיברתי על מי חמור יותר אלא על מי מזיק יותר לאחרים. וגם לא ברור לי שנמרוד אינו בגדר שנה ופירש לפי הפירוש גיבור צייד לפני ה' שצד את האנשים כדי להמריד אותם על ה'.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 אוקטובר 2018, 23:24

ודאי. בנוגע למש"כ על נמרוד, זה אינו, שכן אי"צ להיות 'שנה ופירש' בשביל להמריד את ה' גם כופרים לא פחות מוצלחים בזה, והמציאות בשטח לצערנו מוכיחה.


פותח הנושא
עמוס חדד
מאמרים: 0
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אברהם הכיר בוראו לבדו - והיכן זקנו?

שליחה על ידי עמוס חדד » 16 אוקטובר 2018, 23:34

יהודה1 כתב:כנראה נמרוד יותר גרוע מירון ידען...
השבתי לי כגמולי, סברתי שאולי כך תתפרסם התורה וירבו לומדיה.............

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח