מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 31 דצמבר 2018, 15:51

לא להראות להולכים בדרך החזון איש

ערכים:


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי האחד בא לגור » 31 דצמבר 2018, 20:06

ובמשה עבדו כתב:מחילה מכבודו, אולם זהו חידושו של הרב אוירבך, שאכן יש "משמעות הלכתית" גם לגבי החכם המורה לאיסור, ולא רק פסיכולוגית להרגיע את השואל.
והטעם לכך מפני שדעתו של המתיר גם היא דעה של חכם בישראל, ולכן ההוראה אינה מתקבלת רק מדברי עצמו של האוסר, אלא מדברי עצמו בצירוף דברי זולתו, ומה שיצא מהמכלול הזה, כך יש להורות ב"משמעות ההלכתית".
ולכן גם מ"ש "שדינו של השואל בלאו הכי לקולא ושל המורה כלפי עצמו בלאו הכי לחומרא", לדברי הרב אוירבך זו עצמה חלק מההבנה הרווחת, והוא מחדש דלא היא, אלא בין לגבי השואל בין לגבי המורה יש כאן מכלול של ב' דעות שמשניהם יחד יוצאת הכרעה עם כל המשמעות ההלכתית שלה, ש"בשל סופרים הלך אחר המיקל".
שוב אתה מאריך במלל שאינו נוגע בענין ולא מעמיק לרגע.
המושג הוראה פירושו היחיד הוא, הסתמכות של השואל על המסקנא של הנשאל בסוגיא .
ז"א שאם לא היה מושג של הסתמכות, אלא כל אחד היה חייב ללמוד את הסוגיא בעצמו ואינו יכול להסתמך על זולתו לא היה קיים כלל מושג של הוראה, נכון ?
א"כ כיון שכאן הרי מצד מושגי הסתמכות אין לשואל כלל צורך ברב המחמיר מעיקרא, ובשלמא אם היו לו שני רבנים מקלים הרי שהיה יכול לסמוך על כל אחד משניהם, אבל כאן הוא הרי מחמיר, (למה הדבר דומה, הרי שרב פלוני יתיר לפלוני ענין מסוים, ויבא רב אחר ויאמר לו אכן אתה יכול לסמוך על הרב הראשון, וכי דבר זה שמו הוראה?
כל מה שאפשר לומר הוא ,שהרב השני אומר לו שאתה עושה כדין במה שאתה מסתמך על הראשון ואינך עבריין, אבל אין כאן הוראה כלל לגופו של ענין.


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 31 דצמבר 2018, 21:13

פרלמן משה כתב:
דרומאי כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:ראיתי היום חידוש נפלא בשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך (ח"א סימן מ"ה) ואמרתי לפרסמו כאן לתועלת הציבור. וזה לשונו:

וחושבני שהבא לשאול משני חכמים ואחד אוסר ואחד מתיר, כיון דכללא הוא דבשל סופרים הלך אחר המיקל כמו"ש בגמ' ע"ז דף ז' ע"א, מסתבר שאף אם האוסר עומד וצווח ככרוכיא על המתיר שהוא טועה, מ"מ אם גם המתיר הוא חכם שהגיע להוראה, נראה שאם לאחר גמר הויכוח בין האוסר והמתיר יחזור שוב השואל וישאל אותם כיצד עלי להתנהג, מסתבר שגם האוסר צריך לומר לו האי כללאשבדרבנן הלך אחר המיקל. עכ"ל
תמוה ביותר, אטו גם בע''א המעיד על איסור דרבנן וע''א מכחישו, צריך המעיד לומר לשואל האי כללא דספיקא דרבנן לקולא, והלא הוא יודע נאמנה שהדבר אסור ושהעד השני משקר, ובודאי עליו לעשות כל טצדקי למנוע חברו מאיסור, וה''נ גבי חכם מאי שנא, כיון שיודע החכם שהוא איסור גמור והחכם השני טועה ומטעה, איך יורה להשואל האי כללא דבדרבנן הלך אחר המיקל וצע''ג.
לכאו' ה"ז כמו שלא נמנעו ב"ש וב"ה מלהנשא זל"ז, והרי גם שם איכא הך טענה.
לא הבנתי מה הקשר לב''ש וב''ה, הרי שם היו נמנעין מלישא מי שלדעתם הוא ממזר.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 31 דצמבר 2018, 21:16

יבמות י"ג אע''פ שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי האחד בא לגור » 31 דצמבר 2018, 21:24

פרלמן משה כתב:יבמות י"ג אע''פ שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי
ברור שרק נשים שכשרות לדעתם.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 08:40

האחד בא לגור כתב:
פרלמן משה כתב:יבמות י"ג אע''פ שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי
ברור שרק נשים שכשרות לדעתם.
הרי כמה פלוגתין איכא במס' נדה בין שמאי להלל וב"ש וב"ה, וכי בדקו אצל הנשים שלא היתה אמן יולדת טמאה וכיו"ב?


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי האחד בא לגור » 01 ינואר 2019, 09:05

פרלמן משה כתב:
האחד בא לגור כתב:
פרלמן משה כתב:יבמות י"ג אע''פ שאלו אוסרים ואלו מתירין אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי
ברור שרק נשים שכשרות לדעתם.
הרי כמה פלוגתין איכא במס' נדה בין שמאי להלל וב"ש וב"ה, וכי בדקו אצל הנשים שלא היתה אמן יולדת טמאה וכיו"ב?
מי שאימה טמאה אינה נאסרת.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 11:57

אבל מה כן?......! וקשה לחלק בין פגם בענין זה..


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי האחד בא לגור » 01 ינואר 2019, 14:06

פרלמן משה כתב:אבל מה כן?......! וקשה לחלק בין פגם בענין זה..
לא מבין מה אתה מתווכח, אמרתי דבר מאוד פשוט, שלא שייך שב"ה יבאו על אישה שלדעתם היא ממזרת ,מה שייך להתווכח עם זה ?
עכשיו אם אתה שואל ,איך לא חששו, יכול להיות שב"ש סיפרו להם ,או שיכול להיות שזה רק מיעוט ולא היה להם דין לחשוש או כל הסבר אחר, אבל ברור שלא יכלו לבא על אישה שהיא ממזרת .


אור זרוע
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 284 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי אור זרוע » 01 ינואר 2019, 14:54

מפורש ברש"י יבמות יג, ב ד"ה לא נמנעו: לא נמנעו ב"ה מלישא נשים מב"ש לפי שהיו מודיעים להם אותן הבאות מן הצרות ופורשים. וכן מפורש בגמ' שם סוף יד, א "דמודעי להו ופרשי", ופרש"י: דמודעי להו - ב"ש לב"ה דעו שהמשפחה זו מצרת ערוה שנתייבמה באה ופרשו.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 16:40

על ממזרת הודיעו, אבל אם היתה "בת נדה" לשיטתם גם הודיעו?


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 01 ינואר 2019, 16:44

פרלמן משה כתב:על ממזרת הודיעו, אבל אם היתה "בת נדה" לשיטתם גם הודיעו?
על איזה מחלוקת ב''ש וב''ה בנדה כוונתך?


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 16:51

נדה ל"ד דם היולדת שלא טבלה ב''ש אומרים כרוקה וכמימי רגלי'ה וב''ה אומרים מטמא לח ויבש ובגמ' ל"ה יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו בית שמאי לשיטתן וב''ה לשיטתן


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 01 ינואר 2019, 16:55

פרלמן משה כתב:נדה ל"ד דם היולדת שלא טבלה ב''ש אומרים כרוקה וכמימי רגלי'ה וב''ה אומרים מטמא לח ויבש
התם מיירי בטומאת מעיינות אך האשה מותרת לבעלה מיד לכשתטבול ואין זה ענין לבן הנדה כלל.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 17:00

וכי בבן יולדת אין פגם ?


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 01 ינואר 2019, 17:26

פרלמן משה כתב:וכי בבן יולדת אין פגם ?
אני לא יודע וכפה''נ שיש בו פגם,
אך כל זה אינו נוגע כלל לענייננו, המשנה בדף ל''ד מיירי בטומאת מעיינות, והיינו שמעיינות היולדת טמאים, ולאחר ימי טומאה דהיינו שבעת ימים לזכר וי''ד לנקבה, והיא עדיין לא טבלה, נחלקו ב''ש וב''ה בטומאת מעיינותיה אם הם מדאורייתא כיון שהיא טמאה, או מדרבנן כיון שכבר עברו ימי טומאתה. אך לגבי האשה עצמה לא נחלקו, שטמאה היא כל שלא טבלה, ומשתטבול טהורה היא מיד.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 18:06

הוספתי לעיל את דברי הגמ' בדף ל"ה יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו בית שמאי לשיטתן וב''ה לשיטתן, והתם בטבלה תוך ז' לב"ש טהורה ולב"ה טמאה.


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 01 ינואר 2019, 18:36

פרלמן משה כתב:הוספתי לעיל את דברי הגמ' בדף ל"ה יולדת בזוב שספרה ולא טבלה וראתה הלכו בית שמאי לשיטתן וב''ה לשיטתן, והתם בטבלה תוך ז' לב"ש טהורה ולב"ה טמאה.
גם שם אפילו לב''ה טובלת וטהורה מיד, דבזבה עצמה כן הדין שאם ספרה וראתה טובלת מיד ואין צריכה ז' ימים אא''כ באה לימי נדותה, וכאן לא שייך טומאת נדה.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 19:47

נכון, אבל בהמשך הגמ' שם מבואר דלרב איכא בייניהו יומי וטבילה דלב"ש טהורה בלא טבילה.


דרומאי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי דרומאי » 01 ינואר 2019, 21:16

פרלמן משה כתב:נכון, אבל בהמשך הגמ' שם מבואר דלרב איכא בייניהו יומי וטבילה דלב"ש טהורה בלא טבילה.
איני יודע מה אתה סח.


פרלמן משה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 731
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 127 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי פרלמן משה » 01 ינואר 2019, 23:28

עיינתי כעת בסוגיא, ואכן הצדק עם מע"כ כי כל הנידון שם זה לגבי הדם ולא לגבי האשה.


משכנות יעקב
Articles: 0
הודעות: 103
הצטרף: 27 מאי 2018, 03:25
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מציאה נפלאה בעניין מחלוקות הלכתיות בדרבנן

שליחה על ידי משכנות יעקב » 11 ינואר 2019, 13:14

כבר שאלו כאן לעיל האם הגרשז"א סבור שבמחלוקת של תורה, צריך הנשאל להודיע לשואל שעליו להחמיר כי יש אוסר (נניח במקרה שהשואל שמע כמו כל הציבור שרב פלוני אוסר, ואין אפשרות שהוא יודע רק את דעת הרב הזה הנשאל), ולא ראיתי שענו על כך
אין שום הגיון שבדרבנן יגידו לו תמיד שיעשה כמו המיקל, ובדאורייתא לא יגידו לו.

ולגופו של חידוש, מסופקני אם הגרשז"א עצמו נהג כך. הייתי לידו כשהיו שואלים אותו שאלות ולא ראיתי שעשה כך (אבל לא ראיתי אינו ראיה)
אבל עלינו לשאול את עצמינו, האם חידוש גדול כזה נהגו כמוהו כל החכמים מאז ומקדם ? {בדרבנן, ובדאוריתא}
האם מישהו שמע שהרב מטשעבין או הרב סופר גאב"ד פרשבורג או ר משה פינשטיין או ר' שמואל סלנט וכל הדורות נהגו כך ? האם יתכן שמעולם בכל המסורת והסיפורים של שאלות ותשובות לא ראינו דבר כזה, האם בהנהגת הנשאל של הפמ"ג מוזכר דבר כזה ?
הנהגת הנשאל בהוראה היא מסורת בישראל, וב"ה יש לנו מסורות מכל הנהגות רבני ארצות המזרח וארצות אירופה, וכמדומה לי, שלא נשמע מעולם דבר כזה.
ומי שהכיר את הגרשז"א, הוא היה מחנך שלא לנהוג למעשה סוג של חידושים כאלו, שהם מנוגדים למסורת ההוראה המקובלת ושלא נשמעו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 0 אורחים