פיזור יותר מחומש על מצוות

נושאים שונים

פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2959
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פיזור יותר מחומש על מצוות

שליחה על ידי מבקש אמת » 02 יוני 2019, 10:31

כתב הרמב"ם סוף ערכין וחרמים:
 "לעולם לא יקדיש אדם ולא יעריך ולא יחרים כל נכסיו, והעושה זה עבר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר מכל אשר לו, לא כל אשר לו, כמו שביארו חכמים. ואין זו חסידות, אלא שטות... אלא כל המפזר ממונו במצוות אל יפזר יותר מחומש ויהיה כמו שציוו נביאים מכלכל דבריו במשפט".

ואילו בפירוש המשניות בפ"א דפאה כתב:

"ומה שאמר בכאן גמילות חסדים אין לה שיעור, רוצה לומר לעזור האדם בגופו, אך שיעזור אותו בממונו יש לו שיעור, והוא חמישית ממונו, ולא יתחייב לתת יותר מחמישית ממונו, לבד אם עשה כן במידת חסידות... ואמרו נמנו באושא להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצוה. וביאור זאת ההלכה אצלי...אבל אם יצטרך לתת להם יותר מן החומש, יתן חמישית בלבד ויסתלק מלתת עוד, ולא יהיה עוון עליו בהמנעו להשלים כל מה שצריך להם, לפי שצרכם יותר מן החומש".

וכן כתב בפ"ז מהל' מתנות עניים ה"ה:

"בא העני ושאל די מחסורו ואין יד הנותן משגת נותן לו כפי השגת ידו וכמה עד חמישית נכסיו מצוה מן המובחר ואחד מעשרה בנכסיו בינוני פחות מכאן עין רעה"

מבואר שאין חסרון בנתינה יותר מחומש, אלא רק שאין חיוב. וצ"ע ממש"כ בסוף ערכין וחרמים שהעושה כן עובר על דעת הכתוב והוי שטות ולא מידת חסידות.


ראשון לציון
הודעות: 200
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 44 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

שליחה על ידי ראשון לציון » 02 יוני 2019, 13:09

האריך בזה בספר 'יין מלכות' ומצו"ב
סיום ספר הפלאה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 2959
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 317 פעמים
קיבל תודה: 1153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

שליחה על ידי מבקש אמת » 02 יוני 2019, 14:17

ראשון לציון כתב:
02 יוני 2019, 13:09
האריך בזה בספר 'יין מלכות' ומצו"בסיום ספר הפלאה.pdf

יישר כח גדול!

אמנם לגופו של ענין תירוצו צ"ע, שמחלק בין היכא שמטרת הצדקה היא מצד הנותן לבין היכא שהיא מצד המקבל, דסו"ס אף אם היא מצד הנותן עדיין יש לו ליתן יותר מחומש מצד המקבל ואין זו מידת שטות, וצ"ע.


נושא למחשבה
הודעות: 112
הצטרף: 03 מאי 2019, 17:08
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

שליחה על ידי נושא למחשבה » 03 יוני 2019, 15:04

  בספרי החסידות מבואר שיש לחלק בין שאר אינשי שעליהם קאי הרמב"ם בהל' ערכין. לבין חסידים ואנשי מעשה שעליהם דיבר הרמב"ם בפיהמ"ש בפאה שהם זכאים ליתן יותר מחומש. ראה בזה בספר וצוה הכהן (פט"ו) וז"ל: והנה שמעתי בשם החסיד כו' מוה'‏ ישראל בעש"ט נבג"מ אשר שאלו אותו למה הוא מפזר לצדקה יותר מחומש והוא נגד מאמר חז"ל ‏(כתובות סז:)‏ שאמרו המבזבז אל יבזבז יותד מחומש,‏ והשיב הוא ז"ל דלשון מבזבז הוא מלשון ביזה דהיינו מי שאינו נותן בשמחה רק כמו גוזל לנפשו והוא עושה נגד רצונו לקיים מצות בוראו לזה נתנו חכמים שיעור לבל יתן יותר מחומש.‏ אכן מי שנותן בשמחה ויש לו תענוג מזה שנותן, אין שיעור לדבר,‏ כן שמעתי מפי מגיד אמת בשם החסיד כו' הנ"ל וכמדומה ששמעתי מפי הרב החסיד האמיתי מוה'‏ דובער זללה״ה שאמר כן בשם הבעש"ט ז"ל, עכ"ל.
  אמנם בספרי הפוסקים יצאו לדון באופנים אחרים, ראה בשו"ת אג"מ (יו"ד ח"א ס"ס קמ"ג) שכתב‏: "והנה לא כתב הרמב"ם הדין דאל יבזבז יותר מחומש אלא בסוף הלכות ערכין ולא בצדקה בהלכות מתנות עניים. ובש"ע (יו"ד רמט, א) מפורש שהמחבר סובר דבידו משגת מחוייב ליתן כפי צורך העניים אף שהוא יותר מחומש. משמע שסובר בדעת הרמב"ם שכיון שדין התורה הוא שיתן כפי צורך העניים, לא תקנו רבנן לאסור וגם לא לעצה טובה בצדקה, רק להקדיש אסרו". וכן עמד לפרש כיו"ב באהבת חסד (ח"ב פ"כ הערה א') ע"ש.
עוד חילק באהבת חסד (שם סעי' א') בין אדם עשיר מופלג שידו משגת להרבה ומעבר מחומש, שעליו אין חשש שיפול לצדקה, ובזה שפיר יכול לתרום יותר. לבין מי שאינו עשיר דיו, ועליו דיבר הרמב"ם בהל' ערכין שאסור לו לתרום יותר מחומש. ועוד חילק בין שעה קודם מותו שבזה שפיר רשאי לבזבז יותר מחומש.


יצחק
הודעות: 1294
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 441 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פיזור יותר מחומש על מצוות

שליחה על ידי יצחק » 03 יוני 2019, 21:46

הצפנת פענח מתיחס לשאלה הזו בכ"מ
ע' בהלכות ערכין פ"ח הי"ג תירץ בכמה אופנים והי"ת
א. יתכן שזה פלוגתא דתנאי שיש אומרים שרק בזבוז כל ממונו אסור.
ב. ע"פ השאילתות שלשון הגמ' המבזבז דוווקא, כלומר בדרך בזבוז והפקר אבל הנותן באופן שיש לו טוה"נ א"כ הוא משתמש בממונו וזה מותר אפילו יותר מחומש ורק כל נכסיו אסור, ולפ"ז כל מי שעושה פרסום לתרומה שלו יהיה מותר גם יותר מחומש.
ג. "מצוה מחויבת" (מצוה שהיא בגדר "חוב" על בני העיר כגון פדיון שבויים) מותר גם ביותר מחומש
ד. היכא דאיכא לאו דלא תעמוד על דם רעך מותר לבזבז יותר מחומש
ה. לקרובים מותר יותר מחומש כיון שהם מוטלים עליו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: למה זה תשאל לשמי | 3 אורחים