קדושה וטומאה במצוות הבית

נושאים שונים

פותח הנושא
יעקב שלם
הודעות: 1690
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 535 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי יעקב שלם » 11 יוני 2019, 08:50

מחד ידוע מה שאומרים כל המדריכים (וודאי זה כך)
שההבדל בינינו לבין הנוצרים שאצלם החומר הוא חטא והקדושים שלהם נמנעים מנישואין ואילו ביהדות כהן גדול שאין לו אשה פסול מלעבוד בביהמ"ק
מכיון שאצלינו מקדשים את החומר וכו וכו

והמשנ"ב בהלכות סוכה שמותר לשמש בסוכה והרמב"ן באגרת 

מאידך גם ביהדות מצאנו מקורות שמצוות עונה היא בעצם חטא
א. אחרי קיום מצות עונה נטמאים עד הערב שמש
ב. תהילים נא ז הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי
ג. יש כמה ימים שלא ראוי לשמש (חוץ מיוכ"פ) משמע שזה לא נטו מצוה

אשמח להגדרות ברורות בעניין בפרט לסעיף א


הנופל
הודעות: 290
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי הנופל » 11 יוני 2019, 11:26

יעקב שלם כתב:
11 יוני 2019, 08:50
מאידך גם ביהדות מצאנו מקורות שמצוות עונה היא בעצם חטא
א. אחרי קיום מצות עונה נטמאים עד הערב שמש
ב. תהילים נא ז הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי
ג. יש כמה ימים שלא ראוי לשמש (חוץ מיוכ"פ) משמע שזה לא נטו מצוה

אשמח להגדרות ברורות בעניין בפרט לסעיף א

הנושא הזה במהותו סותר את המינוח הגדרות ברורות.
אבל אשאל מנין לך שטומאה קשורה לחטא?
וכי טומאת לידה בחטא יסודה?


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי מחשבות » 11 יוני 2019, 11:39

הרמב"ן באיגרתו כתב כדי להוציא מדעת הרמב"ם
זה נושא ארוך ארוך שלדעתי לא הוכרע (למרות שהמקובלים כרמב"ן)
והמדקדק בספר חסידים לדוגמא ימצא שהגישה כרמב"ם, ועד ימינו מח'.
אבל מה שברור שגם אם נאמר כרמב"ן לא נמצא אף חצי מנין בדור
שלא נתערב ברמה כלשהי מחשבות והרגשות בהם יודה הרמב"ן לרמב"ם.
כך שכל הדיון בזה חסר ערך לחלוטין, לכו"ע מצוה ולכו"ע בתערובת טוב ורע.


פותח הנושא
יעקב שלם
הודעות: 1690
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 535 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי יעקב שלם » 11 יוני 2019, 12:51

הנופל כתב:
11 יוני 2019, 11:26
מנין לך שטומאה קשורה לחטא?

למשל מכך שלכהנים אסור להיטמא
ויותר מכך בכהן גדול שדרגתו גבוהה יותר

הנופל כתב:
11 יוני 2019, 11:26
וכי טומאת לידה בחטא יסודה?

כמדומני שזה אחד מעונשי חוה בעקבות החטא


הכהן
הודעות: 1321
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 393 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי הכהן » 11 יוני 2019, 13:12

איזה חטא יש בהוצאת פר ושעיר?


פותח הנושא
יעקב שלם
הודעות: 1690
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 535 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי יעקב שלם » 11 יוני 2019, 13:35

אז מה אם מבינים שטומאה זה גזירת הכתוב בלי טעם

או שזה בכלל שכר ולא עונש


הכהן
הודעות: 1321
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 393 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי הכהן » 11 יוני 2019, 14:04

טומאה היא מציאות רוחנית
אדם מתעסק עם מוות ברמה זו או אחרת (לפעמים מוות של אדם, לפעמים של בהמה או שרץ, לפעמים של חלק מגופו כמו נדה ויולדת, לפעמים של קדושה שמתחסרת וכו'), נעשה טמא.
האיסור לכהן ולנזיר הוא בהתחברות עם המת ולאו דווקא בטומאה שהיא תוצאה.


אליהו52
הודעות: 274
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי אליהו52 » 11 יוני 2019, 20:52

יעקב שלם כתב:
11 יוני 2019, 12:51
הנופל כתב:
11 יוני 2019, 11:26
מנין לך שטומאה קשורה לחטא?

למשל מכך שלכהנים אסור להיטמא
ויותר מכך בכהן גדול שדרגתו גבוהה יותר
 
הנופל כתב:
11 יוני 2019, 11:26
וכי טומאת לידה בחטא יסודה?


כמדומני שזה אחד מעונשי חוה בעקבות החטא
לכהנים אסור להטמא למת!!! בשום מקום לא כתוב שאסור להם לבא על נשותיהם
 


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 559 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי נבשר » 11 יוני 2019, 22:11

לדעתי הקצרה, שטומאה מגיעה היכא שיש התגברות החומר, היינו שהאדם מורכב מנשמה וגוף, והיכא שיש התגברות של החומר זה יוצר ענין שצריך טהרה, שעל האדם להתרומם בחזרה לדרגה השכלית, ולא להישאר בתוך גופו, כנ"ל לגבי מת שיש רק גוף בלי נשמה, וכן יולדת שיש התגברות החומר (כמדומה ספורנו) וכן לגבי טומאת קרי שהוא התגברות החומר, וודאי שהדבר הוא בקדושה גדולה, רק כל קדושה מכרחת שיהיה חיבור גשמי עם רוחני, ועל האדם לא להשקע בגשמיותו לבדה.


יוסף יוסף
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 150 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי יוסף יוסף » 11 יוני 2019, 23:56

עיין בספר קדושת לוי פרשת מצורע דברים נפלאים עד מאוד
ואשה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב. פירש רש"י גזירת הכתוב שתטמא האשה בביאה וכו'. דברי רש"י לכאורה הם אינם מובנים ונקרב אל השכל, כי הנה לכאורה יפלא בעיני אדם על מה שצוה התורה לטמא בשכבת זרע, הלא הוא צווי השם יתברך. רק העיקר הוא, כי בוודאי שכבת זרע אינו מטמא כי הוא צווי השם יתברך, רק כי לא אפשר לאדם להכניע היצר ולהגביר עליו שלא להיות חושב כלל להנאתו רק המצוה ומשום הכי בא פסולת בדבר שחושב גם כן להנאתו ולכן שכבת זרע מטמא עבור פסולת שיש בו. והנה הדבר זה דומה למלך אדיר וחזק שהיו לו ב' עבדים שהם פרתמים וצוה להם לעשות לו מלאכה ועשו שניהם חק המלך ודתו כאשר צוה להם, רק שהיו מחולקים בטעמים. אחד, עשה מצות המלך לעשות נחת רוח לפני המלך לקיים דבר המלך. והשני, עשה שלא לשם מצות המלך, רק בעבור שהיה חפץ בעבודה זו להנאת עצמו לכן עשה ולא היה כוונתו לדבר המלך. נמצא נבין החילוק בין שניהם הלא שניהם עשו דבר המלך. החילוק הוא, בזה שעושה לקיים מצות המלך אזי בעשותו דבר המלך הוא ממליך את המלך עליו. וזה השני בעת עשותו דבר המלך אינו ממליך המלך עליו. וכן נמי מצות ביאה עושה דבר המלך אך שאינו חושב בשביל מצות הבורא רק להנאתו ונמצא אינו ממליך עליו את הבורא בעשותו הדבר הזה ומשום הכי שכבת זרע מטמא. וזה כונת רש"י וטמאו עד הערב, פירש רש"י הטעם ששכבת זרע מטמא על זה פירש גזירת המלך הוא, כלומר עבור שגזירת המלך הוא ואינו ממליך עליו את השם יתברך בעשותו את הדבר משום הכי שכבת זרע מטמא. ולכן צריך האדם להזהר מאוד לעשות הכל בשביל כוונת הבורא, דהיינו בשביל מצות הבורא וכמאמר חכמינו ז"ל (חגיגה ה ע"ב) מגיד לאדם מה שיחו (עמוס ד,יג) אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו כו'. וכמו שכתב רמ"א באורח חיים סימן א' שויתי ה' לנגדי תמיד וכו


בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 372 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי בן של רב » 12 יוני 2019, 00:13

לענ"ד - בלי מקור - המות והטומאה (שכידוע היינו הך) הם דוקא מה >שנחסר חיים< הן מהאב והן מהזרע עצמו [שפתיכא ביה מיתה בסופו מהחטא הקדמון].

וזה סוד הגמ' שאומרת שבעצם גם ביאה היה צריך להיות בין הדברים שהם מעין העוה"ב אלמלא שמחליש.

המחשבה ליהנות סתם כנוטל - ולא כחיבור אמיתי עמוק ומהותי - היא כנראה שורש המות שכרוך בעקבנו, כי היא פירוד = מות.
כי האדם היה אמור להתחבר אל העולם לתכליתו באכילה נכונה מהעץ בליל שבת כידוע.
ותחת זאת בחר להתחבר בזמן שה' לא מרשה = חיבור סתמי.
כלומר:
לא בשביל להשפיע ולחבר ולדבק את הנפרדים כאחד תחת מלכותו ית'
שהוא אחד ושמו אחד ומשרה שכינתו באחד (זוה"ק) - אלא ליטול לעצמו.

חיבור כזה המנותק מהתכנית של ה' - נקרא גם בתורה ועוד תחומים - חטיפה. [ולמשל אכילה = זיווג] .

והרב וולבה היה אומר שזה לא שחור לבן - אלא יש בזה אלפי מדרגות.


הכהן
הודעות: 1321
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 393 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי הכהן » 12 יוני 2019, 00:19

ושוב אשאל: למה המשלח את השעיר לעזאזל מטמא?
 


דורדיא
הודעות: 536
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 252 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי דורדיא » 12 יוני 2019, 01:21

טומאה היא בוודאי לא בהכרח מדבר שלילי.
אלא פירוש המילה טמא זה מלשון טומטום = סתום
וטהור זה גלוי. כמו טהרו של מזבח היינו החלק המגולה שבמזבח.

כשאנו מתפללים 'וטהר ליבנו' אנו רוצים שלא יהיה את המסך המבדיל בינינו לבין העליונים

גם משה רבינו טימא במותו.
כי זה רחוק וגבוה מאיתנו.

ועל כן טעות היא לחשוב שטומאה = חטא.
ואם נטמאים אחרי מצוות עונה זה אומר שהיה פה חטא.
זה הבנה מאד לא נכונה במושגי טומאה וטהרה
כפי שאתה מבין שפרה אדומה מטמאת ולא היה שם כמובן איזה חטא.

למה פרה כשהיא חיה היא לא מטמאת
וכשהיא מתה היא נהיית פתאום נבילה טמאה
ואז מה אם היא מתה?

 


יוסף יוסף
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 150 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קדושה וטומאה במצוות הבית

שליחה על ידי יוסף יוסף » 12 יוני 2019, 22:42

דורדיא כתב:
12 יוני 2019, 01:21
גם משה רבינו טימא במותו.
כי זה רחוק וגבוה מאיתנו.


מעניין התוס' מביאים חז"ל שצדיקים לא מטמאים !
אליהו הנביא שהוא פינחס - כהן, והוא קבר את ר' עקיבא, כי צדיק לא מטמא
אז מדוע נראה לך כי משרע"ה כן מטמא?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: לבי במערב | 5 אורחים