האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1592
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 516 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי אוריאל » 01 פברואר 2019, 02:57

יש כאלו, שלמרות שבליל שבת יוצאים לבית הכנסת ענובים בעניבתם, מכל מקום למנחה בשב"ק כבר מוותרים עליה..
בדרך כלל, הסיבה היא בגלל עצלנות או חוסר נוחות, ולקראת סוף השבת פחות מדקדקים במלבושי שבת.
ולכאורה זהו אינו כדין, ויש מקום לחשוש שיש בזה זלזול בכבוד שבת, שבחלק ממנה אינו לבוש במיטב מחלצותיו.

אולם מצאתי מציאה גדולה בפירוש המפרש לנדרים דף עז. שכתב לגבי המבואר שם שאם נדרה בשבת סמוך לחשיכה אפשר להפר עד שתחשך, ודייקה הגמרא מזה שמפירין נדרים בשבת אפילו שלא לצורך השבת, כיון שמסתמא נדר שנדרה ממש לפני חשיכה אין בו נפ"מ לענין שבת, וביאר זאת המפרש "דאי משום תכשיטי שבת נדרה ההיא שעתא לאו זמן תכשיט הוא דמשחשיכה רגילין להפשיט תכשיטי שבת".

ומבואר מדבריו, שקודם חשיכה, בעוד היום שבת, היו רגילין להפשיט תכשיטי שבת. ולכאורה צריך להבין מדוע ולמה באמת נהגו כן, וכי שעה קודם צאת השבת הוא פחות "שבת" מכניסתה?


רוצה לדעת
הודעות: 983
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 378 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 01 פברואר 2019, 03:08

ראה בשו"ת המצורף שעמד בזה,
אבל במ"ב רס"ב סק"ח כותב בפשיטות שיש לישאר בבגדי שבת עד הבדלה, [וכמדו' שהחזו"א הקפיד להוריד בגדי שבת מיד אחר הבדלה]
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1592
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 516 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי אוריאל » 01 פברואר 2019, 03:19

@רוצה לדעת
יישר כח
אם כן, מתבאר שהרב הנ"ל באמת הוציא כן מדברי המפרש הנזכרים, שביציאת שבת אי"צ לילך עם בגדי שבת. וליתן טעם בזה נצטרך לומר, ש"כבוד השבת" הוא ש"בכניסתה" יהיה האדם לבוש בבגדי שבת, ותו לא [ואמנם אולי נוכל לומר גם בדעת המפרש, שלא היו מורידות התכשיטים להדיא, אלא אם הורידו במהלך השבת לא היו חוזרות ולובשות, ונמצא שהדרך היה שלא היו לבושות אז תכשיטים. אבל להוריד להדיא, אולי גם לדעתו יהיה בזה חסרון של זלזול בכבוד שבת, וצ"ב].


דרופתקי דאורייתא
הודעות: 113
הצטרף: 30 ינואר 2019, 13:45
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי דרופתקי דאורייתא » 01 פברואר 2019, 10:40

כך גם לא נוהגים לומר גוט שבע'ס במנחה, אלא בליל שבת, ובשבת בבוקר.
והטעם כתב החו"י, בספרו מקור חיים על השו"ע, [וכ"כ עוד הרבה], שהוא זמן אבילות על מרע"ה.
אפשר דהיינו טעמא גם לעניבות,
למרות שמעולם לא הבחנתי בזה


תיובתא
הודעות: 991
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 498 פעמים
קיבל תודה: 259 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי תיובתא » 01 פברואר 2019, 10:45

אם כדבריך הוא אבילות בפרהסיא.
משא"כ אמירת גוט שאבע'ס ניתן לתלות בהרבה דברים את אי האמירה ואינו בולט כ"כ.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1592
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 516 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי אוריאל » 01 פברואר 2019, 11:05

@דרופתקי דאורייתא אכן הפוסקים (או"ח רצב) כתבו מה שאומרים צדקתך בגלל שאז נפטר משה רבינו ושלכן אין קובעין מדרש, אבל ביחס שלא לברך איש את רעהו בברכת השבת, לא מצאתי כן בספר מקור חיים, ואשמח אם תכתוב מראה מקום מדוייק.


דרומאי
הודעות: 2702
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 620 פעמים
קיבל תודה: 489 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי דרומאי » 01 פברואר 2019, 11:13

אוריאל כתב:@רוצה לדעת
יישר כח
אם כן, מתבאר שהרב הנ"ל באמת הוציא כן מדברי המפרש הנזכרים, שביציאת שבת אי"צ לילך עם בגדי שבת. וליתן טעם בזה נצטרך לומר, ש"כבוד השבת" הוא ש"בכניסתה" יהיה האדם לבוש בבגדי שבת, ותו לא [ואמנם אולי נוכל לומר גם בדעת המפרש, שלא היו מורידות התכשיטים להדיא, אלא אם הורידו במהלך השבת לא היו חוזרות ולובשות, ונמצא שהדרך היה שלא היו לבושות אז תכשיטים. אבל להוריד להדיא, אולי גם לדעתו יהיה בזה חסרון של זלזול בכבוד שבת, וצ"ב].
לענ''ד אין הפירוש בזה מצד 'כניסתה', אלא שדרך האדם להיות לבוש בבגדים על שם העתיד, כגוו קודם חתונה כבר לובש בגדי חתונה ואין ממתין עד החתונה ממש, ולכן גם לענין שבת עיקר החיוב הוא לכבד השבת בבגדים חשובים, אך בסוף היום שרגילות הוא ללבוש בגדים המתאימים ללילה שאחריו אין להקפיד.
ובענין זה שמעתי מר' עזריאל שאין להקפיד בת''ב שחל במוצ''ש ומותר להחליף מבגדי שבת לחול בבין השמשות במקום הצורך כגון שביהכ''נ רחוק, והביא ראי' מדברי המפרש הנ''ל דעכ''פ איסורא ליכא, ועוד דבביה''ש י''ל דכו''ע מודו דלא חמיר משבות שהותרה גם בביה''ש דמוצ''ש להרבה שיטות.


מי זה
הודעות: 24
הצטרף: 08 ינואר 2019, 16:46
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי מי זה » 01 פברואר 2019, 11:52

אוריאל כתב:@דרופתקי דאורייתא אכן הפוסקים (או"ח רצב) כתבו מה שאומרים צדקתך בגלל שאז נפטר משה רבינו ושלכן אין קובעין מדרש, אבל ביחס שלא לברך איש את רעהו בברכת השבת, לא מצאתי כן בספר מקור חיים, ואשמח אם תכתוב מראה מקום מדוייק.
שבט הלוי שולל
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 29&hilite=

הגרח"ק מצדיק
גוט שאבעס במנחה הגרח''ק.jpg
וראה עוד כאן
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=5206
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יהושע
הודעות: 1842
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי יהושע » 01 פברואר 2019, 14:58

אוריאל כתב:יש כאלו, שלמרות שבליל שבת יוצאים לבית הכנסת ענובים בעניבתם, מכל מקום למנחה בשב"ק כבר מוותרים עליה..
בדרך כלל, הסיבה היא בגלל עצלנות או חוסר נוחות, ולקראת סוף השבת פחות מדקדקים במלבושי שבת.
ולכאורה זהו אינו כדין, ויש מקום לחשוש שיש בזה זלזול בכבוד שבת, שבחלק ממנה אינו לבוש במיטב מחלצותיו.

אולם מצאתי מציאה גדולה בפירוש המפרש לנדרים דף עז. שכתב לגבי המבואר שם שאם נדרה בשבת סמוך לחשיכה אפשר להפר עד שתחשך, ודייקה הגמרא מזה שמפירין נדרים בשבת אפילו שלא לצורך השבת, כיון שמסתמא נדר שנדרה ממש לפני חשיכה אין בו נפ"מ לענין שבת, וביאר זאת המפרש "דאי משום תכשיטי שבת נדרה ההיא שעתא לאו זמן תכשיט הוא דמשחשיכה רגילין להפשיט תכשיטי שבת".

ומבואר מדבריו, שקודם חשיכה, בעוד היום שבת, היו רגילין להפשיט תכשיטי שבת. ולכאורה צריך להבין מדוע ולמה באמת נהגו כן, וכי שעה קודם צאת השבת הוא פחות "שבת" מכניסתה?
אם זה מטעם נוחות, מן הראוי שגם בתחילת השבת לא ילבש, כי אסור להצטער בשבת.


י.א.ל
הודעות: 128
הצטרף: 29 אוגוסט 2017, 14:49
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי י.א.ל » 03 פברואר 2019, 00:10

נראה מדברי השאלה שפשוט שגם עניבה היא בכלל בגדי השבת ,ומדוע ? הרי נשארים אנשים אלו בבגדי השבת שלהם קרי חליפה כובע נעליים א'כ מקיימים בגופם את כבוד השבת,אבל עניבה לא שייכת לשם בסך הכל קישוט[לא נוח לטעמי] אבל קישוט ותו לא.


שעת השקט
הודעות: 61
הצטרף: 21 נובמבר 2018, 20:02
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי שעת השקט » 03 פברואר 2019, 00:41

ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...)


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1592
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 727 פעמים
קיבל תודה: 516 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי אוריאל » 03 פברואר 2019, 00:45

שעת השקט כתב:ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...)
אולי הכוונה להיפך, שבמקום שאין עונג שבת אין כבוד שבת [כך מסתבר יותר]?

ודרך אגב, שמעתי פעם מאחד מתלמידי הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, שהיה מעשה בליל שבת שהיו הוא ורעו הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ב"שלום זכר" בליל שבת קייצית בבני ברק. הם שוחחו ארוכות בדברי תורה, וזיעה נגרה מגופם.
אז פנה רבי שמואל לרבי דוד, ואמר לו, כבוד שבת או עונג שבת, מה קודם?
פלפלו בדברי הרמב"ם והגיעו למסקנה שעונג שבת קודם. קמו ופשטו את ה'פראק' והמשיכו לדון עוד שעה ארוכה בדברי תורה... [ויש לבדוק אם זה נגד השמועה הנ"ל משם החזו"א].


שעת השקט
הודעות: 61
הצטרף: 21 נובמבר 2018, 20:02
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש מקור לאלו שאינם עונבים עניבה בשבת אחה"צ?!

שליחה על ידי שעת השקט » 03 פברואר 2019, 00:56

אוריאל כתב:
שעת השקט כתב:ראיתי באחד הספרים על החזו"א( כמדומני "מעשה איש") שנשאל ע"י אדם אחד האם נוהג נכון במה שמפסיק ללכת עם עניבה בשבת בצהרים וענה לו החזו"א : במקום שאין כבוד שבת אין עונג שבת ( לא שמתי גרשיים כיוון שאיני יודע רמת הדיוק של הסיפור...)
אולי הכוונה להיפך, שבמקום שאין עונג שבת אין כבוד שבת [כך מסתבר יותר]?

ודרך אגב, שמעתי פעם מאחד מתלמידי הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, שהיה מעשה בליל שבת שהיו הוא ורעו הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ב"שלום זכר" בליל שבת קייצית בבני ברק. הם שוחחו ארוכות בדברי תורה, וזיעה נגרה מגופם.
אז פנה רבי שמואל לרבי דוד, ואמר לו, כבוד שבת או עונג שבת, מה קודם?
פלפלו בדברי הרמב"ם והגיעו למסקנה שעונג שבת קודם. קמו ופשטו את ה'פראק' והמשיכו לדון עוד שעה ארוכה בדברי תורה...
צודק כמובן. טעות הקלדה...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת קודש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים