האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 388
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי גל גל » 06 ינואר 2019, 20:41

בס''ד

פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי

פתיחה

בפרשת השבוע, מצווה משה על ידי הקב''ה לבשר לבני ישראל את המצווה הראשונה בה מחוייבים, מצווה קידוש החודש. מעתה והלאה, בשביל לקבוע שהתחיל חודש חדש וחלף הקודם, יסתכלו על הירח אם הוא התחדש, ובמידה וכן, אפשר יהיה לקבוע שהתחיל חודש חדש כפי שמאריכה הגמרא במסכת ראש השנה.

החודש הראשון בשנה היהודית הוא חודש ניסן כפי שכותבת התורה בפרשתנו ''ראשון הוא לכם לחודשי השנה (שמות יב, ב)'', ועד סוף בית ראשון כאשר רצו למנות את מספר החודשים ספרו: 'החודש הראשון', 'החודש השני', 'החודש השלישי' וכן הלאה. לאחר שעם ישראל גלה בבית ראשון לבבל, הוא חזר עם שמות חודשים חדשים, שמקורם בשפה הפרסית כפי שמבאר הרמב''ן (שם):

''וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר"ה א ב, ב"ר מח ט)... והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיה טז יד - טו) ''ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון'', חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו, ומשם העלנו ה' יתברך, כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים.''

בעקבות המצווה למנות את החודשים, נעסוק השבוע בשאלה, האם מותר להשתמש בתאריכים לועזיים בצ'קים, תעודות זהות, הזמנות לחתונה ובכלל בחיי היום יום. כמו כן, במידה ואכן הותר להשתמש בתאריכים לועזיים, כיצד עדיף לומר 'החודש הראשון' או 'ינואר'?

משמעות השמות הנוצרים

עוד לפני שנעסוק בשאלה האם מותר להשתמש בתאריך לועזי, יש לברר מה בכלל המשמעות של התאריך הלועזי שיכול להוות בעיה, ויש לחלק את הדיונים לשניים: א. מניין השנים. ב. שמות החודשים.

א. מניין השנים: הספירה הנוצרית בה משתמשים כיום לא התחילה מתחילת הנצרות, היא הומצאה על ידי כומר כחמש מאות - שש מאות לאחר עליית הנצרות, ולקח עוד כמאה שנה עד התפשטותה בין המדינות (הלוח הנוצרי כיום, מתבסס על הלוח הגרגוריאני, שהוא גרסה מחודשת ללוח המקורי). הבעיה בתאריך זה, שהוא מונה ללידתו של יש''ו, שלפי חלק מהכתות בנצרות החשיב את עצמו כאלוה.

אמנם כיום אנחנו יודעים שאותו הכומר טעה, ויש''ו לא נולד באותה שנה שאותו הכומר קבע את תחילת הספירה, אלא כמה שנים קודם לכן. מכל מקום למעשה נראה שזה לא כל כך משנה, כי בדרך כלל רוב האנשים לא עושים את הבדל בין שנת הלידה לתחילת הספירה, ומבחינתם תחילת הספירה היא לידתו.

ב. מניין החודשים: בעיה נוספת שקיימת בתאריך לועזי היא, שהחודשים הלועזיים מבוססים בחלקם על שמות של אלים רומאים, החודש ינואר, הוא לזכרו של 'יאנוס' אל הדלתות והשערים הרומי. החודש מרץ, בנוי על שמו של 'מרס', אל המלחמה הרומי. וחודש יוני, קרוי על שמה של 'יונו', מלכת האלים הרומית ואלת הנישואים והלידה.

שימוש בתאריך לועזי

דעת האוסרים

1. פוסק חשוב שנקט לאסור שימוש בתאריך לועזי, הוא המהר''ם שיק (יו''ד סי' קעא). הוא דן במקרה בו הכינו מציבה לאדם שנפטר שכתובה בלשון בשפה זרה, וכתבו עליה גם את התאריך הלועזי של לידת ומיתת המת. הוא נקט שמכיני המציבה חטאו פעמיים:

א. קודם כל, שהם כתבו בשפה זרה ולא בעברית, כנגד הנוהל המקובל של כתיבה בעברית. ב. כפי שראינו לעיל, לחלק מהשיטות בנצרות יש''ו נחשב אלהים ממש, ואסור להזכיר שם אלהים אחרים. אמנם כאשר מזכירים את התאריך לא מזכירים את יש''ו בעצמו, אבל מכיוון שמזכירים תאריך שמתקשר לשמה של העבודה זרה, יש בכך איסור דאורייתא של 'שם אלהים אחרים לא תזכירו', ובלשונו:

''והנה כל זה כתבתי על גוף הדבר מה ששינוי לשון המצבה ללשון לעז, אבל מה שעשו עוד שכתבו מספר השנים כדרך החדשים גם כן בלשון לעז זה עבירה כפולה ומכופלת... ומה שסיימו במספר השנים למספר הנוצרי לדעתי זה איסור דאורייתא, שהרי בתורה בפרשת משפטים נאמר 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'... משמע שאפילו אינו מזכיר ממש (את שמה של העבודה זרה) גם כן הוא בכלל איסור, ונראה לפי עניות דעתי דעובר באיסור ההוא על 'ושם אלהים אחרים לא תזכירו'.''

אם כן יוצא, שלדעת המהר''ם שיק יש בכתיבת תאריך לועזי איסור דאורייתא, וכן נקטו להלכה רבו החתם סופר (תורת משה, בא) שתקף בחריפות את הכותבים תאריך נוצרי, ובעל הגט פשוט (סי' קכז), ר' משה בן חביב.

2. סיבה נוספת לאסור, מופיעה בשו''ת שערי צדק (יו''ד קנה) וביפה ללב (יו''ד קעח). התורה בפרשת אחרי מות כותבת, שיש איסור ללכת בחוקות הגויים וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך (יו''ד קעח). הם טענו, שכאשר מונים לספירת הנוצרים הולכים בדרכי הגויים ועוברים על האיסור ללכת בחוקות הגויים, משום כך הם נקטו שיש בשימוש בתאריך לועזי איסור דאורייתא.

דעת המתירים

אמנם, למרות סברות האוסרים, דעת רוב הפוסקים להתיר, וביניהם הרב עובדיה (יביע אומר יו''ד ג, ט) והרב וולדנברג (ציץ אליעזר ח, ח). הם דחו את דעת האוסרים, ונתנו מספר סיבות להקל:

1. המהר''ם שיק טען, שיש בכך איסור דאורייתא של שם אלהים אחרים לא תזכירו. הרב עובדיה והציץ אליעזר טענו כנגדו שתי טענות:

א. קודם כל כפי שראינו בפתיחה, אין קשר בין לידתו של יש''ו למניין השנים. ממילא יש מקום לומר, שהאיסור דאורייתא להזכיר אלהים אחרים מתייחס, רק למקום שבו הספירה ממש מתייחסת ללידת העבודה זרה, ולא כפי שקרה בתאריך הנוצרי.

ב. טענה נוספת שהם מביאים. גם אם רוב העולם לא יודעים שיש''ו לא נולד בשנה בה התחילה ספירת הנוצרים (ולכן טיעון א' נופל), עדיין יש להקל, מכיוון שכאשר מזכירים את התאריך הנוצרי, לא חושבים על כך שמדובר במניין נוצרי ועל המשמעות שלו, אלא פשוט כך יותר נוח להתנהל, ולכן אין מקום לאסור את הספירה בטענה של שם אלהים אחרים, ובלשון הרב עובדיה (שם):

''נראה שאם כותבי התאריך הלועזי אינם חושבים בכוונה מכוונת שמנין זה ללידת אותו האיש, רק לפי שכן נוהגים העולם הבקיאים יותר בתאריך האזרחי (ובפרט במקומות שגם משרדי הממשלה מונים למספר הנוצרים), אין בזה איסור משום ובחקותיהם לא תלכו. ואף אם תאמר שהואיל ונראה שכוונת הנוצרים במספרם זה היא ללידת אותו האיש, כל מי שכותב התאריך הלועזי הואיל ואין כוונתו אלא לכתוב התאריך המפורסם יותר, אין בזה איסור משום ובחקותיהם לא תלכו.''

2. השערי צדק טען, שיש בכך איסור דאורייתא של בחוקותיהם לא תלכו. אמנם כפי שדחה אותו הרב עובדיה, הטענה כלל לא מתחילה. איסור בחוקותיהם לא תלכו נוהג על פי פסק הרמ''א (יו''ד קעח), רק כאשר אנו מחקים את הגויים בדבר שאין בו היגיון, אבל בדבר שיש בו הגיון למשל שכל הרופאים הולכים באותו חלוק שיזהו מי רופא, אין בכך בעיה (לכאורה ההיתר הוא גם לדעת הגר''א, ולא רק לרמ''א).

3. יש סברא נוספת להקל, שהביאו הציץ אליעזר והרב עובדיה. כפי שאפשר לראות באגרות של פוסקים קודמים כמו הרמ''א (שו''ת סי' נא), הש''ך (קריה נאמנה עמ' עח), המהר''ם פדוואה (סי' לו) ועוד, הם השתמשו בתאריכים לועזים, ומסתמא אם הם השתמשו אין בכך בעיה (ועיין בבית מאיר או''ח תמג) .

לסיכום: בפשטות כפי שציינו הרב עובדיה והציץ אליעזר, אין בעיה להשתמש בתאריך לועזי וכך נקטו רוב הפוסקים. אמנם, כפי שהם ציינו בדבריהם, מן הראוי במקום האפשר, שלא להשתמש בתאריך לועזי וצריך לדון בכל מקרה לגופו: אם למשל מדובר באירוע מקומי לציבור דתי בלבד, ראוי לכתוב רק תאריך עברי בלבד, כי בדרך כלל זה לא יגרום לסיבוכים (ואם יש דתי שלא יודע את התאריך העברי, זה בעיה שלו). אך אם מדובר באירוע לציבור יותר כללי, בהחלט אפשר להשתמש בתאריך לועזי.

יש לציין, שהרב צבי יהודה והאדמו''ר מסאטמר התנגדו בתוקף לשימוש בתאריך הלועזי. לא זו בלבד, הרב אבינר כתב (באתר שלו), שכאשר הייתה חתונה שרשום על ההזמנה תאריך לועזי, הרב צבי יהודה לא היה מגיע לחתונה. מכל מקום, נראה שמרוב הפוסקים עולה שלא כך, וכן מנהג העולם להקל.

ינואר או הראשון

במקום שיש צורך להזכיר תאריך לועזי, מה עדיף לכתוב? עדיף לכתוב הראשון לחודש הראשון, או הראשון לחודש ינואר? נחלקו בכך הרב עובדיה (שם) והציץ אליעזר (שם).

א. הרב עובדיה טען, שעדיף להשתמש בשמות החודשים במפורש: ינואר, פברואר וכו'. הוא נימק את דבריו בכך, שכפי שראינו לעיל התורה קוראת לחודש הראשון בשנה 'החודש הראשון', וכפי שביאר הרמב''ן המטרה בכך היא, שעושים זכרון ליציאת מצרים. כאשר מונים את חודשי השנה הלועזית בשם 'החודש הראשון', זה משווה את הלוח ההוא ללוח שלנו, וכמובן שאין לנו בכך עניין.

ב. הציץ אליעזר לעומתו טען, שכאשר אומרים חודש ינואר אז זה הרבה יותר גרוע, כי בכהאי גוונא מזכרים ממש את שם האל הרומאי, לכן הוא סובר שעדיף דווקא לומר ולכתוב החודש הראשון, ובלשונו:

''והנה היביע אומר (= הרב עובדיה) שם מציע, כשכותבים לפי מנינים להזכיר במפורש שמות החדשים שלהם ולא לכתוב בספירה של החדש הראשון או השני וכו', ואני כתבתי לו דלפי דעתי להזכיר במפורש שמות החדשים שלהם הוא יותר גרוע, כי כפי ששמעתי בבירור שמות החדשים שלהם מכוונים לשמות אלילים, ויוצא איפוא שדווקא כשמזכיר במפורש שמות החדשים שלהם אז הוי כמזכיר שם עבודה זרה.''

קריאה בשמות לועזים

כאשר יהודי נולד בחוץ לארץ, נהוג שבנוסף לשם היהודי שהוא מקבל, הוא מקבל שם נוסף לועזי, האם מותר להשתמש בשם זה?

א. המהר''ם שיק (יו''ד קסט), שכפי שראינו לעיל אסר להשתמש בתאריכים לועזים, נקט שיש איסור דאורייתא גם לקרוא בשמות לועזים, וכן פסק תלמידו ר' שמעון גרינפלד (ב, קצד). בטעם הדבר הוא נימק, שכאשר קוראים ליהודי בשם לועזי המטרה בכך היא להידמות לגויים, וכפי שפסק הרמב''ם בהלכות עבודה זרה, יש בכך איסור דאורייתא, ובלשונו:

''אשר שאל שיש בני אדם שמכנים עצמם בשם הגויים.. זה דבר הבל וטיפשות, כי בוודאי יש בזה איסור דאורייתא כמו שכתב הרמב"ם בפרק י"א מהלכות עבודה זרה, דמקרא מלא נאמר בסוף פרשת קדושים 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי' ומשם ילפינן (= למדים) בספרי, דאין רשאים לדמות להם בשום אופן... וכשם שאסור לנו להדמות להם במלבושם ובהילוכם ובשאר מנהגיהם, הוא הדין דאסור לדמות להם בשמם.''

ב. אמנם גם כאן, רוב הפוסקים דחו את דבריו וכתבו שאין בכך איסור ממש, אלא רק דבר לא ראוי, שהרי הסיבה שקוראים לאדם בשם לועזי, היא לא בגלל הרצון להידמות לגויים, אלא כי כך יותר להתנהל בחיי היום יום במסחר וכדומה. כך נקטו להלכה המהרשד''ם (יו''ד קצט), האגרות משה (או”ח ד, סו) ועוד. מכל מקום לתת שם של אדם רשע, בוודאי כולם אוסרים (עיין עוד במנחת אשר שמות 'שלא שינו את שמם').

אחת הראיות שלהם להוכיח שמותר שם לועזי היא, שהרבה מהראשונים (ואף חלק מהתנאים והאמוראים) נקראו בשמות לועזים, כמו פטר (מבעלי התוספות), וידאל (בעל המגיד משנה על הרמב''ם), יצחק נוניס בילומנטי (בעל שער המלך על הרמב''ם) ועוד, משמע שאין בכך כל איסור.

מוזמנים להגיב... מצורף גם כקובץ וורד, יותר נוח לקרוא...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

ערכים:


במבי
הודעות: 2045
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 569 פעמים
קיבל תודה: 602 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי במבי » 06 ינואר 2019, 21:52

ברור שעדיף לשתות מבארנו הזכה והנקיה ולא לשתות ביבים כמסופר על החת"ס שנזהר מכגון אלה.

אך לגבי הטענה ששמות החודשים הם ע"ש האלילים וא"כ איך דוברי האידיש משתמשים בשמות ימות השבוע שגם הם אליליים מובהקים?

יום ראשון - זונטיק = יום השמש
יום שני - מאנטאג = יום הירח
יום שלישי - דינסטאג = ע"ש אליל רומי כלשהו
יום רביעי - אמצע השבוע (ללא משמות אלילית)
יום חמישי - דאָנערשטיק = שם של אליל
יום שישי - פרייטאג = ע"ש אליל

(וכן באנגלית, ושאר השפות)


בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי בר בי רב » 06 ינואר 2019, 22:34

בקובץ בית אהרן וישראל האריכו מאוד הרבה מקורות על תאריך לועזי.
ועיין בספר איפת צדק על מכילתא דרשב"י [שמות י"ב] שציין לזה ג"כ ודיבר בזה עוד בנוגע למכילתא שם.אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 286 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי אור זרוע » 07 ינואר 2019, 13:43

במבי כתב:אך לגבי הטענה ששמות החודשים הם ע"ש האלילים וא"כ איך דוברי האידיש משתמשים בשמות ימות השבוע שגם הם אליליים מובהקים?

יום ראשון - זונטיק = יום השמש
יום שני - מאנטאג = יום הירח
יום שלישי - דינסטאג = ע"ש אליל רומי כלשהו
יום רביעי - אמצע השבוע (ללא משמות אלילית)
יום חמישי - דאָנערשטיק = שם של אליל
יום שישי - פרייטאג = ע"ש אליל
לפי הידוע, שמות ימות השבוע הם שמות של 7 כוכבי הלכת המשמשים בשעה הראשונה של היום.
מנין לקחת שהם שמות של אלילים?


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 286 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי אור זרוע » 07 ינואר 2019, 14:28

שוב מצאתי בקובץ בית אהרן וישראל בנוגע לשמות ימות השבוע:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי בר בי רב » 07 ינואר 2019, 16:27

אור זרוע כתב:
במבי כתב:אך לגבי הטענה ששמות החודשים הם ע"ש האלילים וא"כ איך דוברי האידיש משתמשים בשמות ימות השבוע שגם הם אליליים מובהקים?

יום ראשון - זונטיק = יום השמש
יום שני - מאנטאג = יום הירח
יום שלישי - דינסטאג = ע"ש אליל רומי כלשהו
יום רביעי - אמצע השבוע (ללא משמות אלילית)
יום חמישי - דאָנערשטיק = שם של אליל
יום שישי - פרייטאג = ע"ש אליל
לפי הידוע, שמות ימות השבוע הם שמות של 7 כוכבי הלכת המשמשים בשעה הראשונה של היום.
מנין לקחת שהם שמות של אלילים?
כמדומני עיין עוד ביד אליקים על הפסיקתא רבתי עשרת הדברות.


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי אברך כולל » 07 ינואר 2019, 16:33

תשובה ארוכה בנידון
דברי יואל.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הכהן
הודעות: 1321
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי הכהן » 07 ינואר 2019, 17:23

גל גל כתב:החודש ינואר, הוא לזכרו של 'יאנוס' אל הדלתות והשערים הרומי
יעוי' ירושלמי ע"ז פ"א ה"ב
בגין כן צווחין ליה קלנדס יינובריס
ובפני משה שם


במבי
הודעות: 2045
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 569 פעמים
קיבל תודה: 602 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי במבי » 07 ינואר 2019, 21:31

אור זרוע כתב:
במבי כתב:אך לגבי הטענה ששמות החודשים הם ע"ש האלילים וא"כ איך דוברי האידיש משתמשים בשמות ימות השבוע שגם הם אליליים מובהקים?

יום ראשון - זונטיק = יום השמש
יום שני - מאנטאג = יום הירח
יום שלישי - דינסטאג = ע"ש אליל רומי כלשהו
יום רביעי - אמצע השבוע (ללא משמות אלילית)
יום חמישי - דאָנערשטיק = שם של אליל
יום שישי - פרייטאג = ע"ש אליל
לפי הידוע, שמות ימות השבוע הם שמות של 7 כוכבי הלכת המשמשים בשעה הראשונה של היום.
מנין לקחת שהם שמות של אלילים?
עיין ב"מכלול" כל יום לגופו שהם שמות אליליים מובהקים ולא שמות מזלות כפי שכתוב בקובץ בית אהרון.....

ובכוונה לא רציתי לפרט פרטי שמות אליליים אלה.


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 388
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי גל גל » 08 ינואר 2019, 00:05

ככל הנראה זה דברים שנטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגויים... מסתמא יש לא מעט דברים כאלה...


דרומאי
הודעות: 2285
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 00:49

גל גל כתב:ככל הנראה זה דברים שנטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגויים... מסתמא יש לא מעט דברים כאלה...
אפשר לומר כך על דברים שנהגו בהם המון העם, לא על דברים שנהגו בהם גדולי ישראל וחכמיהם.
שמות השבוע באידיש שגורים בפי רבותינו שמפיהם אנו חיים ובודאי לא 'נטמעו בעקבות המפגש עם הגוים'.
יצויין כי בבית יוסף בשם אבודרהם מזכיר תאריך לועזי בענין שאלת גשמים בחו''ל.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 764
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 787 פעמים
קיבל תודה: 397 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי אברך » 08 ינואר 2019, 15:23

דרומאי כתב:יצויין כי בבית יוסף בשם אבודרהם מזכיר תאריך לועזי בענין שאלת גשמים בחו''ל.
אינו עניין לכאן כלל, שהרי שאלת גשמים בחו"ל תלויה בתאריך לפי ימות החמה, ולכן א"א שלא להזכיר התאריך הלועזי.


במבי
הודעות: 2045
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 569 פעמים
קיבל תודה: 602 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי במבי » 08 ינואר 2019, 21:51

דרומאי כתב:
גל גל כתב:ככל הנראה זה דברים שנטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגויים... מסתמא יש לא מעט דברים כאלה...
אפשר לומר כך על דברים שנהגו בהם המון העם, לא על דברים שנהגו בהם גדולי ישראל וחכמיהם.
שמות השבוע באידיש שגורים בפי רבותינו שמפיהם אנו חיים ובודאי לא 'נטמעו בעקבות המפגש עם הגוים'.
יצויין כי בבית יוסף בשם אבודרהם מזכיר תאריך לועזי בענין שאלת גשמים בחו''ל.
לידיעתך שמות ימות השבוע באידיש ובגרמנית זה אותו דבר והמקורות הגרמניים ימי שלישי חמישי ושישי הם ע"ש אלילים שונים ומשונים אך הנח להם לישראל וכבר הזכרת את דברי הב"י.


דרומאי
הודעות: 2285
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 22:42

במבי כתב:
דרומאי כתב:
גל גל כתב:ככל הנראה זה דברים שנטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגויים... מסתמא יש לא מעט דברים כאלה...
אפשר לומר כך על דברים שנהגו בהם המון העם, לא על דברים שנהגו בהם גדולי ישראל וחכמיהם.
שמות השבוע באידיש שגורים בפי רבותינו שמפיהם אנו חיים ובודאי לא 'נטמעו בעקבות המפגש עם הגוים'.
יצויין כי בבית יוסף בשם אבודרהם מזכיר תאריך לועזי בענין שאלת גשמים בחו''ל.
לידיעתך שמות ימות השבוע באידיש ובגרמנית זה אותו דבר והמקורות הגרמניים ימי שלישי חמישי ושישי הם ע"ש אלילים שונים ומשונים אך הנח להם לישראל וכבר הזכרת את דברי הב"י.
צרם לי הניסוח של @גל גל, 'נטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגוים'. זה ניסוח יהיר ומזלזל. אצל כלל ישראל לא 'נטמעו' דברים, ולכל דבר יש סיבה- בודאי כאשר מדובר במה שנהגו בו גדולי ישראל וחכמיהם.


משה בטיטו
הודעות: 47
הצטרף: 03 אוגוסט 2018, 09:05
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי משה בטיטו » 10 ינואר 2019, 08:57

[/quote]

צרם לי הניסוח של @גל גל, 'נטמעו עם השנים בקהילות היהודיות בעקבות המפגש עם הגוים'. זה ניסוח יהיר ומזלזל. אצל כלל ישראל לא 'נטמעו' דברים, ולכל דבר יש סיבה- בודאי כאשר מדובר במה שנהגו בו גדולי ישראל וחכמיהם.[/quote]

אני לא מסכים איתך, תמיד הייתה השפעה סביבתית. ייתכן שזה התחיל בעמך ולא בגדולי ישראל, אבל ככה כל מנהג עובד, מתחיל בעם ועולה למעלה, זה בדיוק כח המנהג.


דרומאי
הודעות: 2285
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

שליחה על ידי דרומאי » 10 ינואר 2019, 10:10

משה בטיטו כתב:
אני לא מסכים איתך, תמיד הייתה השפעה סביבתית. ייתכן שזה התחיל בעמך ולא בגדולי ישראל, אבל ככה כל מנהג עובד, מתחיל בעם ועולה למעלה, זה בדיוק כח המנהג.
גדולי ישראל וחכמיהם מסרו נפשם כדי לא להיות מושפעים מהגוים. לכן ע''כ המנהגות שנהגו הם אינם 'בהשפעה סביבתית', אלא במחשבה מכוונת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: huo yuc יום טוב, בעל אוצר | 3 אורחים