מסכת יבמות - הערות והארות

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 01:47

התורה היא חיינו כתב:
05 מאי 2022, 01:39
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 01:31
שאלתך מרבי אליעזר בלתי מובנת, והרי כל מצוות ייבום, תאמר שנאסרה עליו בחיי האח עד מותו בלא בנים.
אתה מתכוין שר"א לא מובן...
[אתה מוסיף על קושיתי..]
אך כמובן החי' ברור, שאש"ח בכל רגע עומדת לייבום במיתת בעלה וחידש ר"א שמכיון כשגירשה, ובאם ימות עכשיו אין היא תיפול לייבום, נאסרה עולמית.
א"כ בכה"ג שמת אחר ילדיו, היה רגע שבו לא עמדה לייבום גם לא במיתת בעלה.  
וא"כ תאסר עולמית ?

"בכל רגע עומדת לייבום במיתת בעלה", הוא שום דבר! אם ברגע זה נאסרה עליו.
ודאי שאין כן הפשט, אלא שבעודה תחת בעלה, היא ממילא אסורה עליו, ואין כאן "נאסרה".
"נאסרה" הוא רק כשיש לה היתר במקום אחר, כגון נפלה ונתגרשה.


התורה היא חיינו
הודעות: 274
הצטרף: 05 פברואר 2022, 23:16
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 155 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי התורה היא חיינו » 05 מאי 2022, 01:55

יחיה כתב:
05 מאי 2022, 01:47
ודאי שאין כן הפשט, אלא שבעודה תחת בעלה, היא ממילא אסורה עליו, ואין כאן "נאסרה".
נכון.
אבל מתי שבנוסף לזה שאסורה ממילא, היא גם אשא"ח שיש לה בנים זה "נאסרה"

בדיוק כמו שבגירושין לא נוסף אפי' משהו מעבר לאשת אח שהיה קודם לכן. אלא רק מחמת זה שעכשיו אם ימות תיהיה אסורה. 


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 02:04

התורה היא חיינו כתב:
05 מאי 2022, 01:55
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 01:47
ודאי שאין כן הפשט, אלא שבעודה תחת בעלה, היא ממילא אסורה עליו, ואין כאן "נאסרה".
נכון.
אבל מתי שבנוסף לזה שאסורה ממילא, היא גם אשא"ח שיש לה בנים זה "נאסרה"
בדיוק כמו שבגירושין לא נוסף אפי' משהו מעבר לאשת אח שהיה קודם לכן. אלא רק מחמת זה שעכשיו אם ימות תהיה אסורה. 

לא הבנת. "נאסרה" היינו דווקא באשה המותרת מבחינה עקרונית, כגון נפלה ונתגרשה, ובכ"ז חל עליה איסור כ"ש ממקום אחר, כלפי האח הזה. אשת אחיו בחייו, אפילו יוליד מאה בנים, לא שייך בה נאסרה, היות שמעולם לא "הותרה".


התורה היא חיינו
הודעות: 274
הצטרף: 05 פברואר 2022, 23:16
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 155 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי התורה היא חיינו » 05 מאי 2022, 02:11

יחיה כתב:
05 מאי 2022, 02:04
לא הבנת. "נאסרה" היינו דווקא באשה המותרת מבחינה עקרונית, כגון נפלה ונתגרשה, ובכ"ז חל עליה איסור כ"ש ממקום אחר, כלפי האח הזה. אשת אחיו בחייו, אפילו יוליד מאה בנים, לא שייך בה נאסרה, היות שמעולם לא "הותרה".
וע"פ הבנתי בנתגרשה לא נוסף לה איסור ממקום כ"ש.
ואם בכל זאת סובר בזה ר"א שפטורה....ה"ה במתו. 


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 02:48

התורה היא חיינו כתב:
05 מאי 2022, 02:11
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 02:04
לא הבנת. "נאסרה" היינו דווקא באשה המותרת מבחינה עקרונית, כגון נפלה ונתגרשה, ובכ"ז חל עליה איסור כ"ש ממקום אחר, כלפי האח הזה. אשת אחיו בחייו, אפילו יוליד מאה בנים, לא שייך בה נאסרה, היות שמעולם לא "הותרה".
וע"פ הבנתי בנתגרשה לא נוסף לה איסור ממקום כ"ש.
ואם בכל זאת סובר בזה ר"א שפטורה....ה"ה במתו. 

בעודה תחת בעלה, הלא אשת איש אסורה על כל העולם. נתגרשה - "הותרה" לכל העולם, ו"נאסרה" על האח בלבד, משום "איסור גרושת אחיו", וכלשון רש"י שם.


משה נפתלי
הודעות: 3469
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 1792 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי משה נפתלי » 05 מאי 2022, 09:43

התורה היא חיינו כתב:
05 מאי 2022, 00:40
לר"א תהיה אסורה בייבום מחמת האיסור שהיה עליה בזמן חיי בניה.
.
'קובץ הערות' סימן ו אות ג:
וצריך להבין, מאי שנא מהיו לו בנים ומתו בחייו, דודאי מתייבמת לכולי עלמא, אף למאן דאמר נישואין מפילין.
ונראה דלמ"ד נישואין מפילין, משעת נישואין יש עליה דין זיקה על להבא אם ימות בלא בנים. ומשום הכי גם ביש לו בנים בחייו, מ"מ שפיר אפשר להיות בה דין זיקה על שעת מיתה, אם לא יהיו בנים אז.


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 678 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יואל נהרי » 05 מאי 2022, 09:47

מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 00:49
דף נח עמוד א
אמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהרינהו לעיינין ממתניתין

ביטוי זה מצאנו בש''ס כ''פ, ואאל''ט רק מרב עמרם על רב ששת

האם זה קשור לזה שרב ששת הי' סגי נהור? האם יש מי שמפרש כך?
ראיתי בגמרא ''חברותא'' שביארו כך

חברותא יבמות דף נח עמוד א
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין. ממשנה הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה סגי נהור] את עינינו בהבנת המשנה.
וכן לעיל בדנ''ו
חברותא יבמות דף נו עמוד ב
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין, ממשנתנו הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה בעצמו סגי נהור], את עינינו בהבנת המשנה:

אבל לא הביאו מקור


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 17:04

יואל נהרי כתב:
05 מאי 2022, 09:47
מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 00:49
דף נח עמוד א
אמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהרינהו לעיינין ממתניתין
ביטוי זה מצאנו בש''ס כ''פ, ואאל''ט רק מרב עמרם על רב ששת
האם זה קשור לזה שרב ששת הי' סגי נהור? האם יש מי שמפרש כך?
ראיתי בגמרא ''חברותא'' שביארו כך
חברותא יבמות דף נח עמוד א
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין. ממשנה הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה סגי נהור] את עינינו בהבנת המשנה.
וכן לעיל בדנ''ו
חברותא יבמות דף נו עמוד ב
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין, ממשנתנו הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה בעצמו סגי נהור], את עינינו בהבנת המשנה:
אבל לא הביאו מקור

מופיע בחידושי רבי אליהו גוטמכר ועוד.


מוישה הירש
הודעות: 340
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 05 מאי 2022, 17:15

יחיה כתב:
05 מאי 2022, 17:04
יואל נהרי כתב:
05 מאי 2022, 09:47
מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 00:49
דף נח עמוד א
אמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהרינהו לעיינין ממתניתין
ביטוי זה מצאנו בש''ס כ''פ, ואאל''ט רק מרב עמרם על רב ששת
האם זה קשור לזה שרב ששת הי' סגי נהור? האם יש מי שמפרש כך?
ראיתי בגמרא ''חברותא'' שביארו כך
חברותא יבמות דף נח עמוד א
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין. ממשנה הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה סגי נהור] את עינינו בהבנת המשנה.
וכן לעיל בדנ''ו
חברותא יבמות דף נו עמוד ב
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין, ממשנתנו הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה בעצמו סגי נהור], את עינינו בהבנת המשנה:
אבל לא הביאו מקור

מופיע בחידושי רבי אליהו גוטמכר ועוד.
תוכל להעלות לכאן [או להעתיק הלשון]?


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 17:20

מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 17:15
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 17:04
יואל נהרי כתב:
05 מאי 2022, 09:47
ראיתי בגמרא ''חברותא'' שביארו כך
חברותא יבמות דף נח עמוד א
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין. ממשנה הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה סגי נהור] את עינינו בהבנת המשנה.
וכן לעיל בדנ''ו
חברותא יבמות דף נו עמוד ב
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין, ממשנתנו הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה בעצמו סגי נהור], את עינינו בהבנת המשנה:
אבל לא הביאו מקור
מופיע בחידושי רבי אליהו גוטמכר ועוד.
תוכל להעלות לכאן [או להעתיק הלשון]?

ראה המצורף פה:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מוישה הירש
הודעות: 340
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 05 מאי 2022, 17:24

יחיה כתב:
05 מאי 2022, 17:20
מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 17:15
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 17:04

מופיע בחידושי רבי אליהו גוטמכר ועוד.
תוכל להעלות לכאן [או להעתיק הלשון]?

ראה המצורף פה:
ייש''כ. (ואם מותר לי, ומאי ''ועוד''?)


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 05 מאי 2022, 17:41

מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 17:24
יחיה כתב:
05 מאי 2022, 17:20
מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 17:15
תוכל להעלות לכאן [או להעתיק הלשון]?
ראה המצורף פה:
ייש''כ. (ואם מותר לי, ומאי ''ועוד''?)

החיפוש במאגר אוצר החכמה העלה עוד ספרים רבים אשר כיוונו לזה.


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 08 מאי 2022, 05:20

מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 00:49
דף נח עמוד א
אמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהרינהו לעיינין ממתניתין

ביטוי זה מצאנו בש''ס כ''פ, ואאל''ט רק מרב עמרם על רב ששת

האם זה קשור לזה שרב ששת הי' סגי נהור? האם יש מי שמפרש כך?
כמדומני שראיתי פעם מי שכתב כעין זה…
 


קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 09 מאי 2022, 12:30

דף נט עמוד ב
אמר רב שימי בר חייא: נבעלה לבהמה - כשרה לכהונה.

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יז הלכה יד
כהן גדול לא ישא מוכת עץ אף על פי שלא נבעלה [נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת].

ראיתי ברמב''ם פרנקל - ילקוט שינויי נוסחאות שכתוב שם כך:
נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת. כ''ז נשמט בד''ו של''ד מטעמי צנזורה, ובדפו''ח החזירו בסוגריים. וכו'.

מה הפריע לצנזורה במשפטים אלו?


בן יהוידע
הודעות: 469
הצטרף: 03 מאי 2021, 15:31
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 267 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי בן יהוידע » 09 מאי 2022, 12:39

שמואל דוד כתב:
08 מאי 2022, 05:20
מוישה הירש כתב:
05 מאי 2022, 00:49
האם זה קשור לזה שרב ששת הי' סגי נהור? האם יש מי שמפרש כך?
כמדומני שראיתי פעם מי שכתב כעין זה…
ראה התגובות לפניך (;
viewtopic.php?p=559189#p556104
 


משה נפתלי
הודעות: 3469
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 1792 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי משה נפתלי » 09 מאי 2022, 12:40

קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
מה הפריעו לצנזור משפטים אלו?
המדובר בצנזורה עצמית. ולא בהלכות אלו בלבד, אלא לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.


קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 09 מאי 2022, 13:44

משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
מה הפריעו לצנזור משפטים אלו?
המדובר בצנזורה עצמית. ולא בהלכות אלו בלבד, אלא לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.
אתה יכול להביא דוגמה ספציפית היכן הושמט ענין שלא כדרכה ?


קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 09 מאי 2022, 14:12

משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
מה הפריעו לצנזור משפטים אלו?
המדובר בצנזורה עצמית. ולא בהלכות אלו בלבד, אלא לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.
כעת חיפשתי שוב, ומצאתי שאכן כן הוא גם בפ''א ה''י ופ''ד ה''א ובעוד מקומות רבים.
(אבל פה נספח למחיקה גם ענין נבעלת לבהמה - דין שהוזכר ברמב''ם גם בפי''ח ה''א)


מוישה הירש
הודעות: 340
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 09 מאי 2022, 14:34

משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
מה הפריעו לצנזור משפטים אלו?
המדובר בצנזורה עצמית. ולא בהלכות אלו בלבד, אלא לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.
מי זה עצמית?


כמו שחל
הודעות: 426
הצטרף: 11 נובמבר 2020, 10:08
נתן תודה: 542 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי כמו שחל » 09 מאי 2022, 15:18

קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
ראיתי ברמב''ם פרנקל - ילקוט שינויי נוסחאות שכתוב שם כך:
נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת. כ''ז נשמט בד''ו של''ד מטעמי צנזורה, ובדפו''ח החזירו בסוגריים. וכו'.

מה הפריע לצנזורה במשפטים אלו?
משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.


שלא כדרכה - צנזורה.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1142 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 09 מאי 2022, 15:27

כמו שחל כתב:
09 מאי 2022, 15:18
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
ראיתי ברמב''ם פרנקל - ילקוט שינויי נוסחאות שכתוב שם כך:
נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת. כ''ז נשמט בד''ו של''ד מטעמי צנזורה, ובדפו''ח החזירו בסוגריים. וכו'.

מה הפריע לצנזורה במשפטים אלו?
משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.


שלא כדרכה - צנזורה.png
ייש''כ.
מבואר שם שזו צנזורה נוצרית, בגלל האיסור אצלם [כך גם כתב לי אחד החברים בפרטי].
איזה ספר זה?


כמו שחל
הודעות: 426
הצטרף: 11 נובמבר 2020, 10:08
נתן תודה: 542 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי כמו שחל » 09 מאי 2022, 15:30

קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 15:27
איזה ספר זה?
רינת אהרן (יבמות) - ר' אהרן גבאי


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 09 מאי 2022, 17:14

קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 15:27
כמו שחל כתב:
09 מאי 2022, 15:18
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 12:30
ראיתי ברמב''ם פרנקל - ילקוט שינויי נוסחאות שכתוב שם כך:
נבעלה שלא כדרכה הרי זו כנבעלה כדרכה, נבעלה לבהמה ה"ז מותרת. כ''ז נשמט בד''ו של''ד מטעמי צנזורה, ובדפו''ח החזירו בסוגריים. וכו'.

מה הפריע לצנזורה במשפטים אלו?
משה נפתלי כתב:
09 מאי 2022, 12:40
לאורך כל ספרי היד הושמט הנושא 'ביאה שלא כדרכה'.
שלא כדרכה - צנזורה.png
ייש''כ.
מבואר שם שזו צנזורה נוצרית, בגלל האיסור אצלם [כך גם כתב לי אחד החברים בפרטי].
איזה ספר זה?

הסבר שונה לצנזורה הזו, במצורף פה - הערה 2:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


כמו שחל
הודעות: 426
הצטרף: 11 נובמבר 2020, 10:08
נתן תודה: 542 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי כמו שחל » 09 מאי 2022, 17:25

יחיה כתב:
09 מאי 2022, 17:14
הסבר שונה לצנזורה הזו, במצורף פה
מי הכותב?
(לענ"ד יותר מסתבר הסברו של הרא"ג)


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 678 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יואל נהרי » 09 מאי 2022, 23:35

סג ע''ב
ת"ר: ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל - מלמד, שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל,

ה''תורת חיים'' במס' ב''ק דפ''ג כ' וז''ל: "אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות. נראה דלהכי נקט קרא שובה ה' רבבות אלפי ישראל לפי שמרכבתו יתברך למעלה נמי לא הוי בפחות משני אלפים וב' רבבות מלאכים שנאמר 'רכב אלהים רבותים אלפי שנאן', ובשעה שפרקו המשכן בנסוע הארון ואמר משה קומה ה' נסתלק שכינה למעלה ולכך כשהקימו המשכן ונח הארון אמר משה "שובה ה' רבבות אלפי ישראל" שישוב מרבבות אלפי שנאן אל רבבות אלפי ישראל", עכ''ל.

לפי דבריו נראה, שלא לחינם מופיע פסוק זה ד'רכב אלהים רבותים אלפי שנאן' דוקא בפרק ס''ח שבתהילים, אשר בתחילתו נאמר "יָקוּם אֱלֹקים יָפוּצוּ אוֹיְבָיו וְיָנוּסוּ מְשַׂנְאָיו מִפָּנָיו", שהוא כפסוק הנאמר בעת נסיעת הארון, שאז מסתלקת שכינה למעלה ושורה במרכבתו - כ''ב אלפי מלאכים.


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 678 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יואל נהרי » 09 מאי 2022, 23:44

יחיה כתב:
09 מאי 2022, 17:14
קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 15:27
כמו שחל כתב:
09 מאי 2022, 15:18


שלא כדרכה - צנזורה.png
ייש''כ.
מבואר שם שזו צנזורה נוצרית, בגלל האיסור אצלם [כך גם כתב לי אחד החברים בפרטי].
איזה ספר זה?

הסבר שונה לצנזורה הזו, במצורף פה - הערה 2:
מן הסתם זו כוונת הרב @משה נפתלי. (תשובה להרב @מוישה הירש)


משה נפתלי
הודעות: 3469
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 1792 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי משה נפתלי » 10 מאי 2022, 00:04

קדמא ואזלא כתב:
09 מאי 2022, 14:12
פה נספח למחיקה גם ענין נבעלת לבהמה.
משום שהכוונה שנבעלה לבהמה שלא כדרכה.
הצנזורים משלנו הבינו היטב את הנקרא.
 


מוישה הירש
הודעות: 340
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 15 מאי 2022, 18:49

יבמות ס, א
דברי כל אדם

למה לא כ' ''דברי הכל''?


יחיה
הודעות: 1572
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 15 מאי 2022, 20:36

מוישה הירש כתב:
15 מאי 2022, 18:49
יבמות ס, א
דברי כל אדם
למה לא כ' ''דברי הכל''?

כמעט בכל כתבי היד: דברי הכל.


קול אומר קרא
הודעות: 22
הצטרף: 13 מאי 2022, 09:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הארות והערות בפרק הבא על יבמתו

שליחה על ידי קול אומר קרא » 16 מאי 2022, 23:27

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סט עמוד ב
איכא דאמרי: בבא עליה - כ"ע לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה, והכי איתמר: ארוסה שעיברה - רב אמר: הולד ממזר, ושמואל אמר: הולד שתוקי. אמר רבא: מסתברא מילתיה דרב - דלא דיימא מיניה ודיימא מעלמא אבל דיימא מניה, אף על גב דדיימא מעלמא - בתריה דידיה שדינן ליה. אמר רבא: מנא אמינא לה? דקתני: ילדה - תאכל; היכי דמי? אילימא דדיימא מניה ולא דיימא מעלמא, צריכא למימר דתיכול? אלא לאו דדיימא נמי מעלמא, ומה התם דלהאי איסורא ולהאי איסורא - בתריה דידיה שדינן ליה, הכא דלהאי איסורא ולהאי היתירא - לא כל שכן. א"ל אביי, לעולם אימא לך: כל היכא דדיימא מעלמא, אף על גב דדיימא מניה - אמר רב הולד ממזר, ומתני' - בדלא דיימא כלל.
תוספות
אבל דיימא מיניה אף על גב דדיימא נמי מעלמא בתר דידיה שדינן ליה - פי' דיימא מיניה שבא עליה בודאי ודיימא מעלמא היינו שם רע דאי דיימא מיניה נמי שם רע בעלמא א"כ מאי מייתי רבא ממתני' דהתם בא עליה ודאי משום הכי בתר דידיה שדינן ליה.
ויש להעיר בתרתי א. כיון שהמשנה של אנוסה אירי בנבעלה א"כ חייבים לומר שכוונת רבא כשאמר בבא עליה לא פליגי, זה רק אם לא היה לה דיימא מעלמא, שאל"כ באנוסה שבא עליה והוא מביא ראיה. ב. אחר שתוס' מבאר שדיימא מיניה הכוונה בבא עליה בוודאי, א"כ הרי רבא הוכיח דבריו מהמשנה של אנוסה שאירי בדיימא נמי מעלמא, דאל"כ פשיטא, ואביי דוחה דבריו דאיירי בלא דיימי כלל, והרי מוכרח שאירי בבא עליה, וא"כ איך יכול להיות שלא דימי כלל.
מקוה שההערות הובנו אשמח לתגובה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “יבמות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים