ארץ ישראל ומדינת ישראל

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אפריל 2019, 08:11

המימד הנוסף של הענין כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
בדיוק השבת היתה לי שיחה עם ראש כולל אחד שמלבד היותו ת"ח נגלה בעניני נגלה... הוא גם ת"ח נסתר בנסתר...
והוא ציין שכל המקובלים היו כאן בארץ כדלהלן.
הרמב"ן עלה לארץ וכתב באריכות בשם חז"ל שהמצוות בחו"ל הם בקושי זכר למצוות שלא נשכח כשנחזור... הציבי לך ציונים וכו'.
הגר"א ניסה לעלות ושלח את תלמידיו. וכן הבעש"ט.
וכן עלו לכאן השל"ה. האריז"ל וכל תלמידיו. הרמח"ל. הרש"ש. האוה"ח. ועוד ועוד.

בקיצור: כי מציון תצא תורה.
ואם קינין ופתחי נדה שהן הן >גופי< תורה - פורחים בארץ יותר מכל מקום, כ"ש וכ"ש שכאן המקום של >נשמת< תורה.
וכמו שהביא הגר"א את דברי הזוה"ק "ביה יפקון מגלותא" .

נודה לך על שהנחלת לאבותינו ארץ... ועל בריתך ועל תורתך.
אך כיון שעדיין הערב רב מעורב ומערבב - רחם נא על ירושלים ועל ציון = כי רק מציון תצא תורה ואורה.
רוב תורה שבעל פה התפתחה בחוץ לארץ, מהתלמוד הבבלי דרך הראשונים ועד האחרונים. גם תורת הנסתר רובה התפתחה בחוץ לארץ, שהרי למעשה האור החיים והשל"ה והרמח"ל והרמב"ן למדו ולימדו תורתם בחוץ לארץ, ועלייתם היתה רק בסוף ימיהם, וכ"ש מקובלי אשכנז והגר"א והבעש"ט ורבים אחרים שמעולם לא דרכו בארץ הקדושה, ואף שרצו מנע ה' מאיתם זאת מכבשי דרחמנא. כך שלכאורה המציאות הוכיחה שבזמן הגלות אין זה נכון שעיקר התורה יצאה מא"י, ורק בזמן הבית וקצת לאחריו היה כן, וכן בזמננו זכינו שהוא כן.

ערכים:


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אפריל 2019, 08:20

הנופל כתב:
28 אפריל 2019, 19:35
יום העצמאות ממשמש ובא...
אני מבקש להעלות כאן לדיון את השאלה המטרידה
התנ''ך מלא בכך שהארץ מובטחת לבני ישראל אם ישמרו את התורה ואם לא יצאו לגלות
וכך היה במהלך ההיסטוריה היהודית
והנה כעת קיבלו היהודים את הארץ בחזרה למרות שאת התורה רובם אינם שומרים
ולא עוד אלא שדוקא אלו שאינם שומרים את התורה קיבלו לידיהם את הארץ והם שולטים בה
ישנם כמה דרכים לגשת לסוגיא זו
ולשמוע את דעותיכם באתי
כלל ישראל חטאו בארץ במשך 850 שנה ורק אח"כ יצאו לגלות, כך שהחטא ותוצאתו אינם באים באופן מידי אלא רק אחרי הרבה זמן. איננו יודעים מהם חשבונות שמים מדוע זכה חלק גדול מכלל ישראל לחזור לארצו דוקא כעת, אך לא נראה שהיה זה כתוצאה מזכויות רבות של כלל ישראל, אדרבה החזרה לארץ באה אחרי ירידה נוראה במשך 200 שנה וחורבן נורא אחר כן. יש להקב"ה חשבונות אחרים שאינם קשורים לשכר ועונש אלא לגילוי ייחודו יתברך, כמו שביאר הרמח"ל בארוכה בדעת תבונות, וכנראה שזה תוצאה מחשבון עמוק זה.

איך שלא יהיה ברור שמצדנו עלינו להשתדל להיות ראויים לגור בחצרות ה', ולעומת זאת מי שחוטא בפלטרין של מלך יענש יותר מהחוטא חוצה לה, ונאמן הוא בעל הבית לשלם לכל אחד את שכרו ועונשו בעתו ובזמנו.


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 29 אפריל 2019, 10:27

סנהדרין לט:
כתיב ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיה היה ירא ה' מאד, מאי קאמר קרא, אמר רבי יצחק אמר לו ביעקב כתיב נחשתי ויברכני ה' בגללך, ביוסף כתיב ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף ביתא דההוא גברא לא הוה מיבריך, שמא לא ירא אלקים אתה, יצתה בת קול ואמרה ועובדיה היה ירא את ה' מאד, אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה.
לא עיינתי מדוע ביתו של אחאב לא היה מזומן לברכה, אבל ביתו של פרעה היה מזומן לברכה. תהא המדינה כבית פרעה.

הרב שטיינמן אמר לשגריר ארה"ב שהעלה את האיום האיראני בשיחה, שכל עוד יש לומדי תורה בארה"ק הוא אינו חושש.


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אפריל 2019, 10:37

יעבץ כתב:
29 אפריל 2019, 01:24
שאלה נכבדה ביותר.
ובעצם יש כאן ב' שאלות. שאלה אחת היא השאלה 'הקלאסית', על היחס למדינת ישראל ע"פ דעת התורה והאמונה. אולם פותח האשכול (למה אתה נופל??? סומך ה' לכל הנופלים!) מיקד את השאלה בעניין אחר: על השאלה שהמדינה מציבה בעצם קיומה על דברי ה', מדוע דווקא דרך הרשע מצליחה, ונראה כי שוא עבוד אלוקים חלילה.
אפשר אפילו להעצים את הקושיא שמהלך ההסטוריה מראה לנו שכל זמן שעם ישראל האמין בגאולה משמים וציפה לישועת ה', המשיך לסבול את עול הגלות. ומשעה שפרק צפיה זו מעליו ואחז בכוחו ועוצם ידו מיד נגאל.
ודבר זה טורד את לבבות המאמינים באמת, וזו היא הסיבה העמוקה להתנגדות לציונות (ראו באגרות הגרא"ו שלא יתכן שמדינה כזו תצליח כלל וכלל, ועוד רבים וטובים חשבו כך).

אולם באמת שאלה זו אינה על הקמת המדינה בדווקא, מנוסח השאלה משמע כאילו יש כאן חריגה ממהלך ההסטוריה הצפוי והמתבקש, ולאמיתו של דבר אמנם יש כאן חריגה, אבל היא מצטרפת לחריגות נוספות אשר קדמו לה. רק בפסח נזכרנו בדברי גדעון למלאך 'ויש ה' עמנו? ואיה כל נפאותיו אשר ספרו לנו אבותינו!', וראה מזמור פט בתהילים כמה קשה על המשורר דרכי הנהגת ה' עם מלכות בית דוד בניגוד לשבועתו (ועי' אב"ע על אחד מן החסידים שלא היה קורא מזמור זה), וכהנה מצאנו עוד בדברי ירמיהו, חבקוק ועוד שעמדו בשאלה מול הנהגת ה' הנסתרת מאתם. וירמיהו אכן לא אמר הגיבור כי איה גבורותיו.

והתשובה לזה, פעמים שהיא מגיעה כחזון ונבואה מה' לבאר מהלכיו בבריאה ועם ישראל, ואז מסתלקות מאליהם השאלות, ופעמים שנסתם חזון ואז 'על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי' (חבקוק ב א).
וזו עיקר גזירת הגלות אשר 'אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה', ובמצב זה קשה לקבל מאד מאד את המציאות
כשאין את המפתחות להבין אותה לאמיתתה.

אך בזה עצמו מבחן המאמין, ועל כך עיקר השכר לעתיד לבוא, כפי שהפטרנו בשבת הגדול 'אמרתם שוא עבוד אלוקים... ואתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עושי רשעה גם בחנו אלוקים וימלטו', אולם ה' כותב בספרו את יראי ה' וחושבי שמו 'והיו לי ליום אשר אני עושה סגולה...וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה'. ולא לחינם נאמרה נבואה זו בסוף כל דברי הנביאים, שזו נצרכה ביותר לימים בהם נסתם כל חזון.
והעיצה היחידה לימים אלו 'זכרו תורת משה עבדי' ולצפות ליום בו 'אנכי שולח לכם את אליה הנביא'.

אבל באמת גם בימים אלו יש לנו את החכמה, אשר עדיפה מן הנבואה, והחכמים בחכמתם מבארים את המציאות כפי שאמרו אנשי כנה"ג 'הן הן גבורותיו'.
אך אליה וקוץ בה, פעמים שניטלת החכמה מן החכמים, ופעמים שבין החכמים גופא יש דעות לכאן ולכאן (כפי שקרה בשאלה זו עצמה), ושוב המאמין נבוך ומבולבל במחשבתו. וביותר שהרבה פעמים התשובה לשאלה נצרכת לא רק להבין ולראות את דרכי ה', אלא לכלכל את המעשים בפועל, להבין מה רצונו ית' מעמנו, והדבר נכון שבעתיים בסוגיא זו. אם התשובה היא שהמדינה היא מעשה שטן ומפעולת הערב רב, דרך ההנהגה בה הוא אחד, ואם היא אתחלתא דגאולה ממש, מובן שהיחס בהתאם. ואם יש כאן אור וחושך כאחד, עלינו להתנהג אחרת לגמרי, וכך הלאה והלאה למר ולמר כדאית להו.
וממילא מובן שעצם העובדה שהשאלה היא 'אקטואליה', כלומר נוגעת לחיים ולקיום שלנו יום יום, מדריכה אותנו לחפש ולהבין מה זאת עשה ה' לנו.
ומכל מקום חשוב לדעתי להקדים כל אשר כתבתי כאן כי זהו היסוד והיתד שלא תמוש. לדעת שנפלאים דרכי ה', וכבר רבים הלכו בזאת התמיהה ועמדו בנסיון ונמצאו תמימים. ומעתה כל נסיון לבאר יהיה מתוך רגש ענווה ושפלות כבן המתבונן ומנסה להבין מעשי אביו, אבל בטוח שיש רק אפשרות אחת - שמה שהוא עושה נכון, צודק, ישר וחכם.

ולעת עתה אסתפק בהבהרה זו, ואי"ה בהמשך אביא כאן מההרהורים שלי בעניין זה (כמוסיף ולא כמבטל את דברי גאוני הזמן כפי שכבר הובאו פה על ידי חכמי הפורום וסופריו).
שפתיים ישק משיב דברים נכוחים.

אפשר להוסיף ולחלק בתוך הדברים הנ"ל, שבשאלה זו גופא של "מדוע דרך רשעים צלחה" ישנם שני סוגי שואלים. ישנם השואלים מתוך כאב של האדם המבקש את האמת והצדק, והמציאות מתגלגלת בצורה שונה לחלוטין. זו היתה שאלת ירמיהו וחבקוק ושאר הנביאים, וזו היתה שאלת משה רבינו "זו תורה וזו שכרה", כלומר למה אין הקב"ה מנהיג את העולם בצורה המתאימה לצדק וליושר. על זה אין לנו תשובה, וגם משה רבינו לא קיבל תשובה - "שתוק, כך עלתה במחשבה לפני". האפשרות היחידה להבין את הענין תהיה רק בעולם האמת, ואילו בעולם השקר אי אפשר, "כי לא יראני האדם וחי".

אמנם יש השואלים מכיוון אחר לחלוטין. הם חונכו על ברכי הידיעה כי הנהגת העולם מתאימה למעשי האדם: מי שעושה טוב מקבל טוב, מי שמרשיע מקבל רע. גדלים הם על סיפורים בסגנון של "הבטחתי ונושעתי", ושומעים אותות ומופתים איך דווקא המתפלל ובעל הבטחון קיבל את מבוקשו ואילו המתייגע בהשתדלותו העלה חרס בידו, וכן על זה הדרך. אלא שאז פוקחים הם את עיניהם (במידה ופוקחים) ורואים שלמרבה הפלא המציאות אינה כך. שומעים הם על כופר פלוני שעשה אקזיט של מליארדים, ואילו שכנם הצדיק והפרוש נאנק בחובות. רואים הם קלי דעת הנהנים מהעולם כאוות נפשם, ומאידך עובדי ה' שמתייסרים בשלל מחלות. והרי הם באים ושאלתם בפיהם: איך יתכן? הלא חונכנו שהעולם מתנהל לפי כללים מסויימים, ובאה המציאות של רשע וטוב לו וצדיק ורע לו וטופחת על פנינו?

גם על שאלה זו אין תשובה, מהסיבה הפשוטה שהיא מבוססת על הבנה שגויה מיסודה. הקב"ה מנהל את העולם בצורה שלא מתאימה לעינינו עם מעשי האדם, בשביל לאפשר את הבחירה החופשית. אילו השווי של העשירים במגזין פורבס היה תלוי בכמות התרומות שלהם לקופת העיר - הקופה היתה יכולה להפסיק לפרסם את הישועות מזמן...

כל מי שמתקשה בתמיהות מעין אלו צריך להתיישב בנפשו ולבדוק האם שאלתו היא מהסוג הראשון או השני. בשני המקרים לא יקבל תשובה, אבל החילוק הוא שהשאלה הראשונה היא שאלה חזקה אלא שאיננו יודעים את התשובה עליה, ואילו השאלה השניה לא מתחילה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אפריל 2019, 10:42

תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:27
הרב שטיינמן אמר לשגריר ארה"ב שהעלה את האיום האיראני בשיחה, שכל עוד יש לומדי תורה בארה"ק הוא אינו חושש.
הדברים צ"ע, שהרי בזמן בית שני היו לומדי תורה מרובים ואעפ"כ חרב הבית ונהרגו רבים מישראל, וכמאמר הירושלמי בפ"ד דיומא: "אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן, אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חינם".


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 29 אפריל 2019, 10:45

מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 10:42
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:27
הרב שטיינמן אמר לשגריר ארה"ב שהעלה את האיום האיראני בשיחה, שכל עוד יש לומדי תורה בארה"ק הוא אינו חושש.
הדברים צ"ע, שהרי בזמן בית שני היו לומדי תורה מרובים ואעפ"כ חרב הבית ונהרגו רבים מישראל, וכמאמר הירושלמי בפ"ד דיומא: "אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן, אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חינם".
יתכן שהתשובה בסיפא של המאמר, שהיום אינו כן, ואה"נ אם יהיה כן...


שמעיה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 331 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי שמעיה » 29 אפריל 2019, 12:00

הנופל כתב:
28 אפריל 2019, 21:30
זאת תורת כתב:
28 אפריל 2019, 20:21
הקב"ה כרת ברית על נתינת הארץ, והברית לא תופר לעולם. ובעצם מפורש כמה פעמים בנביאים שעם ישראל יחזרו לארץ כאשר הם מלוכלכים בחטאיהם, רק למען קידוש ה', ואחד מהם הוא ביחזקאל (לו):
וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר: {יז} בֶּן אָדָם בֵּית יִשְׂרָאֵל יֹשְׁבִים עַל אַדְמָתָם וַיְטַמְּאוּ אוֹתָהּ בְּדַרְכָּם וּבַעֲלִילוֹתָם כְּטֻמְאַת הַנִּדָּה הָיְתָה דַרְכָּם לְפָנָי: {יח} וָאֶשְׁפֹּךְ חֲמָתִי עֲלֵיהֶם עַל הַדָּם אֲשֶׁר שָׁפְכוּ עַל הָאָרֶץ וּבְגִלּוּלֵיהֶם טִמְּאוּהָ: {יט} וָאָפִיץ אֹתָם בַּגּוֹיִם וַיִּזָּרוּ בָּאֲרָצוֹת כְּדַרְכָּם וְכַעֲלִילוֹתָם שְׁפַטְתִּים: {כ} וַיָּבוֹא אֶל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי [רש"י: ומהו החילול:] בֶּאֱמֹר לָהֶם עַם ה' אֵלֶּה וּמֵאַרְצוֹ יָצָאוּ: {כא} וָאֶחְמֹל עַל שֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר חִלְּלוּהוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁמָּה: (פ) {כב} לָכֵן אֱמֹר לְבֵית יִשְׂרָאֵל כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' לֹא לְמַעַנְכֶם אֲנִי עֹשֶׂה בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי אִם לְשֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר בָּאתֶם שָׁם: {כג} וְקִדַּשְׁתִּי אֶת שְׁמִי הַגָּדוֹל הַמְחֻלָּל בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר חִלַּלְתֶּם בְּתוֹכָם וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי אֲנִי ה' נְאֻם אֲדֹנָי ה' בְּהִקָּדְשִׁי בָכֶם לְעֵינֵיהֶם: {כד} [רש"י: ומהו הקידוש:] וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם מִן הַגּוֹיִם וְקִבַּצְתִּי אֶתְכֶם מִכָּל הָאֲרָצוֹת וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל אַדְמַתְכֶם: {כה} [ורק אחר כך:] וְזָרַקְתִּי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהוֹרִים וּטְהַרְתֶּם מִכֹּל טֻמְאוֹתֵיכֶם וּמִכָּל גִּלּוּלֵיכֶם אֲטַהֵר אֶתְכֶ
מה עם פרשת בחוקותי וכל שאר המקומות שבהם מפורש שהארץ תלויה בקיום מצוות ולימוד תורה?
מה אתה מכוון כל יום בפרשת והיה אם שמע?
ושוב אני לא מתווכח שהמציאות שחזרו לא צריך את יחזקאל בשביל זה אני שואל איך זה מסתדר עם פסוקים מפורשים
משמע, שכאשר יחטאו ישראל הם יגלו. בסוף הגלות, אם ישמעו בקול ה' ישיב את שבות גלותנו ויחזירנו לארצנו. באם לא, הוא יחזיר אותנו כך, ויזרוק עלינו מים טהורים, ונטהר. ואז נשב באדמת הקודש בשמחה ובששון.
לא נמסר לו''ז מדויק, והתהליך באמצעו. יתכן שזה יקח מאתיים שנה כפי שאפשר שהוא יסתיים תוך עשור.
גם אם זה נראה התפתחות לא טבעית, חושבני שכך התייחסו בשנת ת''ר לאלו שאמרו שיתכן ותוך מאה חמישים שנה הארץ תהיה תחת שליטה יהודית ובעלת רוב יהודי.


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 22:30

תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:45
מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 10:42
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:27
הרב שטיינמן אמר לשגריר ארה"ב שהעלה את האיום האיראני בשיחה, שכל עוד יש לומדי תורה בארה"ק הוא אינו חושש.
הדברים צ"ע, שהרי בזמן בית שני היו לומדי תורה מרובים ואעפ"כ חרב הבית ונהרגו רבים מישראל, וכמאמר הירושלמי בפ"ד דיומא: "אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן, אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חינם".
יתכן שהתשובה בסיפא של המאמר, שהיום אינו כן, ואה"נ אם יהיה כן...
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 29 אפריל 2019, 22:36

זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:30
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:45
מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 10:42

הדברים צ"ע, שהרי בזמן בית שני היו לומדי תורה מרובים ואעפ"כ חרב הבית ונהרגו רבים מישראל, וכמאמר הירושלמי בפ"ד דיומא: "אבל בשני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל ווסת טובה היתה בהן, אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אלו לאלו שנאת חינם".
יתכן שהתשובה בסיפא של המאמר, שהיום אינו כן, ואה"נ אם יהיה כן...
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?
מה הבעיה?


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 29 אפריל 2019, 22:43

תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 22:36
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:30
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:45
יתכן שהתשובה בסיפא של המאמר, שהיום אינו כן, ואה"נ אם יהיה כן...
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?
מה הבעיה?
נפלא מאוד, אנחנו יותר טובים מבית שני?


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 אפריל 2019, 23:04

תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 22:36
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:30
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 10:45
יתכן שהתשובה בסיפא של המאמר, שהיום אינו כן, ואה"נ אם יהיה כן...
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?
מה הבעיה?
מילא לגבי אהבת הממון אפשר עוד להשליך את זה על אמריקאים כנהוג, אבל שנאת חינם? הלואי...

(אם כי יש הסבורים ששנאה של מי שסובר או נוהג אחרת היא לא שנאת חינם אלא שנאה קדושה, ואז באמת אין אצלנו שנאת חינם כלל).


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 29 אפריל 2019, 23:52

מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 23:04
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 22:36
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:30
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?
מה הבעיה?
מילא לגבי אהבת הממון אפשר עוד להשליך את זה על אמריקאים כנהוג, אבל שנאת חינם? הלואי...

(אם כי יש הסבורים ששנאה של מי שסובר או נוהג אחרת היא לא שנאת חינם אלא שנאה קדושה, ואז באמת אין אצלנו שנאת חינם כלל).
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:43
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 22:36
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:30
רק להבין למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שהיום לא אוהבים את הממון ולא שונאים שנאת חינם? ולכן הרב שטיינמן אמר שהוא לא דואג?
מה הבעיה?
נפלא מאוד, אנחנו יותר טובים מבית שני?
הגם תספו צדיק עם רשע? כל 100,000 לומדי התורה בא"י נגועים במה שכתבתם? וכי אין בתוכם יראים ושלמים? לדעתי אסור לכתוב ולומר דלטוריא שכזו.
ולהרב @זקן ויושב בישיבה היום לא עובדים ע"ז כמו בבית ראשון, האם אנו יותר טובים מהם?


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 30 אפריל 2019, 01:36

תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 23:52
מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 23:04
מילא לגבי אהבת הממון אפשר עוד להשליך את זה על אמריקאים כנהוג, אבל שנאת חינם? הלואי...

(אם כי יש הסבורים ששנאה של מי שסובר או נוהג אחרת היא לא שנאת חינם אלא שנאה קדושה, ואז באמת אין אצלנו שנאת חינם כלל).
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:43
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 22:36
מה הבעיה?
נפלא מאוד, אנחנו יותר טובים מבית שני?
הגם תספו צדיק עם רשע? כל 100,000 לומדי התורה בא"י נגועים במה שכתבתם? וכי אין בתוכם יראים ושלמים? לדעתי אסור לכתוב ולומר דלטוריא שכזו.
ולהרב @זקן ויושב בישיבה היום לא עובדים ע"ז כמו בבית ראשון, האם אנו יותר טובים מהם?
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 30 אפריל 2019, 10:01

מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 01:36
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 23:52
מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 23:04
מילא לגבי אהבת הממון אפשר עוד להשליך את זה על אמריקאים כנהוג, אבל שנאת חינם? הלואי...

(אם כי יש הסבורים ששנאה של מי שסובר או נוהג אחרת היא לא שנאת חינם אלא שנאה קדושה, ואז באמת אין אצלנו שנאת חינם כלל).
זקן ויושב בישיבה כתב:
29 אפריל 2019, 22:43
נפלא מאוד, אנחנו יותר טובים מבית שני?
הגם תספו צדיק עם רשע? כל 100,000 לומדי התורה בא"י נגועים במה שכתבתם? וכי אין בתוכם יראים ושלמים? לדעתי אסור לכתוב ולומר דלטוריא שכזו.
ולהרב @זקן ויושב בישיבה היום לא עובדים ע"ז כמו בבית ראשון, האם אנו יותר טובים מהם?
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.

שו"ר מאוחר יותר :
ואמר רבא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש, אם יש איש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה. איני, והאמר רב קטינא אפילו בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר כי יתפש איש באחיו בית אביו לאמר שמלה לכה קצין תהיה לנו... לא קשיא כאן בדברי תורה, כאן במשא ומתן. (שבת קיט ב)


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 11:49

תיובתא כתב:
30 אפריל 2019, 10:01
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 01:36
תיובתא כתב:
29 אפריל 2019, 23:52


הגם תספו צדיק עם רשע? כל 100,000 לומדי התורה בא"י נגועים במה שכתבתם? וכי אין בתוכם יראים ושלמים? לדעתי אסור לכתוב ולומר דלטוריא שכזו.
ולהרב @זקן ויושב בישיבה היום לא עובדים ע"ז כמו בבית ראשון, האם אנו יותר טובים מהם?
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.
נו באמת, בגלל איזה ציטוט לא ברור, לא צריך לעקם את השכל.
לפי המקובל בידינו, חטאי בית שני קיימים היום והרבה יותר לדאבונינו, ובתפילה שנזכה לשוב בתשובה שלימה ונזכה לגאולה.


שמעיה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 331 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי שמעיה » 30 אפריל 2019, 12:56

זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 11:49
לפי המקובל בידינו,
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 11:53
ומקובל כך או כך... מה שמקובל לך מקובל לאחרים בדיוק הפוך.


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 14:39

שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 12:56
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 11:49
לפי המקובל בידינו,
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 11:53
ומקובל כך או כך... מה שמקובל לך מקובל לאחרים בדיוק הפוך.
תן לו לענות את זה.
נראה לי גם שכדאי להפנות למקור הדברים שהוא מאשכול אחר.
לגוף הקושיה אפשר לחלק בין 'מקובל' בסתמא ל'מקובל בידינו' ויש עוד לפלפל בזה.
עוד יש לחלק בין מקובל על איזה מעשה בעלמא כמדובר שם, לבין השקפה תורנית המקובלת בבית המדרש ודו"ק בזה.


המימד הנוסף של הענין
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 320
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 30 אפריל 2019, 15:02

הלכתי בחוה"מ ואנשי זילברמן הציעו לי להצטרף ל"סיבוב שערים" הנהוג בידם בקבלה מרבותיהם לעשות מסביב להר הבית ע"פ הפסוק סובו ציון והקיפוה. (מרבי זונדל מסלנט?)

וכשהגענו מול שער המזרח הם אמרו "אבותינו שהיו במקום הזה היו משתחווים קדמה לשמש ואנו ליה ועינינו ליה.

נשמע מחוצף כלפי אבותינו מצוקי ארץ בדורות הראשונים?
כן! למי שלא למד מסכת סוכה. או שלא הגיע עד סוף המסכת...


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 30 אפריל 2019, 19:13

תיובתא כתב:
30 אפריל 2019, 10:01
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 01:36
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.
צריך לדעת אם באמת כך אמר, אבל אפילו אם כן אמר - מסתבר לי שאמר זאת בשביל להעלות בפני השגריר את חשיבותו העצומה של לימוד התורה שזכותה מגינה עלינו, ולא בגלל שבאמת בטוח שלא יהיה כלום. כל מי שיודע את הלך מחשבתו של הגראי"ל יודע שבכלל לא מתאים לו להיות בטוח על העתיד משום סיבה שהיא.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1588
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 198 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 30 אפריל 2019, 19:22

אאל"ט מרן זצ"ל אמר שהוא פוחד יותר מזה שלא יתנו ללמוד כאן מאשר מהאיום האירני, לא כן?


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 19:27

חלק א׳ ממעל כתב:
30 אפריל 2019, 19:22
אאל"ט מרן זצ"ל אמר שהוא פוחד יותר מזה שלא יתנו ללמוד כאן מאשר מהאיום האירני, לא כן?
אולי תפענח לי את ראשי התיבות.


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 19:28

מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 19:13
תיובתא כתב:
30 אפריל 2019, 10:01
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 01:36
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.
צריך לדעת אם באמת כך אמר, אבל אפילו אם כן אמר - מסתבר לי שאמר זאת בשביל להעלות בפני השגריר את חשיבותו העצומה של לימוד התורה שזכותה מגינה עלינו, ולא בגלל שבאמת בטוח שלא יהיה כלום. כל מי שיודע את הלך מחשבתו של הגראי"ל יודע שבכלל לא מתאים לו להיות בטוח על העתיד משום סיבה שהיא.
מה כל הפלפולים האלה?


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 19:34

המימד הנוסף של הענין כתב:
30 אפריל 2019, 15:02
הלכתי בחוה"מ ואנשי זילברמן הציעו לי להצטרף ל"סיבוב שערים" הנהוג בידם בקבלה מרבותיהם לעשות מסביב להר הבית ע"פ הפסוק סובו ציון והקיפוה. (מרבי זונדל מסלנט?)

וכשהגענו מול שער המזרח הם אמרו "אבותינו שהיו במקום הזה היו משתחווים קדמה לשמש ואנו ליה ועינינו ליה.

נשמע מחוצף כלפי אבותינו מצוקי ארץ בדורות הראשונים?
כן! למי שלא למד מסכת סוכה. או שלא הגיע עד סוף המסכת...
קודם כל זה היה מנהג רבי יוסף חיים זצ"ל.
לא הבנתי אבל את ההקשר.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1588
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 198 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 30 אפריל 2019, 19:35

זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 19:27
חלק א׳ ממעל כתב:
30 אפריל 2019, 19:22
אאל"ט מרן זצ"ל אמר שהוא פוחד יותר מזה שלא יתנו ללמוד כאן מאשר מהאיום האירני, לא כן?
אולי תפענח לי את ראשי התיבות.
א׳ם א׳ני ל׳א ט׳ועה


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי תיובתא » 30 אפריל 2019, 20:08

מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 19:13
תיובתא כתב:
30 אפריל 2019, 10:01
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 01:36
חס ושלום, בודאי רוב עם ישראל ובפרט לומדי התורה אינם חשודים על שנאת חינם, אבל גם בבית שני אין שום הכרח שכל ישראל היו נגועים בשנאת חינם ומסתמא רק חלקם, ומזה הנני מוכיח שאין שום בטחון שזכות לימוד התורה תגן, כיון שיש עבירות שיכולות לבטל זכות זו, ואפילו אם אין זה אלא חלק מהציבור. פוק חזי בעכן שהיה אחד מכל ישראל שמעל בחרם ואעפ"כ נענשו ישראל מחמתו.

ח"ו אינני בא לומר שתהא פורענות רח"ל, עלינו לצפות לרחמי ה' ולחסדיו הגדולים, אולם איני יודע היאך אפשר להיות בטוחים שזכות התורה תגן עלינו בשעה שיש עוד דברים הנלקחים בחשבון.
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.
צריך לדעת אם באמת כך אמר, אבל אפילו אם כן אמר - מסתבר לי שאמר זאת בשביל להעלות בפני השגריר את חשיבותו העצומה של לימוד התורה שזכותה מגינה עלינו, ולא בגלל שבאמת בטוח שלא יהיה כלום. כל מי שיודע את הלך מחשבתו של הגראי"ל יודע שבכלל לא מתאים לו להיות בטוח על העתיד משום סיבה שהיא.
הכל יכול להיות, (ראה אולי נוסחה מדוייקת יותר בדברי @חלק א׳ ממעל) . אבל עצם אמירה שכזו גם אם לא נאמרה, אינו מופקע שתיאמר.


שאר לעמו
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2447
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 716 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי שאר לעמו » 30 אפריל 2019, 20:14

ראוי לציין שבפגישה שהיתה מיועדת להיות לראש עיריית ירושלים דאז ר' אורי לופוליאנסקי, עם נשיא ארה"ב אובמה - בביקורו בארץ,
אזי בהנחיית מרן הגריש"א הוא היה אמור לשוחח עמו על סכנת הגרעין האיראני!
אלא שראש הממשלה צר העין דאז (ודהיום), טירפד את הפגישה הזו.


שמעיה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 331 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי שמעיה » 30 אפריל 2019, 21:43

זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 19:28
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 19:13
תיובתא כתב:
30 אפריל 2019, 10:01
היאך אפשר להיות בטוחים אני לא יודע, אבל אם אדם גדול אומר שזו דעתו אני מקבל אותה, וברור לי שלקח בחשבון את כל השיקולים הנלוים.
כדי לסבר את האוזן ניתן לומר שכמו שאצל עכן הייתה עבירה "קריטית" שגרמה לעונש לכלל, זה לעומת זה יש מצוות "קריטיות" אשר בתנאים מסויימים מצילות את הדור, אבל זה פרשנות שלי.
נ.ב. אציין שאיני זוכר את מקור הסיפור המדוייק (דומני שביומון), וייתכן שאמר שם דברים נוספים.
צריך לדעת אם באמת כך אמר, אבל אפילו אם כן אמר - מסתבר לי שאמר זאת בשביל להעלות בפני השגריר את חשיבותו העצומה של לימוד התורה שזכותה מגינה עלינו, ולא בגלל שבאמת בטוח שלא יהיה כלום. כל מי שיודע את הלך מחשבתו של הגראי"ל יודע שבכלל לא מתאים לו להיות בטוח על העתיד משום סיבה שהיא.
מה כל הפלפולים האלה?
תחשוב שמדובר על ה'דרכי שמואל' (או למצער הגרנ''ז) ותבין הכל.


נדיב לב
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1219
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 309 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי נדיב לב » 30 אפריל 2019, 21:53

מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 08:11
המימד הנוסף של הענין כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
בדיוק השבת היתה לי שיחה עם ראש כולל אחד שמלבד היותו ת"ח נגלה בעניני נגלה... הוא גם ת"ח נסתר בנסתר...
והוא ציין שכל המקובלים היו כאן בארץ כדלהלן.
הרמב"ן עלה לארץ וכתב באריכות בשם חז"ל שהמצוות בחו"ל הם בקושי זכר למצוות שלא נשכח כשנחזור... הציבי לך ציונים וכו'.
הגר"א ניסה לעלות ושלח את תלמידיו. וכן הבעש"ט.
וכן עלו לכאן השל"ה. האריז"ל וכל תלמידיו. הרמח"ל. הרש"ש. האוה"ח. ועוד ועוד.

בקיצור: כי מציון תצא תורה.
ואם קינין ופתחי נדה שהן הן >גופי< תורה - פורחים בארץ יותר מכל מקום, כ"ש וכ"ש שכאן המקום של >נשמת< תורה.
וכמו שהביא הגר"א את דברי הזוה"ק "ביה יפקון מגלותא" .

נודה לך על שהנחלת לאבותינו ארץ... ועל בריתך ועל תורתך.
אך כיון שעדיין הערב רב מעורב ומערבב - רחם נא על ירושלים ועל ציון = כי רק מציון תצא תורה ואורה.
רוב תורה שבעל פה התפתחה בחוץ לארץ, מהתלמוד הבבלי דרך הראשונים ועד האחרונים. גם תורת הנסתר רובה התפתחה בחוץ לארץ, שהרי למעשה האור החיים והשל"ה והרמח"ל והרמב"ן למדו ולימדו תורתם בחוץ לארץ, ועלייתם היתה רק בסוף ימיהם, וכ"ש מקובלי אשכנז והגר"א והבעש"ט ורבים אחרים שמעולם לא דרכו בארץ הקדושה, ואף שרצו מנע ה' מאיתם זאת מכבשי דרחמנא. כך שלכאורה המציאות הוכיחה שבזמן הגלות אין זה נכון שעיקר התורה יצאה מא"י, ורק בזמן הבית וקצת לאחריו היה כן, וכן בזמננו זכינו שהוא כן.
סלח לי אבל יש כאן בורות משוועת
עיקר תורה שבעל פה נמסרה על ידי אנשי כנסת הגדולה והתנאים בארץ ישראל. מכאן ואילך חיבור התלמוד הוא פרשנות ומסורת שעברה מהתנאים לאמוראים ובחלקם פירשו מה שפירשו אבל הכל בהתבסס על היסודות של אנשי כנסת הגדולה


זקן ויושב בישיבה
Articles: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 30 אפריל 2019, 22:44

שמעיה כתב:
30 אפריל 2019, 21:43
זקן ויושב בישיבה כתב:
30 אפריל 2019, 19:28
מבקש אמת כתב:
30 אפריל 2019, 19:13

צריך לדעת אם באמת כך אמר, אבל אפילו אם כן אמר - מסתבר לי שאמר זאת בשביל להעלות בפני השגריר את חשיבותו העצומה של לימוד התורה שזכותה מגינה עלינו, ולא בגלל שבאמת בטוח שלא יהיה כלום. כל מי שיודע את הלך מחשבתו של הגראי"ל יודע שבכלל לא מתאים לו להיות בטוח על העתיד משום סיבה שהיא.
מה כל הפלפולים האלה?
תחשוב שמדובר על ה'דרכי שמואל' ותבין הכל.
פלפולים חסרי תוחלת שכאלו, כן אמר? לא אמר? למה אמר? בפני מי אמר? בפני מי לא אמר? לא אפלפל על אף אחד. ודו"ק.


מבקש אמת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2040
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ארץ ישראל ומדינת ישראל

שליחה על ידי מבקש אמת » 30 אפריל 2019, 23:26

נדיב לב כתב:
30 אפריל 2019, 21:53
מבקש אמת כתב:
29 אפריל 2019, 08:11
המימד הנוסף של הענין כתב:
29 אפריל 2019, 00:38
בדיוק השבת היתה לי שיחה עם ראש כולל אחד שמלבד היותו ת"ח נגלה בעניני נגלה... הוא גם ת"ח נסתר בנסתר...
והוא ציין שכל המקובלים היו כאן בארץ כדלהלן.
הרמב"ן עלה לארץ וכתב באריכות בשם חז"ל שהמצוות בחו"ל הם בקושי זכר למצוות שלא נשכח כשנחזור... הציבי לך ציונים וכו'.
הגר"א ניסה לעלות ושלח את תלמידיו. וכן הבעש"ט.
וכן עלו לכאן השל"ה. האריז"ל וכל תלמידיו. הרמח"ל. הרש"ש. האוה"ח. ועוד ועוד.

בקיצור: כי מציון תצא תורה.
ואם קינין ופתחי נדה שהן הן >גופי< תורה - פורחים בארץ יותר מכל מקום, כ"ש וכ"ש שכאן המקום של >נשמת< תורה.
וכמו שהביא הגר"א את דברי הזוה"ק "ביה יפקון מגלותא" .

נודה לך על שהנחלת לאבותינו ארץ... ועל בריתך ועל תורתך.
אך כיון שעדיין הערב רב מעורב ומערבב - רחם נא על ירושלים ועל ציון = כי רק מציון תצא תורה ואורה.
רוב תורה שבעל פה התפתחה בחוץ לארץ, מהתלמוד הבבלי דרך הראשונים ועד האחרונים. גם תורת הנסתר רובה התפתחה בחוץ לארץ, שהרי למעשה האור החיים והשל"ה והרמח"ל והרמב"ן למדו ולימדו תורתם בחוץ לארץ, ועלייתם היתה רק בסוף ימיהם, וכ"ש מקובלי אשכנז והגר"א והבעש"ט ורבים אחרים שמעולם לא דרכו בארץ הקדושה, ואף שרצו מנע ה' מאיתם זאת מכבשי דרחמנא. כך שלכאורה המציאות הוכיחה שבזמן הגלות אין זה נכון שעיקר התורה יצאה מא"י, ורק בזמן הבית וקצת לאחריו היה כן, וכן בזמננו זכינו שהוא כן.
סלח לי אבל יש כאן בורות משוועת
עיקר תורה שבעל פה נמסרה על ידי אנשי כנסת הגדולה והתנאים בארץ ישראל. מכאן ואילך חיבור התלמוד הוא פרשנות ומסורת שעברה מהתנאים לאמוראים ובחלקם פירשו מה שפירשו אבל הכל בהתבסס על היסודות של אנשי כנסת הגדולה
והיסודות של אנשי כנסת הגדולה נתקבלו מפי הנביאים שקיבלו מפי הזקנים שקיבלו מפי יהושע שקיבל מפי משה שקיבל מפי הגבורה במדבר סיני, שמסיבה לא מובנת היה בחוץ לארץ ולא בעיר העתיקה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בר בי רב, חכם באשי, מעט דבש | 10 אורחים