חצי שיעור באיכות

נושאים שונים

פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2963
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 11:11

ידוע כי אין איסור חצי שיעור באיכות*, וע"כ מותר לבשל בשבת ובב"ח פחות ממאכל בן דרוסאי (פר"ח יו"ד פז,ג), ומותר להעביר מדאורייתא פחות מד"א ברה"ר (כמבואר בשבת קנג,ב) ולעקור בלא הנחה, ולאכול פחות מכביצה חוץ לסוכה** וכדומה. והביאור בזה משום שחצי שיעור הוא רק כשהאיסור מתקיים בעצם בפחות מכשיעור, והשיעור אינו אלא תנאי בעלמא שרק בשיעור זה מתחייב. ותמוה דא"כ למה ביום הכפורים אסור חצי שיעור, הרי אין האיסור בעצם האכילה אלא במה שאינו מעונה, ואם אוכל פחות מכשיעור הרי הוא עדיין מעונה, והוי ח"ש באיכות. וצ"ע.*אמנם החזו"א יו"ד יב,ג הבין בדעת הרמב"ם שיש איסור ח"ש באיכות, וצ"ע מכל הני. ואולי כוונתו רק לבאר הרעיון שבאיסור חלב טמאה, אבל לא שזהו מקור החיוב.
**אמנם זה תליא במח' רעק"א ופנ"י האם איסור אכילה חוץ לסוכה הוא איסור או ביטול עשה, ואם הוא ביטול עשה תליא בספק המנ"ח האם יש ח"ש בעשין.

ערכים:


אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי אוריאל » 24 מאי 2019, 11:44

א. עצם ההגדרה של חצי שיעור באיכות אינה ברורה כה"צ ואינה מוסכמת, והרבה אחרונים סוברים שיש איסור בבישול כל שהו בשבת.
ב. מנין לך שבאכילה פחות מכזית אין ביטול העינוי? אה"נ התורה חייבה על ביטול עינוי באכילת גרוגרת, אבל אפשר ויש ביטול מקצת עינוי גם בפחות מזה, וכמבואר במרומי שדה יומא ע"ג.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי האחד בא לגור » 24 מאי 2019, 11:49

@מבקש אמת
אני מבין שאתה יצא מנקודת הנחה שהחלוקה בין חצי שיעור באיכות לח"ש בכמות היא: שבכל מקום שהאיסור הוא הגעה לתכלית מסוימת אז חצי ממנו לא נחשב לכלום כיון שאין בו כלל את המשמעות של ההגעה לתכלית .

אבל זה לדעתי לא נכון, שהרי גם האיסור לאכול חלב למשל זה לא מעשה לעיסת השינים או ההכנסה לפה, אלא האיסור הוא הנאת גרונו או מעיו, וא"כ גם שם אתה יכול לשאול, שכיון שאין משמעות של הנאה הנאסרת בפחות מכזית ,א"כ אין משמעות כלל לפחות מזה (ואם תאמר ס"ס הוא נהנה קצת, גם ביו"כ אתה יכול לומר ס"ס הוא לא התענה לגמרי).

לדעתי החילוק הוא בין מקום שהחצי הוא במשך תהליך הפעולה, דהיינו שהוא הפסיק באמצע התהליך, לבין מקום שהתורה קבעה כמות מסוימות שבה קיים האיסור שאז בכל אופן חצי ממנו הוא איסור, גם אם הוא לא מביא לתכלית שנאסרה .

ולכן למשל אחד שמבשל חצי זית בשבת הוא באיסור חצי שיעור למרות שהמשמעות של מלאכת בישול היא רק אם יש לי תוצאה של כזית מבושלת, ואילו אחד שבישל פחות ממאב"ד פטור, וכנ"ל לענין הוצאה אם הוציא חצי שיעור .

מצוות עשה דסוכה זה שונה, מכיון ששם הכמות היא כלל לא משהו עצמי אלא שזה לא נחשב שהוא דר מחוץ לסוכה שהרי אין כאן ענין אכילה דוקא, וגם לישון אסור מחוץ לסוכה, ומאידך בדברים של קביעות יתכן שגם בפחות מכביצה הוא חייב לאכול בסוכה, (והרי דין כביצה בסוכה הוא לא משיעורים שנמסרו בהלכה למשה מסיני )ובאמת בלילה ראשון אם יש לו רק חצי זית לפי השיטות שיש חצי שיעור בעשין ודאי שחייב. לאכול את חצי הזית שיש לו


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 185 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מחשבות » 24 מאי 2019, 12:18

כשלמדתי יומא יצא לי שגם ביו"כ זה איסור אכילה ויש ראיות לזה מהסוגיא ביומא ומהפוסקים לצערי כרגע אינני זוכר את הראיות בנושא.


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2963
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 12:39

אוריאל כתב:
24 מאי 2019, 11:44
א. עצם ההגדרה של חצי שיעור באיכות אינה ברורה כה"צ ואינה מוסכמת, והרבה אחרונים סוברים שיש איסור בבישול כל שהו בשבת.
ב. מנין לך שבאכילה פחות מכזית אין ביטול העינוי? אה"נ התורה חייבה על ביטול עינוי באכילת גרוגרת, אבל אפשר ויש ביטול מקצת עינוי גם בפחות מזה, וכמבואר במרומי שדה יומא ע"ג.

א. מי אומר כן? לפי"ז איך מתיר הרמ"א בבישול אחר בישול בלח שלא נצטנן כל צרכו, הלא עדיין יש בזה איסור חצי שיעור?

ב. זו גופא טענתי, שביטול מקצת עינוי הוא חצי שיעור באיכות ולא בכמות.


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2963
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 12:48

האחד בא לגור כתב:
24 מאי 2019, 11:49
@מבקש אמת
אני מבין שאתה יצא מנקודת הנחה שהחלוקה בין חצי שיעור באיכות לח"ש בכמות היא: שבכל מקום שהאיסור הוא הגעה לתכלית מסוימת אז חצי ממנו לא נחשב לכלום כיון שאין בו כלל את המשמעות של ההגעה לתכלית .

אבל זה לדעתי לא נכון, שהרי גם האיסור לאכול חלב למשל זה לא מעשה לעיסת השינים או ההכנסה לפה, אלא האיסור הוא הנאת גופו או מעיו, וא"כ גם שם אתה יכול לשאול, שכיון שאין משמעות של הנאה הנאסרת בפחות מכזית ,א"כ אין משמעות כלל לפחות מזה (ואם תאמר ס"ס הוא נהנה קצת, גם ביו"כ אתה יכול לומר ס"ס הוא לא התענה לגמרי).

לדעתי החילוק הוא בין מקום שהחצי הוא במשך תהליך הפעולה, דהיינו שהוא הפסיק באמצע התהליך, לבין מקום שהתורה קבעה כמות מסוימות שבה קיים האיסור שאז בכל אופן חצי ממנו הוא איסור, גם אם הוא לא מביא לתכלית שנאסרה .

ולכן למשל אחד שמבשל חצי זית בשבת הוא באיסור חצי שיעור למרות שהמשמעות של מלאכת בישול היא רק אם יש לי תוצאה של כזית מבושלת, ואילו אחד שבישל פחות ממאב"ד פטור, וכנ"ל לענין הוצאה אם הוציא חצי שיעור .

מצוות עשה דסוכה זה שונה, מכיון ששם הכמות היא כלל לא משהו עצמי אלא שזה לא נחשב שהוא דר מחוץ לסוכה שהרי אין כאן ענין אכילה דוקא, וגם לישון אסור מחוץ לסוכה, ומאידך בדברים של קביעות יתכן שגם בפחות מכביצה הוא חייב לאכול בסוכה, (והרי דין כביצה בסוכה הוא לא משיעורים שנמסרו בהלכה למשה מסיני )ובאמת בלילה ראשון אם יש לו רק חצי זית לפי השיטות שיש חצי שיעור בעשין ודאי שחייב. לאכול את חצי הזית שיש לו
לא זכיתי להבין את חילוקך כהוגן.

הבנתי בביאור החילוק בין חצי שיעור בכמות לחצי שיעור באיכות היא, שהמעשה בחצי שיעור בכמות אינו חלוקה במהותו מהמעשה בשיעור שלם. האוכל חצי זית חלב אינו מבצע פעולה שונה מהותית מהאוכל כזית שלם. המעשה הוא אותו מעשה, אלא שהכמות שונה. אך בחצי שיעור באיכות המעשה במהותו שונה. המבשל פחות ממאכל בן דרוסאי אין התבשיל ראוי לאכילה, ואילו כמאכל בן דרוסאי הוא ראוי לאכילה. מאחר ואיסור בישול בשבת הוא הכנת מאכל לאכילה ע"י בישול, נמצא שבחצי שיעור כזה לא נעשתה המלאכה כלל.

ממילא טענתי היא, שחלוק איסור יוה"כ משאר איסורי אכילה ביסודו. בשאר איסורי אכילה האיסור הוא לא הנאת מעיו אלא מעשה האכילה, ורק שבכדי שהמעשה יחשב כאכילה חשובה צריך שמעיו יהנו, אבל זה רק תנאי ואילו מהות האיסור הוא מעשה הבליעה. לגבי מהות מעשה הבליעה אין השיעור משנה כלל. אבל ביוה"כ כל האיסור הוא שמבטל את עינויו, ומעשה הבליעה הוא רק תנאי לזה. וכיון שלגבי ביטול העינוי השיעור משנה את איכות הביטול, נמצא שנחשב כחצי שיעור באיכות.

בקצרה אפשר לסכם: האיסור בחצי שיעור הוא רק כשהשיעור הוא תנאי במעשה, ולא כשהוא הגדרה שלו. ביוה"כ לכאורה השיעור הוא הגדרת המעשה (ביטול הרגשת העינוי), ולא תנאי בעלמא.
 


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 24 מאי 2019, 13:53

מבקש אמת כתב:
24 מאי 2019, 11:11
ידוע כי אין איסור חצי שיעור באיכות*, וע"כ מותר לבשל בשבת ובב"ח פחות ממאכל בן דרוסאי (פר"ח יו"ד פז,ג), ומותר להעביר מדאורייתא פחות מד"א ברה"ר (כמבואר בשבת קנג,ב) ולעקור בלא הנחה, ולאכול פחות מכביצה חוץ לסוכה** וכדומה. והביאור בזה משום שחצי שיעור הוא רק כשהאיסור מתקיים בעצם בפחות מכשיעור, והשיעור אינו אלא תנאי בעלמא שרק בשיעור זה מתחייב. ותמוה דא"כ למה ביום הכפורים אסור חצי שיעור, הרי אין האיסור בעצם האכילה אלא במה שאינו מעונה, ואם אוכל פחות מכשיעור הרי הוא עדיין מעונה, והוי ח"ש באיכות. וצ"ע.*אמנם החזו"א יו"ד יב,ג הבין בדעת הרמב"ם שיש איסור ח"ש באיכות, וצ"ע מכל הני. ואולי כוונתו רק לבאר הרעיון שבאיסור חלב טמאה, אבל לא שזהו מקור החיוב.
**אמנם זה תליא במח' רעק"א ופנ"י האם איסור אכילה חוץ לסוכה הוא איסור או ביטול עשה, ואם הוא ביטול עשה תליא בספק המנ"ח האם יש ח"ש בעשין.

אין כלל כזה, עיין מגיד משנה פ"ח ממאכלות אסורות, שהנאה באיסור הנאה דומה לאיסור חצי שיעור, ולכן אין לוקין עליה, ויש עוד הרבה דוגמאות לכך.
 


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי נדיב לב » 24 מאי 2019, 16:21

מבקש אמת כתב:
24 מאי 2019, 11:11
ידוע כי אין איסור חצי שיעור באיכות*, וע"כ מותר לבשל בשבת ובב"ח פחות ממאכל בן דרוסאי (פר"ח יו"ד פז,ג), ומותר להעביר מדאורייתא פחות מד"א ברה"ר (כמבואר בשבת קנג,ב) ולעקור בלא הנחה, ולאכול פחות מכביצה חוץ לסוכה** וכדומה. והביאור בזה משום שחצי שיעור הוא רק כשהאיסור מתקיים בעצם בפחות מכשיעור, והשיעור אינו אלא תנאי בעלמא שרק בשיעור זה מתחייב. ותמוה דא"כ למה ביום הכפורים אסור חצי שיעור, הרי אין האיסור בעצם האכילה אלא במה שאינו מעונה, ואם אוכל פחות מכשיעור הרי הוא עדיין מעונה, והוי ח"ש באיכות. וצ"ע.*אמנם החזו"א יו"ד יב,ג הבין בדעת הרמב"ם שיש איסור ח"ש באיכות, וצ"ע מכל הני. ואולי כוונתו רק לבאר הרעיון שבאיסור חלב טמאה, אבל לא שזהו מקור החיוב.
**אמנם זה תליא במח' רעק"א ופנ"י האם איסור אכילה חוץ לסוכה הוא איסור או ביטול עשה, ואם הוא ביטול עשה תליא בספק המנ"ח האם יש ח"ש בעשין.

עינוי הוא לא מוחלט. כשם שעינוי שגדרו חז"ל אינו מוחלט [גם אדם שאוכל גרוגרות עדין מעונה יחסית לאכילתו היומיומית] אלא קבעו בזה כמות על פי המסור להם. כך גם עינוי של כזית שם עינוי יש בו גם אם מופחת ופשוט


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי נבשר » 24 מאי 2019, 17:17

באשכול אחר הובא שיעור של ר' אשר וויס שהביא כמה וכמה מהאחרונים שעוברים בח"ש באיכות, שם מגדיר שיש ח"ש במעשה. כמדומה שקשור לדברי @האחד בא לגור .
viewtopic.php?f=24&t=3165&start=30


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2963
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 17:27

זקן ויושב בישיבה כתב:
24 מאי 2019, 13:53
מבקש אמת כתב:
24 מאי 2019, 11:11
ידוע כי אין איסור חצי שיעור באיכות*, וע"כ מותר לבשל בשבת ובב"ח פחות ממאכל בן דרוסאי (פר"ח יו"ד פז,ג), ומותר להעביר מדאורייתא פחות מד"א ברה"ר (כמבואר בשבת קנג,ב) ולעקור בלא הנחה, ולאכול פחות מכביצה חוץ לסוכה** וכדומה. והביאור בזה משום שחצי שיעור הוא רק כשהאיסור מתקיים בעצם בפחות מכשיעור, והשיעור אינו אלא תנאי בעלמא שרק בשיעור זה מתחייב. ותמוה דא"כ למה ביום הכפורים אסור חצי שיעור, הרי אין האיסור בעצם האכילה אלא במה שאינו מעונה, ואם אוכל פחות מכשיעור הרי הוא עדיין מעונה, והוי ח"ש באיכות. וצ"ע.*אמנם החזו"א יו"ד יב,ג הבין בדעת הרמב"ם שיש איסור ח"ש באיכות, וצ"ע מכל הני. ואולי כוונתו רק לבאר הרעיון שבאיסור חלב טמאה, אבל לא שזהו מקור החיוב.
**אמנם זה תליא במח' רעק"א ופנ"י האם איסור אכילה חוץ לסוכה הוא איסור או ביטול עשה, ואם הוא ביטול עשה תליא בספק המנ"ח האם יש ח"ש בעשין.

אין כלל כזה, עיין מגיד משנה פ"ח ממאכלות אסורות, שהנאה באיסור הנאה דומה לאיסור חצי שיעור, ולכן אין לוקין עליה, ויש עוד הרבה דוגמאות לכך.

אני מכיר את המ"מ, אבל לא הבאתי אותו בגלל שלדעתי כוונתו רק לדמיון לגבי סוג האיסור, כלומר שאיסור הנאה הוא איסור קלוש בדומה לחצי שיעור ולכן אין לוקין עליו, ולא שהאיסור הנאה הוא מדין חצי שיעור. כך גם אפשר להבין ברמב"ם שעליו נסובים דברי החזו"א לגבי חלב טמאה, אבל בחזו"א נראה שהבין לא כך (אם כי אולי גם הוא לא נתכוון אלא לדמיון, וצ"ע).

 


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2963
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 18:25

נבשר כתב:
24 מאי 2019, 17:17
באשכול אחר הובא שיעור של ר' אשר וויס שהביא כמה וכמה מהאחרונים שעוברים בח"ש באיכות, שם מגדיר שיש ח"ש במעשה. כמדומה שקשור לדברי @האחד בא לגור .
viewtopic.php?f=24&t=3165&start=30

יישר כח גדול על ההפניה, אכן דבריו קילורין לעינים. אמנם אחרי שעברתי על הרשימה של הדוגמאות שמביא לחצי שיעור באיכות, ראיתי שברובם אין האיסור מדין חצי שיעור ממש אלא רק דמיון בעלמא, וכלשון הרמב"ן לענין קריבה לעריות שהוא "כענין חצי שיעור" שהרי בפשטות סובר שהאיסור רק מדרבנן ולא מדאורייתא (אם כי בעזר מקודש חידש שיש איסור מדאו' ממש מדין ח"ש, אבל פשטות לשון הרמב"ן שהוא רק דמיון והאיסור מדרבנן, וכך הבינו האחרונים בדעתו).

הראיות היחידות שמבואר בהן שהוא ממש מדין חצי שיעור הן מהמחצית השקל שמחייב בשולה דג מן הים שעובר עוד קודם שיבש בו כסלע, והנשמת אדם לגבי גזיזת צפרנים שעדיין לא נתלשו מהגוף, והפמ"ג במבשל פחות מכמאב"ד. אבל לכאורה קשה עליהם מהגמ' בשבת שעקירה בלא הנחה והעברה פחות מד"א אינם אסורים מה"ת. ויותר צ"ע שאם נאמר כך הרי המכה חבירו יהיה ביהרג ואל יעבור, שהרי הכאה היא חצי שיעור באיכות ממיתה ד"מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא"... וכן יאסר כהן להיטמא לאב הטומאה או לראשון מדין ח"ש באיכות, והלא קיי"ל להלכה כדעת ר"ח כהן שאפילו לחרב הרי הוא כחלל מותר ליטמא, וצ"ע.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי נבשר » 25 מאי 2019, 22:05

מבקש אמת כתב:
24 מאי 2019, 18:25
נבשר כתב:
24 מאי 2019, 17:17
באשכול אחר הובא שיעור של ר' אשר וויס שהביא כמה וכמה מהאחרונים שעוברים בח"ש באיכות, שם מגדיר שיש ח"ש במעשה. כמדומה שקשור לדברי @האחד בא לגור .
viewtopic.php?f=24&t=3165&start=30

יישר כח גדול על ההפניה, אכן דבריו קילורין לעינים. אמנם אחרי שעברתי על הרשימה של הדוגמאות שמביא לחצי שיעור באיכות, ראיתי שברובם אין האיסור מדין חצי שיעור ממש אלא רק דמיון בעלמא, וכלשון הרמב"ן לענין קריבה לעריות שהוא "כענין חצי שיעור" שהרי בפשטות סובר שהאיסור רק מדרבנן ולא מדאורייתא (אם כי בעזר מקודש חידש שיש איסור מדאו' ממש מדין ח"ש, אבל פשטות לשון הרמב"ן שהוא רק דמיון והאיסור מדרבנן, וכך הבינו האחרונים בדעתו).

הראיות היחידות שמבואר בהן שהוא ממש מדין חצי שיעור הן מהמחצית השקל שמחייב בשולה דג מן הים שעובר עוד קודם שיבש בו כסלע, והנשמת אדם לגבי גזיזת צפרנים שעדיין לא נתלשו מהגוף, והפמ"ג במבשל פחות מכמאב"ד. אבל לכאורה קשה עליהם מהגמ' בשבת שעקירה בלא הנחה והעברה פחות מד"א אינם אסורים מה"ת. ויותר צ"ע שאם נאמר כך הרי המכה חבירו יהיה ביהרג ואל יעבור, שהרי הכאה היא חצי שיעור באיכות ממיתה ד"מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא"... וכן יאסר כהן להיטמא לאב הטומאה או לראשון מדין ח"ש באיכות, והלא קיי"ל להלכה כדעת ר"ח כהן שאפילו לחרב הרי הוא כחלל מותר ליטמא, וצ"ע.
כששמעתי שיעורו הביא תוס' בע"ז או בכורות שההורג עובר חייב, והביא אחד מן האחרונים שמשום חצי שיעור, חלק ממה ששאלת הוא גם שואל שם ומביא אחרונים דנו בזה, בשיעור ששמעתי האריך יותר.
 


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חצי שיעור באיכות

שליחה על ידי האחד בא לגור » 25 מאי 2019, 23:31

מבקש אמת כתב:
24 מאי 2019, 12:48

לא זכיתי להבין את חילוקך כהוגן.

הבנתי בביאור החילוק בין חצי שיעור בכמות לחצי שיעור באיכות היא, שהמעשה בחצי שיעור בכמות אינו חלוקה במהותו מהמעשה בשיעור שלם. האוכל חצי זית חלב אינו מבצע פעולה שונה מהותית מהאוכל כזית שלם. המעשה הוא אותו מעשה, אלא שהכמות שונה. אך בחצי שיעור באיכות המעשה במהותו שונה. המבשל פחות ממאכל בן דרוסאי אין התבשיל ראוי לאכילה, ואילו כמאכל בן דרוסאי הוא ראוי לאכילה. מאחר ואיסור בישול בשבת הוא הכנת מאכל לאכילה ע"י בישול, נמצא שבחצי שיעור כזה לא נעשתה המלאכה כלל.

ממילא טענתי היא, שחלוק איסור יוה"כ משאר איסורי אכילה ביסודו. בשאר איסורי אכילה האיסור הוא לא הנאת מעיו אלא מעשה האכילה, ורק שבכדי שהמעשה יחשב כאכילה חשובה צריך שמעיו יהנו, אבל זה רק תנאי ואילו מהות האיסור הוא מעשה הבליעה. לגבי מהות מעשה הבליעה אין השיעור משנה כלל. אבל ביוה"כ כל האיסור הוא שמבטל את עינויו, ומעשה הבליעה הוא רק תנאי לזה. וכיון שלגבי ביטול העינוי השיעור משנה את איכות הביטול, נמצא שנחשב כחצי שיעור באיכות.

בקצרה אפשר לסכם: האיסור בחצי שיעור הוא רק כשהשיעור הוא תנאי במעשה, ולא כשהוא הגדרה שלו. ביוה"כ לכאורה השיעור הוא הגדרת המעשה (ביטול הרגשת העינוי), ולא תנאי בעלמא.

המילה תנאי היא מס שפתיים, אם התורה הצריכה את זה בשביל לעבור על האיסור הוי אומר שזה גופו של איסור .

כל מעשה מורכב מפעולה מסויימת שיש לה תוצאה מיידית ואף תוצאות נרחבות יותר, (אדם שאוכל גם נהיה חזק יותר אבל לא זה מה שהתורה אסרה) כשהתורה אמרה שצריך הנאת גרונו או מעיו זה המהות של האיסור, ואם התורה הצריכה דווקא כזית הוי אומר שבפחות מזה לא מתקיים הענין שהתורה אסרה.
מעשה אכילה בלי הנאת גופו ומעיו אין בו איסור כלל, וזה בדיוק כמו הנטילה ביד ע"מ לאכול .
אין הבדל מצד ההגדרה של איסור אכילה, בין כל איסורי אכילה ליוה"כ כל ההבדל שביוה"כ התורה אסרה לאכול הכל וזה עינוי, אבל בכולם התורה אסרה את האכילה שהוא הנאת הגרון או המעים .

לגבי החילוק שכתבתי, אם תוכל לפרט מה לא הבנת כהוגן אוכל לנסות להסביר את עצמי יותר, אבל בנתיים אין לי מה להוסיף .

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • בדין חצי ממזר חצי כשר
  על ידי במבי » 14 נובמבר 2019, 14:58 » ב בית המדרש
  7 תגובות
  111 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מכל מלמדי השכלתי
  15 נובמבר 2019, 15:13
 • נשבע שלא לאכול חצי שיעור
  על ידי אוריאל » 15 אוקטובר 2019, 13:31 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  55 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שמעיה
  15 אוקטובר 2019, 21:23
 • חצי שיעור במצוות עשה
  על ידי איש קטן » 13 פברואר 2020, 01:23 » ב בית המדרש
  3 תגובות
  62 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אבר כיונה
  13 פברואר 2020, 11:14
 • חצי שיעור במצוות השתייה בפורים
  על ידי יושב אוהלים » 09 מרץ 2020, 13:05 » ב פורים
  6 תגובות
  111 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהודי רציני
  10 מרץ 2020, 01:50
 • יומא דף פג. בדברי הר"ן בסוגייא דהקל קל תחילה, ושאלה בענין חצי שיעור
  על ידי יושב אוהלים » 12 מאי 2020, 17:24 » ב יומא
  17 תגובות
  367 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  23 יוני 2020, 22:29

חזור אל “בית המדרש”