גרושה - גרושה מאישה

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 28 אפריל 2021, 22:40

באיסור גרושה דכהן הדיוט נאמר הלשון 'ואשה גרושה מאישה לא יקחו', ובכהן גדול נאמר 'אלמנה וגרושה וחללה זונה'. וצ"ב ההבדל.
יתכן בדרך אפשר לבאר לפי פשוטו, דכשאומר 'גרושה' גרידא הכונה לשם 'גרושה', וכשאומר גרושה מאישה אין מתייחס לשם הגרושה שעליה אלא לעצם מעשה הגירושין מבעלה.
וביאור החילוק, דכה"ג שאסור אף באלמנה הרי נראה דענין איסורו באלו [גרושה ואלמנה] והחסרון בהן הוא מצד נישואיהן בתחילה,
משא"כ כהן הדיוט שמותר באלמנה, נמצא דענין איסורו בגרושה אינו מצד הנישואין, דהא באלמנה לא נאסר, אלא עיקר החסרון שבה הוא מצד סופה דהיינו מעשה גירושיה,
ולכן בכהן הדיוט נאמר הלשון 'גרושה מאישה' היינו דמוזכר כאן אירוע הגירושין מבעלה כנ"ל שהרי זוהי הסיבה האוסרת, משא"כ בכה"ג שהחסרון לגביו הוא כבר מצד נישואיה לא הוזכר אלא שם גרושה בדומה לשם אלמנה דהיינו ב' האפשרויות שהותרה מצד א"א ואסורה לכהנים,  [ועי' קידושין ע"ח].  
ואפשר קצת דזהו גם בי' הלשון ביחזקאל (מד,כב): 'ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו', ופרש"י דרישא דקרא בכה"ג וסיפא בכהן הדיוט ור"ל דמותר באלמנה, וצ"ב עדיין הלשון 'והאלמנה אשר תהיה אלמנה', ע"ש במפרשים. ולהנ"ל אפשר דכיון דעיקר האיסור בכהן הדיוט הוא מצד סופה היינו מעשה גירושיה לכן הדגיש דזהו רק גירושין משא"כ התאלמנותה אין בה חסרון וזהו 'אשר תהיה אלמנה' היינו אשר תתאלמן ולא תתגרש. וזהו עומק כונת רש"י שם 'פרט לגרושה', [אשר לכאו' קשה, דסיפא דקרא הא בא לחדש היתר אלמנה דכהן הדיוט בשונה מהאיסור בכה"ג ברישא, וגרושה אסורה כמו ברישא דכה"ג כיון שלא הזכיר בה שינוי בסיפא, והבן].  


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 09:34

א. מה שציינתי בהודעה הקודמת במוסגר לקידושין ע''ח הוא טעות וצ''ל יבמות נ''ב וכן דף צ''ב - ששם דרשו מילת ''מאישה''.

ב. הוספה מענין לענין באותו ענין:
אם נשאל עוד,
מה עיקר הפגם לכהונה בגרושה ואלמנה, האם מעשה הקידושין וההכנסה שעושה בהן הכהן, או עצם היותן נשואות לו,
תשובתך:
הא מבו' במשנה יבמות סא שכהן שאירס אלמנה ונתמנה לכה''ג יכנוס, ועי''ש בגמ' שזה נלמד מקרא,
ועי' בדף כ' ע''ב תוד''ה אטו שדייקו שאם נשאה קודם שנתמנה ל''צ קרא שמותר, משום שנשאה בהיתר [וע''ע קובץ ביאורים גיטין נ'].
ומבו' א''כ שהפגם באלו הוא רק במעשה הקידושין בתחילה ולא בעצם היותן נשואות לו, שהרי אם בהיתר נשאה מותר, וכשאירס אפי' יכנוס.
(אמנם יש גם מקום להבין שמ''מ הפגם הוא בעצם היותן נשואות לו אלא שזהו רק בתנאי שנשאן באיסור ועי').


במבי
הודעות: 5941
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 1615 פעמים
קיבל תודה: 2318 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי במבי » 03 מאי 2022, 09:45

אגב ישנו ספר חסידים שאומר שהטעם שכהן גדול אסור באלמנה הוא מכיוון שמזכיר את השם הגדול והקדוש ביו״כ ומכיוון שעם שם זה ניתן להרוג אנשים, יש חשש שמא יתן עיניו באשה ויזכיר השם להרוג את בעלה ולכן אסרה תורה כהן גדול באלמנה

(וכן מוזכר אצלי בשם רי״ה בכתב רש״י העתיק)


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ואשה גרושה מאישה

שליחה על ידי משה נפתלי » 03 מאי 2022, 11:58

קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
יתכן בדרך אפשר לבאר לפי פשוטו.
בְּשָׁעָה שֶׁהָיָה אָדָם אוֹמֵר דָּבָר מְתֻקָּן לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, הָיָה אוֹמֵר 'כַּפְתֹּר וָפֶרַח'.
.
ומזכיר את הסיפור בשו"ת 'חתם סופר' (אבהע"ז ח"ב סימן קעד):
היה בארץ איטליה גבירה עשירה אחת נישאת לאחד שכופין להוציא לטובת האשה ופטרהּ, ואח"כ נשאה עיניה בכהן אחד, והבליעל ההוא בטש שרגא מגוי לגוי, עד שבא הדבר לשרי גדולים היושבים ראשונה במלכות קונסיסטאָריום בווין, ונשאו ונתנו כל המלומדים וצדקו בעיניהם טענת הכהן באומרו, כי הדעת נותן אשה גרושה מאישה היא בזיון לכהן המקודש לה', פלוני הוציאה מביתו והוא ישאנה, אבל אשה שהיא גרשה את בעלה – אין זה בזיון לכהן. והוחלט פסק שמותר לו לישאנה.
וראה שם את הסיום המרתק, כיצד נתגלגל הדבר שהקיר"ה לא צירף את חתימת ידו הגדולה לפסק, ולא נישאת לכהן ולא נתחללו.


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ואשה גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 14:53

משה נפתלי כתב:
03 מאי 2022, 11:58
קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
יתכן בדרך אפשר לבאר לפי פשוטו.
בְּשָׁעָה שֶׁהָיָה אָדָם אוֹמֵר דָּבָר מְתֻקָּן לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, הָיָה אוֹמֵר 'כַּפְתֹּר וָפֶרַח'.
.
ומזכיר את הסיפור בשו"ת 'חתם סופר' (אבהע"ז ח"ב סימן קעד):
היה בארץ איטליה גבירה עשירה אחת נישאת לאחד שכופין להוציא לטובת האשה ופטרהּ, ואח"כ נשאה עיניה בכהן אחד, והבליעל ההוא בטש שרגא מגוי לגוי, עד שבא הדבר לשרי גדולים היושבים ראשונה במלכות קונסיסטאָריום בווין, ונשאו ונתנו כל המלומדים וצדקו בעיניהם טענת הכהן באומרו, כי הדעת נותן אשה גרושה מאישה היא בזיון לכהן המקודש לה', פלוני הוציאה מביתו והוא ישאנה, אבל אשה שהיא גרשה את בעלה – אין זה בזיון לכהן. והוחלט פסק שמותר לו לישאנה.
וראה שם את הסיום המרתק, כיצד נתגלגל הדבר שהקיר"ה לא צירף את חתימת ידו הגדולה לפסק, ולא נישאת לכהן ולא נתחללו.
ייש''כ.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי מוישה הירש » 03 מאי 2022, 16:00

קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 09:34
ועי' בדף כ' ע''ב תוד''ה אטו שדייקו שאם נשאה קודם שנתמנה ל''צ קרא שמותר, משום שנשאה בהיתר [וע''ע קובץ ביאורים גיטין נ'].

עיינתי שם בקובץ ביאורים, והנה ז''ל: ומבואר מדבריהם כלל חדש, דהיכא דנשאה בהיתר א"א שתיאסר עליו. ואם יצויר למשל בכהן שנשא אשה ונעשית גרושה תחתיו, וכגון שגירשה בריח הגט שפוסל מן הכהונה, תהא מותרת לבעלה כהן. ע''כ.

אמנם לכאו' מל' הרמב''ם משמע שבריח הגט נאסרה על בעלה כהן, שכ' [בהלכות גירושין פרק י הלכה א] וז''ל:
כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל או אינו גט או אינה מגורשת הרי זה גט בטל מן התורה ועדיין היא אשת איש גמורה ואם נשאת תצא והולד ממזר ואם היה בעלה כהן לא נאסרה עליו משום גרושה, חוץ מן המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם שאף על פי שאין זה גט הרי זו פסולה לכהונה מדבריהן שנאמר ואשה גרושה מאישה אמרו חכמים אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לכל נאסרה לכהונה, וזהו ריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהן.

ובפשטות משמע מדבריו שמש''כ ''חוץ מן המגרש'' וכו' קאי על כל מש''כ מקודם, וגם על הא דלא נאסרה על בעלה כהן. וא''כ מבו' דבריח הגט נאסרת על בעלה הכהן. וצ''ב באמת הטעם, והא נשאה בהיתר, ומ''ש מכה''ג שנתמנה לאחר שאירס אלמנה.

ואולי יש לחלק, דבאלמנה שאירסה בהיותו הדיוט, הרי לאחר שנשאה בהיתר לא אירע עמה שום דבר כשהיא תחתיו, משא''כ בריח הגט אף שנשאה בהיתר מ''מ כשהיא תחתיו אירע עמה מקרה של ריח הגט וגרע טפי.

[וא''כ מה שכתבת שעיקר הפגם הוא לא בהיותה תחתיו אלא בקידושיה שבתחילה הרי שיש אופן נוסף, עכ''פ מדרבנן, שהיא נאסרת עליו אף כשקידשה ונשאה בהיתר והיינו ע''י ריח הגט שקרה אחרי שהיא כבר נשואה לו].


בן יהוידע
הודעות: 470
הצטרף: 03 מאי 2021, 15:31
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 269 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי בן יהוידע » 03 מאי 2022, 17:19

קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
וביאור החילוק, דכה"ג שאסור אף באלמנה הרי נראה דענין איסורו באלו [גרושה ואלמנה] והחסרון בהן הוא מצד נישואיהן בתחילה,
וכדמשמע פשטיה דקרא ׳והוא אשה בבתוליה יקח׳
מוישה הירש כתב:
03 מאי 2022, 16:00
אמנם לכאו' מל' הרמב''ם משמע שבריח הגט נאסרה על בעלה כהן, שכ' [בהלכות גירושין פרק י הלכה א]
וכן לכאו׳ כותב רש״י ביבמות דף נב וז״ל:
הכא פסיל בכהונה - כהן שנתן גט כזה לאשתו אסרה עליו וכו׳
ואף שבדף צד משמע אולי אחרת אין זה מוכרח שמה.

וכמדומני שכך נפסק בשו״ע.


יושב אוהלים
הודעות: 13091
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1346 פעמים
קיבל תודה: 4094 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2022, 17:39

קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
באיסור גרושה דכהן הדיוט נאמר הלשון 'ואשה גרושה מאישה לא יקחו', ובכהן גדול נאמר 'אלמנה וגרושה וחללה זונה'. וצ"ב ההבדל.
בגמ' דריש דרשא על זה.


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 17:54

יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 17:39
קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
באיסור גרושה דכהן הדיוט נאמר הלשון 'ואשה גרושה מאישה לא יקחו', ובכהן גדול נאמר 'אלמנה וגרושה וחללה זונה'. וצ"ב ההבדל.
בגמ' דריש דרשא על זה.
אכן, וכבר ציינתי זאת בראש הודעתי השניה. ולא באתי לבאר אלא לפי פשוטו.

viewtopic.php?f=158&t=19706#p553708


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 17:57

בן יהוידע כתב:
03 מאי 2022, 17:19
קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
וביאור החילוק, דכה"ג שאסור אף באלמנה הרי נראה דענין איסורו באלו [גרושה ואלמנה] והחסרון בהן הוא מצד נישואיהן בתחילה,
וכדמשמע פשטיה דקרא ׳והוא אשה בבתוליה יקח׳

אכן. הסיבה שלא הבאתי זאת, כי בפשוטו אי רק משום הא הי' אפשר שישא אלמנה שלא נבעלה.


יושב אוהלים
הודעות: 13091
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1346 פעמים
קיבל תודה: 4094 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2022, 17:59

קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 17:54
יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 17:39
קדמא ואזלא כתב:
28 אפריל 2021, 22:40
באיסור גרושה דכהן הדיוט נאמר הלשון 'ואשה גרושה מאישה לא יקחו', ובכהן גדול נאמר 'אלמנה וגרושה וחללה זונה'. וצ"ב ההבדל.
בגמ' דריש דרשא על זה.
אכן, וכבר ציינתי זאת בראש הודעתי השניה. ולא באתי לבאר אלא לפי פשוטו.

viewtopic.php?f=158&t=19706#p553708
אמנם צ"ב אם יש הסבר "לפי פשוטו" למה כתוב כך, איך דרשו דרשה מזה? הרי לפי פשט זה כך הוא אמור להיכתב.


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 18:04

יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 17:59
קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 17:54
יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 17:39

בגמ' דריש דרשא על זה.
אכן, וכבר ציינתי זאת בראש הודעתי השניה. ולא באתי לבאר אלא לפי פשוטו.

viewtopic.php?f=158&t=19706#p553708
אמנם צ"ב אם יש הסבר "לפי פשוטו" למה כתוב כך, איך דרשו דרשה מזה? הרי לפי פשט זה כך הוא אמור להיכתב.
יש הרבה להשיב בזה, אבל אכ''מ, ובפרט שאיני רוצה להסיט את נושא האשכול לענין אחר.


יושב אוהלים
הודעות: 13091
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1346 פעמים
קיבל תודה: 4094 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2022, 18:06

קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:04
ובפרט שאיני רוצה להסיט את נושא האשכול לענין אחר
נושא האשכול הוא הפשט בפסוק שבא הכותב לחדש, ויש לי קושיא על הפשט שכתב, (שאם זה נכון איך דריש) האם להשיב על הקושיא נקרא להסיט את הנושא? אתמהה


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 18:11

יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 18:06
קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:04
ובפרט שאיני רוצה להסיט את נושא האשכול לענין אחר
אם הכותב כתב פשט, ויש לי קושיא על הפשט, (שאם זה נכון איך גריש) האם זה נקרא להסיט את הנושא? אתמהה
שאלת שאלה כללית טובה, שהיא לאו דוקא עלי אלא אפשר לשאול אותה על כל המפרשים הראשונים והאחרונים. ולכן אני מציע לך [ברצינות] לפתוח אשכול מיוחד על זה. כאן באשכול זה לא הנושא. וייש''כ על ההערה.

'בינתיים' כאן בשיעור המצורף בערך בדקה 5 מתייחס לשאלתך,
ד פשט ודרש - הרב נתן רוטמן - כג תמוז, תשעו1115104.mp3
][/size]
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי משה נפתלי » 03 מאי 2022, 18:17

מוישה הירש כתב:
03 מאי 2022, 16:00
יש אופן שהיא נאסרת עליו אף כשקידשה ונשאה בהיתר.
היא נאסרת עליו משום שהוא כהן, ולא משום שהוא כהן גדול.
 


יושב אוהלים
הודעות: 13091
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1346 פעמים
קיבל תודה: 4094 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2022, 18:22

קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:11
שהיא לאו דוקא עלי אלא אפשר לשאול אותה על כל המפרשים הראשונים והאחרונים.
קיבלתי -
רק אוסיף תזכורת למה שכבר כתבתי כמה וכמה פעמים שהכלל "צרת רבים חצי נחמה" לא נאמרה לגבי קושיות, וזה שאפשר להקשות קושיא מסויימת גם בעוד מקומות אינו עושה שהקושיא פחות קשה.


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 03 מאי 2022, 18:23

יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 18:22
קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:11
שהיא לאו דוקא עלי אלא אפשר לשאול אותה על כל המפרשים הראשונים והאחרונים.
קיבלתי -
רק אוסיף תזכורת למה שכבר כתבתי כמה וכמה פעמים שהכלל "צרת רבים חצי נחמה" לא נאמרה לגבי קושיות, וזה שאפשר להקשות קושיא מסויימת גם בעוד מקומות אינו עושה שהקושיא פחות קשה.
ראה מה שהוספתי בעריכה בהודעה הקודמת.


יושב אוהלים
הודעות: 13091
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1346 פעמים
קיבל תודה: 4094 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2022, 18:28

קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:23
יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 18:22
קדמא ואזלא כתב:
03 מאי 2022, 18:11
שהיא לאו דוקא עלי אלא אפשר לשאול אותה על כל המפרשים הראשונים והאחרונים.
קיבלתי -
רק אוסיף תזכורת למה שכבר כתבתי כמה וכמה פעמים שהכלל "צרת רבים חצי נחמה" לא נאמרה לגבי קושיות, וזה שאפשר להקשות קושיא מסויימת גם בעוד מקומות אינו עושה שהקושיא פחות קשה.
ראה מה שהוספתי בעריכה בהודעה הקודמת.

אינני רוצה להסיט את הנושא, אמשיך בפרטי.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי מוישה הירש » 03 מאי 2022, 18:45

בן יהוידע כתב:
03 מאי 2022, 17:19

מוישה הירש כתב:
03 מאי 2022, 16:00
אמנם לכאו' מל' הרמב''ם משמע שבריח הגט נאסרה על בעלה כהן, שכ' [בהלכות גירושין פרק י הלכה א]
וכן לכאו׳ כותב רש״י ביבמות דף נב וז״ל:
הכא פסיל בכהונה - כהן שנתן גט כזה לאשתו אסרה עליו וכו׳
ואף שבדף צד משמע אולי אחרת אין זה מוכרח שמה.

וכמדומני שכך נפסק בשו״ע.
כנראה שר' אלחנן כתב כך רק בדעת התוס'. אבל כמש''כ יש מקום לחלק.


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי משה נפתלי » 03 מאי 2022, 19:51

יושב אוהלים כתב:
03 מאי 2022, 17:39
בגמ' דריש דרשא על זה.
הדרשה היא מדהוה ליה למכתב 'גרושה מאיש', מאי מאישהּ?
 


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי מוישה הירש » 03 מאי 2022, 21:21

משה נפתלי כתב:
03 מאי 2022, 18:17
מוישה הירש כתב:
03 מאי 2022, 16:00
יש אופן שהיא נאסרת עליו אף כשקידשה ונשאה בהיתר.
היא נאסרת עליו משום שהוא כהן, ולא משום שהוא כהן גדול.
 
אני הבנתי שהרב קדמא ואזלא דיבר גם בפגם דגרושה להדיוט [מתוך ציטוט הקובץ ביאורים שהשוה ביניהם].


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 12 מאי 2022, 12:27

שאלה מחוסר ידיעה: לדעת הרמב''ם שאסור לכה''ג לישא ב' נשים [לא רק ביוה''כ], האם כשנשא ב' נשים לפני שנתמנה לכה''ג עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה [לא רק ליוה''כ], או שיכול להשאירן וכמו באלמנה?


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי משה נפתלי » 12 מאי 2022, 13:58

קדמא ואזלא כתב:
12 מאי 2022, 12:27
כהן הדיוט שנשא ב' נשים ונתמנה להיות כה"ג, האם עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה?
א. על קושית הראב"ד מקרא דדה"י 'וישא לו יהוידע נשים שתים', משיב הרב 'מגיד משנה': אפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו, או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כהן גדול.
ב. מלשון הרמב"ם משמע כי אף אם נשא לאחר שנתמנה יקיים (דומיא דנושא בוגרת או מוכת עץ), שכן כתב בהלכות כלי המקדש (פ"ה ה"י):
וְאֵינוֹ נוֹשֵׂא שְׁתֵּי נָשִׁים. וְאִם נָשָׂא שְׁתַּיִם, אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲבֹד בְּיוֹם הַצּוֹם עַד שֶׁיְּגָרֵשׁ לְאַחַת.
אך טעמא לא ידענא.
 


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי משה נפתלי » 12 מאי 2022, 14:35

משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
על קושית הראב"ד מקרא דדה"י משיב הרב 'מגיד משנה'.
.
ורבי זלמלה מוולוז'ין טוען (מביאו בעל 'מנחת חינוך' במצוה רעב), שבפשטות מתפרש המקרא כי יהוידע (פטרונו וממליכו של המלך יואש) לקח למלך הצעיר שתי נשים:
בֶּן־שֶׁבַע שָׁנִים יֹאָשׁ בְּמָלְכוֹ וְאַרְבָּעִים שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּוֹ צִבְיָה מִבְּאֵר שָׁבַע: וַיַּעַשׂ יוֹאָשׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְיָ כָּל־יְמֵי יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן: וַיִּשָּׂא־לוֹ יְהוֹיָדָע נָשִׁים שְׁתָּיִם וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת:


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 12 מאי 2022, 15:35

משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
קדמא ואזלא כתב:
12 מאי 2022, 12:27
כהן הדיוט שנשא ב' נשים ונתמנה להיות כה"ג, האם עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה?
א. על קושית הראב"ד מקרא דדה"י 'וישא לו יהוידע נשים שתים', משיב הרב 'מגיד משנה': אפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו, או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כהן גדול.

 

ודלמא כוונתו שהיו לו וגירש אחת משנתמנה?


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 12 מאי 2022, 15:43

משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
קדמא ואזלא כתב:
12 מאי 2022, 12:27
כהן הדיוט שנשא ב' נשים ונתמנה להיות כה"ג, האם עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה?
ב. מלשון הרמב"ם משמע כי אף אם נשא לאחר שנתמנה יקיים (דומיא דנושא בוגרת או מוכת עץ), שכן כתב בהלכות כלי המקדש (פ"ה ה"י):
וְאֵינוֹ נוֹשֵׂא שְׁתֵּי נָשִׁים. וְאִם נָשָׂא שְׁתַּיִם, אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲבֹד בְּיוֹם הַצּוֹם עַד שֶׁיְּגָרֵשׁ לְאַחַת.
אך טעמא לא ידענא.
 
יש לציין, כי אילו הי' כותב כן בהל' עבודת יוה''כ הי' אפש''ל שבא רק לו' דין בעבודת יוה''כ שזה מעכב, אף שבלא''ה צריך לגרש, אבל מאחר שכתבו כאן נראה באמת כדבריך.
ואכן, צ''ב הטעם, דבבוגרת ומ''ע הטעם משום שסופה להיות כן תחתיו, מה של''ש כאן.


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 607 פעמים
קיבל תודה: 681 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי יואל נהרי » 12 מאי 2022, 16:20

משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
קדמא ואזלא כתב:
12 מאי 2022, 12:27
כהן הדיוט שנשא ב' נשים ונתמנה להיות כה"ג, האם עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה?

ב. מלשון הרמב"ם משמע כי אף אם נשא לאחר שנתמנה יקיים (דומיא דנושא בוגרת או מוכת עץ), שכן כתב בהלכות כלי המקדש (פ"ה ה"י):
וְאֵינוֹ נוֹשֵׂא שְׁתֵּי נָשִׁים. וְאִם נָשָׂא שְׁתַּיִם, אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲבֹד בְּיוֹם הַצּוֹם עַד שֶׁיְּגָרֵשׁ לְאַחַת.
אך טעמא לא ידענא.
 
כך גם הביאו ה''צפנת פענח'' דלהלן

צפנת פענח הלכות איסורי ביאה פרק יז
שם ואינו נושא שתי נשים כו'. עיין בה"ה, ועיין מש"כ רבינו בהל' כלי המקדש פ"ה ה"י דאין כופין אותו להוציא ע"ש. כבר ידוע הקושיא על דברי רבינו מהך דקדושין ד' ס"ח ע"א דכיון דמוקי לה בכה"ג וא"כ למה ליה לאוקמא בבעילה תיפוק ליה דהא אסור לישא ב' נשים וא"כ הראשונה אהובה והשניה שנואה וצ"ל דלא שהאיסור לישא שתי נשים רק במה שיש לו שתי נשים וא"כ לאחר שנשא השניה גם הראשונה נקראת שנואה והוי כהך דאמרינן בזבחים ד' צ"א ע"א כמאן דשחיטין תרווייהו דמי ע"ש,

ויל''ד בהמשך לשונו [המודגש] אם הכוונה שעובר על האיסור משך כל העת שיש לו ב' נשים.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי מוישה הירש » 12 מאי 2022, 17:46

מעניין שב'מרכבת המשנה' פירש בהיפך (אולי דרך דרוש - ע''ש), שדוקא בזקנותו כשנפסל מכהונה אז נשא ב' נשים.
הנה ציטוט מתו''ד: ונמצא בשנת כ"ג ליואש דאז ציווה על השקלים היה יהוידע יותר מבן קי"ג ומעשה דדברי הימים מאוחר ובמיימוני פ"ז מהל' ביאת המקדש הי"ב מנה בכלל המומין זקן רועד מחמת זקנה וא"כ משנעשה זקן רועד ונפסל לכהונה שפיר נשא נשים שתים ומשו"ה אינו קוראו כהן בדברי הימים.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי מוישה הירש » 12 מאי 2022, 17:51

משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 14:35
משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
על קושית הראב"ד מקרא דדה"י משיב הרב 'מגיד משנה'.
.
ורבי זלמלה מוולוז'ין טוען (מביאו בעל 'מנחת חינוך' במצוה רעב), שבפשטות מתפרש המקרא כי יהוידע (פטרונו וממליכו של המלך יואש) לקח למלך הצעיר שתי נשים:
בֶּן־שֶׁבַע שָׁנִים יֹאָשׁ בְּמָלְכוֹ וְאַרְבָּעִים שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּוֹ צִבְיָה מִבְּאֵר שָׁבַע: וַיַּעַשׂ יוֹאָשׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְיָ כָּל־יְמֵי יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן: וַיִּשָּׂא־לוֹ יְהוֹיָדָע נָשִׁים שְׁתָּיִם וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת:
קילורין לעיניים.


פותח הנושא
קדמא ואזלא
הודעות: 1861
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 1240 פעמים
קיבל תודה: 1145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גרושה - גרושה מאישה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 13 מאי 2022, 09:25

יואל נהרי כתב:
12 מאי 2022, 16:20
משה נפתלי כתב:
12 מאי 2022, 13:58
קדמא ואזלא כתב:
12 מאי 2022, 12:27
כהן הדיוט שנשא ב' נשים ונתמנה להיות כה"ג, האם עליו לגרש אחת מהן מיד שנתמנה?

ב. מלשון הרמב"ם משמע כי אף אם נשא לאחר שנתמנה יקיים (דומיא דנושא בוגרת או מוכת עץ), שכן כתב בהלכות כלי המקדש (פ"ה ה"י):
וְאֵינוֹ נוֹשֵׂא שְׁתֵּי נָשִׁים. וְאִם נָשָׂא שְׁתַּיִם, אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲבֹד בְּיוֹם הַצּוֹם עַד שֶׁיְּגָרֵשׁ לְאַחַת.
אך טעמא לא ידענא.
 
כך גם הביאו ה''צפנת פענח'' דלהלן

צפנת פענח הלכות איסורי ביאה פרק יז
שם ואינו נושא שתי נשים כו'. עיין בה"ה, ועיין מש"כ רבינו בהל' כלי המקדש פ"ה ה"י דאין כופין אותו להוציא ע"ש. כבר ידוע הקושיא על דברי רבינו מהך דקדושין ד' ס"ח ע"א דכיון דמוקי לה בכה"ג וא"כ למה ליה לאוקמא בבעילה תיפוק ליה דהא אסור לישא ב' נשים וא"כ הראשונה אהובה והשניה שנואה וצ"ל דלא שהאיסור לישא שתי נשים רק במה שיש לו שתי נשים וא"כ לאחר שנשא השניה גם הראשונה נקראת שנואה והוי כהך דאמרינן בזבחים ד' צ"א ע"א כמאן דשחיטין תרווייהו דמי ע"ש,

ויל''ד בהמשך לשונו [המודגש] אם הכוונה שעובר על האיסור משך כל העת שיש לו ב' נשים.
לכאו' נראה מדבריו דאמנם אין כופין להוציא, אבל איסורא מיהא איכא לקיים.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “אמור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים