מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום


בן ישיבה
הודעות: 492
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 204 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי בן ישיבה » 10 מאי 2019, 02:10

אם כי בדרך כלל אני משתדל להמנע מלהעלות דעתי בנושאים השקפתיים, מפני שאיני רואה תועלת בכל הויכוחים האלו, חוץ ממה שיכול לדרדר את השפה ללשה"ר והוצש"ר,
אך הפעם לא אוכל מלמנוע עצמי ולחשות ברוחי על הקשקשת כאן, אם כי לא עברתי על כל השרשור כי אם מקופיא כי כבר בתחילה כשהתחלתי לעבור על הודעות אלו כבר הרגשתי בחילה וסלידה וצורך להעלות את רחשי ליבי, ויתכן מאד כי הרבה ממה שאני כותב כאן כבר כתבו אחרים,

1 כהקדמה אעלה כאן דבריו של הרב מבריסק, אצל הרב מבריסק עלו 2 אברכים לאחר שהיו באיזה אירוע אשר נאם שם אחד שלא היתה דעת חכמים נוחה הימנו, שאלם הרב מבריסק היתכן שהיו באותו אירוע, ענו לו שחלילה לא התכוונו לשמוע תוכן דבריו כמשתתף באירוע, רק הלכו לראות ולשמוע כצופה מן הצד, שאלם הרב מבריסק באם ההוא היה נואם נגד אביהם האם גם היו הולכים לעמוד מן הצד, או שהיו מנסים להפריע במקרה הטוב ובמקרה הגרוע לא להיות שם, הוסיף הרב מבריסק בתביעה כי כבוד שמים הוא הרבה יותר חמור מכבוד אביו,

2 איני מבין כלל מה שייך לדון בענינים אלו, אם מותר או אסור, לא אתייחס בזה לביטויים חמורים שנאמרו ע"י גדולי ישראל על מי שנהנה מאירועים ומופעים אלו והדומים להם, כי אין ספק שמי שיש לו לב יהודי חם ורגש לדבר שבקדושה הרי זה מאוס אצלו, עצם השאלה אם מותר או אסור זו היא כבר הבעיה,

3 אך מן המותר הוא להאריך בגודל החורבן והחילול השם שנעשה ע"י הקמת ממשלת כפירה זו ( לא אתייחס בזה מצד העברה על ג' שבועות), כאשר עצם קיומה היא כפירה בגזירת הגלות, ועצם הכרזתה היא הכרזת כפירה בד' ובתורתו והכרזת כחי ועוצם ידי, כל זה אפילו אם המדינה היתה מדינה שמתנהג ושומר על הלכות התורה, מי מדבר כעת שכל הקמת המדינה היא בכל פרט ופרט העברה על ציווי התורה בכל פרט, שלטון שעקר תורה ומצוות מפי רבבות ילדי ישראל, מי מדבר על ההיסטוריה של ילדי טהארן ילדי תימן ילדי מרוקו הי"ד, מי מדבר על תקופת אצל ולחי כאשר לצערינו ניתקו בנים מבתי אבותם כאשר כמעט ולא היה בית אשר לא היה שם מת, כאשר נתקו בכל דרך ובכל אופן שהוא באכזריות נוראה את האידישקייט, מי מדבר על מה שהרעיבו את תושבי המושבים ברחבי ארה"ק עד שהסכימו למסור ילדיהם לחינוכם מחדש ר"ל, ערים שלימות של שותו"מ נעקרו מאידישקייט כטבריה צפת וכו' ר"ל, מי מדבר כהיום אשר משרד החינוך מחנך רבבות ידי ישראל לכפירה ושמד, רבבות ילדי ישראל אשר לא יודעים את הפסוק שמע ישראל על ידיהם, רבבות ילדי ישראל החללים שבת ר"ל, הלא גדול המחטיאו יותר מן ההרגו, והלא על מסית ומדיח נפסק ברמב"ם שאסור ללמד עליו זכות, ועל המינים והאפיקורסים כ' הרמב"ם שיש להתפלל שייעקרו מן העולם, ובעת מיתתם יש לשמוח, רק להבין קצת באיזה אנשים מדובר,
ועל החילול השם הגדול בכל העולם כאשר בכל העולם הם נחשבים כמנהיגי ישראל, ורואים שהם עוברים על התורה זו היא החילול השם הנפסק ברמ"ם שהעובר על מצוות התורה זה הוא חילול השם, והם מפרסמים זאת בכל העולם, מי מדבר רק לדוגמא על החילול השם הגדול כאשר לעיני כל העמים מתפרסם על החילול שבת בשבועות הקרובים בתחרות הזמר כאשר יהיו כא מכל העולם ואירוע זה מסוקר בכל העולם ומתפרסם כי חלילה עם ישראל מחללים שבת, היש לך חילול השם גדול מזה,
ואטו כרוכלא ניזל ונמני, אם ניקח לדוגמא את המפלגות שונאי הדת מה שמפרסמים נגד ציבור שומרי התורה מדי יום ביומו, רק ניזכר את מה שאותם ראשי המפלגות שונאי הדת דיברו בשבועות האחרונים נגד ציבור שומרי התורה היש לך חילול השם גדול מזה, ומה שראש הכופרים מתגאה בכל יום ובכל נאום בכחי ועוצם ידי היש לך חילול השם גדול מזה,

4 ועל הגשמיות כמה נפשות מישראל כבר הקריבו עצמם על מזבח השלטון הזה, במלחמות שלא ע"פ תורה, ועל ריבוי האנטישמיות הנגרם ע"י שלטון כופר זה, (וגם בארה"ב לאחרונה עולה האנטישמיות, במקום לכאוב ולהיות מיצר על זה, הרי שהם שמחים במה שנשיא ארה"ב תומך בהם, ובכלל כל הגישה הזו להשתיק אנטישמיות בכח התוצאה מכך היא רק הפוך, תורתינו הק' לימדה אותנו אם רעב שונאך האכילהו לחם ואמר חז"ל הזהר בגוי קטן, השתקת שנאה בכח היא עוזרת במעט לתקופה קצרה שההוא מפחד לעשות אך מתחת לשולחן זה מבעבע ומבעבע עד שמתפוצץ הרבה יותר גרוע), ומי מדבר על ההיסטוריה כמה אלפי נפשות הרגו הציונים בידיהם או בגרמא כאשר מנעו הצלתם מן השואה ר"ל, כמה אנשים שעלו לארה"ק לאחר שניצלו בנסי נסים וכאן הציונים לקחו אותם בכח והעמידום בשדה הקרב ללא נסיון ולימוד בכלי מלחמה ולצערינו אחר שנות שעברו וחשבו שבאו אל הנוחה ואל הנחלה, העמידום בשדה הקרב כבשר תותחים ר"ל, וכו' וכו',

5 הרבה מן גדולי ישראל ביניהם הרב מבריסק אמרו כי לאחר המלחמה היתה עת פקידה והציונים קלקלו את זה ע"י הקמת מדינתם, (די לי שאפילו אם רק אחד מגדולי ישראל יאמר כן אפי' אם יאמר כן רק בספק, האם דבר שיש ספק ואפילו צד קטן שמנע את ביאת המשיח האם שייך לשמוח בזה, ובזה שהרב מגדולי ישראל אמרו זאת על אחת כמה וכמה),

6 ומה שייך כלל לדון אם בשלטון כופר זה אשר בהם נאמר מרשעים ייצא רשע האומר והחושב שיצא מהם דברים טובים הרי הוא כופר בפסוק, לא יתכן לצאת דבר טוב מרשע, ואם יש איזה דבר טוב שנראה למשהו שיצא מזה, הרי זה רק חלק מהנסיון, אשר הקב"ה הציל את ישראל ולמרות אותם רשעים העמיד דברים טובים והעמידם באופן אשר יש בזה נסיון לחשוב כאילו זה בא מאותם רשעים, אבל אין ספק שאין זה קשור כלל וכלל לאותם רשעים, אלא אדרבה זה מחסדי השי"ת על עמו,

יש עוד הרבה מה להאריך בכל זה רק אנקוט לדוגמא כאשר לצערינו רוב הציבור המזרחי אבדו את ילדיהם משמירת התורה והמצוות, האם הקמת שלטון שגרם לכל זה האם שייך להיות שמח ביום כזה, וכאשר אנשים הרחוקים מהדת חוגגים את יום זה כאשר בעצם חגיגתם עוברים על הרבה מן החמורות איני מדבר על תקנות דרבנן כימי הספירה, באירועים בתערובת ופריצות גדרי הקדושה, האם שייך בכלל ליהנות מראות את להטוטיהם ופעלוליהם,

האם שייך בכלל להעלות נושא זה לשאלה אם מותר או אסור, האם יש אחד בר דעת אשר בליל הבדולח יצא לראות את השריפות של בתי הכנסיות ר"ל וליהנות מכך, או רק לראות בתור התעניינות גרידא, האם לבר דעת ייחשב, האם אי מי מזרע ישראל יצא לראות מתוך התענינות באוטו דה פה כאשר האינקוזיציה הארורה ימ"ש שרפו לחיים את מוסרי הנפש, האם לזרע ישראל יחשב, האם עד כדי כך קהו החושים, אשר דבר זה נהפך לנושא ונידון בכלל,

והלא אמרו חז"ל בחומר ההולך לראות בבתי קרקסאות, ובב"ח נפסק להלכה שהוא בכלל לאו של לא תלכו בחוקות הגוים, וזה בסתם מקומות שלהם ששמחים ומשתוללים, מי מדבר ביום אידם אשר יום אידם של הגוים שהי'ה לעבודה זרה החמירו חז"ל על איסור של ג' ימים קודם במו"מ שלא יאמרו שמודים בע"ז שלהם, וכאן מדובר ביום איד על הקמת שלטון של מרידה וכפירה שלטון של מינות האם לצאת ולראות וליהנות מתהלוליהם הוא פחות הודאה ממו"מ בג' ימים,

ולגבי אותה טענה טיפשית שאדרבה בכלל לא מתייחסים לאותה מדינה ולא עושים כלל עסק מזה, (מעניין מאד למה חז"ל במס' עבודה זרה לא חשבו על כך ואסרו בכל מיני איסורים את ההשתתפות סביב יום אידם, ולמה לא אמרו כי לא מתייחסים וזהו), האמת כי מן המותר להתייחס לזה וכדוגמת הסיפור עם הגר"ח מבריסק שאיזה אפיקורס הגיע אליו והתחיל לשאלו שאלות באמונה, ענה לו הגר"ח מתי התעוררו אצלך שאלות אלו האם קודם שנהיית אפיקורס או לאחמ"כ, כי אם זה לאחמ"כ הרי אין זה קושיות אלא תירוצים להרגיע את המצפון, ואין מה לענות על כך, לענות שייך על קושיות ולא על תירוצים, והמבין יבין, וכאותם טיפשים אשר יודעים תמיד לספר שהרב מבריסק אמר על הבריסקר רב שהוא ציוני, מאחר שהוא מפגין ואינו חושדם בשפיכות דמים, וברוב טיפשותם הם לא מבינים שאם לדעת הבריסקר רב ר' עמרם היה ציונים הרי שהם ציונים שבציונים, ולא רק בגלל שאין כל אלו הטוענים כך חושדים את הציונים בשפיכות דמים אלא שהם עוד מעריצים ומעריכים את הציונים, מסוגלים להביא מראשי הציונים בתוך היכלי הישיבות ובתוך אירועים גדולים לכבדם ר"ל,
אבל אעלה כאן אפיזודה מענינת אשר בדידי הוי עובדא, אני גדלתי בבית כאשר אבי מורי שליט"א הגיע מבית של תלמידי סאטמאר ואילו אמי מורתי הגיעה מבית שאינו תואם עם השקפות אלו, בבית אבי מורי היה יום זה יום אבל כאשר אבי מורי נהג להתענות ואף לילדים הקטנים אשר לא התענו, מנעו מאיתנו בילדותינו לכל הפחות ממתקים וכד' ביום אבל זה, אמי מורתי היתה מדי פעם מתבטאת בטענה זו, הלא אדרבה עדיף לא להתייחס כלל לאותה מדינה, היחס אליהם הוא כאילו הם כלום, לימים (לפני כ-20 שנה) הייתי עם אמי מורתי בבית החולים תל השומר, ובערב יום המר הזה, שאלה אחת מן האחיות לאמי מורתי מה התוכניות שלה ליום זה, אז אמי מורתי ענתה שאין לה כלל תוכניות ומבחינתה זה יום רגיל כשאר הימים, האחות הסתכלה עליה בפליאה ושאלה איתה אם היא ממאה שערים, כי הרי בבני ברק כל החרדים כן משתתפים ביום זה בבתי ספר יש חופש ואפילו בישיבה החשובה יש דגל, אמי מורתי רצתה באותם דקות פשוט לקבור את עצמה מרוב בושה וחילול השם (אכן כן זה בדיוק חילול השם המבואר ברמב"ם !!! ), אז היא הגיעה להכרה שטענה הזו היא טיפשית ביותר

ולאותו לץ שעשה כאן ליצנות האם זה ביהרג ואל יעבור , אז שיידע שבהחלט יכול להיות שזה ביהרג ואל יעבור, מאחר שהכרה במינות ואפיקורסות זה ביהרג ואל יעבור, אם חז"ל אסרו מו"מ ג' ימים קודם יום אידם שלא יהא בזה הודאה בעבודה זרה, הרי אין ספק שהסתכלות והנאה מחגא על הקמת שלטון מינות יש בזה משום הודאה באותה מלכות מינות,

יש עוד הרבה מה להאריך בזה, וכואב הלב לראות שהטשטוש שהיה בראשית ימי הקמת השלטון בתוך הציבור החרדי חוזר כהיות הזה שוב, אבל שוב עצם השאלה והנידון בזה היא בושה ליהודי שותומ"צ, איך יערב לנו אכול ושתו כאשר רבבות מבני ישראל פרקו מעליהם עול תורה ומצוות, איך שייך ליהנות מאירוע אשר מכאיב ומצער את אבינו שבשמים, ולו רק משום אופי האירוע אשר הוא בתערובת ופריצות גדרי הקדושה, כבר מי מדבר שהאירוע הוא לחגוג הקת שלטון מינות,


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 10:00

איטשע מאיר לורנץ כתב:
09 מאי 2019, 00:20
חלק א׳ ממעל כתב:
09 מאי 2019, 00:14
אולי כי הייחס שלנו אליהם כאילו הם כלום (ולא כמו הקנאים שחושבים שהם ׳משהו׳ ולכן כל היום צריכים להלחם איתם)?
דווקא לפני כחודש שמענו עד כמה הם מסוכנים ועד כמה הם יכולים לפגוע בציבור החרדי

באם לא נצביע לשלוחי דרבנן אז ראוי שתחליט
שמענו שהם רוצים לגזור על טהרת המשפחה..


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 10:03

בן ישיבה כתב:
10 מאי 2019, 02:10


3 אך מן המותר הוא להאריך בגודל החורבן והחילול השם שנעשה ע"י הקמת ממשלת כפירה זו ( לא אתייחס בזה מצד העברה על ג' שבועות), כאשר עצם קיומה היא כפירה בגזירת הגלות, ועצם הכרזתה היא הכרזת כפירה בד' ובתורתו והכרזת כחי ועוצם ידי, כל זה אפילו אם המדינה היתה מדינה שמתנהג ושומר על הלכות התורה, מי מדבר כעת שכל הקמת המדינה היא בכל פרט ופרט העברה על ציווי התורה בכל פרט, שלטון שעקר תורה ומצוות מפי רבבות ילדי ישראל, מי מדבר על ההיסטוריה של ילדי טהארן ילדי תימן ילדי מרוקו הי"ד, מי מדבר על תקופת אצל ולחי כאשר לצערינו ניתקו בנים מבתי אבותם כאשר כמעט ולא היה בית אשר לא היה שם מת, כאשר נתקו בכל דרך ובכל אופן שהוא באכזריות נוראה את האידישקייט, מי מדבר על מה שהרעיבו את תושבי המושבים ברחבי ארה"ק עד שהסכימו למסור ילדיהם לחינוכם מחדש ר"ל, ערים שלימות של שותו"מ נעקרו מאידישקייט כטבריה צפת וכו' ר"ל, מי מדבר כהיום אשר משרד החינוך מחנך רבבות ידי ישראל לכפירה ושמד, רבבות ילדי ישראל אשר לא יודעים את הפסוק שמע ישראל על ידיהם, רבבות ילדי ישראל החללים שבת ר"ל, הלא גדול המחטיאו יותר מן ההרגו, והלא על מסית ומדיח נפסק ברמב"ם שאסור ללמד עליו זכות, ועל המינים והאפיקורסים כ' הרמב"ם שיש להתפלל שייעקרו מן העולם, ובעת מיתתם יש לשמוח, רק להבין קצת באיזה אנשים מדובר,
בענין גדול המחטיאו ושכביכול בן גוריון היה יותר גרוע מהיטלר התפרסם מכתב מהגר"י אדלשטיין שנשאל על ידי איזה מלמד והוא דיבר חריף נגד זה, והיה על זה תגובה מר' משה שטרנבוך כמדומה.


מבקש אמת
הודעות: 3090
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 319 פעמים
קיבל תודה: 1208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי מבקש אמת » 10 מאי 2019, 11:08

בן ישיבה כתב:
10 מאי 2019, 02:10
6 ומה שייך כלל לדון אם בשלטון כופר זה אשר בהם נאמר מרשעים ייצא רשע האומר והחושב שיצא מהם דברים טובים הרי הוא כופר בפסוק, לא יתכן לצאת דבר טוב מרשע, ואם יש איזה דבר טוב שנראה למשהו שיצא מזה, הרי זה רק חלק מהנסיון, אשר הקב"ה הציל את ישראל ולמרות אותם רשעים העמיד דברים טובים והעמידם באופן אשר יש בזה נסיון לחשוב כאילו זה בא מאותם רשעים, אבל אין ספק שאין זה קשור כלל וכלל לאותם רשעים, אלא אדרבה זה מחסדי השי"ת על עמו,
טענה זו אינה מדוייקת, כיון שמצאנו במלכות רומי שתיקנה שווקים ומרחצאות וגשרים והיה מזה טוב ליהודים, אלא שנחלקו רבי יהודה ור"ש האם יש להכיר להם טובה כשעשו רק לצורך עצמם. אבל עכ"פ יתכן שיצא דבר טוב מרשע. (אם יתכן שתצא הגאולה מרשעים זו כבר שאלה אחרת)
בן ישיבה כתב:
10 מאי 2019, 02:10
יש עוד הרבה מה להאריך בכל זה רק אנקוט לדוגמא כאשר לצערינו רוב הציבור המזרחי אבדו את ילדיהם משמירת התורה והמצוות, האם הקמת שלטון שגרם לכל זה האם שייך להיות שמח ביום כזה,
למען העמד דברים על אמיתתם (לא בשביל לסנגר על רשעים) יש להעיר שלא נראה שהקלקול בציבור המזרחי הוא תוצאה מהציונות או משלטון המדינה, אלא תוצאה מפשרנותם בשמירת המצוות. והראיה לזה שגם אצל הפשרנים שאינם ציונים בחו"ל יש קלקול גדול בילדיהם. המציאות הפשוטה היא שמי שמחנך את ילדיו לערכים שאינו מייחס להם חשיבות גדולה מדי, הרי הסיכויים הם שהילדים מפנימים את המסר וגם הם לא מייחסים חשיבות לאותם ערכים, אלא שהם מתקדמים צעד אחד יותר וגם מפסיקים לטרוח בביצוע המעשי שלהם.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2393
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 12:09

@בן ישיבה
מה הי׳ קשה לאמך לענות שיש חופש אך ורק בגלל החוק וכן הדגל הוא לא בגלל השתתפות בחגיגות?


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 13:30

מצורף ליקוט מהחזו"א והרב מבריסק בענין ה' באייר
ליקוטים מהגרי''ז ומהחזו''א - בענין העומדים על הפרק - ה' אייר - 12 עמודים.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2393
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 14:15

זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 13:30
מצורף ליקוט מהחזו"א והרב מבריסק בענין ה' באייר

ליקוטים מהגרי''ז ומהחזו''א - בענין העומדים על הפרק - ה' אייר - 12 עמודים.pdf
לא הורדתי אבל כמדומני שהעלון המדובר נמצא תח"י וצריך לזכור שבירושלים המציאו בשם החזו"א והגרי"ז הרבה דברים ולמשל בענין הבחירות


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 15:54

חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 14:15
זקן ויושב בישיבה כתב:
10 מאי 2019, 13:30
מצורף ליקוט מהחזו"א והרב מבריסק בענין ה' באייר

ליקוטים מהגרי''ז ומהחזו''א - בענין העומדים על הפרק - ה' אייר - 12 עמודים.pdf
לא הורדתי אבל כמדומני שהעלון המדובר נמצא תח"י וצריך לזכור שבירושלים המציאו בשם החזו"א והגרי"ז הרבה דברים ולמשל בענין הבחירות
אדרבה, תכתוב את הדברים ויתבררו ויתלבנו.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2393
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 15:55

שהם היו נגד הבחירות


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 10 מאי 2019, 16:06

חלק א׳ ממעל כתב:
10 מאי 2019, 15:55
שהם היו נגד הבחירות
התכוונתי לגליון המדובר.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2393
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מודעת רבני בני ברק כנגד ההשתתפות בהופעות זיקוקי הדינור ביום אידם

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 10 מאי 2019, 16:39

הנה, רק עכשיו התחלתי לקרוא
עמוד 1 אות ד׳, הרי זה מופקע ומופרך שעדיף שימותו עוד יהודים רק בשביל לא להשתתף עם הציונים, ובפרט שזה מובא בשם מי שאומר שא"ל מרן ז"ל שאסור להצביע

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים