נגיעה ביד במאכל חם

כל מה שקשור לכשרות, בצורה ענינית בלבד
כללי הפורום
כל אשכול שיסטה מענינו, ימחק לאלתר. כל משתמש שידון לגופם של אנשים או יכנס לענינים פוליטים וכיוצ"ב יורחק לצמיתות.
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 217
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בן אהרון » 23 אפריל 2019, 14:07

לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?


בר בי רב
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 440
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 76 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בר בי רב » 23 אפריל 2019, 16:12

כל דבר חי אינו בולע.
והנידון בפוסקים כבר קיים גם מבע"ח כגון חתולה חיה שנפלה לטשולנט שמעיקר הדין הוא מותר כל זמן שהחתולה חיה.
אין היתר לאכול בשר אדם, רק מחלוקת בין הרמב"ם להרמב"ן אם הוא איסור תורה או מדרבנן.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 217
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בן אהרון » 23 אפריל 2019, 16:17

בר בי רב כתב:
23 אפריל 2019, 16:12
כל דבר חי אינו בולע.
והנידון בפוסקים כבר קיים גם מבע"ח כגון חתולה חיה שנפלה לטשולנט שמעיקר הדין הוא מותר כל זמן שהחתולה חיה.
אין היתר לאכול בשר אדם, רק מחלוקת בין הרמב"ם להרמב"ן אם הוא איסור תורה או מדרבנן.
תוכל לשלוח מקור בבקשה


בר בי רב
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 440
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 76 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בר בי רב » 23 אפריל 2019, 16:23

עי' דרשות מהר"ח או"ז סי' כ"א ד"ה ושרץ חי.
ומאידך עי' חת"ס ע"ז ס"ח ע"ב ד"ה האי עכברא.
ויש מעשה ידוע מהרב מפוניבז' על זה.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 23 אפריל 2019, 21:00

בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
חס ושלום, ישתקע הדבר ולא יאמר, אין מקום להחמיר בדברים שלא שערום אבותינו,
לכל היותר אפשר לשאול בתורת שאלה, אבל מקום לאסור אין. אנחנו לא חכמים יותר מכל הדורות, ולא גרים,


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1345
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 396 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי כלפי ליא » 23 אפריל 2019, 21:27

בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
יש על זה אריכות ידועה בקהלות יעקב חולין סי' ה

וכך היא הצעה של שאלה, כמו ששאלת, ואל תחוש לדברי מהבילים


יהודי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 3126
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 464 פעמים
קיבל תודה: 639 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי יהודי » 23 אפריל 2019, 21:32

די לריב בבקשה, לדון לגופם של דברים ולא של ניקים.

סמל אישי של משתמש

רחמים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי רחמים » 23 אפריל 2019, 21:41

בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
בחתם סופר יורה דעה סימן צ"ד מבואר שגם חי מפליט לגבי תרנגול שנפל לסיר חם.
ועיין עוד בשו"ת לבושי מרדכי יורה דעה מהדורה תניינא סימן לג, וזה תחילת דבריו:
בעובדא שתחב אדם אצבעו לתוך תבשיל רותח. והשתא לדעת הרמב"ם פ"ב מהל' מאכלות אסורות [ה"ג] דבשר אדם אסור מן התורה, אם אוסר תערובותו, והאריך והעמיק להוכיח בראיות עצומות להקל באיסור עשה. והביא ג"כ דברי הש"ך [יו"ד סי' ע"ט סק"ד] דהיוצא מאיסור עשה אין המשקין כיוצא בהן, והם הם דברי הרב המגיד בהל' מאכלות אסורות [שם]. וכת"ה דן מזה, דהוא הדין לענין טעם כעיקר. והנה בתוס' מס' פסחים פרק ב' [כ"ד ע"ב ד"ה אלא זיעה] לא משמע כן, דהקשה במה דאיתא שם דזיעה בעלמא היוצא מפירות של ערלה, דמ"מ לאסור על כל פנים משום טעם כעיקר. ובחוות דעת בהל' בשר בחלב [עי' סי' ק"ה ס"ק ב' וס"ק ט"ו] באמת מתרץ על דרך זו קושיא תוס' הנ"ל בסברא, דכל טעם כעיקר היינו על היוצא מאיסור בתערובת, אבל (היאך) [היכא] דהיוצא ממנו אפי' בעיניה מותר, לית ביה משום טעם כעיקר. ודברי הרשב"א בחידושיו [חולין צ"ח ע"ב ד"ה אמר רבא] בסוגיא דזרוע בשלה ידועים...
ועיין בשו"ת רב פעלים חלק ג - יורה דעה סימן ד.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 568
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 190 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי פעלעד » 23 אפריל 2019, 23:11

אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?


יוספי
מאמרים: 0
הודעות: 78
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי יוספי » 24 אפריל 2019, 15:57

עיקר ההיתר בזה וכמדומה שכן כתב הקה"י שבשר אדם הוי רק איסור עשה ובאיסור עשה איכא דעת הנודב"י שלא אמרינן בזה טעם כעיקר.
ובשר בחלב לא נכלל בזה כיון דאינו בשר בהמה ולא נכלל בגזירת חכמים של בשר עוף.
ועד שאתה שואל על היד תשאל על פה האדם אמאי אינו פולט כשאוכלים דבר חם.

סמל אישי של משתמש

רחמים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי רחמים » 25 אפריל 2019, 09:55

יש לי עוד הרהורים בנושא, שהרי דם האדם מותר אפילו מדרבנן כל זמן שהוא בפה שלו, ומה שונה הפליטה שפולט כשנוגע בחם?
ועוד הרי רק העור פולט והעור כמדומה שאין לו טעם או שטעמו פגום.
ועוד שאם לא נוצרה כויה מוכח שלא היה פה יד סולדת כלל, או שהעור שלו קשה כל כך שלא נכווה ואם כן העור הזה הוי כאבן שאין לו טעם.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי מבין ענין » 25 אפריל 2019, 09:58

זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 21:00
בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
חס ושלום, ישתקע הדבר ולא יאמר, אין מקום להחמיר בדברים שלא שערום אבותינו,
לכל היותר אפשר לשאול בתורת שאלה, אבל מקום לאסור אין. אנחנו לא חכמים יותר מכל הדורות, ולא גרים,
לא למהר להכריע שלא להחמיר...
הרב שטיינמן כפי עדות בן ביתו היה מקפיד על זה מאד, ואם פעם נגעה הדייסה החמה בבשרו - לא היה אוכלה. וכששאלו מדוע, השיבו משום החשש הנ"ל.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 25 אפריל 2019, 10:47

מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 09:58
זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 21:00
בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
חס ושלום, ישתקע הדבר ולא יאמר, אין מקום להחמיר בדברים שלא שערום אבותינו,
לכל היותר אפשר לשאול בתורת שאלה, אבל מקום לאסור אין. אנחנו לא חכמים יותר מכל הדורות, ולא גרים,
לא למהר להכריע שלא להחמיר...
הרב שטיינמן כפי עדות בן ביתו היה מקפיד על זה מאד, ואם פעם נגעה הדייסה החמה בבשרו - לא היה אוכלה. וכששאלו מדוע, השיבו משום החשש הנ"ל.
איפה העדות?


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי מבין ענין » 25 אפריל 2019, 11:23

זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 10:47
מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 09:58
זקן ויושב בישיבה כתב:
23 אפריל 2019, 21:00
חס ושלום, ישתקע הדבר ולא יאמר, אין מקום להחמיר בדברים שלא שערום אבותינו,
לכל היותר אפשר לשאול בתורת שאלה, אבל מקום לאסור אין. אנחנו לא חכמים יותר מכל הדורות, ולא גרים,
לא למהר להכריע שלא להחמיר...
הרב שטיינמן כפי עדות בן ביתו היה מקפיד על זה מאד, ואם פעם נגעה הדייסה החמה בבשרו - לא היה אוכלה. וכששאלו מדוע, השיבו משום החשש הנ"ל.
איפה העדות?
בן ביתו העיד סיפר ביתד נאמן באחד המאמרים לדמותו של מרן. בטח יהיה כאן מי שיזכור מקורות.


סתם איש
מאמרים: 0
הודעות: 99
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
קיבל תודה: 35 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי סתם איש » 25 אפריל 2019, 14:13

פעלעד כתב:
23 אפריל 2019, 23:11
אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?
אין איסור בב"ח בבשר אדם שלא עדיף מבשר עוף וחיה [ולא מצינו שרבנן אסרו בזה כמו בעוף וחיה]

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 217
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בן אהרון » 25 אפריל 2019, 14:20

יוספי כתב:
24 אפריל 2019, 15:57
ועד שאתה שואל על היד תשאל על פה האדם אמאי אינו פולט כשאוכלים דבר חם.
אין הכי נמי הקה''י מכליל את זה בשאלה (באופן שנכווה מחום כמו שכתבו)


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 25 אפריל 2019, 15:27

מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 11:23
זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 10:47
מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 09:58

לא למהר להכריע שלא להחמיר...
הרב שטיינמן כפי עדות בן ביתו היה מקפיד על זה מאד, ואם פעם נגעה הדייסה החמה בבשרו - לא היה אוכלה. וכששאלו מדוע, השיבו משום החשש הנ"ל.
איפה העדות?
בן ביתו העיד סיפר ביתד נאמן באחד המאמרים לדמותו של מרן. בטח יהיה כאן מי שיזכור מקורות.
מוזר מאוד.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1594
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 25 אפריל 2019, 17:04

זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 15:27
מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 11:23
זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 10:47
איפה העדות?
בן ביתו העיד סיפר ביתד נאמן באחד המאמרים לדמותו של מרן. בטח יהיה כאן מי שיזכור מקורות.
מוזר מאוד.
אם יש למישהו את הספר כאיל תערוג שיבדוק אם זה כ׳ שם


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי מבין ענין » 25 אפריל 2019, 17:52

חלק א׳ ממעל כתב:
25 אפריל 2019, 17:04
זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 15:27
מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 11:23

בן ביתו העיד וסיפר ביתד נאמן באחד המאמרים לדמותו של מרן. בטח יהיה כאן מי שיזכור מקורות.
מוזר מאוד.
אם יש למישהו את הספר כאיל תערוג שיבדוק אם זה כ׳ שם
האמן לי שלא המצאתי את זה... בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה בכלל ששמעתי נידון בנושא, והענין הפתיע אותי מאד...
[לא עצם הנידון באיסור אכילת בשר אדם שהשיטות והדעות היו ידועות לי, אלא בחשש של נתינת טעם בדייסא מבשר אדם].


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1594
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 27 אפריל 2019, 20:21

מבין ענין כתב:
25 אפריל 2019, 17:52
חלק א׳ ממעל כתב:
25 אפריל 2019, 17:04
זקן ויושב בישיבה כתב:
25 אפריל 2019, 15:27
מוזר מאוד.
אם יש למישהו את הספר כאיל תערוג שיבדוק אם זה כ׳ שם
האמן לי שלא המצאתי את זה... בשבילי זו הייתה הפעם הראשונה בכלל ששמעתי נידון בנושא, והענין הפתיע אותי מאד...
[לא עצם הנידון באיסור אכילת בשר אדם שהשיטות והדעות היו ידועות לי, אלא בחשש של נתינת טעם בדייסא מבשר אדם].
תנוח דעתך, לא התכונתי לערער על זה אלא לחזק דבריך מהמפקפקים


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1594
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 27 אפריל 2019, 20:23

פעלעד כתב:
23 אפריל 2019, 23:11
אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?
אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי מבין ענין » 27 אפריל 2019, 20:57

חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 20:23
פעלעד כתב:
23 אפריל 2019, 23:11
אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?
אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...
אה"נ, יתכן שהמקפידים - יקפידו גם בזה.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1594
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 27 אפריל 2019, 21:13

מבין ענין כתב:
27 אפריל 2019, 20:57
חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 20:23
פעלעד כתב:
23 אפריל 2019, 23:11
אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?
אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...
אה"נ, יתכן שהמקפידים - יקפידו גם בזה.
וא"כ כל אוכל חם לא יאכלו שבולע מבשר הפה


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי מבין ענין » 27 אפריל 2019, 21:35

חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 21:13
מבין ענין כתב:
27 אפריל 2019, 20:57
חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 20:23

אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...
אה"נ, יתכן שהמקפידים - יקפידו גם בזה.
וא"כ כל אוכל חם לא יאכלו שבולע מבשר הפה
רק אם היד סולדת בו, וזה לא מצוי שאוכלים, או שעכ"פ שייך להזהר בזה.


זקן ויושב בישיבה
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 27 אפריל 2019, 21:46

מבין ענין כתב:
27 אפריל 2019, 20:57
חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 20:23
פעלעד כתב:
23 אפריל 2019, 23:11
אם כבר שואלים כאלו שאלות, יש לי שאלה יותר קשה, בלי קשר אם בשר אדם מותר או אסור, מה קורה עם אדם נוגע בידו בחלב רותח... נעשה בליעה שח בשר בחלב?
אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...
אה"נ, יתכן שהמקפידים - יקפידו גם בזה.
מעולם לא שמענו מי שהקפיד בכגון דא.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1040
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 327 פעמים
קיבל תודה: 330 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי יצחק » 27 אפריל 2019, 22:24

בספר נוטריקון של הפמ"ג יש סיפור מרב אחד שהוא לא מזכיר את שמו שנפל עוף חי לתוך קדרה רותחת של חמאה והרב אסר למכור את החמאה לעכו"ם משום שבב"ח אסור בהנאה, ובאו ואמרו לרב שאין לאסור בהנאה משום בב"ח כי הרי בשר עוף בחלב מותר בהנאה והרב נאלץ לחזור בו מההוראה. אבל אח"כ דנו שאולי הרב כן צדק משום שבשעה שהעוף נפל לתוך הקדרה הוא היה חי ומפליט טעם של אבר מן החי ותלוי בשיטות אם חי מפליט ואם בהמה בחייה לאיברים עומדת והפמ"ג מפלפל בזה.
וידוע שהרב שטעה בזה הוא הגאון ההפלאה ביום הראשון כשהתמנה לרבנות של פרנקפורט

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 217
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בן אהרון » 27 אפריל 2019, 23:15

זקן ויושב בישיבה כתב:
27 אפריל 2019, 21:46
מבין ענין כתב:
27 אפריל 2019, 20:57
חלק א׳ ממעל כתב:
27 אפריל 2019, 20:23

אם כבר אז נשאל איך מותר לשתות חלב חם ולאכול מאכלי חלב חמים הלא נוגע בבשר הפה...
אה"נ, יתכן שהמקפידים - יקפידו גם בזה.
מעולם לא שמענו מי שהקפיד בכגון דא.
לכאו' יש להביא ראיה שמותר מגמ' גיטין מה,א גבי מעשה דבנתיה דרב נחמן שהיו בוחשות בקדירה בידיהן ורב עיליש חשב אותן לצדיקות שאין האור שולט בהן, ולכאו' לא סבר שהתבשיל נאסר משום בשר אדם כי א''כ אינן צדיקות כי אוכלות תבשיל עם בליעת בשר אדם. (אמת דבסוף התברר שהיו עושות את זה בכשפים מ''מ לפי ה''א דרב עיליש יש להוכיח)


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1040
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 327 פעמים
קיבל תודה: 330 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי יצחק » 28 אפריל 2019, 08:58

בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
הערה על הניסוח, בשר אדם אסור לכו"ע המחלוקת היא אם הוא אסור מדרבנן או מהתורה

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 217
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי בן אהרון » 28 אפריל 2019, 11:20

יצחק כתב:
28 אפריל 2019, 08:58
בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
הערה על הניסוח, בשר אדם אסור לכו"ע המחלוקת היא אם הוא אסור מדרבנן או מהתורה
צודק... בר בי רב כבר העיר. אך אם זה דרבנן מסתבר שרבנן לא יאסרו את בליעת בשר אדם חי בגלל נדו''ד.


אברך כולל
מאמרים: 0
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נגיעה ביד במאכל חם

שליחה על ידי אברך כולל » 28 אפריל 2019, 19:59

בן אהרון כתב:
28 אפריל 2019, 11:20
יצחק כתב:
28 אפריל 2019, 08:58
בן אהרון כתב:
23 אפריל 2019, 14:07
לדברי האוסרים אכילת בשר אדם ( ע' שו''ע ס' ע''ט ברמ''א) האם יש מקום לאסור נגיעה בידים במאכל חם מחמת בליעה של בשר אדם במאכל?
הערה על הניסוח, בשר אדם אסור לכו"ע המחלוקת היא אם הוא אסור מדרבנן או מהתורה
צודק... בר בי רב כבר העיר. אך אם זה דרבנן מסתבר שרבנן לא יאסרו את בליעת בשר אדם חי בגלל נדו''ד.
ממש לא. הרמב"ן לא אוסר אפי' מדרבנן

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “כשרות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח