כבד פולטת ואינה בולעת


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כבד פולטת ואינה בולעת

שליחה על ידי יהודה1 » 05 נובמבר 2018, 13:36

בש"ך סימן ע"ג ס"ק ט כתב שאם התבשל כבד עם בשר ואין שישים כנגדו גם הוא נאסר, שאף על פי שאם בשלוהו לבדו אינו נאסר כי אינו בולע אבל אם בשלו עם בשר בולע מהשמנונית שלו ועל ידי זה נאסר כי הבשר נעשה נבילה מדם הכבד.
וקשה לי הרי בגמרא (חולין קיא.) מסתפקת אם בשלו את הכבד האם אוסר אחרים או לא שאולי המשנה לא דברה אלא על כבד של איסור שאוסר בגלל השמנונית שלו ואם התבשל עם איסור אינו בולע כי טרוד לפלוט או שאוסר והמשנה דיברה על כבד של היתר משום דמו. ונראה שעל כבד היתר שהתבשל עם איסור אין ספק בגמרא שלא נאסר (שהרי אם המשנה מדברת על כבד של איסור שאוסרת פשיטא שאינה נאסרת הכוונה היתר עם איסור).
ועוד שבכבד עצמו יש שמנונית ואם כן למה לבדה אינה נאסרת לפי שיטה זו.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 867
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כבד פולטת ואינה בולעת

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 05 נובמבר 2018, 14:03

לתועלת מי שאינו מכיר את הש"ך אעתיק את לשונו:
ומסקנת מהרש"ל באיסור והיתר שלו סוף סימן כ"ז וזה לשונו: כבד שנתבשל בלא מליחה שרי בדיעבד, דפולטת ואינה בולעת. אבל אם אין בתבשיל ששים כנגד הכבד אף הכבד אסורה, אפילו נמלחה. וכמו שחלקתי בספרי, דכיון שנאסר התבשיל מדם הכבד אז נעשית נבילה, ונאסרה הכבד משמנונית התבשיל, עד כאן לשונו. וכן כתב בסימנים בספרו פרק כל הבשר סימן נ"ד.
ותימה, דהא קיימא לן בכל דוכתא דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם, וגם הוא בעצמו כ' בספרו שם בפנים דאין הכבד נאסר מהאי טעמא ע"ש: ע"כ מהש"ך.
ונדמה לי שמה שהקשית
ועוד שבכבד עצמו יש שמנונית ואם כן למה לבדה אינה נאסרת לפי שיטה זו.
זה ממש מה שהעיר הש"ך עצמו בסוף דבריו.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 867
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כבד פולטת ואינה בולעת

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 05 נובמבר 2018, 14:14

וזה הגמרא בחולין (קי ע"ב - קיא ע"א):
אמר ליה אביי לרב ספרא: כי סלקת להתם בעי מינייהו, כבדא מה אתון ביה, כי סליק אשכחיה לרב זריקא, אמר ליה אנא שלקי ליה לרבי אמי ואכל. כי אתא לגביה, אמר ליה למיסר נפשה לא קא מיבעיא לי, כי קמבעיא לי למיסר חבירתה. מ''ש למיסר נפשה דלא מיבעיא לך דתנן אינה נאסרת ,למיסר חבירתה נמי לא תבעי לך דתנן הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת, אמר ליה דילמא התם בכבדא דאיסורא


דף קיא - א

ומשום שמנוניתא משום דמא.


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כבד פולטת ואינה בולעת

שליחה על ידי יהודה1 » 05 נובמבר 2018, 15:39

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:וזה הגמרא בחולין (קי ע"ב - קיא ע"א):
אמר ליה אביי לרב ספרא: כי סלקת להתם בעי מינייהו, כבדא מה אתון ביה, כי סליק אשכחיה לרב זריקא, אמר ליה אנא שלקי ליה לרבי אמי ואכל. כי אתא לגביה, אמר ליה למיסר נפשה לא קא מיבעיא לי, כי קמבעיא לי למיסר חבירתה. מ''ש למיסר נפשה דלא מיבעיא לך דתנן אינה נאסרת ,למיסר חבירתה נמי לא תבעי לך דתנן הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת, אמר ליה דילמא התם בכבדא דאיסורא


דף קיא - א

ומשום שמנוניתא משום דמא מאי.
כצ"ל


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כבד פולטת ואינה בולעת

שליחה על ידי יהודה1 » 05 נובמבר 2018, 15:45

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:לתועלת מי שאינו מכיר את הש"ך אעתיק את לשונו:
ומסקנת מהרש"ל באיסור והיתר שלו סוף סימן כ"ז וזה לשונו: כבד שנתבשל בלא מליחה שרי בדיעבד, דפולטת ואינה בולעת. אבל אם אין בתבשיל ששים כנגד הכבד אף הכבד אסורה, אפילו נמלחה. וכמו שחלקתי בספרי, דכיון שנאסר התבשיל מדם הכבד אז נעשית נבילה, ונאסרה הכבד משמנונית התבשיל, עד כאן לשונו. וכן כתב בסימנים בספרו פרק כל הבשר סימן נ"ד.
ותימה, דהא קיימא לן בכל דוכתא דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם, וגם הוא בעצמו כ' בספרו שם בפנים דאין הכבד נאסר מהאי טעמא ע"ש: ע"כ מהש"ך.
ונדמה לי שמה שהקשית
ועוד שבכבד עצמו יש שמנונית ואם כן למה לבדה אינה נאסרת לפי שיטה זו.
זה ממש מה שהעיר הש"ך עצמו בסוף דבריו.
לא ראיתי את זה בקושיית הש"ך. הש"ך הקשה למה נאסר הרי הדם לא יכול לאסור את הכבד ואם משום השומן שנעשה נבילה לא אוסרים על ידי זה אלא למקום שגם הדם יכול להגיע (ואז נאסר אפילו אם יש שישים נגד הדם כיון שכל הדבר שנתערב בו הדם נהפך לאיסור) . אבל אני שאלתי שהכבד לא יכול להיאסר כי הוא לא בולע כלל. שהרי כבד אינה נאסרת מפני שפולטת הוא גם כשהתבשלה עם איסור. ואם תאמר ששמנונית היא בולעת אם כן כשנתבשלה לבדה תיאסר מכוח השמנונית שיש בה דם של עצמה וכמו שאסרת אותה מחמת בשר שבלע ממנה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מאןדהו | 0 אורחים