סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שליחה על ידי אוריאל » 31 מאי 2019, 00:33

סוטה י. "ויקרא שמשון אל ה' ויאמר ה' אלהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים".
וברש"י: נקם אחת משתי עיני. שכר אחת מעיני תן לי בנקמה זו ושכר האחרת לעולם הבא".

מבואר, ששמשון ראוי לקבל שכר על מה שפלשתים נקרו את עיניו. והתעוררתי, שהרי אמרו קודם לכן בדף ט: "ת''ר שמשון בעיניו מרד שנאמר ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני לפיכך נקרו פלשתים את עיניו שנאמר ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו איני והכתיב ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל", הרי מבואר, שמה שפלשתים ניקרו את עיניו היה כעונש על שהלך אחר עיניו, וא"כ מה שכר מגיע לו על זה.

וחשבתי עפ"י הא דברכות ה. "אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקב''ה חפץ בו מדכאו ביסורין שנאמר וה' חפץ דכאו החלי יכול אפילו לא קבלם מאהבה תלמוד לומר  אם תשים אשם נפשו מה אשם לדעת אף יסורין לדעת ואם קבלם מה שכרו יראה זרע יאריך ימים ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו שנא'  וחפץ ה' בידו יצלח", והנה בפשטות ולפי סמיכות המאמרים שם, משמע שיסורין אלו מדובר על יסורין של אהבה, ורש"י שם פירש שהכוונה ביסורין של אהבה, ביסורין שלא באים על חטא.

אולם אין הדבר פשוט כ"כ, כפי שעוררו כבר שברש"י בע"ב משמע דיסורין של אהבה זה ג"כ בא על חטא לכפר עוונותיו של אדם, וכן ריהטת לשון הגמרא בשבת "אין יסורין בלא עוון", [ואולי כן משמע גם מההשוואה לאשם], וכפי זה, נשמע שהמדובר כאן על מי שחטא, והקב"ה מחמת שחפץ בו מייסרו בעולם הזה כדי לכפר על עוונתיו שלא יצטרך להתייסר בעוה"ב.

ועל זה מבואר, דאם קיבל היסורים מאהבה, מה שכרו וכו', היינו, דאף שהיסורין באו על החטא, מכל מקום עצם זה שקיבל אותם מאהבה, זהו ענין נוסף וכמצוה חדשה וזכות נפרדת, שעליה בדין שיטול השכר.

ואולי לזה התפלל שמשון, נהי נמי שהלכתי בתר עיני ועל זה נענשתי בניקור עיני, אבל היות וקיבלתי העונש באהבה, ראוי לי ליטול ע"ז שכר, ושכר אחת מעיני תן לי בנקמה זו וכו'.

ויש להתבונן בכל זה, ואשמח לביאורים נוספים [שו"ר שהבן יהוידע דיבר בזה].

 


נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שליחה על ידי נדיב לב » 31 מאי 2019, 01:07

למקרא שאלתך הנפלאה גם עלה בדעתי תירוץ דומה


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 185 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שליחה על ידי מחשבות » 31 מאי 2019, 01:12

נראה פשוט שוודאי ראוי הוא לשכר על עינו שהרי בשביל הצלת ישראל נלחם ולכן נקרו עינו
אך נגזר עליו שינוקרו עיניו ולא הגנה זכותו וזכות ישראל כיוון שחטא בעיניו
אבל גם אם זה יכל לקרות רק בגלל החטא זה נסתבב ע"י הצלת ישראל.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שליחה על ידי אוריאל » 31 מאי 2019, 01:54

מחשבות כתב:
31 מאי 2019, 01:12
נראה פשוט שוודאי ראוי הוא לשכר על עינו שהרי בשביל הצלת ישראל נלחם ולכן נקרו עינו
אך נגזר עליו שינוקרו עיניו ולא הגנה זכותו וזכות ישראל כיוון שחטא בעיניו
אבל גם אם זה יכל לקרות רק בגלל החטא זה נסתבב ע"י הצלת ישראל.

חשבתי באופן דומה, שהרי מבואר שם בגמרא בדף ט: ששמשון הלך אחר עיניו, ומקשה הגמרא שהרי כתוב "כי מה' הוא", ומתרצת הגמרא כי אזיל מיהא בתר ישרותיה אזל". והתקשיתי בדברים, אם מה' היה שירצה בה, וודאי שגם הדרך שירצה בה, ע"י עיניו, היתה מעם ה'. ועיין לשון רש"י שם "כי מה' הוא. שחשק באותה אשה כדי להתגרות בפלשתים", ואם כן מבואר שה' הוא שנתן בו החשק לישא אותו, וא"כ מה הטענה עליו.

והנה, המהרש"א כתב לבאר שהוא על דרך אמרם "הבא ליטמא פותחין לו", והבנתי מדבריו כוונתו, שבאמת הכל התחיל משמשון שהלך אחר עיניו, אלא שלאחר שהלך אחר עיניו, ה' גמר בעדו שילך וישאנה, בבחינת בא ליטמא פותחין לו, והכניס בלבו הדברים כארס של עכנאי שלא יעזוב הדבר [והיה בזה ענין מיוחד כי תואנה הוא מבקש מפלשתים וכו']. וכן משמע במלבי"ם שם.

אולם, בבן יהוידע פירש שכוונתו של שמשון היתה לטובה, ע"ש, אלא שהתערבה בזה ג"כ כוונה שלא לשמה, אבל לו היתה כוונתו רק לש"ש, היה המעשה מצד עצמו מקובל כלפי שמיא, וע"ז אמרו כי מה' הוא, שבאמת מתחילת הדבר הכל נסתובב ע"י השם, והיה חפץ בזה, ובאמת בתחילה גם שמשון עשה א"ז לש"ש, ורק לאחר מכן הוסיף בזה את כוונתו ללכת אחר עיניו, וכלפי זה נענש.

ולפ"ז נמצא שהיה במעשהו כוונה מעורבת, לשמה ושלא לשמה, וא"כ גם אם מגיע לו עונש על מה שעשה גם בשלא לשמה, מ"מ היתה גם כוונה לשמה, וא"כ יש לו מקום לקבל שכר, וכן כמו שכתבת כל התשועה שהביא לישראל [אבל עדיין זה לכשעצמו דחוק, כיון שהוא ביקש שכר העינים, ולא השכר על עצם התשועה וכדו', אבל י"ל].


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סוטה י. "ואנקמה נקם אחת משתי עיני"

שליחה על ידי ayedavid » 31 מאי 2019, 10:21

אולי העונש שהלך בתר עיניו הוא שדווקא בעיניו ילקה מה שבלאו הכי היה אמור ללקות ייסורים של אהבה, או קצת יותר מזה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • המקדש אחת משתי אחיות
  על ידי איש ווילנא » 05 יולי 2020, 13:30 » ב בית המדרש
  37 תגובות
  375 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרומאי
  06 יולי 2020, 21:39
 • סוטה כו. האם אשה מצווה בשבת?
  על ידי אוריאל » 18 נובמבר 2019, 01:44 » ב סוטה
  16 תגובות
  235 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  19 נובמבר 2019, 23:27
 • סוטה דף סט. - איך יצא שמעון הצדיק מירושלים
  על ידי יושב אוהלים » 08 מאי 2020, 14:24 » ב סוטה
  9 תגובות
  122 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  10 מאי 2020, 11:13
 • איך היו מוחקים את פרשת סוטה?
  על ידי חלק א׳ ממעל » 30 מאי 2020, 23:24 » ב סוטה
  10 תגובות
  134 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סופר המלך
  31 מאי 2020, 19:23
 • סוטה אין לה חלק לעולם הבא?
  על ידי שלומי טויסיג » 07 יוני 2020, 18:17 » ב סוטה
  0 תגובות
  34 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שלומי טויסיג
  07 יוני 2020, 18:17

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], יכילנא למימר, מבני ברק, פפפפ | 2 אורחים