למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 758
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 246 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי מלמד להועיל » 04 דצמבר 2018, 15:09

מטעמי המנהגים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


ענבשהל
הודעות: 71
הצטרף: 06 אפריל 2017, 17:05
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי ענבשהל » 04 דצמבר 2018, 16:29

כבר פקפקו רבותינו שדברים אלו אכן יצאו מפיו של רבינו החת"ס, גדול מליצי היושר על רבותינו הקדושים, ובמיוחד על רבינו הקדוש שעליו נאמר: "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא" (סוטה מט:) ועיין בקובץ המצורף עמ' 14-15 וכן בפירוש האשל למגילת תענית דף נח.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יהודי
הודעות: 3670
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 800 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי יהודי » 04 דצמבר 2018, 16:31

לא הביא מקור דברי החת"ס, ומצינו לחת"ס בעצמו תירוץ אחר על שאלה זו
חתם סופר מסכת גיטין דף עח. ד"ה כנסי:
...אע"כ רגילים היו ולא הוזכר במשנה ובריתא ה"נ הכא. ואל תתמה שהרי בשום מקום במשנה לא נזכר שיניח אדם תפילין ושבגד של ד' כנפו' חייב בציצי' אלא תפלה של ראש אינו מעכב של יד ותכלת אינו מעכב לבן ולא תנן חייב אדם להדליק נר חנוכה אלא גץ שיוצא ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור, ונר חנוכה גופא היכי הוזכר במשנה אלא רגילים הי' בכך ולא הזכיר ה"נ לשונו' הללו.


מ.א.ה.
הודעות: 35
הצטרף: 14 אוגוסט 2018, 23:05
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי מ.א.ה. » 04 דצמבר 2018, 16:35

יפה מאוד!!
מי שרוצה להרחיב, יכול לעיין בספר "מועדים לשמחה" [כסלו - טבת] שמאריך בזה.
בקצרה אציין -
1)על התירוץ של החת"ס הנ"ל הוא מביא שיש מכחישים את זה, וטוענים שלא אמרו מעולם. ומביא מקורות אחרים לתירוץ זה.
2)יש מיישבים שרבי הקדוש לא כתב במשניות דברים פשוטים וידועים כמו שלא כתב בצורה מסודרת את הלכות תפילין וציצית ועוד. [להוסיף, שהרי רביהקדוש היה הראשון שהתיר לכתוב את התורה שבעל פהמשום עת לעשות לה' הפרו תורתך ולכן כתב רק דברים שהיה בהם באמת צורך, כי לא היו ידועים].
3)ויש מיישבים כי היות והחג הזה מסמל את נצחוננו על מלכות רומי, ועדיין היינו תחת מלכותם בימי התנאים, כידוע, לא היה יכול רבי לכתוב את הלכות חנוכה בריש גלי ובפרסום שלא יאמרו הרומיים שמורד הוא במלכות. אלא רמזם ב-6 מקומות במשניות.
עיי"ש.


דרומאי
הודעות: 2770
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי דרומאי » 04 דצמבר 2018, 17:15

מלמד להועיל כתב:מטעמי המנהגים
דבריו תמוהין, דבסוף הוריות אמרינן להדיא דרבינו הקדוש לא עשה לכבוד בית אביו אלא לכבוד שמים, ואיך יתכן לומר שמיעט בכבוד שמים ולא כתב מסכת חנוכה משום כבוד בית אביו. ובודאי לא יצאו דברים אלו מפי החת''ס.
כן שמעתי מר' יוחנן סופר מערלוי שפקפק טובא בייחוס תירוץ זה להחת''ס.


אוריאל
הודעות: 1598
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי אוריאל » 04 דצמבר 2018, 17:17

מלשונו של הטעמי המנהגים נראה יותר שהוא מתכוון שמחמת שהיה זה רע בעיני רבי [דהוה מהפך בזכותיה דדוד] לכן ברוח הקודש זה נשמט מחיבורו, והיינו לא שהוא עושה כן בכוונה תחילה, אלא שכך הקרוהו מן השמים.


נבשר
הודעות: 2387
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 687 פעמים
קיבל תודה: 614 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי נבשר » 04 דצמבר 2018, 17:59

עיין כמדומה בפחד יצחק חנוכה מאמר א', שהשוה לגמ' שנס חנוכה לא ניתן ליכתב, וליכא ע"ז מסכת בפ"ע.


דרומאי
הודעות: 2770
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי דרומאי » 04 דצמבר 2018, 18:24

אוריאל כתב:מלשונו של הטעמי המנהגים נראה יותר שהוא מתכוון שמחמת שהיה זה רע בעיני רבי [דהוה מהפך בזכותיה דדוד] לכן ברוח הקודש זה נשמט מחיבורו, והיינו לא שהוא עושה כן בכוונה תחילה, אלא שכך הקרוהו מן השמים.
כתוב בדבריו 'וזה הרע לרבינו הקדוש', וזה ודאי אינו.


אברעמעלע
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 60 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי אברעמעלע » 05 דצמבר 2018, 02:14

שמעתי שרבינו הקדוש לא עשה מחמת כבוד עצמו אלא עפ"י הכתוב "לא יסור שבט מיהודה".


נדיב לב
הודעות: 3070
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 911 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 05 דצמבר 2018, 18:37

אברעמעלע כתב:שמעתי שרבינו הקדוש לא עשה מחמת כבוד עצמו אלא עפ"י הכתוב "לא יסור שבט מיהודה".
קצת קשה לקשר בין כתיבת הלכות חנוכה במשנה ובין זה ששבט יהודה הוא המוכתר בכתר מלכות. וכי בגלל זה ישמיט הלכות הנוגעות למעשה.


עתניאל בן קנז
הודעות: 75
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:34
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

שליחה על ידי עתניאל בן קנז » 05 דצמבר 2018, 21:37

כל הקושיא מדוע אין מסכת במשניות, מבוססת על ההנחה שאכן היה הלכות מסודרות מן התנאים אודות הלכות חנוכה, והשאלה מדוע לא נסדרו בכדי מסכת או באיזה פרק מסודר.
אכן אם נתבונן בש"ס לא נמצא (או כמעט) דיונים מן התנאים אודות חג זה. למעט המחלוקת המפורסמת של בית שמאי ובית הלל, האם מוסיף והולך או פוחת והולך. ואף מחלוקת זו בפשטות לא הוכרעה בימי התנאים, (בשונה משאר פלוגתות דב"ש וב"ה) = וכפי שראינו בב' זקנים שהיו בצידון, וא' נהג כב"ש וחבירו כב"ה.

א"כ מה בעצם היה צריך להופיע במסכת זו???

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים