מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1450
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 דצמבר 2018, 02:13

אגב האשכול על שמות השבטים. בו נכתבו טעמים מדוע האמהות בחרו את שמות השבטים.

שמעתי פעם שאלה מעניינת.
אשה מעוברת שהתגרשה מבעלה. ובהגיע העת ילדה בן. ובהסכם הגירושין שביניהם הוסכם שהוולד יחיה אצל האם.
אך מ"מ מצוות ברית המילה על פי ההלכה מוטלת על האב.

וכעת האב והאם מתווכחים כיצד לקרוא את שמו. האב חפץ בשם מסויים וטוען שהוא המחליט כיון שקריאת השם כרוכה במצוות המילה שהיא מצוותו הוא.

והאם טוענת שהיא המחליטה כי היא האם הורתו ויולדתו. ובפרט כיון שהילד עתיד לגדול אצלה והיא אמורה להשתמש בשם שלו תמיד.

מי צודק?


יאיר
הודעות: 1178
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 328 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי יאיר » 23 דצמבר 2018, 02:31

נסיון תשובה:

פשרה. יקרא בשני שמות וכל הורה יקרא לו בשם שבחר. (בפרט לאמא זה טוב, שתוכל לקרוא לו כל חייה בשם שבחרה)


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי אור זרוע » 23 דצמבר 2018, 17:04

מכל מלמדי השכלתי כתב: שמעתי פעם שאלה מעניינת.
אשה מעוברת שהתגרשה מבעלה. ובהגיע העת ילדה בן. ובהסכם הגירושין שביניהם הוסכם שהוולד יחיה אצל האם.
אך מ"מ מצוות ברית המילה על פי ההלכה מוטלת על האב.

וכעת האב והאם מתווכחים כיצד לקרוא את שמו. האב חפץ בשם מסויים וטוען שהוא המחליט כיון שקריאת השם כרוכה במצוות המילה שהיא מצוותו הוא.

והאם טוענת שהיא המחליטה כי היא האם הורתו ויולדתו. ובפרט כיון שהילד עתיד לגדול אצלה והיא אמורה להשתמש בשם שלו תמיד.

מי צודק?
חשוקי חמד עירובין דף יג עמוד א
בני זוג שנתגרשו, ולאחר הגירושין נולד בן, מי יתן את השם לרך הנולד.
שאלה בני זוג שנתגרשו כמה חודשים לאחר החתונה, לאחר הגירושין נודע שהאשה מעוברת, ונולד לה בן בכור, ונתעורר ביניהם ויכוח, למי יש זכות על קריאת השם, האם לאמא, ויקרא על שם אחד מבני משפחתה, או לאב?

תשובה כתב בדעת זקנים מבעלי התוספות בפרשת וישב (לח ה) למה ציינה התורה 'ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו'. שהיה מנהגם שהוא היה קורא שם לבנו ראשון, והיא קוראה שם לבנו שני. וא"כ מן הדין היה לו ליהודה לקרוא שם לשלישי. והיא קראה לו שם כדכתיב ותקרא, לכך הוצרך לומר שהיה יהודה בכזיב בלדת אותו ולא היה באותו מעמד לקרוא לו שם וכזיב שם מקום, עכ"ל. מבואר בדבריהם דבבן הראשון הוא הזכות של האב, לקרוא שם לבנו.

אמנם מנהג בני אשכנז שהזכות לאם לקריאת השם הראשון, וכתב בשו"ת מתנת משה (סימן עז) שנאמרו בזה שני טעמים, בספר כתר אפרים (סימן לט) כתב הטעם לכך כיון שעוזבת בית אביה ואמה והרי היא מנותקת מחברותיה ניתן לה זכות לקיים שם להוריה כאן. טעם נוסף מובא באוצרות ירושלים שמאחר שאבי הבת נותן מזונות כדי שהבעל יוכל לעסוק בתורה לכן לאות הוקרה הוא זוכה בשם.

שני טעמים אלו לא שייכים בעניננו טעם הראשון אינו שייך כיון שהיא לא עזבה בית הוריה, אלא אדרבא חזרה לבית הוריה, אין לה זכות לתת את השם. כמו כן לא שייך טעם השני כי האבא אינו מקבל מזונות מאבי גרושתו.

ונראה כשם שבאיסור דרבנן ובמצוות דרבנן שתקנו חכמים משום טעם מסוים, גם כשהטעם אינו שייך אמרינן לא פלוג, אולי גם במנהג ישראל אמרינן לא פלוג, ואפילו במקום שלא שייך טעם המנהג, בכל זאת לא חילקו חכמינו בדבר ולכן גם בעניננו כך, שנתינת השם זכתה בה האשה.

הצעתי את הדברים לפני גיסי הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר לי שהוא שמע שלכן זכתה האשה בשם, בגלל היסורים הקשים שעברה בשעת הלידה, ואם כן יש ליתן לה זכות זו גם בשאלתנו כשנתגרשו.

ונראה להוסיף על דברי גיסי שלכן היא זוכה בשם הראשון משום שהיא מסתכנת בה, כמבואר במסכת ב"ק (דף מט ע"א) במבכרת ופרש"י דמיה פחותין קודם לידה, מלאחר לידה, דמסוכנת היא עכ"ל. גם בעניננו כך, בלידה הראשונה מסתכנת האשה ולכן מגיע לה השם גם כשנתגרשה.

ולכאורה יש לשאול, שרחל כשילדה את בנימין נסתכנה בלידתה, וקראה לו בן אוני, ואף על פי כן אביו החליף את שמו וקרא לו בנימין, ויש לתרץ על פי דברי הרמב"ן (בראשית לה יח) שכתב שיעקב לא החליף את השם שנתנה רחל, אלא פירש את שמה, שהיא קראה בן אוני לשון בן אבלי, ויעקב פירש את השם ועשה מן אוני כח, וקרא בן ימין, בן הכח, ותרגם את שמה לטובה ולגבורה.
ונוסף בהערה שם:
וראה בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סימן צז) על זוג שנתגרשו, ולא הזמינו את האב לברית והאמא נתנה שם לבנה, והאב רוצה גם לתת שם לבנו, והשיב, שאמנם גם לאם יש רשות ליתן שם, אך גם האב יכול לקרא שם אחר, כדאשכחן בקרא שרחל קראה לו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין, ובשמות של משה רבינו איכא שם שקרא לו אביו שהוא חבר, ושם שקראה לו אמו שהוא יקותיאל, וגם אחרים קראו לו שמות עיין בילקוט שמות (רמז קסו), וליכא דינים על זה, ומה שנתקבל לדורות שמו של יעקב שקראו לו בנימין ולא שם רחל שקראה לו בן אוני אינו משום שלא היה ברשות רחל לקרא לו שם אלא מטעמים אחרים זכה יעקב בזה, וכדאשכחן במשה שנתקבל לעיקר השם שקראה לו בתיה בת פרעה מהטעמים שנאמרו בדברי חז"ל.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1450
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 דצמבר 2018, 19:30

אם כן צדק הרב @רוצה לדעת שכתב (באשכול על השבטים) שהשאלה תפורה לגר"י זילברשטיין שליט"א.


עם חכם ונבון
הודעות: 88
הצטרף: 17 נובמבר 2018, 20:33
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי עם חכם ונבון » 23 דצמבר 2018, 19:48

איתא בילקוט מעם לועז פרשת וישב, כשבני יהודה נולדו בער כתוב שיהודה קרא, ובאונן כתוב ותקרא שהיא קראה, ואצל שלה כתוב שהיא קראה לו שם, משום שיהודה היה בכזיב בלידתה אותו, וכותב שם ששם ראשון שייך לאב ושני לאם ושלישי ג"כ לאב.


גבריאל פולארד
הודעות: 707
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1147 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 23 דצמבר 2018, 19:50

עם חכם ונבון כתב:איתא בילקוט מעם לועז פרשת וישב, כשבני יהודה נולדו בער כתוב שיהודה קרא, ובאונן כתוב ותקרא שהיא קראה, ואצל שלה כתוב שהיא קראה לו שם, משום שיהודה היה בכזיב בלידתה אותו, וכותב שם ששם ראשון שייך לאב ושני לאם ושלישי ג"כ לאב.
הוזכר כבר לעיל בשם בעלי התוספות. אמנם הרמב"ן חולק בתוקף על פירוש זה.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1450
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 255 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 דצמבר 2018, 19:51

עם חכם ונבון כתב:איתא בילקוט מעם לועז פרשת וישב, כשבני יהודה נולדו בער כתוב שיהודה קרא, ובאונן כתוב ותקרא שהיא קראה, ואצל שלה כתוב שהיא קראה לו שם, משום שיהודה היה בכזיב בלידתה אותו, וכותב שם ששם ראשון שייך לאב ושני לאם ושלישי ג"כ לאב.
לעיל הביאו ד"ז מדעת זקנים.

ייש"כ.


אליהו בורטמאן
הודעות: 26
הצטרף: 17 יולי 2018, 00:20
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מי בוחר שם לתינוק? אביו או אמו?

שליחה על ידי אליהו בורטמאן » 23 דצמבר 2018, 23:08

יש לציין שאם האב רוצה לקרוא על שם אביו שנפטר ומקיים בזה מצוות כבוד אב, נראה שהוא קודם לאשתו, כך יוצא מדברי השו"ת בצל החכמה (חלק ג סימן קח) שכך פירש את סיבת מיתתם של נדב ואביהו: יד) עוד נלענ"ד דרך אחרת בזה עפ"י מש"כ בעיקרי הד"ט שציינתי עליו לעיל (אות ב') כי אהרן קרא לבנו אביהוא על שם אביו עמרם ה"ל אבי הוא ונענש על שהקדים לקרא שם בכורו נדב על שם חמיו עמינדב כי כבוד אביו קודם

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אברהם העברי, יהודה ז | 1 אורח