הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

נושאים שונים

פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 24 ינואר 2018, 09:16

לפני כמה חודשים התחלנו להו"ל גליון פעם בשבועיים, לתושבי רמות א', ובו חידו"ת והערות קצרות. כל גליון מוקדש עיקרו לנושא מסויים, ויש בו גם נושאים אחרים.

הניקוד הוא 'רוממות' בחולם תחת הוי"ו! (מלשון שכונת 'רמות')

ניתן לשלוח אלינו תגובות והערות, בדוא"ל המצויין ב'דבר הגליון'.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

ערכים:


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 24 ינואר 2018, 09:16

הגליון שיצא השבוע
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 02 פברואר 2018, 14:18

גליון חדש, בענין סעודת שבת ועוד.

במדור הראשון, הגר"י גואלמן מעלה שאלה מעניינת, על תחנוני הנשים בשעת הדלקת נרות, לאחר שקיבלו שבת. ותשובת הגרח"פ שיינברג.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 23 פברואר 2018, 13:46

גליון חדש להורדה, בעניני פרשת זכור וימי הפורים.

גדוש בנושאים מעניינים ומגוונים, והכל בקצירת האומר.

בסופו פרסום חדש ממרן הגרח"ק בענין קריאת המגילה ברמות.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 09 מרץ 2018, 08:08

גליון חדש בעניני בהמ"ק, בהכנ"ס, ותשמישי קדושה

נשמח לתגובות והערות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 28 מרץ 2018, 23:44

גליון חדש להורדה בעניני פסח ומועד

מתוך העלון:

האם מותר בשביעי של פסח השנה להוריד את המיחם של חמץ (שיושב על הבלעך) ולחמם בו מים לצורך שבת?

האם צריך למהר באכילת המצה?

מצות עלייה לרגל בזמננו

ועוד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 20 אפריל 2018, 10:45

גליון חדש להורדה.

בעניני מאכלות אסורות ועוד. וכן תגובות לגליונות הקודמים.

(נ.ב. אפשר לשלוח אליי תגובות, ובל"נ נפרסם המתאימים)

בין היתר, בענין סערת הדגים, האם צריכים בדיקה וכו'.

מתוך מדור הקושיות:

הרב אהרן לוסטיג
בסימן ש"ו סעיף ה מובאת מחלוקת אם מותר ליטול שכר שבת לצורך מצוה. והביא המ"ב דלכו"ע אינו רואה סימן ברכה (והמקור מפסחים דף נ, ב). והנה הא דאינו רואה סימן ברכה פירושו "שאף שירויח במקום זה יפסיד במקום אחר" (משנ"ב רנא, ב לענין עושה מלאכה בער"ש), ואם כן תמוה מה שכתבו הב"ח והמשנ"ב בסי' ש"ו שנהגו העולם להקל וליטול שכר שבת, וכי מחוסרי אמנה הם לדברי חז"ל שאינו רואה סימן ברכה, ומה יועילו לעצמם במה שנוטלים.
ב.
בסימן ש"ו סעיף ו איתא דמותר לדבר בחפצי שמים כגון לפקח על עסקי רבים. וביאר המשנ"ב: "דצרכי רבים הוי כצורך מצוה". וצ"ב מאי שנא רבים מיחיד. ואם צרכי יחיד אינם מצוה (הגם שבמה שדואג לחבירו מקיים מצות חסד ומצות ואהבת לרעך כמוך, אין די בכך בכדי להגדיר את הדיבור כ'צורך מצוה'), מפני מה צרכי רבים הוו מצוה. לכאו' אינו אלא חסד ליותר בני אדם, ומה לי בכך.

הרב אריה סבג
בסוטה דף ב. אמרינן הרואה סוטה בקלקולה (פי' בניוולה) יזיר עצמו מן היין. וידוע לפרש שהרואה את החוטא, אפילו שרואה אותו בניוולו ועונשו, יש עליו השפעה שלילית והוא עלול לחטוא מכח ראייה זו. והובא במכתב מאליהו ח"ג עמ' 128 ח"ד עמ' 11 בשם פרי הארץ).
ויש להעיר על זה הערה עצומה, דלקמן שם בדף ח: איתא דכל הנשים חייבות לבא ולראות את הסוטה, שנא' וכל הנשים תוסרנה ולא תעשנה כזמתכנה. הרי מפורש להיפך, שראיית החוטאת בעונשה מרחיקה את הרואים מן החטא.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 17 מאי 2018, 08:50

גליון מוגדל לרגל חג השבועות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 24 מאי 2018, 16:12

גליון חדש לרגל הכנסת ס"ת לקהילת שערי תבונה

הנושאים בעלון: עניני כתיבת ס"ת/ צורת האותיות/ קריאת התורה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 10 יוני 2018, 14:47

גליון חדש בעניני ציצית - מלא מזן אל זן בדיונים חשובים, והעיקר - קצרים!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 29 יוני 2018, 10:32

גליון 15 במגוון נושאים

וכמה הערות חשובות מהרב גואלמן שליט"א ובשם רבו הגרח"פ שיינברג זצ"ל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 13 יולי 2018, 09:59

גליון חדש לרגל ימי בין המצרים

ובו כמה ענינים מהגרח"פ שיינברג זצ"ל, על תיקון חצות ועוד.

וכן בירור הלכה והוראה מר' ניסים שליט"א אודות מעוברת ומינקת בת"ב נדחה.

ועוד ענינים מגוונים

נשמח לקבל הארות ותגובות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 02 אוגוסט 2018, 21:53

גליון חדש ומעניין, בנושאים הקשורים לבין הזמנים, ועוד.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 24 אוגוסט 2018, 10:27

גליון חדש ומגוון בעניני פרשת כי תצא

ומובאת בו חליפת מכתבים בפרסום ראשון בין הגרש"מ דיסקין זצ"ל בעל משאת המלך ובין הגר"ד לנדו שליט"א בענין 'מחיר כלב' בכלב מת.

וכן:
פתרון חדש למשתתפים בסעודה ולא רוצים להתחייב בזימון

ועוד.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 08 ספטמבר 2018, 21:18

גליון לראש השנה ויו"כ

ובו מגוון הערות ובירורי דברים בענינים של ימים אלה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בני תורה
הודעות: 245
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי בני תורה » 12 ספטמבר 2018, 15:34

סליחה על הבורות, אך לא הבנתי, האם זה קשור לגליון רוממות שמופץ מידי שבוע בבתי הכנסיות?
אם לא אז מה הענין לקרוא לזה באותו שם?


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי סבא » 12 ספטמבר 2018, 15:38

האחד רוממות בשורוק והשני בחולם [מלשון רמות שהיא השכונה בה יוצא העלון].


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 12 ספטמבר 2018, 20:25

בני תורה כתב:סליחה על הבורות, אך לא הבנתי, האם זה קשור לגליון רוממות שמופץ מידי שבוע בבתי הכנסיות?
אם לא אז מה הענין לקרוא לזה באותו שם?
בבתי כנסיות דידן העלון ההוא לא מופץ. ועם זאת, נכונים דברי רב סבא.


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי כלפי ליא » 12 ספטמבר 2018, 21:22

ייש"כ ר' אריך על העלאת הגליונות הערוכים בטוב טעם ודעת כיאה וכיאות לבני תורה אמיתיים בלא כחל ושרק.
רק להעיר על מה שהעיר שם הרב מרדכי פטרפרוינד בעמ' 3 על מה שהובא בשם רבינו הגדול רבן של ישראל זי"ע שאין להאריך בתקיעה משום טירחא דציבורא, והעיר שהרי יש בזה חביבות היום.
ראה ראינו בראשונים ובפוסקים שחשו בזה מאוד לטירחא דציבורא, וטרחו ליישב המנהג התמוה שתקעו על סדר הברכות רק תשר"ת למלכיות ותש"ת לזכרונות ותר"ת לשופרות, והליצו על כך משום טירחא דציבורא, ואף שהוא ממש מעיקרא דדינא לא הסכינו בקל לשנות המנהג משום טירחא דציבורא.
ובודאי שאין בזה משום הידור מצוה להאריך בתקיעה, שאין זה דומה ללולב גדול כמו שרצה לומר, ששם הוא ואנוהו שהגדול יותר הוא יפה ומהודר. ואי"ז שייך כלל בתקיעה ארוכה.
ולענ"ד נראה בעיקר טעמו של רבה"ג מרן זי"ע שכל אריכות בתקיעה עשויה לגרע, כיון שהשומע צריך לכוון בכל התקיעה וככל שהיא מארכת יותר אם הסיח דעת באיזה חלק מהתקיעה לא יצא כלל, והרי בתוך כל ציבור יש רבים נשים ובחורים צעירים ובכלל כאלה שכל דבר מסיח דעתם, ולכן יותר נכון לקצר בתקיעה לא יותר מכדי החיוב הראוי לכל הדעות.
וכן נוהג רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, שעוד תקע אצל מרן החזו"א ושנים רבות בהיכל הישיבה הקדושה בפוניבז' לאויש"ט להוציא שרי עם צבא ה' בתקיעות שופר, ורבות בשנים היה המקריא מרן ראש הישיבה הגראממ"ש זצוק"ל, ותמיד היה מקצר ועולה לא יותר מעיקר הדין לכל הפוסקים. ודבר פשוט הוא בדעתו, שכן הוא מהודר יותר.


פותח הנושא
אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי אריך » 21 ספטמבר 2018, 16:49

כלפי ליא כתב:ייש"כ ר' אריך על העלאת הגליונות הערוכים בטוב טעם ודעת כיאה וכיאות לבני תורה אמיתיים בלא כחל ושרק.
רק להעיר על מה שהעיר שם הרב מרדכי פטרפרוינד בעמ' 3 על מה שהובא בשם רבינו הגדול רבן של ישראל זי"ע שאין להאריך בתקיעה משום טירחא דציבורא, והעיר שהרי יש בזה חביבות היום.
ראה ראינו בראשונים ובפוסקים שחשו בזה מאוד לטירחא דציבורא, וטרחו ליישב המנהג התמוה שתקעו על סדר הברכות רק תשר"ת למלכיות ותש"ת לזכרונות ותר"ת לשופרות, והליצו על כך משום טירחא דציבורא, ואף שהוא ממש מעיקרא דדינא לא הסכינו בקל לשנות המנהג משום טירחא דציבורא.
ובודאי שאין בזה משום הידור מצוה להאריך בתקיעה, שאין זה דומה ללולב גדול כמו שרצה לומר, ששם הוא ואנוהו שהגדול יותר הוא יפה ומהודר. ואי"ז שייך כלל בתקיעה ארוכה.
ולענ"ד נראה בעיקר טעמו של רבה"ג מרן זי"ע שכל אריכות בתקיעה עשויה לגרע, כיון שהשומע צריך לכוון בכל התקיעה וככל שהיא מארכת יותר אם הסיח דעת באיזה חלק מהתקיעה לא יצא כלל, והרי בתוך כל ציבור יש רבים נשים ובחורים צעירים ובכלל כאלה שכל דבר מסיח דעתם, ולכן יותר נכון לקצר בתקיעה לא יותר מכדי החיוב הראוי לכל הדעות.
וכן נוהג רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, שעוד תקע אצל מרן החזו"א ושנים רבות בהיכל הישיבה הקדושה בפוניבז' לאויש"ט להוציא שרי עם צבא ה' בתקיעות שופר, ורבות בשנים היה המקריא מרן ראש הישיבה הגראממ"ש זצוק"ל, ותמיד היה מקצר ועולה לא יותר מעיקר הדין לכל הפוסקים. ודבר פשוט הוא בדעתו, שכן הוא מהודר יותר.
ייש"כ על התגובה החשובה. רק עכשיו עש"ק האזינו ראיתי ולא הספקתי אפוא להעבירה לכותב הרב פטרפרוינד.

היום יצא לאור גליון סוכות ממגוון ת"ח נכבדים

כוונות האכילה והברכות בלילה ראשון
רוב סכך למעלה ואעפ"כ רוב חמה למטה
סוכה תחת סורגים
סוכה שנעקרה ממקומה ע"י קטן
האם סוכת ביהכ"נ ראויה לשינה
אם הלומד בסוכת ביהכ"נ צריך לברך
ויטרינה לסוכה?
ביסוד הגר"ח דב' אתרוגים
דרך אחיזת האתרוג בשעת בדיקתו
היכ"ת לברך חמש פעמים ביום על לולב
שמחת החג ע"י שירה
ועוד
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מנין
הודעות: 259
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 14:32
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי מנין » 18 אפריל 2019, 17:37

פסח
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מנין
הודעות: 259
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 14:32
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גליונות 'רוממות' - דברי תורה קצרים רמות א' - מתעדכן

שליחה על ידי מנין » 07 יוני 2019, 12:58

גליון רוממות שבועות תשעט דברי תורה קצרים מחכמי רמות א.pdf
שבועות
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 5 אורחים