חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

נושאים שונים

פותח הנושא
באמונתו יחיה
הודעות: 122
הצטרף: 07 אוקטובר 2018, 15:36
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי באמונתו יחיה » 22 אוקטובר 2018, 20:16

יש להסתפק האם לחייב מיתת בי"ד מותר להציל עצמו ולברוח מיד הבי"ד או שהוא מחויב למסור עצמו לבי"ד?
אם כן האם מותר לו לחלל שבת להציל עצמו אשמח אם למישהו יש ראיות לכאן או לכאן


חוות דעת
הודעות: 42
הצטרף: 09 ינואר 2019, 07:23
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי חוות דעת » 12 מרץ 2019, 06:37

עי' גיליון הש"ס ( מכות ה. ) המצורף דמבואר דאילו היה חייב מיתה בלי פסק ב"ד ( כשיטת התוס' שם) היה מחויב להמית את עצמו
Screenshot_20190311-223504_ .jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 12 מרץ 2019, 09:38

גם אם אינו חייב למסור עצמו, אבל ודאי דאין לו היתר לחלל על זה שבת דהרי דינו כגברא קטילא.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי אלימלך » 12 מרץ 2019, 11:08

NHA כתב:
12 מרץ 2019, 06:37
עי' גיליון הש"ס ( מכות ה. ) המצורף דמבואר דאילו היה חייב מיתה בלי פסק ב"ד ( כשיטת התוס' שם) היה מחויב להמית את עצמו
באילת השחר כתב שאין לדייק כן מרעק"א עיי"ש
ובמחנה חיים (בתחילת העמוד) כתב שלא מצאנו בשום מקום שהמחויב מיתה צריך להמית עצמו
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הכהן
הודעות: 1321
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 393 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי הכהן » 12 מרץ 2019, 11:31

זקן ויושב בישיבה כתב:
12 מרץ 2019, 09:38
גם אם אינו חייב למסור עצמו, אבל ודאי דאין לו היתר לחלל על זה שבת דהרי דינו כגברא קטילא.
מה הדין אם אחר שנגמר דינו נפלה עליו מפולת, האם מחוייבים להצילו?


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 12 מרץ 2019, 12:45

הכהן כתב:
12 מרץ 2019, 11:31
זקן ויושב בישיבה כתב:
12 מרץ 2019, 09:38
גם אם אינו חייב למסור עצמו, אבל ודאי דאין לו היתר לחלל על זה שבת דהרי דינו כגברא קטילא.
מה הדין אם אחר שנגמר דינו נפלה עליו מפולת, האם מחוייבים להצילו?
ודאי שלא. כמדומה מפורש כן.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 12 מרץ 2019, 14:12

זקן ויושב בישיבה כתב:
12 מרץ 2019, 12:45
הכהן כתב:
12 מרץ 2019, 11:31
זקן ויושב בישיבה כתב:
12 מרץ 2019, 09:38
גם אם אינו חייב למסור עצמו, אבל ודאי דאין לו היתר לחלל על זה שבת דהרי דינו כגברא קטילא.
מה הדין אם אחר שנגמר דינו נפלה עליו מפולת, האם מחוייבים להצילו?
ודאי שלא. כמדומה מפורש כן.
הפרמ"ג בא"א שכט ס"ק ד כתב שמחללים שבת על מי שנגמר דינו מכיון שאסור להורגו בשבת, וצריך להצילו משום חיי שעה, ובביאור הלכה שם ד"ה אלא לפי שעה, נחלק עליו דלא גרע ממרועי בקר דאין מעלין.
ועיין עוד בחת"ס חו"מ קע"ז שכתב שיש מצווה להציל גברא שנתחייב מיתת ב"ד מידי נכרים שבאים להורגו, ומבואר דס"ל דלא כביאוה"ל.


משה נפתלי
הודעות: 780
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 240 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי משה נפתלי » 12 מרץ 2019, 17:44

ומענין לענין: איש שהרג את קרובו, האם יש לו רשות לשלוח יד בנפשו מצד גואל הדם?


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 12 מרץ 2019, 20:32

יתר על כן למ"ד ביד גואל הדם -מצווה ,האם חייב להרוג את עצמו.
וזה מזכיר לי את השאלה מענינא דיומא: האם לדעת האבנ"ז שעמלק שמתגייר,(בדיעבד, דלכתחילה אין מקבלין גרים מעמלק) לא פקע ממנו חובת המחייה, האם הגר דנן חייב לשלוח יד בנפשו .


יצחק
הודעות: 1266
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי יצחק » 12 מרץ 2019, 23:23

נראה לי להביא ראיה שהמחויב מיתה אינו חייב להמית את עצמו מלשון הגמ' סנהדרין דף מג. אמר רב הונא פשיטא לי אחד אבן שנסקל בה ואחד עץ שנתלה בו ואחד סייף שנהרג בו ואחד סודר שנחנק בו כולן משל צבור מ''ט דמדידיה לא אמרינן ליה זיל וליתיה וליקטול נפשיה.
הדעת נותנת שכמו שאינו חייב להביא לעצמו את הסודר שנחנק בו כך אינו חייב לחנוק את עצמו.


יצחק
הודעות: 1266
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי יצחק » 12 מרץ 2019, 23:24

האחד בא לגור כתב:
12 מרץ 2019, 20:32
יתר על כן למ"ד ביד גואל הדם -מצווה ,האם חייב להרוג את עצמו.
וזה מזכיר לי את השאלה מענינא דיומא: האם לדעת האבנ"ז שעמלק שמתגייר,(בדיעבד, דלכתחילה אין מקבלין גרים מעמלק) לא פקע ממנו חובת המחייה, האם הגר דנן חייב לשלוח יד בנפשו .
ודאי שלא, הרי יש דין "קריאה לשלום" עם עמלק, א"כ יקרא לעצמו לשלום ויענה לקריאה בחיוב.. ויאמר שלום עלי נפשי


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חייב מיתת בי"ד מחויב במיתת עצמו?

שליחה על ידי האחד בא לגור » 13 מרץ 2019, 00:21

יצחק כתב:
12 מרץ 2019, 23:24
האחד בא לגור כתב:
12 מרץ 2019, 20:32
יתר על כן למ"ד ביד גואל הדם -מצווה ,האם חייב להרוג את עצמו.
וזה מזכיר לי את השאלה מענינא דיומא: האם לדעת האבנ"ז שעמלק שמתגייר,(בדיעבד, דלכתחילה אין מקבלין גרים מעמלק) לא פקע ממנו חובת המחייה, האם הגר דנן חייב לשלוח יד בנפשו .
ודאי שלא, הרי יש דין "קריאה לשלום" עם עמלק, א"כ יקרא לעצמו לשלום ויענה לקריאה בחיוב.. ויאמר שלום עלי נפשי
כמובן וכברור, שהספק היה בדעת האבנ"ז, שכל הדין של השלימו זה רק בשעת כיבוש, (שאם מדובר בשעת מלחמה הרי עצם זה שנתגייר פוטרו, שהרי בז' מצוות לחוד סגי ואין צריך קריאה נוספת לשלום..)
וע"ז בא הספק מה דינו לגבי עצמו כשגירותו היתה שלא בשעת כיבוש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים