בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יצחק בל
הודעות: 32
הצטרף: 10 מאי 2019, 12:25
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי יצחק בל » 09 יוני 2019, 23:12

הגמ' (פרק הישן דף כו:) מביאה בשם רב שאסור לאדם לישון ביום יותר משינת הסוס שהיא שישים נשימות (ולא נכנס כמה היא שיתין נשמין ונקח את הדעה המקובלת שהיא כחצי שעה) וברי"ף  וברא"ש נפסק ג"כ בלשון איסור שאוסר לישון לאדם יותר משינת הסוס. וכן פסק בשו"ע (סי' רלא)
מובן שאסור לאדם לישון היינו שיש איסור בכך וא"כ איך מצינו היום שאדם ישן בצהרים יותר מ30 דקות?

ערכים:


פותח הנושא
יצחק בל
הודעות: 32
הצטרף: 10 מאי 2019, 12:25
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי יצחק בל » 09 יוני 2019, 23:33

 למי שיש תגובות שיעלה
שינה ביום.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי מאן דהו » 09 יוני 2019, 23:41

בתלמוד הבבלי נאמר כי אסור לישון בשנת צהריים יותר משיתין נשמין. התלמוד מכנה את השיעור "שנת הסוס".

אמר רב: אסור לאדם לישן ביום יותר משינת הסוס. וכמה שינת הסוס - שיתין נשמי. אמר אביי: שנתיה דמר כדרב, ודרב כדרבי, ודרבי כדדוד, ודדוד כדסוסיא, ודסוסיא שיתין נשמי. אביי הוה ניים כדמעייל מפומבדיתא לבי כובי, קרי עליה רב יוסף: עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך.[2]

— מסכת סוכה, דף כ"ו, עמוד ב'
דין זה נפסק להלכה בשולחן ערוך "אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת צהריים – יישן. ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישן ביום יותר משינת הסוס, שהוא שיתין נשמי.[3]" הפוסקים האחרונים סייגו את הדברים וכתבו כי אם ישן לצורך לימוד תורה בלילה וכדומה מותר לו לישון גם יותר מכך.[4]פלא יועץ מערכת השין. פתח הדביר אורח חיים סימן רל"א. רב פעלים בקונטרס "סוד ישרים" חלק ב' סימן ט'.

שיעור הזמן
בפוסקים ישנן כמה דעות מהו שיעור הזמן של שיתין נשמין.

החיד"א כתב כי "ירא אחד דקדק כמה פעמים בשינת הסוס" ומצא שהיא "יותר מחצי שעה".[5]
הרב צבי הירש בושקא כתב כי השיעור הוא לא פחות משלוש שעות, והוכיח ממה שמסופר על האר"י שישן שלוש שעות בשבת בצהריים, ולא ייתכן שישן יותר משיתין נשמין.[6]
הרמ"ע מפאנו כתב כי שיעור נשימה אחת הוא חלק אחד (1/1080) משעה, ולדבריו שישים נשימות הם שלוש דקות ושליש.[7] בעל התניא כתב גם כן כי שיעור נשימה הוא כך, אך הוסיף כי שישים הנשימות המוזכרות על דוד המלך הם נשימות גדולות הכלולות מ-18 נשימות, לדבריו השיעור הוא שעה אחת.[8]
הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין כתב "יש אומרים (שהשיעור הוא) כשתי שעות".[9]
יש שהביאו בשם האר"י שהשיעור הוא שש שעות.[10]
הרב אברהם דנציג כתב[11] כי שיעור שיתין נשמין הוא שיעור "מהלך מאה אמה",[12] ולדבריו השיעור הוא 54 או 72 שניות.[13] גם הט"ז צידד בכך.[14]
בספרות הקבלה נתנו משמעות אחרת ל"שיתין נשמין" על פי הזוהר,[15] כי אין הכוונה לשיעור זמן כלשהו, אלא כל אדם שקם משנתו לפני חצות הלילה, שנתו לא נחשבת כשנת שיתין נשמין אלא רק כ"שישים נשימות חסר אחת" כיון שהשינה לא מושלמת והוא לא התחבר לכל שישים הדרגות שיש בשינה.[16] אולם המלבי"ם הוכיח מהזוהר שהוא "פחות מארבע שעות".[17]
דינים נוספים
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A9%D7% ... 7%99%D7%9F


פותח הנושא
יצחק בל
הודעות: 32
הצטרף: 10 מאי 2019, 12:25
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי יצחק בל » 09 יוני 2019, 23:56

מה שכתב הרב בוקשא לכאורה אינו נכון כפי שכתב הרב בלעדי בקובץ הצורף לעיל שבשבת אין האיסור


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי מאן דהו » 10 יוני 2019, 00:09

יצחק בל כתב:
09 יוני 2019, 23:56
מה שכתב הרב בוקשא לכאורה אינו נכון כפי שכתב הרב בלעדי בקובץ הצורף לעיל שבשבת אין האיסור
שיבינו אותך

מה שכתב הרב צבי הירש בושקא כי השיעור הוא לא פחות משלוש שעות, והוכיח ממה שמסופר על האר"י שישן שלוש שעות בשבת בצהריים, ולא ייתכן שישן יותר משיתין נשמין.
הוכחתו נדחית לפי מה שכתב הרב בלעדי בקובץ הנ"ל שלכולי עלמא בשבת אין איסור


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 10 יוני 2019, 03:02

במ"ב מבואר שהעניין הוא רק לבעל נפש וכפי הצורך לעבודתו ית'
משנה ברורה סימן ד ס"ק לו
ונ"מ כ"ז לדידן [נא] שבעל נפש יחמיר עכ"פ ביום. [נב] ואין שבת בכלל זה. ועיין לקמן בסימן רל"א ס"א דאם א"א לו ללמוד בלא שינת הצהרים מותר לישן מעט אבל לא יאריך בה עיין שם ועיי"ש עוד שגם זה לא תהיה כונתו להנאת עצמו רק לעבודתו יתברך. ועיין במחצית השקל שכתב דענין השינה ביום תלוי לפי מה שהוא אדם וכפי הצורך לעבודתו ית':


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 10 יוני 2019, 03:08

וכמה זה שיעור שנת הסוס 
בביאור הלכה שם  
רבו בו הדעות בשיעור זה י"א דהוא ג' שעות וראיה מהא דהאר"י ז"ל היה ישן בשבת ב' וג' שעות ויש דוחין דשאני ת"ח בשבת דמצוה לענג השבת ועוד אינו מוכרח כלל דשמא היה ניעור כמה פעמים בתוך שינתו ולא היה ישן ס' נשמין בפעם אחת וי"א דהוא יותר מחצי שעה וי"א דהוא שיעור מעט יותר משלשה מינוט.


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין מאמר רב שאסור לאדם לישון יותר משינת הסוס סוכה דף כו

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 10 יוני 2019, 15:49

תיקון והוספת פרטים:
כיום מתארים את שנת הסוס כדלהלן :
ישנים בממוצע כ–2.5 שעות שינה ביממה, רוב משך זמן השינה שלהם מורכב מפרקי זמן קצרים של כ–15 דקות כל אחד.

15 דקות אלו מחולקים ל-3 חלקים.
כ-5 דקות של שינה SWS שבד"כ בעינים פקוחות, אח"כ כ- 5 דקות שנת REM בעינים עצומות, וכ-5 דקות שוב של שינה SWS בד"כ בעינים פקוחות.
לציין שסוס יכול לישון שנת SWS גם בעמידה.


בפשטות משמע בגמ' (סוכה כו) ששנת הסוס היא שיתין נשמי  של הסוס,
קצב הנשימה של סוס במצב מנוחה הוא בממוצע כ-12 נשימות בדקה כל 5 שניות נשימה, (8-16 נשימות בדקה).
לפי זה שיתין נשמי יוצא 5 דקות.
[גם באדם בוגר קצב הנשימה הממוצע הוא 12 נשימות לדקה, כך שלפי זה אין נפק"מ אם שיתין נשמי הולך על נשימות האדם או על נשימות הסוס]
(לציין שקצב נשימת הסוס יהיה 1/4 מקצב הלב שלו).

נשימות/נחירות הסוס בשנת ה-REM נשמעות היטב, ומופיעות בצורה סדירה מאוד, כמו שעון קולני, וקל לספור אותם.

אם הפשט בגמ' לנשימות שמוכרות לנו, אז אפשר לפרש שהכוונה ששנת הסוס שיתין נשמי הכוונה לשינה שבה הסוס שאז ישן בעיניים עצומות ובשכיבה שהיא שנת ה-REM, שארכה כ-5 דקות ברצף  - שיתין נשמי.
יתכן שפשט שיתין נשמי שאורך שנת הסוס תלוי במספר הנשימות דהיינו שאורך השינה תלוי בקצב הנשימה שלו,
לא מצאתי מקור מדעי שבדק האם יש קשר בין אורך שנת הREM של הסוס לקצב הנשימה של אותו הסוס.

אבל אולי הכוונה שיתין נשמי למשך זמן של 60 פעמים אורך נשימה של סוס רגיל, ולפי זה גם בסוס שנשימותיו מהירות לא ישתנה יותר אורך השינה.

מקורות
https://www.paardenwelzijnscheck.nl/app ... 0horse.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Horse_beh ... p_patterns
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים