ערירי

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 11:09

לכאור' צ"ע באותם שמצאנו בהם עונש כרת או ערירי האם זהו דבר אשר נראה בחוש דבאמת לא יהיה להם ילדים או שימותו אותם ילדים וכן בכרת לענין גיל ששים, שמח לדעת אם יש מי שכבר עורר זאת, ומה התשובה לזה? [לגבי מיתות ב"ד בזמן הזה יש תוס' בסנהדרין שזכות תולה, אך צ"ע לענין כרת וערירי]
[כמובן שאין בשאלה ח"ו הצגת תמיהה, אלא רק לעורר מה באמת התשובה, וז"פ]


מבקש ה'
הודעות: 67
הצטרף: 03 אפריל 2016, 22:22
נתן תודה: 98 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי מבקש ה' » 09 מאי 2016, 11:32

ראה שם מאמר שלם בענין זה http://www.maharitz.co.il/?CategoryID=2 ... cleID=2471


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 11:48

הביא שם כמה תשובות וכל תשובה צ"ע מפשטיה דקרא, וגם מה דהביא מהח"ח צ"ע מה המקור לזה דלפו"ר לא מבואר כן בפשטיה דדברי רש"י [גבי ערירי] דשייך בזה זכות תולה


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 14:12

דברים קולעים ונפלאים איתא באגרת התשובה לבעל התניא (בקיצור של דילוגים):

פ"ה-ו: וזה ענין הכרת שנכרת ונפסק חבל ההמשכה משם הוי' ב"ה וכו' אמנם זהו בזמן שהיו ישראל במדרגה עליונה כשהיתה השכינה שורה בישראל בבהמ"ק, ואז לא היו מקבלים חיות לגופם רק ע"י נפש האלקית לבדה וכו' אך לאחר שירדו ממדרגתם וגרמו במעשיהם סוד גלות השכינה וכו' שנתלבשה השפעתה בי"ס דנוגה המשפיעות שפע וחיות ע"י המזלות וכל צבא השמים והשרים שעליהם לכל החי הגשמי שבעוה"ז וגם לכל הצומח וכו' ואזי יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות כמו שאר בע"ח ממש כמ"ש נמשל כבהמות נדמו וכו' והאדם הוא בעל בחירה אם לקבל השפעתו מהיכלות הסט"א או מהיכלות הקדושה וכו'.

הרי זיכה לן הרב ביאור יקר, שאכן בזמן ביהמ"ק היו העונשים האלה מתקיימים בפועל (וכמו דואג ואחיתופל) כי כשנכרת האדם ממקור הקדושה, מנין לו חיים. אך לאחר החורבן, אף שבאמת נכרת, אבל הוא יכול להתחבר לשפע ממקורות אחרים ואז נדמה שהוא ממשיך לחיות. אך רשעים בחייהם קרויים מתים.


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 16:30

לכאור' בעי מקור בראשונים לזה?


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 21:06

למה צריך מקור בראשונים? התניא בנוי על תורת המקובלים ובראשם האריז"ל. וכי אתה מבקש מקור לכל מה שהמקובלים אומרים?


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 22:37

שיש פס' מפורש בתורה ועפ"י הפשט שקיבלנו בתורה שבע"פ הוא מתפרש כפשוטו, לבוא ולחדש שהוא לא קיים בזמן הזה לכאו' צריך מישהו מזמן התנאים והאמוראים או לכה"פ מזמן הראשונים.
אדרבה, אם דבריו מבוססים על הזוהר, אשמח לדעת מהו המקור בזה"ק.


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 22:46

וכמובן שאין בדברים האלה ח"ו חסרון בחשיבות בעל התניא, אלא רק כך קיבלתי מרבותי שיש לעיין בדברים, ולא - לא לדון בדברים רק מחמת דכך כתבו, וכמו שאדון בדברי הגר"ז בהלכה אם יראה שלכאור' יש לדון בהם, כן יש לעיין בדברים שלכואור' צ"ע, ודן אני כמתאבק וכו' ואפילו לדרגה זו לא הגעתי, וז"פ, ורק באתי להבהיר.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 22:47

צר לי. לומר שעונש כרת לא מתקיים בזמננו כפשוטו לא צריך את בעל התניא וגם לא את בעל המאור, צריך רק עיניים.


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 22:49

אוי ואבוי אם מחמת עיניים תסתור מה שכתוב בתורה, רק שאלתי איך זה מסתדר עם הפסוקים, ואין צורך להשוות לדתות אחרות...נכון......


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 22:53

כדי לקרוא את מה שכתוב בתורה אני סומך על העיניים...

רק להבין את דבריך. אתה מתכוין להגיד שאולי אנו לא רואים טוב, ובאמת כל מי שמחלל שבת במזיד מת לפני גיל חמישים??


יעבץ
הודעות: 1069
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 418 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי יעבץ » 09 מאי 2016, 22:53

בהחלט שאלה טובה. נראה שביסודה היא שאלה עתיקה מאד. הרי אתה לא חייב לשאול רק על עונש כרת וערירי!

הנה שאלה דומה, שנשאלה כבר אז:
[quote="סנהדרין קי"ג"]אחאב שושביניה [דחיאל] הוה אתא איהו ואליהו למשאל בשלמא בי טמיא... אמר ליה השתא לטוותא דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם ועבדתם וכתיב ועצר את השמים וגו', וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים על כל תלם ותלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה. לטוותא דיהושע תלמידיה מקיימא?! [/quote]
איך תסביר פרשה זו? גם פסוקים מפורשים! (עיין מהרש"א שם שמבאר זאת). רק שבוע שעבר קראנו "ולא תקיא הארץ אתכם וכו'. אני לא רוצה לכתוב דברים לא טובים על יהודים.
כללו של דבר: לא בטוח שיש לנתק השאלה על עונש כרת וערירי מכלל העניין השלם של דרכי הנהגת ה' בעולם.


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 09 מאי 2016, 23:00

בא נעשה סדר
לא התכוונתי שאנו לא רואים טוב, שאלתי שאלה וראוי לחשוב על תשובה שתסביר את הפסוק
לגבי יעבץ יש הבדל בין עונש על הציבור דאף פעם א"א למדוד במדוייק מה נקרא וסרתם וכד'. לבין עבירות דמפורש מה העבירה בלי עוד תנאים, וכן מפורש מה המיתה, דזה לא תלוי בתנאים.
והבאתי לדוגמא את התוס' בסנהדרין גבי דין ד' מיתות דשאל כמו שאני שואל, ותשובתו לכאור' לא שייכת כאן, ע"כ ביאור שאלתי.
ובאמת השאלה שם בסנהדרין שהבאת כנראה צריכה תשובה ואם האחרונים מסבירים אזי מצויין, ולא עיינתי כעת, אך עכ"פ גם כאן צריך תשובה.
למה הדבר דומה, למה דהגמ' אומרת פעמים חסורי מחסרא וכד', ולא יעלה על הדעת שנאמר כן מעצמנו על שאלה שקש לנו בגמ' דיש דברים שלנו אין כח ליישב, וכן בראושנים כתוב פעמים לא דווקא, ולנו אין בכוחנו ליישב כן, וגם כאן רציתי תשובה ברורה שמסבירה את הפסוק ולא אומרת שהוא לא נוגע לזמן הזה בלי לבאר דהספוק קאי לדורי ודורת.
ושוב מכיון שאנו עוסקים בתשובת אחד מן האחרונים קדוש ה', אשוב ואומר שאין כוונתי לערער, אלא רק לומר שצ"ע, וכמש"כ.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 23:02

יעבץ כתב:בהחלט שאלה טובה. נראה שביסודה היא שאלה עתיקה מאד. הרי אתה לא חייב לשאול רק על עונש כרת וערירי!

הנה שאלה דומה, שנשאלה כבר אז:
[quote="סנהדרין קי"ג"]אחאב שושביניה [דחיאל] הוה אתא איהו ואליהו למשאל בשלמא בי טמיא... אמר ליה השתא לטוותא דמשה לא קא מקיימא דכתיב וסרתם ועבדתם וכתיב ועצר את השמים וגו', וההוא גברא אוקים ליה עבודת כוכבים על כל תלם ותלם ולא שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה. לטוותא דיהושע תלמידיה מקיימא?!
איך תסביר פרשה זו? גם פסוקים מפורשים! (עיין מהרש"א שם שמבאר זאת). רק שבוע שעבר קראנו "ולא תקיא הארץ אתכם וכו'. אני לא רוצה לכתוב דברים לא טובים על יהודים.
כללו של דבר: לא בטוח שיש לנתק השאלה על עונש כרת וערירי מכלל העניין השלם של דרכי הנהגת ה' בעולם.[/quote]

אני חושב שיש הבדל. עונש כרת ליחיד העובר עבירה שעונשה כרת, הוא חד משמעי. מת בחצי ימיו. נקודה. וזה אפשר באופן הכי ברור לקבוע שהדבר לא מתקיים היום כפשוטו. אבל עונשים שמתייחסים למצב כללי של עם ישראל, כאן יש מקום תמרון. אולי כדי שהארץ תקיא צריך סך מסויים של עבירות, או אחוז מסויים מתוך עם ישראל, ואולי צדיקים מאזנים את הרשעים.
ואגב, בענין שאלת אחאב ראה מלבי"ם שמבאר מה באמת התשובה על טענתו. וכותב שיש מצב כ"כ ירוד שאפילו עונש לא מגיע לנו.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 09 מאי 2016, 23:05

הקטן למאד כתב:בא נעשה סדר
לא התכוונתי שאנו לא רואים טוב, שאלתי שאלה וראוי לחשוב על תשובה שתסביר את הפסוק

למה הדבר דומה, למה דהגמ' אומרת פעמים חסורי מחסרא וכד', ולא יעלה על הדעת שנאמר כן מעצמנו על שאלה שקש לנו בגמ' דיש דברים שלנו אין כח ליישב, וכן בראושנים כתוב פעמים לא דווקא, ולנו אין בכוחנו ליישב כן, וגם כאן רציתי תשובה ברורה שמסבירה את הפסוק ולא אומרת שהוא לא נוגע לזמן הזה בלי לבאר דהספוק קאי לדורי ודורת.
ושוב מכיון שאנו עוסקים בתשובת אחד מן האחרונים קדוש ה', אשוב ואומר שאין כוונתי לערער, אלא רק לומר שצ"ע, וכמש"כ.
אם אתה מחפש תשובה שתסביר את הפסוק כפשוטו ממש, אין מנוס וצריך להתחיל להרוג אנשים כדי שיתקיים הפשט הפשוט. אם אתה מחפש תשובה שתתיישב עם המציאות, תצטרך לקבל תירוצים שונים של 'בבחינת', או אוקימתות. לטעמי התירוץ של התניא הוא מתוק מדבש ומתיישב מאד על הלב.


יעבץ
הודעות: 1069
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 418 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי יעבץ » 09 מאי 2016, 23:05

אני בחרתי להפנות למהרש"א על אתר שמבאר יפה.
אני מציין זאת שוב שכל מי שרואה את השאלה יראה גם את התשובה...
לעצם השאלה ארחיב בהמשך בעז"ה.


יעבץ
הודעות: 1069
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 418 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי יעבץ » 10 מאי 2016, 00:56

גם הקטן בעיניו וגם אריך כתבו בסגנון אחד, שיש לחלק בין ציבור ליחיד. שבציבור יש "מקום תמרון", וביחיד העונש "חד משמעי". בנוגע לזה אביא מה שרציתי לכתוב כתשובה לשאלה הגדולה שעלתה פה, והנני מעתיק דברי הרמב"ן בשער הגמול, כפי שהובאו בהגהות בהלכות תשובה לרמב"ם פרק ח' (שם הובא בקיצור יותר):

"והכרת הזה שפי' באובדן הנפש אין זה כרת האמור שצריך האוכל כזית חלב או דם וכה"ג שיאבד ויכרת מגן עדן לעולם הבא, כי כך העניין. מי שזכויותיו מרובין מעוונותיו ויש בעוונותיו מחייבי כריתות העונש המגיע לו בגופו בחייו הוא מת בחצי ימיו כמו שאמרו חכמים (מו"ק כ"ח.) מת בן חמישים שנה זו היא מיתת כרת. לכך נאמר ונכרת האיש ההוא מעמיו, וכשמת זה שרובו זכויות זוכה לחלקו בגן עדן הראוי לו כדפי' לעיל. ויש מי שעוונותיו מרובין ויש בכלל עוונותיו מחייבי כרת אותו כרת מגיע לנפשו אחר מותו, יש הנדונים י"ב חודש ויש הנדונים לעולם כדפי' לעיל ובזה רמז הכתוב ונכרתה הנפש ההיא, והאבדתי הנפש ההיא. ועוד יש במחוייבי כריתות שגופו נכרת מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא והם המשומדים והאפיקורסין וכו' כל הנמנין בפרק חלק, ולעיל בפרק ג' שנאמר בהם הכרת תכרת, כמו שדרשו חכמים. ואעפ"כ יש כופר בעיקר שמאריכין לו ואוכל חיי העולם הזה, ואין זו קושיא, כי יש בדרכי בעל הרחמים לרחם על מי שעשה טובה ומעשה הגון בעולם אפילו עשאו לשם ע"ז כמו באומות העולם, וכן הכתוב מזהירנו "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו", וכל שכן שכבר רמזנו בגליון לעיל פ"ג סוד נעלם שיש בו תיקון כל השאלות שהדין נותן לתלות אפילו לעובדי ע"ז". עכ"ל (ומומלץ עד חובה לראות דבריו בשער הגמול, מה שמאריך בעניינים אלו ביותר).

כל זה העתקתי להראות שגם בדיני היחיד יש משקל של בעל דעות היודע ועד, ואין לומר שהעונש קבוע כאשר הראתם לדעת בדברי הרמב"ן. ודע שאף שהרמב"ן לא הזכיר בדבריו את עונש ה'ערירי', לא נראה לי שיש לחלק בין כרת לערירי, שהכל בא במשקל שופט האמת, צדיק בעולמו.

ועוד בעניין עונש דערירי, יש לדעת מה שכתבו בתוס' שבת כ"ה. ד"ה כרת, דדוקא בנים קטנים נענשים בעוון הוריהם ולא גדולים, יעוי"ש ובתוס' ישנים יבמות ב. דבר זה מקטין את הקושיא מהנראה בחוש, שהרי רוב אינשי אין להם בנים קטנים בגיל מאוחר יותר, וי"ל דהקב"ה מאריך אף עד שיצאו משנות הקטנות ואז לא הוו בכלל הגזירה. כ"ז כתבתי בתור תוספת.

ובדברי התניא שהביא אריך יש להאריך טובא, אולי אזכה בהמשך בעז"ה.

"וברוך היודע דין האמת ושופט הצדק" (הרמב"ן שם).


תמים
הודעות: 143
הצטרף: 03 מאי 2016, 19:23
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי תמים » 17 מאי 2016, 17:50

רבותי שכחתם דבר אחד פשוט "תשובה". בישיבעס הקדישוית המשגיחים הקדעישים למדו אותנו שתשובה זה נישט פושאט והלואי שנזכה לעשות תשובה וכו' אבל האמת שהדבר הכי קל בעולם זה לשוב בתשובה ואין אדם דתי שעובר במזיד איסור שיש בו כרת ולא מתחרט על כך וקצת חרטה והרגשה לא טובה גם זה תשובה. ואמנם יש דרגות רבות כידוע אבל בשביל להנצל מהכרת סגי בתשובה כל דהוא, ולענין החילונים אין שמה אף אחד מזיד.


פותח הנושא
הקטן למאד
הודעות: 204
הצטרף: 09 ינואר 2016, 23:17
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 49 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי הקטן למאד » 17 מאי 2016, 19:00

באמת יש תשובה על ערירי וכרת?, אני שואל מעצלות אין לי כגרע זמן לעיין בפנים ברבינו יונה וברמב"ם, אבל אשמח לתשובה ברורה.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 17 מאי 2016, 19:04

ארבעה חילוקי כפרה יש, על כרת ומיתות בי"ד תשובה ויסורים תולין ויסורים ממרקים.


תמים
הודעות: 143
הצטרף: 03 מאי 2016, 19:23
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי תמים » 17 מאי 2016, 19:06

אם כוונתך לענות על דברי אז אכן כך יש תשובה ובוודאי אין לך אדם שאין לו יסורים


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי אריך » 17 מאי 2016, 21:07

עניתי על ההודעה שקדמה לה.


יעבץ
הודעות: 1069
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 418 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערירי

שליחה על ידי יעבץ » 23 מאי 2016, 22:57

הערה שהביא החפץ חיים בתחילת ליקוטי הלכות עמ"ס כריתות:
הנה איתא בספר יסוד ושורש העבודה בשער הכולל וז"ל: כתב האריז"ל להנצל מכרת להיות נעור כל הלילה ולא יישן כלל אלא יעסוק בתורה עד אור הבוקר וראוי ללמוד מעניני העבירה שעבר שחייב עליה כרת ובכל לילה שיעשה כן ניצול מכרת אחת שנתחייב עכ"ל. ונוהגים ללמוד מסכת כריתות משניות וגמרא וספרי יראים וכבר נהגו בזה בימים הנוראים האלה ובימי השובבי"ם. ונוהגים ג"כ ללמוד העמידה בתיקון זה, ובוודאי תיקון זה יכול אדם לעשות בכל ימות השנה לישון מעט ביום כדי שיוכל להיות כל הלילה נעור ללמוד כדי להנצל מכרת ר"ל. עכ"ל יסוש"ה הנ"ל.
והנה באמת לימוד התורה מועיל יותר לטהרת הנפש מכל התיקונים כמ"ש הסה"ק ובוודאי כשילמוד אדם כל המסכת דמיירי בעניין חיוב כרת ואופן ההכשר להפטר מזה ובפרט כשילמוד עד שיהיה בקיא בה בוודאי יועיל לנפשו הרבה מאוד להטהר ולקדש נפשו בקדושה יתירה.
אני מביא את הציטוט הזה לשתי מטרות:
דובר על תשובה לחיוב כרת. כאן רואים את ה'תיקון' של האריז"ל ושל החפץ חיים.
ובעיקר – תוספת חיזוק למה שכתבתי לעיל שעונשים שבידי שמים אינם 'חלוטים', אלא תלויים במשקל בעל דעות (ולכן שייך 'תיקוני תשובה', מה שלא יעזור בבי"ד לגבי חיוב סקילה...).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים