נר שכבה

מנהל הפורום:הלכה ומנהג

פותח הנושא
רוצה לחיות ברור
הודעות: 28
הצטרף: 05 אפריל 2022, 23:41
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: לא מחובר

נר שכבה

שליחה על ידי רוצה לחיות ברור » 27 אפריל 2022, 22:58

אשמח למקורות ודאיים מחו"ר הפורום גבי נר של של שבת ויו"ט וכדו' שכבה האם יש בזה איזה חשש סגולי על האדם שהדליק אותו או שהדליקו עליו תודה


פראנק
הודעות: 872
הצטרף: 02 נובמבר 2019, 20:11
נתן תודה: 93 פעמים
קיבל תודה: 378 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי פראנק » 27 אפריל 2022, 22:59

מקורות שאין גם עוזרות


סתם איש
הודעות: 654
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 247 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי סתם איש » 27 אפריל 2022, 23:00

זכורני שבפוסקים בהלכות יוהכ"פ יש אזהרה לא להדליק ע"י עכו"ם נר שכבה ומבואר שם שהיה נוהג להדליק מפני שראו בזה ענין רע.
אבל כל זה שייך בנר של יוהכ"פ שזה נר כנגד כל אדם כמבואר בהלכה, אבל בנר שבת לא מצינו שיש כזה נר שהודלק עבור אדם מסויים.


מםאלף
הודעות: 1002
הצטרף: 27 ספטמבר 2021, 18:16
נתן תודה: 300 פעמים
קיבל תודה: 1063 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי מםאלף » 27 אפריל 2022, 23:04

סתם איש כתב:
27 אפריל 2022, 23:00
זכורני שבפוסקים בהלכות יוהכ"פ יש אזהרה לא להדליק ע"י עכו"ם נר שכבה ומבואר שם שהיה נוהג להדליק מפני שראו בזה ענין רע.
אבל כל זה שייך בנר של יוהכ"פ שזה נר כנגד כל אדם כמבואר בהלכה, אבל בנר שבת לא מצינו שיש כזה נר שהודלק עבור אדם מסויים.
שולחן ערוך אורח חיים סימן תרי סעיף ד
נוהגים בכל מקום להרבות נרות בבתי כנסיות, ולהציע בגדים נאים בבית הכנסת. הגה: ונוהגים שכל ג איש, גדול או קטן, עושין לו נר (מרדכי ומהרי"ו)* גם נר נשמה לאביו ולאמו שמתו (כל בו), וכן נכון, וכן כתבו מקצת רבוואתא* ואם כבו נרות אלו ביום הכיפורים, אין לומר לאינו יהודי שיחזור וידליקם (מהרי"ל מהרי"ו). מי שכבה נרו ביום כיפור, יחזור וידליקנו במוצאי יום כיפור, ואל יכבנו עוד, אלא יניחנו לדלוק עד גמירא וגם יקבל עליו שכל ימיו לא יכבה במוצאי יום הכיפורים נרו, לא הוא ולא אחר, (כך נמצא במנהגים ישנים).
ובמ"ב שם
ומאחר שהעולם מקפידים אם כבה נרו, אף על פי שלדעתי אין בו משום חשש, דלפעמים נכבה מחמת רוח או מחמת חום, מכל מקום, כיוון שהעולם מקפידים, ראוי לכל אדם ליתן נרו לשַמָש, ולא ישגיח עליו כלל, וגם המותר יניח בבית הכנסת [ח"א]


כמעיין המתגבר
הודעות: 5008
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 3473 פעמים
קיבל תודה: 1873 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 27 אפריל 2022, 23:12

רוצה לחיות ברור כתב:
27 אפריל 2022, 22:58
אשמח למקורות ודאיים מחו"ר הפורום גבי נר של של שבת ויו"ט וכדו' שכבה האם יש בזה איזה חשש סגולי על האדם שהדליק אותו או שהדליקו עליו תודה
(אני אישית לא מאמין בזה).
 


פינחס רוזנצוויג
הודעות: 5195
הצטרף: 18 ינואר 2021, 15:04
נתן תודה: 1487 פעמים
קיבל תודה: 3619 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי פינחס רוזנצוויג » 28 אפריל 2022, 01:04

כמעיין המתגבר כתב:
27 אפריל 2022, 23:12
רוצה לחיות ברור כתב:
27 אפריל 2022, 22:58
אשמח למקורות ודאיים מחו"ר הפורום גבי נר של של שבת ויו"ט וכדו' שכבה האם יש בזה איזה חשש סגולי על האדם שהדליק אותו או שהדליקו עליו תודה
(אני אישית לא מאמין בזה).
 
לענ"ד, אין לך
רוצה לחיות ברור כתב:
27 אפריל 2022, 22:58
מקורות ודאיים
גדול מזה


יהודי
הודעות: 5875
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 1045 פעמים
קיבל תודה: 2661 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי יהודי » 28 אפריל 2022, 01:23

רוצה לחיות ברור כתב:
27 אפריל 2022, 22:58
אשמח למקורות ודאיים מחו"ר הפורום גבי נר של של שבת ויו"ט וכדו' שכבה האם יש בזה איזה חשש סגולי על האדם שהדליק אותו או שהדליקו עליו תודה
לכאו' צריך מקור הפוך. 
מסתמא זו כוונת הכותבים לפניי.
 


דוד ה.
הודעות: 655
הצטרף: 20 אוגוסט 2021, 13:38
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 551 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי דוד ה. » 28 אפריל 2022, 01:34

שו"ת באר משה (שטרן) חלק ח סימן רלג
ט) וראיתי בספר תורת חיים (הל' שבת סי' רס"ג אות ד') שכ' וז"ל ויש שנוהגת שאם יכבה א' מהנרות באמצע הדליקה שהוא ר"ל סימן רע שמוספת אח"כ בכל שבת נר אחד, והנר שכבה מדליקין אותו במוצ"ש, וכעין זה בסי' תר"י ס"ד ברמ"א, ויש שנוהגות להוסיף נר לכל ילד הנולד ונהרא ונהרא ופשטי' עכ"ל. הנה זה להוסיף נר לכל ילד הנולד הוא מנהג מקובל, אבל מה שהביא שאם נכבה נר א' נוהגת להדליק נר נוסף מעולם לא שמענו והדין בבירור אינו כן, ואם נמצא משפחה ומשפחה הנוהגת כן אין מזניחין אותן אבל לפסוק כן להלכה לאחרים אין מסתבר כלל וכלל כמו שנתבאר. וכדי להשוות כל הדעות אומר, הנה האלי' רבה (סי' רס"ג סק"ט) מדייק מלשון המט"מ שא"צ להוסיף נר נוסף אלא שהוספה בעי' שמדליק נר גדול יותר או נותן מעט שמן יותר אבל א"צ להדליק עוד נר לתוספות, דלא כהבנת הרמ"א והלבוש, ונראה להקל בזה לאשה עני' עכ"ל והאחרונים הביאו דבריו, ולפי"ז הי' נראה לי להכריע דאם כבתה נר אחד או אפילו יותר ונשאר עכ"פ ב' דולקות כנגד שמור וזכור דעל ב' כו"ע מקפדת, א"צ להוסיף נר מעיקר הדין, ואם רצונה להוסיף שמן בנר אחד יותר ממה שהיתה דרכה עד עתה תע"ב. אולם אם כבו כל הנרות הגם שנשאר נר עלעקטרי או שאר נר בבית נכון וטוב שתוסיף נר אחד או עכ"פ תוסיף שמן בנר אחד או תדליק נר אחד גדול, אבל אם כבו כולם ונשארו בחשיכה אז תדליק נר אחד נוסף על מנין שדרכה הי' להדליק אפילו אם כבו באונס גמור, כי אפשר שמן שמיא הראו להם שצריכים להיות נזהר יותר בקדושת שבת כנ"ל נכון בעזהי"ת.
הדבר נפוץ בעוד כמה אחרונים אבל אין תחת ידי כעת דבריהם.


לבי במערב
הודעות: 16467
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20388 פעמים
קיבל תודה: 13567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי לבי במערב » 28 אפריל 2022, 02:17

ראיתי שנוהגים להדליקו שוב אחר צאת השבת (או היו"ט).
ולא חששו או הקפידו מטעמים סגוליים.


בשלמא
הודעות: 4940
הצטרף: 21 אוקטובר 2020, 21:00
נתן תודה: 1390 פעמים
קיבל תודה: 3051 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי בשלמא » 28 אפריל 2022, 02:29

רוצה לחיות ברור כתב:
27 אפריל 2022, 22:58
אשמח למקורות ודאיים מחו"ר הפורום גבי נר של של שבת ויו"ט וכדו' שכבה האם יש בזה איזה חשש סגולי על האדם שהדליק אותו או שהדליקו עליו תודה
סתם נר של שבויו"ט אינו ענין לכלום, נר הבריא של יוה"כ, היו עושים מזה עסק, כמשנ"ת בפוסקים סי' תר"י שהוא סימן בלתי טוב, לכן בכמה קהילות נהגו להדליקם בביהמ"ד במרוכז כדי למנוע צער מיותר.
 


יעקב לב
הודעות: 468
הצטרף: 25 אוקטובר 2021, 01:15
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי יעקב לב » 28 אפריל 2022, 02:50

לבי במערב כתב:
28 אפריל 2022, 02:17
ראיתי שנוהגים להדליקו שוב אחר צאת השבת (או היו"ט).
ולא חששו או הקפידו מטעמים סגוליים.
ולכאורה הוא מצד
א. להשליכו לא אבו, דכבר נתייחד למצוותו.
ב. שכיוון דאיתעביד ביה מצוה חדא וכו'.
ג. הדלקת נרות במוצ"ש אף הם מכבוד שבת - "כמלוין את המלך/כה". והוא ממש מעין מצווה ראשונה שנתייחד לה.


לבי במערב
הודעות: 16467
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20388 פעמים
קיבל תודה: 13567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי לבי במערב » 28 אפריל 2022, 02:51

ג. לא השתמשו בו לנרות מוצש"ק, אלא הדליקוהו נוסף על הנרות הרגילים (אמנם, כמובן, מסתבר ש'גם' בכה"ג מכבד עי"ז המלכה בצאתה).


מ אלישע
הודעות: 1973
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 867 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי מ אלישע » 28 אפריל 2022, 04:06

לבי במערב כתב:
28 אפריל 2022, 02:17
ראיתי שנוהגים להדליקו שוב אחר צאת השבת (או היו"ט).
ולא חששו או הקפידו מטעמים סגוליים.
מור חמי זצ"ל היה טורח במוצאי שבת להדליק את כל הנרות שכבו. עד שכלו (ופעמים נכוה מעט באצבעותיו)
וכן בנר יארצייט שהדליקו בער"ש, אם נכבה הקפיד להדליק שוב. (ולומר)
 


לבי במערב
הודעות: 16467
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20388 פעמים
קיבל תודה: 13567 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נר שכבה

שליחה על ידי לבי במערב » 28 אפריל 2022, 04:12

מ אלישע כתב:
28 אפריל 2022, 04:06
וכן בנר יארצייט
אכן, גם בו נהגו כן.
על האמירה איני יודע.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים