עד אחד ועדים

נושאים שונים

פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 18:40

ציטוטים
עד אחד נאמן באיסורין אימור דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין וכו' אבל הכא דאיתחזק איסורא הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים 
"כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים"
ולפני שנכנס לסוגיא עצמה צריך ביאור מהיכן לומדים שעד אחד נאמן 
והנה התוס' בגיטין דף ב כותב שעד אחד ילפי' מנדה והזה סוגיא בפני עצמה הך הרש"י שם מבאר דעד אחד הוי סברא שהרי סמכה התורה על כל אחד ואחד בישראל על הניקור הגיד וכו' וגם כאן צריך להבין את הדוגמאות שמביא הרש"י שהרי שם הוי בידו ובפשטות היכן שזה בידו לא הוי מכח עד אחד אלא מכח בידו 
מ"מ משמע מרש"י שעד אחד אינו עדות אלא סמיכה דסמכינן עליה וכל זה נבאר בעז"ה בהמשך נרד לעומקא דסוגיא 
הך כעת נדבר על המושג שנקרא עדים ונראה דשני עדים אינם עדים מכח מה דהוי שנים והתורה האמינה שני אנשים להעיד עדות כי אם כן אמאי תרי כמאה ונכון שעד כמה שזה חידוש הרי שהתורה לא חידשה יותר משנים הך משמע שהוי בעצם הדין דלמאה אנשים אין יותר כח משנים כלפי ההגדה ולא רק כלפי מה שפסקינן ע"פ והנה זה ברור ששני עדים אינן בירור גמור ע"פ המציאות דהיינו שיש לנו ידיעה היום ע"פ שכך הוא הנידון שהרי יש מושג של פלגינן נאמנות שגם הוא סוגיא ארוכה הך מ"מ יש אפשרות לקבל רק חצי מהעדות שלהם {ובזה חלוק פלגינן דיבורא מפלגינן נאמנות שבדיבורא לא שומעים חצי מההגדה שלהם משא"כ בפלגינן נאמנות אנו שומעים רק לא מקבלים ואין כאן המקום} הך מ"מ איך נבין שאנו הדיינים מאמינים לשני עדים ובמקרים מסיומים אנו נאמין רק לחצי מהדברים שהם אומרים 
ועי' בר' שמעוןם שבא לבאר שאין באמת נאמנות לעדים אלא זה גזה"כ היא שעדים יוכלו להעמיד צד ברמה כזו של נאמנות מאה אחוז ועי' שם ואולי בפעם אחרת נבאר את זה מ"מ מה שצריך לומר על בסיס זה שאין כח לשנים כעדים אלא יש מושג של עדים בתורה זה כח של עדים שניתן לשנים ממילא כשמגיעים מאה איש אינם נאמנים מחמת שהם מאה אלא עד כמה שיש במאה שני אנשים ניתן שם הכח של העדות ולכך תרי כמאה דשניהם מגיעים מכח מה שיש שנים 
והנה בעד אחד אולי נבאר גם כן שיש כח מסוים בעד אחד כמובן שהוא במקומות מסוימים {וצריך לבאר מנה ההבדל הך לא כאן} שכשמגיע האחד להגיד את ידיעתו במקרה פלוני ניתן לו כח של עד אחד וממילא גם לפי רש"י האמינה תורה הכוונה היא שיש לו כח של עד אחד ודו"ק
 

ערכים:


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 20:19

ועין מה שכתבתי במיגו והוא על אותו דרך הכא במה שיש לב"ד כח בטענות של בעלי דינים


תלמיד חבר
מאמרים: 0
הודעות: 74
הצטרף: 09 אוקטובר 2018, 04:07
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי תלמיד חבר » 16 יוני 2019, 22:01

מכיון וכבר פתחת את הנושא אולי תבאר גם מהו ענינו ומה האקסיומה שלך גבי נאמנות העד אחד.
ואסביר את אשר כתבתי. דאם נימא שעד אחד הוא נאמנות שהתורה נתנה לי להאמין בו הרי זה לא חידוש דהרי בוודאי אם משה רבינו היה אומר לי שבשר זה הוא שומן או חלב הייתי מאמינו וזה היה בסדר מבחינה דינית גם אילולי דין ע"א ואם כן חייב ליהיות שמה שאמרה התורה בע"א זה שאע"פ שאנו לא מאמינים לו כי לא נרטה הכי כשר שבעולם התורה מאמינה לו ואם כן זה כבר שייך לדין עדות ולא לנאמנות.


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 22:08

והנה קראתי את הערתך ונהניתי הך יש לי לבאר לך את ההולך ילך בסוגיא בכדי שתלמד הביאור הדברים
והנה ענין נאמנות העדים ושאלת משה ואהרון הרי פרוסה לפנינו בראשונים ואחרונים ואין אני מעונין להיכנס לזה עכשיו הך פטור בלא כלום איני יכול ע"כ הבאר לך דין הב"ד אשר כל ענינם אינו ע"פ מציאות הדברים אשר נראים לעין אדם אלא התורה אמרה דא"א בלא בית דין מחמת מה שיהיה תיקון העולם ועל כן כוחם אינו אלא הגדרתי ביחס למה שהתורה נתנה להם כעין ענין בעלות וקנינים ובטוחני בך שדברים אלו מבוארים אצלך. ועל כן מה שאמרה תורה להאמין עד אחד כוונתו הוא לסמוך עליו גם בשעת שעיקר הסיבה אינה בעולם אלא הטעם הוא הגורם. עד כאן


תלמיד חבר
מאמרים: 0
הודעות: 74
הצטרף: 09 אוקטובר 2018, 04:07
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי תלמיד חבר » 16 יוני 2019, 22:17

הדברים כבר כתובים באגרות החזו"א אם אני לא טועה חחחחההה


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 22:22

והנה לאחר עיון בדברי החזו"א כוונתו אינו לענין עד אחד אלא לנאמנות הבידו


תלמיד חבר
מאמרים: 0
הודעות: 74
הצטרף: 09 אוקטובר 2018, 04:07
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי תלמיד חבר » 16 יוני 2019, 22:47

מעניין מאוד שראית באגרות את הדברים הנ"ל


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 23:00

אין אני מתכוון לאגרות אלא לחידושי החזו"א
ואין אני כותב אלא לגדולים שבעם ודו"ק


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 23:00

אין אני מתכוון לאגרות אלא לחידושי החזו"א
ואין אני כותב אלא לגדולים שבעם ודו"ק


מאן דהו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2408
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 348 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי מאן דהו » 16 יוני 2019, 23:03

חברים אתם לא נמצאים לא בקמפ ולא בשבת חופשה. תשתדלו לכתוב דברים עם תוכן כשם שאתם נוהגים בסדרי הישיבה.

נכתב בתגובה לפינגפונג של ההודעות האחרונות בלבד!


פותח הנושא
הלמדן
מאמרים: 0
הודעות: 24
הצטרף: 14 יוני 2019, 12:32
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 23:05

סליחה תתביש לך


תלמיד חבר
מאמרים: 0
הודעות: 74
הצטרף: 09 אוקטובר 2018, 04:07
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי תלמיד חבר » 16 יוני 2019, 23:44

מאן דהו כתב:
16 יוני 2019, 23:03
חברים אתם לא נמצאים לא בקמפ ולא בשבת חופשה. תשתדלו לכתוב דברים עם תוכן כשם שאתם נוהגים בסדרי הישיבה.

נכתב בתגובה לפינגפונג של ההודעות האחרונות בלבד!

אדרבה אולי תשתתף איתנו בדיון ותביא את דעתך גם היא אשמח אם תיישב לי את עניין הנאמנות של ע"א 


יהודה1
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עד אחד ועדים

שליחה על ידי יהודה1 » 17 יוני 2019, 09:52

@תלמיד חבר ו@הלמדן, אף אחד לא מבין את הסיגנון שנכתב כמו דף של מראי מקומות כדי לזכור ולא כמו ספר שנכתב ללמד לרבים.
ההודעה של @מאן דהו היתה נגד הביטוי "חחחהה" ונגד הביטוי "ואין אני כותב אלא לגדולים שבעם ודו"ק"
איפוה החזו"א המוזכר?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים