השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי מבקש אמת » 14 ינואר 2019, 02:18

יוספזון כתב:האם הסברא הזאת שאתה מביא כאן יש לו מקור באיזשהו מקום? כי במקום שיש 'כללים' הדין שונה? אני לא מדבר על מה הדעת נותנת, כי כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות, ולכן לא ברור מה ה'דעת' של 'מי' נותנת...
והחילוק שחילקת איפה יש כפיה לאפרושי מאיסורא ואיפה אין, במחמכ"ת צריכים איזשהוא מקור מוסמך לזה.
מקור הסברא הזו היא במה ששנינו בכמה וכמה מקומות בש"ס "לא שבקת חיי לכל בריה".

ובדומה לזה כתב הים של שלמה בפרק המניח סי' ט וז"ל:

כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש להדיא שמותר. וכן איתא בערכין יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה. ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה, והוא אדם חשוב ומופלג. אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה. דא"כ לא שבקת חי לכל בריה. וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 02:22

מבקש אמת כתב:
יוספזון כתב:האם הסברא הזאת שאתה מביא כאן יש לו מקור באיזשהו מקום? כי במקום שיש 'כללים' הדין שונה? אני לא מדבר על מה הדעת נותנת, כי כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות, ולכן לא ברור מה ה'דעת' של 'מי' נותנת...
והחילוק שחילקת איפה יש כפיה לאפרושי מאיסורא ואיפה אין, במחמכ"ת צריכים איזשהוא מקור מוסמך לזה.
מקור הסברא הזו היא במה ששנינו בכמה וכמה מקומות בש"ס "לא שבקת חיי לכל בריה".

ובדומה לזה כתב הים של שלמה בפרק המניח סי' ט וז"ל:

כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש להדיא שמותר. וכן איתא בערכין יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה. ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה, והוא אדם חשוב ומופלג. אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה. דא"כ לא שבקת חי לכל בריה. וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים
לא דיברנו על מצב כזה להכות לאפרושי מאיסורא, אלא להוציא מידיו את האיסור עצמו. למנעו מדבר עבירה. ובפרט באיסור כרת החמור.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי מבקש אמת » 14 ינואר 2019, 02:24

יוספזון כתב:יש אכן דרך אחד שלא נצטרך להתערב במעשי החילונים, אם נוציאם מכלל 'עמיתך' לגמרי. אז אין די של הוכח תוכיח. אבל אי אפשר לאחוז את החבל בשתי הראשים, מצד אחד להחזיק שיש לאהוב אותם מדין ואהבת לרעך כמוך, ושהם בכלל תינוקות שנשבו שחייבים להצילם בשבת וכדו', ומצד שני לומר שאין דין לאפרושי מאיסורא בכהאי גונא.
אפשר ואפשר, היות ובשביל להפקיע מיסודו את התינוק שנשבה מדין אפרושי מאיסורא אכן צריך להוציאו מכלל עמיתך, אבל בשביל לפטור אותי מהחיוב מסיבה צדדית כגון שלא יצא מזה שום תועלת אלא נזק, או משום שאיני מחוייב למסור ממוני או חרותי בשביל להפרישו מאיסור, א"כ שפיר אפשר לומר שהוא בכלל עמיתך ומ"מ יש פטור (לא הפקעת החיוב אלא פטור) מחובת אפרושי מאיסורא.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 02:26

מבקש אמת כתב:
יוספזון כתב:יש אכן דרך אחד שלא נצטרך להתערב במעשי החילונים, אם נוציאם מכלל 'עמיתך' לגמרי. אז אין די של הוכח תוכיח. אבל אי אפשר לאחוז את החבל בשתי הראשים, מצד אחד להחזיק שיש לאהוב אותם מדין ואהבת לרעך כמוך, ושהם בכלל תינוקות שנשבו שחייבים להצילם בשבת וכדו', ומצד שני לומר שאין דין לאפרושי מאיסורא בכהאי גונא.
אפשר ואפשר, היות ובשביל להפקיע מיסודו את התינוק שנשבה מדין אפרושי מאיסורא אכן צריך להוציאו מכלל עמיתך, אבל בשביל לפטור אותי מהחיוב מסיבה צדדית כגון שלא יצא מזה שום תועלת אלא נזק, או משום שאיני מחוייב למסור ממוני או חרותי בשביל להפרישו מאיסור, א"כ שפיר אפשר לומר שהוא בכלל עמיתך ומ"מ יש פטור (לא הפקעת החיוב אלא פטור) מחובת אפרושי מאיסורא.
סברא יפה מאוד. אבל חשוב גם שיהיה מקור לזה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי מבקש אמת » 14 ינואר 2019, 02:35

יוספזון כתב:
מבקש אמת כתב:
יוספזון כתב:האם הסברא הזאת שאתה מביא כאן יש לו מקור באיזשהו מקום? כי במקום שיש 'כללים' הדין שונה? אני לא מדבר על מה הדעת נותנת, כי כשם שאין פרצופיהן שוות כך אין דעותיהן שוות, ולכן לא ברור מה ה'דעת' של 'מי' נותנת...
והחילוק שחילקת איפה יש כפיה לאפרושי מאיסורא ואיפה אין, במחמכ"ת צריכים איזשהוא מקור מוסמך לזה.
מקור הסברא הזו היא במה ששנינו בכמה וכמה מקומות בש"ס "לא שבקת חיי לכל בריה".

ובדומה לזה כתב הים של שלמה בפרק המניח סי' ט וז"ל:

כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש להדיא שמותר. וכן איתא בערכין יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה. ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה, והוא אדם חשוב ומופלג. אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה. דא"כ לא שבקת חי לכל בריה. וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים
לא דיברנו על מצב כזה להכות לאפרושי מאיסורא, אלא להוציא מידיו את האיסור עצמו. למנעו מדבר עבירה. ובפרט באיסור כרת החמור.
גם בזה שייכת הסברא, שהרי כל אדם ילך ויחטוף לחבירו דבר שהוא נגד רצונו, ולא שבקת חיי לכל בריה. היום אחטוף לחילוני את חמצו, ומחר יחטוף ממני את טליתי.

(אם אינך מסכים ולשיטתך יש חיוב אפרושי מאיסורא גם בכה"ג, אדרבה לך תתחיל לחטוף מפתחות רכבים מידי חילונים קודם השבת כדי שלא יסעו בשבת וכדומה ותראה מה תהיה התוצאה).


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 02:38

מה שכתבת בסוגריים, תבין בעצמך שזה קצת רחוק. אם הוא עושה את האיסור ברגע זה, או שאני חושש שיעשה איסור. והדברים ברורים.


בעלבוס
הודעות: 108
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 14:33

טעות


בעלבוס
הודעות: 108
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 14:35

האחד בא לגור כתב:
יוספזון כתב: אני לא בטוח בכמות האחוזים שיש בשני הצדדים...
רק הערתי שהנושא נוגעת לכולם. לא רק לקנאים.
כמות האחוזים שבאה לידי ביטוי ברורה מאוד,ואין ענין לעצום את העינים (תראה בפועל את מי אנשים שונאים).
ודאי שבאופן עקרוני הדבר שייך לכל יהודי ויהודי, אבל בפועל זה בא לידי ביטוי הרבה יותר אצל הקנאים.
תלוי הרבה את מי שואלים...[/quote]
אני לא מבין, אתה מתעלם מהעובדה שהקנאים עסוקים הרבה יותר במעשה קנאות כלפי אחרים ?[/quote]

כל חוג עסוק בקנאות כלפי אחרים, רק כל חוג בתחום אחר, ונהרא נהרא ופשטיה.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 14:42

:lol: :roll: :oops:


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1071
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי נדיב לב » 14 ינואר 2019, 20:34

מבקש אמת כתב: כמדומני שלא ביררתי דברי היטב. בדברי אודות ה"קנאים" לא התכוונתי לאנשים המתנגדים להשתתפות בבחירות (כאנשי העדה החרדית וכדומה), אלא לכל מי שמחזיק בדעה שאין זכות לאף אחד לנהוג שלא כדעתו, ועליו להלחם ולכוף על כולם את האמת כפי שהוא מבין אותה. זה יכול להיות גם נער גבעות או שמאלני "ליברלי" או נוצרי או מוסלמי, המכנה המשותף הוא שהוא קנאי לדעותיו ואינו סובל מי שסבור ונוהג אחרת ממנו. כבודו כתב שישנם רבים הנמנים על המצביעים בבחירות ובכל זאת מתנהגים בתורה של "אני ואפסי עוד", ואכן הדברים נכונים לחלוטין. הנושא כאן היא השיטה של לכוף על אחרים את האמת (כפי שאני מבין אותה).

ומשכך, הרי שאחרי כל אריכות הדברים לא הבנתי - לשיטתך, היאך מסדרים את הבעיה של חילוקי דעות?

הסיבה בשלה ב"ש וב"ה נהגו באחווה וברעות אחד עם השני היתה דווקא בגלל שהם הבינו שאף שהם נוהגים כשיטתם מ"מ זכותם של המחנה השני לנהוג כפי שיטתו ואינם יכולים לכוף אותם לנהוג כפי האמת לדעתם, אף שלדעת ב"ה ב"ש נכשלו בערווה חמורה של אשת אח ובניהם ממזרים. אבל מי שאינו סבור כך נמצא בבעיה.

אם אני אחטוף מיד החילוני את חמצו בפסח, או אקרע לחילוניה את בגדה הפרוץ, הרי שמחר הוא יחטוף מידי את מצתי ויקרע את טליתי, ונמצאנו מריבים זה עם זה כל היום (ומאחר והוא החזק אני זה שאמצא עצמי בכלא בסוף היום). על כן הדעת נותנת שעל כל אחד להתנהג כפי דרכו ולא להתערב בחיי השני, וכך נוכל להמשיך ולקיים רצון הבורא (וכמובן אפשר ורצוי לנסות להשפיע בדרכי נועם שילך לאור האמת). ושמא תאמר, מהו מצות כפיה לאפרושי מאיסורא? וי"ל, דהיינו דוקא כששנינו נמצאים במערכת בה מוסכם שעליו להתנהג לפי כללי התורה והמצוות, וגם מוסכם מהם כללים אלו, אלא שההוא עבריין ומורד בכללים, ובכה"ג יש לכופו להתנהג כהוגן, בדיוק כמו ששלטון החוק כופה כל אדם להתנהג לפי חוקי המדינה. אבל מאחר ולדאבוננו איננו נמצאים במערכת המכירה באמיתות חוקי התורה ומצוותיה, וגם אם היתה מכירה בכך הרי היו בה חילוקי דעות בפרטי חוקי התורה והמצוות, וע"כ אין בידינו לכוף את האמת על זולתנו.
(מסירות הנפש של יהודים בשעת השמד לא היתה על כפיית המצוות על אחרים אלא על קיום המצוות לעצמם).
מנין??

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
הודעות: 470
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי אברך » 15 ינואר 2019, 00:14

הערת אגב (וסליחה שאני קוטע קצת את הדיון המרתק כאן בין @מבקש אמת לבין @יוספזון):
אם כי לגופם של דברים, אני מזדהה יותר עם דברי @מבקש אמת , ראיתי לנכון לציין לשבח את @יוספזון , שגם בלהט הדיונים והוויכוחים שומר כל הזמן על לשון נקיה ומכבדת !!! כל הכבוד !!!


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1071
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי נדיב לב » 15 ינואר 2019, 00:17

לדעתי אין קשר בין השקפתו של יוסזפון הכללית - הקנאית לנידון כאן. מבקש אמת כותב ליישב בעיות שיכולות להיווצר כתוצאה מהמעשה האמור, בשום שכל אך בלי שום מקור! וגם מי שלא משתייך למגזר הקנאים מוצא את עצמו מסכים עם טענת יוסזפון כאן זו דעתי


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי מבקש אמת » 15 ינואר 2019, 07:35

נדיב לב כתב:לדעתי אין קשר בין השקפתו של יוסזפון הכללית - הקנאית לנידון כאן. מבקש אמת כותב ליישב בעיות שיכולות להיווצר כתוצאה מהמעשה האמור, בשום שכל אך בלי שום מקור! וגם מי שלא משתייך למגזר הקנאים מוצא את עצמו מסכים עם טענת יוסזפון כאן זו דעתי
כתבתי לעיל שהמקור שלי הוא הסברא המוזכרת כמה וכמה פעמים בש"ס "לא שבקת חיי לכל בריה", כלומר סברא פשוטה שאם התנהלות מסויימת לא תאפשר קיום נורמטיבי של העולם על כרחך שהיא איננה התנהלות נכונה, והבאתי שהיש"ש מסברא זו הכריח שהדין של אפרושי מאיסורא אינו נוהג אלא באדם חשוב ומופלג שידוע לכל שעושה לשם שמים ושנוהג עפ"י האמת הברורה לכל ולא רק לפי דעתו האישית.


בן של רב
משתמש ותיק
הודעות: 1504
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 674 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי בן של רב » 17 ינואר 2019, 01:38

מה שכתב החזון אי''ש על מורידין ולא מעלין שזה סוג של גדר לעצור את פורצי הגדר
ולכן חידש שהיום להיפך זה ירבה הפירצות
כן גם בזה שהאמוראים ידעו איך זה יתקבל בציבור במנטליות דאז
והכל לפי הבריות שבסביבה
ואולי לשיטתו שמחמיר נוראות בחילול השם
ויליף מדוד המלך שרצה לעבוד ע''ז כדי שלא יאמרו צדיק ורע לו
והסיק מזה החזו''א שלגרום מבט עקום של הני אינשי על הרבש''ע ותורתו
זהו האיסור החמור מכל! מכל וכל!


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1071
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השחתת מודעות רחוב עם תמונת אשה

שליחה על ידי נדיב לב » 17 ינואר 2019, 23:04

מבקש אמת כתב:
נדיב לב כתב:לדעתי אין קשר בין השקפתו של יוסזפון הכללית - הקנאית לנידון כאן. מבקש אמת כותב ליישב בעיות שיכולות להיווצר כתוצאה מהמעשה האמור, בשום שכל אך בלי שום מקור! וגם מי שלא משתייך למגזר הקנאים מוצא את עצמו מסכים עם טענת יוסזפון כאן זו דעתי
כתבתי לעיל שהמקור שלי הוא הסברא המוזכרת כמה וכמה פעמים בש"ס "לא שבקת חיי לכל בריה", כלומר סברא פשוטה שאם התנהלות מסויימת לא תאפשר קיום נורמטיבי של העולם על כרחך שהיא איננה התנהלות נכונה, והבאתי שהיש"ש מסברא זו הכריח שהדין של אפרושי מאיסורא אינו נוהג אלא באדם חשוב ומופלג שידוע לכל שעושה לשם שמים ושנוהג עפ"י האמת הברורה לכל ולא רק לפי דעתו האישית.
מתפלא. אתה סבור שכך הם דרכי ההיקש והלמידה בהוראת הלכה, ללמוד ממשפט של חז"ל שנאמר במקרים מסוימים לדבר עקרוני כל כך כמו באשכול כאן. האם בדקת ווידאת ששבקת חי לכל בריה באותם מקרים מפורטים, שייך גם בעניננו. בשורה תחתונה העלה דוגמא של לא שבקת חי והשווה לנידון כאן

הים של שלמה עוסק באפרושי מאיסורא מאדם מסויים באופן אישי. כאן אנו דנים כשהפגיעה אינה באופן ישיר ובאדם מסוים והחילוק בין המקרים הוא גדול.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים