חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רוצה לדעת » 28 נובמבר 2018, 01:39

בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין מבקשים על נס, ובי' שכיון שמבקשים "כמו שעשה לאבותינו" והיינו שבנס דחנוכה התפרסם שמו ית' ברבים לכן מבקשים על נס זה. ועפי"ז בי' הישועות יעקב המדרש הנ"ל שהטעם שכאן לא נתנכה לאברהם מזכויותיו ואדרבה הקב"ה א"ל "שכרך הרבה מאוד" כי "הכל יודעין שאנכי מגן לך", עיי"ש.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי האחד בא לגור » 28 נובמבר 2018, 02:52

רוצה לדעת כתב:בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין מבקשים על נס, ובי' שכיון שמבקשים "כמו שעשה לאבותינו" והיינו שבנס דחנוכה התפרסם שמו ית' ברבים לכן מבקשים על נס זה. ועפי"ז בי' הישועות יעקב המדרש הנ"ל שהטעם שכאן לא נתנכה לאברהם מזכויותיו ואדרבה הקב"ה א"ל "שכרך הרבה מאוד" כי "הכל יודעין שאנכי מגן לך", עיי"ש.
נפלא מאד .

אפשר על פי זה לתרץ קושית הרמב"ן על רש"י בפרשת וישלח .
דהנה רש"י פירש "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת ", שנתמעטו זכויותיו, והם דברי הגמרא בשבת לב. שדורשת לשון קטונתי נעשו זכויותי קטנות ע"י החסדים והאמת,
מכאן שלאדם שנעשה לו נס מנכים לו מזכויותיו.

והקשה הרמב"ן א"כ מה ממשיך יעקב "ואתה אמרת היטיב איטיב עמך " ,והלא כיון שנתמעטו זכויותיו ושמא נתלכלך בחטא א"כ אינו זכאי להבטחה ,
ולפי המבואר כאן אתי שפיר ,שיעקב טען שכיון שאתה הבטחת לי את הטובות מראש ,והיינו ההבטחות שהיו לאברהם ויצחק כמו שפירש רש"י ,וכבר נתפרסמו
א"כ נתפרסם שמו של הקב"ה בעשיית הניסים שאמר ונתקיים, וזה סיבה שלא יגרעו זכויותיו.


פרלמן משה
הודעות: 958
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 183 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי פרלמן משה » 28 נובמבר 2018, 03:47

על נס פרטי אין לסמוך, אבל על הכלל כיון שהובטחנו בניסים כדכתיב אראנו נפלאות לכן אפשר לבקש.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רוצה לדעת » 28 נובמבר 2018, 08:20

פרלמן משה כתב:על נס פרטי אין לסמוך, אבל על הכלל כיון שהובטחנו בניסים כדכתיב אראנו נפלאות לכן אפשר לבקש.
זכה כבודו לכוין לדעת גדולים.
ברמ"א סי' קפ"ז ותקפ"ב מבו' שבשכל לומר על הנסים יאמר הרחמן הוא יעשה לנו ניסים וכו', ועיי"ש בשע"ת שהביא מהבכור שור בשבת סוגי' דחנוכה שביאר שאף שאין לבקש על נס מ"מ רבים שאני, וצויין גם בהג' לבושי שרד סי' תקפ"ב, וכ"כ בהג' חכמת שלמה על השו"ע הל' חנוכה סי' תרפ"ב שרבים יכולים להתפלל על נס.


עם חכם ונבון
הודעות: 88
הצטרף: 17 נובמבר 2018, 20:33
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי עם חכם ונבון » 28 נובמבר 2018, 14:47

מובא בספה"ק דכמו שמצינו בגמרא, (תענית) שמלומד בניסים שאני שיכול לסמוך על הנס,א"כ ה"ה בימים שמסוגלים לניסים כמו חנוכה,
אזי אפשר לבקש שהקדב"ה יעשה לנו ניסים ונפלאות.


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 417 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי אלימלך » 28 נובמבר 2018, 15:21

אולי יש לחלק בין נס שהוא בגדר שינוי הטבע לבין נס שהוא סייעתא דשמיא לחלשים.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רוצה לדעת » 28 נובמבר 2018, 19:23

עם חכם ונבון כתב:מובא בספה"ק דכמו שמצינו בגמרא, (תענית) שמלומד בניסים שאני שיכול לסמוך על הנס,א"כ ה"ה בימים שמסוגלים לניסים כמו חנוכה,
אזי אפשר לבקש שהקדב"ה יעשה לנו ניסים ונפלאות.
אני נזכר שראיתי פעם דברים אלו,
אם כבודו יכול להעלות כאן מקור הדברים, נשמח כולנו.


רפאל זהבי
הודעות: 19
הצטרף: 01 ינואר 2018, 21:54
קיבל תודה: 11 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רפאל זהבי » 05 דצמבר 2018, 12:09

אחד הכותבים למעלה הזכיר שכיינו לדעת גדולים וציין להשע"ת בסי' קפ"ז, אלא שלא הוסיף שם את תירוצו השני של השע"ת שהוא נפלא ומחודש עד מאוד וז"ל 'וגם יש לחלק דכגון ההיא דמלחמת חשמונאי שהניסים היו דרך טבע העולם לא היה תפילת שוא אבל צריך ליזהר מלהתפלל שיעשה לו נס היוצא מדרך טבע העולם, ואין ראיה ממעבדא דר"ח בן דוסא דרב גובריה ועל דרך ותגזר אומר ויקם עיי"ש'.


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 417 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי אלימלך » 05 דצמבר 2018, 12:59

אולי יש לדחוק שהכוונה לניסים והנפלאות של הגאולה שע"ז כבר הובטחנו וכמו שכתוב כימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות


נדיב לב
הודעות: 2920
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 864 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי נדיב לב » 05 דצמבר 2018, 18:29

רוצה לדעת כתב:בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין מבקשים על נס, ובי' שכיון שמבקשים "כמו שעשה לאבותינו" והיינו שבנס דחנוכה התפרסם שמו ית' ברבים לכן מבקשים על נס זה. ועפי"ז בי' הישועות יעקב המדרש הנ"ל שהטעם שכאן לא נתנכה לאברהם מזכויותיו ואדרבה הקב"ה א"ל "שכרך הרבה מאוד" כי "הכל יודעין שאנכי מגן לך", עיי"ש.
בנימוקי אורח חיים סימן תרפב נטה קו מדברי הישועות יעקב הנזכר. ראה מה שהרחיב שם.
ובעצם קושית הישועות יעקב בספר בכור שור [שבת כא: ד"ה ועשאום והובאו דבריו בשערי תשובה או"ח סימן קפז ס"ד] כתב כמה חילוקים א. בין בקשה לנס לרבים ליחיד שאין לבקש. ב. מה שבא על דרך טבע העולם אפשר לבקש וכך היה אצל החשמונאים ומה שיצא מטבעו של עולם אין לו להתפלל עליהם. בספר מועדים וזמנים ח"א סימן קמח חילק בין לבקש בתפילה ובין להכתיב ולבקש נס מיוחד. וראה עוד במשך חכמה פרשת וישב פרק לז פסוק כד על הפסוק והבור ריק.


נדיב לב
הודעות: 2920
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 864 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי נדיב לב » 05 דצמבר 2018, 18:34

רוצה לדעת כתב:בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין מבקשים על נס, ובי' שכיון שמבקשים "כמו שעשה לאבותינו" והיינו שבנס דחנוכה התפרסם שמו ית' ברבים לכן מבקשים על נס זה. ועפי"ז בי' הישועות יעקב המדרש הנ"ל שהטעם שכאן לא נתנכה לאברהם מזכויותיו ואדרבה הקב"ה א"ל "שכרך הרבה מאוד" כי "הכל יודעין שאנכי מגן לך", עיי"ש.
באותו ענין האחרונים דנו האם מותר להנות ממעשה נסים. והערתם באה על החשמונאים שהדליקו את השמן במנורה לגבוה ממעשה נסים. ומצאתי בזה למעלה מעשר תירוצים. המחלקים, כמו נס לרבים או יחיד, נס בארץ ישראל או בחו"ל, נס בזמן שראויים לו, נס מפרוסם או נסתר, נס בדבר מאכל, נס שלא ניכר בחוש הראות, נס על ידי קידוש ה', נס שנעשה בכוונה תחילה, רק ממידת חסידות אסור להנות, נס בהבלעה, נס הבא לרווחא דמילתא ועוד כמה חילוקים.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רוצה לדעת » 05 דצמבר 2018, 18:35

נדיב לב כתב:
רוצה לדעת כתב:בישועות יעקב הל' חנוכה (סי' תרפ"ב) הביא מהמדרש דאיתא: אנכי מגן לך הכל יודעין שאנכי מגן לך, ובי' שהלא כשנעשה לאדם נס מנכין לו מזכויותיו, ורק ע"י שבנס מתפרסם ומתקדש שמו ית' ברבים אזי אין מנכין לו מזכויותיו, ובי' בזה הנוסח בהרחמן של חנוכה שאומרים הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו וכו'" והלא אין מבקשים על נס, ובי' שכיון שמבקשים "כמו שעשה לאבותינו" והיינו שבנס דחנוכה התפרסם שמו ית' ברבים לכן מבקשים על נס זה. ועפי"ז בי' הישועות יעקב המדרש הנ"ל שהטעם שכאן לא נתנכה לאברהם מזכויותיו ואדרבה הקב"ה א"ל "שכרך הרבה מאוד" כי "הכל יודעין שאנכי מגן לך", עיי"ש.
באותו ענין האחרונים דנו האם מותר להנות ממעשה נסים. והערתם באה על החשמונאים שהדליקו את השמן במנורה לגבוה ממעשה נסים. ומצאתי בזה למעלה מעשר תירוצים. המחלקים, כמו נס לרבים או יחיד, נס בארץ ישראל או בחו"ל, נס בזמן שראויים לו, נס מפרוסם או נסתר, נס בדבר מאכל, נס שלא ניכר בחוש הראות, נס על ידי קידוש ה', נס שנעשה בכוונה תחילה, רק ממידת חסידות אסור להנות, נס בהבלעה, נס הבא לרווחא דמילתא ועוד כמה חילוקים.[/quot

אם יש ל"נדיב לב" הדברים מסודרים בכדי העלאה, נשמח כולנו.


נדיב לב
הודעות: 2920
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 864 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי נדיב לב » 05 דצמבר 2018, 18:37

יכלה הזמן והמה לא יכלו.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 987
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 380 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חנוכה, הרחמן הוא יעשה לנו נסים, היאך מבקשים על נס.

שליחה על ידי רוצה לדעת » 05 דצמבר 2018, 18:47

נדיב לב כתב:יכלה הזמן והמה לא יכלו.
"נדיב לב" פועל מעל הזמן...
אם יוכל לכה"פ לציין נשמח כולנו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים