חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

ענייני שבת חג ומועד, ושאר ענינים הבאים מזמן לזמן

פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 08 אפריל 2019, 13:40

קבלתי בדוא"ל ממשהו
והנני לשתף את הרבנים שליט"א.
חמישים טעמים לשבת הגדול.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

ערכים:


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 12 אפריל 2019, 00:59

לא בדקתי אם טעם זה מובא בקונ'
ואשתף את הרבנים ממה שחשבתי בס"ד בדרך רמז,

המכילתא פר' בחודש [ח'] דאיתא: כתיב זכור את יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח בשביעי וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה ימים ונח בשביעי שנא' "ואתם עדי נאום ה'", עכ"ל.
עפי"ז יש לבאר שלכך קבעו זכר לנס שהיה במצרים כאשר לקחו הע"ז שלהם לקרבן ולא ניזוקו ממצרים, בשבת דוקא, וכבר האריכו בזה.
וי"ל כי מטרת ק"פ הוא "משכו ידיכם מע"ז" ולכן קבעו כן בשבת שהיא כנגד לא תענה שהמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר וכו'.


אוריאל
הודעות: 1607
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 735 פעמים
קיבל תודה: 524 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי אוריאל » 12 אפריל 2019, 01:03

נפלא מאד.
ואולי יש להוסיף דהא אמרו בגמרא דהמשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו, ולכן ענין זה של משכו ידיכם מע"ז שהוא תקנה מכאן ולהבא שלא יהיו עוד קשורים בע"ז ח"ו, נעשה דוקא בשבת קדש שזהו זמן כפרה גם על העבר, ונמצא מתקנים העבר ופורשים להבא בהדי הדדי, ודוק.


נבשר
הודעות: 2508
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 772 פעמים
קיבל תודה: 792 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי נבשר » 12 אפריל 2019, 01:46

רוצה לדעת כתב:
12 אפריל 2019, 00:59
לא בדקתי אם טעם זה מובא בקונ'
ואשתף את הרבנים ממה שחשבתי בס"ד בדרך רמז,

המכילתא פר' בחודש [ח'] דאיתא: כתיב זכור את יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח בשביעי וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה ימים ונח בשביעי שנא' "ואתם עדי נאום ה'", עכ"ל.
עפי"ז יש לבאר שלכך קבעו זכר לנס שהיה במצרים כאשר לקחו הע"ז שלהם לקרבן ולא ניזוקו ממצרים, בשבת דוקא, וכבר האריכו בזה.
וי"ל כי מטרת ק"פ הוא "משכו ידיכם מע"ז" ולכן קבעו כן בשבת שהיא כנגד לא תענה שהמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר וכו'.
עיין במהר"ל דרוש על שבת הגדול, שכתוב שם באופן אחר, אבל באותו ענין, עדות לבטל הע"ז, ישראל והשבת הם ב' העדים, עיי"ש.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 12 אפריל 2019, 11:44

נבשר כתב:
12 אפריל 2019, 01:46
רוצה לדעת כתב:
12 אפריל 2019, 00:59
לא בדקתי אם טעם זה מובא בקונ'
ואשתף את הרבנים ממה שחשבתי בס"ד בדרך רמז,

המכילתא פר' בחודש [ח'] דאיתא: כתיב זכור את יום השבת לקדשו וכנגדו כתיב לא תענה מגיד הכתוב שכל מי שמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח בשביעי וכל מי שמשמר את השבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שברא עולמו לששה ימים ונח בשביעי שנא' "ואתם עדי נאום ה'", עכ"ל.
עפי"ז יש לבאר שלכך קבעו זכר לנס שהיה במצרים כאשר לקחו הע"ז שלהם לקרבן ולא ניזוקו ממצרים, בשבת דוקא, וכבר האריכו בזה.
וי"ל כי מטרת ק"פ הוא "משכו ידיכם מע"ז" ולכן קבעו כן בשבת שהיא כנגד לא תענה שהמחלל את השבת מעיד לפני מי שאמר וכו'.
עיין במהר"ל דרוש על שבת הגדול, שכתוב שם באופן אחר, אבל באותו ענין, עדות לבטל הע"ז, ישראל והשבת הם ב' העדים, עיי"ש.
ויסוה"ד בדברי המדרש שהביאו התוס' בחגיגה דף ג' ע"ב ד"ה ומי כעמך ישראל וז"ל: אמרי' במדרש ג' מעידין זה על זה ישראל ושבת והקב"ה, ישראל והקב"ה מעידים על השבת שהוא יום מנוחה ישראל ושבת על הקב"ה שהוא אחד הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומות, ועל זה סמכינן לומר אתה אחד במנחה בשבת אף על פי שאינו מדבר מעניינא דיומא דשבת כמו תפלת ערבית ושחרית, עכ"ל.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 12 אפריל 2019, 18:09

אוריאל כתב:
12 אפריל 2019, 01:03
נפלא מאד.
ואולי יש להוסיף דהא אמרו בגמרא דהמשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו, ולכן ענין זה של משכו ידיכם מע"ז שהוא תקנה מכאן ולהבא שלא יהיו עוד קשורים בע"ז ח"ו, נעשה דוקא בשבת קדש שזהו זמן כפרה גם על העבר, ונמצא מתקנים העבר ופורשים להבא בהדי הדדי, ודוק.
כוונת הרב "אוריאל" שליט"א לדברי הטור בסי' ת"ל: שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם ונמצא שי' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול, עכ"ל. הרי שהצווי "משכו ידיכם מע"ז היתה בשבת, והיינו משום שהשבת היא כנגד ע"ז ולכן המשמר את השבת אפי' עבד ע"ז כאנוש וכו',
ואלא שיש לעיין שהלא עדין לא "נצטוו" על השבת, ומבו' בזה ש"מציאות" השבת היא כנגד ע"ז, גם בלא ה"צווי".


אוריאל
הודעות: 1607
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 735 פעמים
קיבל תודה: 524 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי אוריאל » 13 אפריל 2019, 21:22

רוצה לדעת כתב:
12 אפריל 2019, 18:09
אוריאל כתב:
12 אפריל 2019, 01:03
נפלא מאד.
ואולי יש להוסיף דהא אמרו בגמרא דהמשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו, ולכן ענין זה של משכו ידיכם מע"ז שהוא תקנה מכאן ולהבא שלא יהיו עוד קשורים בע"ז ח"ו, נעשה דוקא בשבת קדש שזהו זמן כפרה גם על העבר, ונמצא מתקנים העבר ופורשים להבא בהדי הדדי, ודוק.
כוונת הרב "אוריאל" שליט"א לדברי הטור בסי' ת"ל: שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם ונמצא שי' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול, עכ"ל. הרי שהצווי "משכו ידיכם מע"ז היתה בשבת, והיינו משום שהשבת היא כנגד ע"ז ולכן המשמר את השבת אפי' עבד ע"ז כאנוש וכו',
ואלא שיש לעיין שהלא עדין לא "נצטוו" על השבת, ומבו' בזה ש"מציאות" השבת היא כנגד ע"ז, גם בלא ה"צווי".
ייש"כ. ובאמת כן לכאו' משמע ממה שאיתא במדרש שמשה ביקש לישראל יום אחד מנוחה והיו ישראל משמרים את השבת במצרים אף שעדיין לא הצטוו על זה, ואח"כ כשהצטוו על השבת שמח משה שמחה גדולה, וחזינן כנ"ל שגם בלא הציווי, השבת היא שבת, והיתה משמעות לשמירת השבת אף קודם שהצטוו, ודוק.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נ' טעמים! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 14 אפריל 2019, 02:39

אוריאל כתב:
13 אפריל 2019, 21:22
רוצה לדעת כתב:
12 אפריל 2019, 18:09
אוריאל כתב:
12 אפריל 2019, 01:03
נפלא מאד.
ואולי יש להוסיף דהא אמרו בגמרא דהמשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מוחלין לו, ולכן ענין זה של משכו ידיכם מע"ז שהוא תקנה מכאן ולהבא שלא יהיו עוד קשורים בע"ז ח"ו, נעשה דוקא בשבת קדש שזהו זמן כפרה גם על העבר, ונמצא מתקנים העבר ופורשים להבא בהדי הדדי, ודוק.
כוונת הרב "אוריאל" שליט"א לדברי הטור בסי' ת"ל: שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית אבות שה לבית ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום ה' כדאיתא בסדר עולם ונמצא שי' בחדש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול, עכ"ל. הרי שהצווי "משכו ידיכם מע"ז היתה בשבת, והיינו משום שהשבת היא כנגד ע"ז ולכן המשמר את השבת אפי' עבד ע"ז כאנוש וכו',
ואלא שיש לעיין שהלא עדין לא "נצטוו" על השבת, ומבו' בזה ש"מציאות" השבת היא כנגד ע"ז, גם בלא ה"צווי".
ייש"כ. ובאמת כן לכאו' משמע ממה שאיתא במדרש שמשה ביקש לישראל יום אחד מנוחה והיו ישראל משמרים את השבת במצרים אף שעדיין לא הצטוו על זה, ואח"כ כשהצטוו על השבת שמח משה שמחה גדולה, וחזינן כנ"ל שגם בלא הציווי, השבת היא שבת, והיתה משמעות לשמירת השבת אף קודם שהצטוו, ודוק.
מצאתי בס"ד יסוה"ד בס' אפריון לבעל קיצור שולחן ערוך
מצורף
אפריון.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יושב אוהלים
הודעות: 4693
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 980 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 09 מרץ 2020, 12:28

זכור אזכור בימי נעורי שהמלמד בת"ת שאל בערב שבת הגדול "מי יודע למה נקראת השבת שלפני חג הפסח שבת הגדול"?
קפץ ילד חריף אחד ואמר (בדרך גוזמא) "יש 101 טעמים!"
אמר לו המלמד כיון שיצא דבר זה מפיך מצווה אני עליך שתחקור ותמצא לנו 101 טעמים לשם שבת הגדול.
ואכן חזר הילד אחרי שבועיים (!!) עם ליקוט נפלא של 101!! טעמים שלקט וליקט מהרבה ספרים וסופרים לקריאת שם שבת זו שבת הגדול.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 995
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חמישים טעמים!! בטעם קריאת השבת הקרובה "שבת הגדול"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 31 מרץ 2020, 19:32

לרגל שבת הגדול הבעל"ט, הנני להעלות זה שוב לתועלת הלומדים.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ענינו של יום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים