האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

נושאים שונים

פותח הנושא
במבי
הודעות: 2378
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 684 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי במבי » 02 יוני 2019, 21:17

שאלה זו נשאל הרשב"א -

נזיר האם מותר לספר את זקנו אם אין?
(שות הרשב"א חלק א' שאלה תז')

תשובתו -

מסתברא שלא הקפיד הכתוב בנזיר אלא בשיער שבראש דכתיב "תער לא יעבור על ראשו" ובשעת תגלחת לא כתיב אלא ראשו דכתיב "וגלח את ראשו היום טהרתו" וכו'

חידוש עצום !!!

ערכים:


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 784 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יהודי » 02 יוני 2019, 21:23

רשב"א יסודי וחשוב, הביאו אותו בבית מדרש כשהתחלנו נזיר בכולל, כמובן שאין מהרשב"א ראיה לגבי אבלות.


יעקב שלם
הודעות: 1939
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 678 פעמים
קיבל תודה: 614 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יעקב שלם » 02 יוני 2019, 23:25

לא רוצה לסטות מנושא האשכול

יש גמ' בהוריות יב לגבי שמן המשחה כשאהרון היה מספר היו עולות ויושבו בעיקרי זקנו
רשי מפרש מדבר בתוראש וברשי בכריתות מפרש מסתפר

הרי שאהרון היה מספר זקנו

וראיתי פעם שהאריכו בזה שזה לכאורה קושיא על חומרת קיצוץ הזקן ע"פ הקבלה


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2378
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 684 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי במבי » 02 יוני 2019, 23:30

יעקב שלם כתב:
02 יוני 2019, 23:25
וראיתי פעם שהאריכו בזה שזה לכאורה קושיא על חומרת קיצוץ הזקן ע"פ הקבלה

אני לא מבין בצינורות דקדושה וניצוצות וכדו' אבל כותבים שהרמ"ע מפאנו היה מקובל והיה מספר זקנו.


יוספזון
הודעות: 1455
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 225 פעמים
קיבל תודה: 479 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יוספזון » 02 יוני 2019, 23:33

במבי כתב:
02 יוני 2019, 23:30
יעקב שלם כתב:
02 יוני 2019, 23:25
וראיתי פעם שהאריכו בזה שזה לכאורה קושיא על חומרת קיצוץ הזקן ע"פ הקבלה

אני לא מבין בצינורות דקדושה וניצוצות וכדו' אבל כותבים שהרמ"ע מפאנו היה מקובל והיה מספר זקנו.
יש מקור הרבה יותר חזק בהלכה. בטור הלכות ראש השנה. כיוון שבטוחים אנו שיוציא לאור צדקותינו.
אך עין בארוכה בספר 'אשרי האיש' להגריא"ז מרגליות זצ"ל. שהאריך בסוגיא זו, ובכל השאלות מהמקורות שהובאו.
 


יעקב שלם
הודעות: 1939
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 678 פעמים
קיבל תודה: 614 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יעקב שלם » 02 יוני 2019, 23:37

שטיקל מגוגל בנושא


חיפוש מתקדם
פורטל הדף היומי > להרחיב > האם אהרן הכהן היה גוזז את... (הוריות יב ע"א)
האם אהרן הכהן היה גוזז את זקנו? / הרב שמואל לוינזון
פורסם במוסף 'קולמוס', משפחה

במסכת הוריות דף יב. מספרת הברייתא על שתי טיפות משמן המשחה שהיו תלויות לו לאהרן בזקנו, כמין שתי טיפי מרגליות. ומוסיף רב פפא בשם ברייתא אחרת "כשהוא מספר עולות ויושבות לו בעיקר זקנו".

מה פירוש 'כשהוא מספר'?

רש"י על אתר מפרש "כשהוא מספר - כשהיה מדבר עם אחרים, עולות ויושבות בעקרי זקנו כדי שלא יפלו". כלומר, כשאדם מדבר זקנו מתנועע, והטיפות יכולות ליפול, על כן היו עולות ויושבות בעיקרי זקנו, כלומר, בשרשי הזקן, שם הזקן מתנועע פחות. כך מפרש גם רבינו גרשום במסכת כריתות (ה:).

על פירוש זה ישנן שתי תמיהות. האחת, וכי רק בגלל דיבור מתנועע הזקן, והלא יש עוד כמה וכמה תנועות המניעות אותו, וכלשון מהרש"א בחידושי אגדות שם "למה לא נפלו בתנועותיו הגדולות מזה כגון הליכה ישיבה שכיבה". ושנית, והיא העיקר, הלא מדובר כאן ממילא במעשה ניסים, אותן טיפות שיש להן כוח לעלות ולרדת, אינן יכולות להשאר צמודות לקצה הזקן? וכן הקשה בספר 'בן יהוידע' להוריות שם.

בתוספות הרא"ש שם מובא פירוש אחר בשם הרמ"ה: "וכשהוא מספר את זקנו עולות ויושבות בעקרי זקנו ונדבקין בבשר שאין שם שער". כלומר, כשאהרן היה גוזז את זקנו, היו הטיפות עולות למקום שלא יגזז, היינו לבשר הסנטר עצמו [ומשמע מכאן שהיה מגלח את השער לגמרי].

למעשה גם רש"י בכריתות (ה: ד"ה מספר) מביא פירוש זה של הרמ"ה, וכבר ציין זאת בספר באר שבע בהוריות שם. והקשה על פירוש זה שהלשון 'מספר' אינו מיושב לפי זה, כי היה צריך לומר 'מסתפר'. וכבר העירו שתמיהתו בטילה מכח משנה מפורשת "אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין מִלְּסַפֵּר ומלכבס" (תענית ב, ז), וכן שנינו בברייתא "המספר קומי [סוג של תספורת] הרי זה מדרכי האמורי" (ב"ק פג.), "האיש מעטף ומספר והאשה מעטפת ואינה מספרת" (תוספתא סוטה סוף פרק ב) ועוד הרבה כהאי גוונא.

גם בזוהר חדש (פרשת תרומה, דף ע:) רואים שהבין את דברי הברייתא כהרמ"ה, שאהרן היה גוזז את זקנו, וזה לשונו שם: ואתנם לו מורא וייראני. יהבית ליה הנהו דרגין לחברא לון, אינון שתי טפות מרגליות דיהבית ליה. וכד אעבר מורה על דקניה דהיינו כד הוה מסתפר כמה דאת אמר 'ומורה לא יעלה על ראשו' (שופטים יג ה) – 'ויראני', דלמא מעל בההוא שמן דנגיד ליה משמי עילאה".

דברי הזוהר מחודשים במיוחד, שהרי האריז"ל הזהיר מאוד על פי תורת הסוד שלא לגלח את הזקן, והיו אכן מחברים בדורות האחרונים שהתאמצו מאוד להוציא את דברי הזוהר מפשוטם, וכן להפריך את פירוש הרמ"ה (עיין בספר 'הדרת פנים זקן' עמ' תרכט ואילך, ובספר עמודי ארזים עמ' נה ואילך), אך אין המקום להאריך בזה.


יוספזון
הודעות: 1455
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 225 פעמים
קיבל תודה: 479 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יוספזון » 02 יוני 2019, 23:40

ראיתי ונזכרתי, אכן, הדברים של הריא"ז בעיקרן מובאים בעמודי ארזים, שהיא למיטב זכרוני חלק מ'אשרי האיש'.


חדא
הודעות: 365
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי חדא » 03 יוני 2019, 00:09

במבי כתב:
02 יוני 2019, 21:17
שאלה זו נשאל הרשב"א -

נזיר האם מותר לספר את זקנו אם אין?
(שות הרשב"א חלק א' שאלה תז')

תשובתו -

מסתברא שלא הקפיד הכתוב בנזיר אלא בשיער שבראש דכתיב "תער לא יעבור על ראשו" ובשעת תגלחת לא כתיב אלא ראשו דכתיב "וגלח את ראשו היום טהרתו" וכו'

חידוש עצום !!!
בזוהר פרשת נשא מבואר שגם בזקן אסור לגלח
וכן מבואר בביאור הגר"א לתוספתא נגעים ספ"ד
וכבר העירו שבספרי זוטא מפורש כדברי הרשב"א וצע"ג


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי ayedavid » 03 יוני 2019, 00:21

יעקב שלם כתב:
02 יוני 2019, 23:37
שהרי האריז"ל הזהיר מאוד על פי תורת הסוד שלא לגלח את הזקן

יש שהבינו בכוונת האריז"ל שהאיסור בתלישה ולא בחיתוך, וכך נהגו כמה מקובלים


יהודי
הודעות: 3663
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 784 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יהודי » 03 יוני 2019, 00:23

זה ויכוח בין חכמי פורת יוסף לשאר המקובלים, שרוב החכמים שם היו מסדרים זקנם.


חלק א׳ ממעל
הודעות: 2346
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 222 פעמים
קיבל תודה: 365 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 03 יוני 2019, 13:24

בספורנו כ׳ דעי"ז ירחיק מעליו תיקוני יופי והשיער (הציטוט לא מדויק) האם רואים מזה שלא סבר כרשב"א?


חדא
הודעות: 365
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי חדא » 12 יוני 2019, 00:54

למה?


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 372 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי מאן דהו » 12 יוני 2019, 03:54

יהודי כתב:
03 יוני 2019, 00:23
זה ויכוח בין חכמי פורת יוסף לשאר המקובלים, שרוב החכמים שם היו מסדרים זקנם.

וגם דעתו של רבי שריה דבליצקי זצ"ל


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 372 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי מאן דהו » 12 יוני 2019, 04:18

חדא כתב:
12 יוני 2019, 00:54
למה?

כוונת @חלק א׳ ממעל כי גם סידור זקן הוא בכלל תיקון היופי וטעם הספורנו לא עולה יחד עם דברי הרשב"א


יושב אוהלים
הודעות: 2630
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 361 פעמים
קיבל תודה: 541 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 15 מרץ 2020, 21:50

יעקב שלם כתב:
02 יוני 2019, 23:25
לא רוצה לסטות מנושא האשכול
אז למה עשית כן? וצע"ג.


הערשל
הודעות: 288
הצטרף: 14 ינואר 2020, 20:14
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי הערשל » 15 מרץ 2020, 23:45

חדא כתב:
03 יוני 2019, 00:09
וכן מבואר בביאור הגר"א לתוספתא נגעים ספ"ד
בגר"א שם משמע שעל סימני הזקן אינו חייב ורק על מה שהולך על הלחי חייב, וצ"ב.


הערשל
הודעות: 288
הצטרף: 14 ינואר 2020, 20:14
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לנזיר לספר את זקנו?

שליחה על ידי הערשל » 16 מרץ 2020, 00:00

בעיקר הנידון נראה בפשטות דמהיכ"ת שיהי' גם מצוה על הזקן שבתורה לא הוזכר אלא ראשו.

ונראה שמדויק כן מהתוס' ביבמות דף ה. שכ' שם בד"ה שכן דאיכא איסור גילוח זה בראשו וזה בזקנו דהיינו נזיר בראשו וכהן בזקנו.

ונראה דכן מוכח נמי כן בעיקר הסוגיא דשם, דאם נימא שיש איסור גילוח מסתמא המצות תגלחת דסוף הנזירות נמי שייכא בזקן, וא"כ איך יותר כהן ונזיר לעשות תגלחת מצוה, והרי אין עשה דוחה ל"ת ועשה, (דכהן אית לי' נמי עשה דקדושים יהיו על גילוח זקן). וכי תימא דעשה דוחה ל"ת ועשה בדאינו שוה בכל, הא כתבו התוס' שם שזה דווקא עשה דמצורע משום גדול השלום.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שבת דף ט: - האם מותר לסַּפָּר, לספר יהודי חילוני שלא יתפלל מנחה
  על ידי יושב אוהלים » 15 מרץ 2020, 16:50 » ב שבת
  63 תגובות
  708 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  16 יולי 2020, 10:59
 • האם מותר לבן לספר את אביו
  על ידי גל גל » 02 ספטמבר 2020, 14:42 » ב הלכה ומנהג
  2 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  02 ספטמבר 2020, 16:33
 • האם יש איסור לספר לשון הרע שסופר בחדשות
  על ידי גל גל » 08 יוני 2020, 12:47 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  93 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  08 יוני 2020, 12:47
 • הערה בדיני לשה"ר - לא לספר שמישהו בעל תשובה
  על ידי זוזו » 14 מאי 2020, 10:08 » ב בית המדרש
  1 תגובות
  53 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חיים ליצא
  14 מאי 2020, 10:16

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח