הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא


פותח הנושא
מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מאן דהו » 16 יוני 2019, 22:06

שאלה: תלמיד חכם בן עליה שמילא כרסו בש"ס ופוסקים ועוסק בקבלה, ובאמצע לימודו שומע ציבור שאומרים קדושה ואמן יהא שמיה רבא, האם צריך לפסוק ולענות עמהם, או שאין להפסיק באמצע לימוד קדוש זה?

תשובה: דעת השל"ה הקדוש בספרו מסכת שבועות [נר מצוה אות כ"ח (נ"ד)] שכאשר עוסק בחכמת הקבלה צריך שלא יסיח דעת מהענין אשר עוסק עד גמר אותו הענין, ולא יענה אפילו אמן יהא שמיא רבא.

ומקורו מגמרא ברכות (דף כא:) שהגמ' דנה האם מפסיקים לאמן יהא שמיה רבא באמצע שמונה עשרה ומביאה שרבי יוחנן אמר לכל אין מפסיקין חוץ מאיש"ר שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק, ומסקנת הגמרא שאין הלכה כמותו, הרי שכשלומד קבלה אין להפסיק לעניית איש"ר.

הכף החיים (סי' ס"ו סק"כ) הביא דעת השל"ה, וכתב שהפוסקים נחלקו עליו ופירשו מסקנת הגמרא רק לגבי שמונה עשרה, אבל כשלומד קבלה נשאר הדין שיפסיק לאמן יהא שמיה רבא. אכן מצאנו מפורש יוצא מפי האור זרוע (הל' תפילה צ"ז) שפירש מסקנת הגמרא שאינו פוסק בשמונה עשרה וכל שכן בעסקו בקבלה, הרי שפשוט לו שלהפסיק באמצע לימוד קבלה חמור יותר מלהפסיק באמצע.


משולחנו של הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה' - מודיעין עילית

ערכים:


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מחשבות » 16 יוני 2019, 22:56

מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה
ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע
שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע.


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי ayedavid » 16 יוני 2019, 23:19

לכאורה פשוט שכדי להיכנס להגדרה 'עוסק במעשה מרכבה' , צריך שלימוד חכמת הקבלה יהיה כ"כ מדויק ומופשט עד שממש יעשה מרכבה לשכינה, וזו לכאורה מדרגה מאד גבוהה.

לא מצאתי את השל"ה. האם הוא כותב במפורש שלא יפסיק? זה ציטוט מדויק?

בהקדמת ביאור 'איפה שלמה' לאוצרות חיים מביא בשם השל"ה דברים דומים, ונראה לי שמשמע מדבריו שהשל"ה למד מהגמ' הזו כמה חשוב שלא להפסיק באמצע לימוד חכמת הקבלה, וכל שכן לא לדברי חולין, אבל לא ברור לגבי עניית איה"ר.


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מחשבות » 16 יוני 2019, 23:21

חשוב להדגיש שהמהרש"א בחגיגה כותב שהקבלה היא למעלה ממעשה מרכבה


פותח הנושא
מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מאן דהו » 16 יוני 2019, 23:34

ayedavid כתב:
16 יוני 2019, 23:19
לכאורה פשוט שכדי להיכנס להגדרה 'עוסק במעשה מרכבה' , צריך שלימוד חכמת הקבלה יהיה כ"כ מדויק ומופשט עד שממש יעשה מרכבה לשכינה, וזו לכאורה מדרגה מאד גבוהה.

לא מצאתי את השל"ה. האם הוא כותב במפורש שלא יפסיק? זה ציטוט מדויק?

בהקדמת ביאור 'איפה שלמה' לאוצרות חיים מביא בשם השל"ה על מסכרת ברכות דברים דומים, ונראה לי שמשמע מדבריו שהשל"ה למד מהגמ' הזו כמה חשוב שלא להפסיק באמצע לימוד חכמת הקבלה, וכל שכן לא לדברי חולין, אבל לא ברור לגבי עניית איה"ר.


ספר השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (כח)
הן אמת שכמו ששכר היודע סודות המצות גדול מאד משכר הבלתי יודע, כך עונשו כשיעבור עבירה או יבטל מצוה גדול מעונש הבלתי יודע. ומכל מקום לא האדם בן חורין ליבטל הימנה ולומר לא היא ולא שכרה, כי על מנת כן עברנו בברית ה' אלהינו ובאלתו, לעשות כל מה שהוא חפצו. ובבטלנו רצונו, יפקוד בשבט פשעינו. ולא נפרוק עולו מעל צוארינו באמור לא מדבש הקבלה ולא מעוקצה, כמו שאמרו שעיר ופארן במיאנם התורה. ואולם צריך לידיעה ההוא ב' תנאים, הא' לב נבון מלא יראת ה' ואהבתו. הב' שקידה רבה על ספר הזוהר. במסכת ברכות דף כ', העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאמן יהא שמיה רבה כו'. על כן העוסק בחכמת הקבלה, צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק עד גמר אותו הענין. ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה, והוא בקל וחומר בנו של קל וחומר דאפילו בדברי תורה דעלמא אמרו רבותינו ז"ל (חגיגה יב, ב), המפסיק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. אשרי שומר פיו ולשונו ובתורת ה' יהגה:


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי yosf » 17 יוני 2019, 08:57

מחשבות כתב:
16 יוני 2019, 23:21
חשוב להדגיש שהמהרש"א בחגיגה כותב שהקבלה היא למעלה ממעשה מרכבה
מעשה מרכבה היינו לימוד הסוד בעולם הבריאה ואילו מה שקורין קבלה בסתם שהוא עולם האצילות שגבוה יותר ממעשה מרכבה
לעניין מש"כ חלק מהרבנים שליט"א כי אולי דוקא אם ממש לומד בדיוק ועמקות וכו' איני מבין אטו בתפילה ג"כ מחלקים בין אדם לאדם דור ודור וכדו' ואם זה נלמד מק"ו מאי שנא???
 


יוספזון
הודעות: 1464
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 229 פעמים
קיבל תודה: 501 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי יוספזון » 17 יוני 2019, 13:34

מחשבות כתב:
16 יוני 2019, 22:56
מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה
ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע
שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע.
לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!
 


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מחשבות » 18 יוני 2019, 05:07

עיין בשל"ה שלא כתב זאת


פותח הנושא
מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 12:58

יוספזון כתב:
17 יוני 2019, 13:34
מחשבות כתב:
16 יוני 2019, 22:56
מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה
ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע
שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע.
לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!
 

מחשבות כתב:
18 יוני 2019, 05:07
עיין בשל"ה שלא כתב זאת

??
ועוד איך אמר..והשווה בין מעשה מרכבה לתורת הקבלה
מאן דהו כתב:
16 יוני 2019, 23:34

ספר השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (כח)
הן אמת שכמו ששכר היודע סודות המצות גדול מאד משכר הבלתי יודע, כך עונשו כשיעבור עבירה או יבטל מצוה גדול מעונש הבלתי יודע. ומכל מקום לא האדם בן חורין ליבטל הימנה ולומר לא היא ולא שכרה, כי על מנת כן עברנו בברית ה' אלהינו ובאלתו, לעשות כל מה שהוא חפצו. ובבטלנו רצונו, יפקוד בשבט פשעינו. ולא נפרוק עולו מעל צוארינו באמור לא מדבש הקבלה ולא מעוקצה, כמו שאמרו שעיר ופארן במיאנם התורה. ואולם צריך לידיעה ההוא ב' תנאים, הא' לב נבון מלא יראת ה' ואהבתו. הב' שקידה רבה על ספר הזוהר. במסכת ברכות דף כ', העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאמן יהא שמיה רבה כו'. על כן העוסק בחכמת הקבלה, צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק עד גמר אותו הענין. ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה, והוא בקל וחומר בנו של קל וחומר דאפילו בדברי תורה דעלמא אמרו רבותינו ז"ל (חגיגה יב, ב), המפסיק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. אשרי שומר פיו ולשונו ובתורת ה' יהגה:


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי יושב אהל » 18 יוני 2019, 13:27

מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 12:58
יוספזון כתב:
17 יוני 2019, 13:34
מחשבות כתב:
16 יוני 2019, 22:56
מאן יימר לן שלימוד קבלה זה מה שנקרא בחז"ל עוסק במעשה מרכבה
ואכן כשלומדים את הגמ' בפשטות מבואר שמעשה מרכבה חמור הפסקו משמו"ע
שהרי הסובר שיש להפסיק מחדש אפי' במעשה מרכבה ולא אפי' בשמו"ע.
לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!

 
מחשבות כתב:
18 יוני 2019, 05:07
עיין בשל"ה שלא כתב זאת


??
ועוד איך אמר..והשווה בין מעשה מרכבה לתורת הקבלה
מאן דהו כתב:
16 יוני 2019, 23:34

ספר השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (כח)
הן אמת שכמו ששכר היודע סודות המצות גדול מאד משכר הבלתי יודע, כך עונשו כשיעבור עבירה או יבטל מצוה גדול מעונש הבלתי יודע. ומכל מקום לא האדם בן חורין ליבטל הימנה ולומר לא היא ולא שכרה, כי על מנת כן עברנו בברית ה' אלהינו ובאלתו, לעשות כל מה שהוא חפצו. ובבטלנו רצונו, יפקוד בשבט פשעינו. ולא נפרוק עולו מעל צוארינו באמור לא מדבש הקבלה ולא מעוקצה, כמו שאמרו שעיר ופארן במיאנם התורה. ואולם צריך לידיעה ההוא ב' תנאים, הא' לב נבון מלא יראת ה' ואהבתו. הב' שקידה רבה על ספר הזוהר. במסכת ברכות דף כ', העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאמן יהא שמיה רבה כו'. על כן העוסק בחכמת הקבלה, צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק עד גמר אותו הענין. ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה, והוא בקל וחומר בנו של קל וחומר דאפילו בדברי תורה דעלמא אמרו רבותינו ז"ל (חגיגה יב, ב), המפסיק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. אשרי שומר פיו ולשונו ובתורת ה' יהגה:
הוא אכן השווה מעשה מרכבה לקבלה במידה מסויימת ולמד ממעשה מרכבה לקבלה,
אך לגבי קבלה כ' שלא יסיח דעת ולא יפסיק בשיחה, אבל לא כ' בזה שלא יפסיק לעניית איש"ר,
ויש לדון בדבריו 
ובכלל יל"ד אם דברי הגמ' בברכות הובאו להלכה, כי יתכן כי הגמ' בברכות אינו להלכה, והשל"ה הק' הביאו רק כדי להבין את גודל איסור היסח הדעת בעניני קבלה
 


פותח הנושא
מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 13:33

יושב אהל כתב:
18 יוני 2019, 13:27
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 12:58
יוספזון כתב:
17 יוני 2019, 13:34

לא מבין את השאלה, הרי ציטט מדברי השל"ה הק', מאן יימר? השל"ה הק'!

 
מחשבות כתב:
18 יוני 2019, 05:07
עיין בשל"ה שלא כתב זאת


??
ועוד איך אמר..והשווה בין מעשה מרכבה לתורת הקבלה
מאן דהו כתב:
16 יוני 2019, 23:34

ספר השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (כח)
הן אמת שכמו ששכר היודע סודות המצות גדול מאד משכר הבלתי יודע, כך עונשו כשיעבור עבירה או יבטל מצוה גדול מעונש הבלתי יודע. ומכל מקום לא האדם בן חורין ליבטל הימנה ולומר לא היא ולא שכרה, כי על מנת כן עברנו בברית ה' אלהינו ובאלתו, לעשות כל מה שהוא חפצו. ובבטלנו רצונו, יפקוד בשבט פשעינו. ולא נפרוק עולו מעל צוארינו באמור לא מדבש הקבלה ולא מעוקצה, כמו שאמרו שעיר ופארן במיאנם התורה. ואולם צריך לידיעה ההוא ב' תנאים, הא' לב נבון מלא יראת ה' ואהבתו. הב' שקידה רבה על ספר הזוהר. במסכת ברכות דף כ', העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאמן יהא שמיה רבה כו'. על כן העוסק בחכמת הקבלה, צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק עד גמר אותו הענין. ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה, והוא בקל וחומר בנו של קל וחומר דאפילו בדברי תורה דעלמא אמרו רבותינו ז"ל (חגיגה יב, ב), המפסיק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. אשרי שומר פיו ולשונו ובתורת ה' יהגה:
הוא אכן השווה מעשה מרכבה לקבלה במידה מסויימת ולמד ממעשה מרכבה לקבלה,
אך לגבי קבלה כ' שלא יסיח דעת ולא יפסיק בשיחה, אבל לא כ' בזה שלא יפסיק לעניית איש"ר,
ויש לדון בדבריו 
ובכלל יל"ד אם דברי הגמ' בברכות הובאו להלכה, כי יתכן כי הגמ' בברכות אינו להלכה, והשל"ה הק' הביאו רק כדי להבין את גודל איסור היסח הדעת בעניני קבלה
 

השל"ה עושה השוואה ברורה ומה מקום לחלק בין הסחת הדעת לאמן יהא שמיה רבה שאינו פוסק במעשה מרכבה
גם השל"ה תיכף אחר הבאת הגמרא בברכות כותב ועל כן ..העוסק בחכמת הקבלה וכו
השל"ה כותב בהתחלה שלא יסיח דעתו מן הענין ואחר כך כותב ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה.. מבואר דהסחת הדעת שפתח בה מתיחסת אף לא לשיחה בטלה אלא כדוגמת הגמרא ברכות
להערתך אם הגמרא הובאה להלכה
כבר הביא הרב שוורצבד את הכף החיים (סי' ס"ו סק"כ) שהביא דעת השל"ה, וכתב שהפוסקים נחלקו עליו ופירשו מסקנת הגמרא רק לגבי שמונה עשרה, אבל כשלומד קבלה נשאר הדין שיפסיק לאמן יהא שמיה רבא. אכן מצאנו מפורש יוצא מפי האור זרוע (הל' תפילה צ"ז) שפירש מסקנת הגמרא שאינו פוסק בשמונה עשרה וכל שכן בעסקו בקבלה, הרי שפשוט לו שלהפסיק באמצע לימוד קבלה חמור יותר מלהפסיק באמצע.


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי יושב אהל » 18 יוני 2019, 13:54

מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 13:33
יושב אהל כתב:
18 יוני 2019, 13:27
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 12:58

 


??
ועוד איך אמר..והשווה בין מעשה מרכבה לתורת הקבלה
הוא אכן השווה מעשה מרכבה לקבלה במידה מסויימת ולמד ממעשה מרכבה לקבלה,
אך לגבי קבלה כ' שלא יסיח דעת ולא יפסיק בשיחה, אבל לא כ' בזה שלא יפסיק לעניית איש"ר,
ויש לדון בדבריו 
ובכלל יל"ד אם דברי הגמ' בברכות הובאו להלכה, כי יתכן כי הגמ' בברכות אינו להלכה, והשל"ה הק' הביאו רק כדי להבין את גודל איסור היסח הדעת בעניני קבלה


השל"ה עושה השוואה ברורה ומה מקום לחלק בין הסחת הדעת לאמן יהא שמיה רבה שאינו פוסק במעשה מרכבה
גם השל"ה תיכף אחר הבאת הגמרא בברכות כותב ועל כן ..העוסק בחכמת הקבלה וכו
השל"ה כותב בהתחלה שלא יסיח דעתו מן הענין ואחר כך כותב ואין צריך לומר שלא ישיח ח"ו שום שיחה.. מבואר דהסחת הדעת שפתח בה מתיחסת אף לא לשיחה בטלה אלא כדוגמת הגמרא ברכות
להערתך אם הגמרא הובאה להלכה
כבר הביא הרב שוורצבד את הכף החיים (סי' ס"ו סק"כ) שהביא דעת השל"ה, וכתב שהפוסקים נחלקו עליו ופירשו מסקנת הגמרא רק לגבי שמונה עשרה, אבל כשלומד קבלה נשאר הדין שיפסיק לאמן יהא שמיה רבא. אכן מצאנו מפורש יוצא מפי האור זרוע (הל' תפילה צ"ז) שפירש מסקנת הגמרא שאינו פוסק בשמונה עשרה וכל שכן בעסקו בקבלה, הרי שפשוט לו שלהפסיק באמצע לימוד קבלה חמור יותר מלהפסיק באמצע.
אבהיר שוב את מה שכתבתי,
1 השל"ה הק' הביא את דברי הגמ' העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפילו לאיש"ר,
2 ומכח זה מסיק גם ללימוד חכמת הקבלה שלא יסיח דעת
3 ואצ"ל שלא ישיח 
4 ולגבי שיחה הביא ק"ו מדברי תורה,

מתחילת דברי השל"ה רצו להוכיח 1 כי דעתו שאסור להפסיק לעניית איש"ר, 2 כי חכמת הקבלה היא אותה דרגה של מעשה המרכבה, (ואחד ניסה להביא שהוא אף גדול יותר),

ועל זה היתה תגובתי כדלהלן :

1 לגבי הגמ' בברכות מי אומר שגמ' זו נפסק להלכה, יתכן כי דברי הגמ' לא נפסקו להלכה אף במעשה מרכבה, אך מאידך רואים בזה את גודל וחומרת איסור היסח הדעת, וזה מה שרצה השל"ה הק' להביא,
2 יתכן כי השל"ה הק' לא התכוון בהשוואתו ממעשה מרכבה לדברי קבלה שהם באותה דרגה, ואף על פי שאינם באותה דרגה עכ"פ יכולים ללמוד ממעשה מרכבה לגבי חכמת הקבלה לגבי איסור הסחת הדעת,
3 ושוב השל"ה הק' עצמו לא התייחס לעצם עניית איש"ר לא לגבי מעשה מרכבה ולא לגבי חכמת הקבלה כי אם הביא את דברי הגמ' ומינה הסיק לגבי היסח הדעת,


 


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי ayedavid » 18 יוני 2019, 14:43

ועוד טיפה סייעתא, כשרצה להוכיח איסור הפסק בשיחה הביא ק"ו מהפסקה בלימוד פשט התורה ולא ק"ו מאיסור עניית איהש"ר


איש ווילנא
הודעות: 2451
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 524 פעמים
קיבל תודה: 705 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי איש ווילנא » 18 יוני 2019, 20:18

הקורא את הפסוקים ביחזקאל פרק א שהוא מעשה מרכבה ומפרש את הפסוקים כפי פשטיה דקרא וודאי שלא עליו נאמר מעלת העוסק במעשה מרכבה ורק הלמד עומק הדברים והרעיון. 
מאותו הטעם לא שייך לומר שכל העוסק בחכמת הקבלה יש לו מעלת העוסק במעשה מרכבה ורק המבין עומק הדברים וכנודע שאין הדברים כפשוטן כלל [ויש בזה מחלוקות גדולים בהסברת עומק הענינים] אבל הלמד פשוטן של דברים  כפי מנהג רוב הלומדים היום הרי גם אם נניח שיש בזה מעלה וענין מכל מקום לא נחשב לעוסק במעשה מרכבה כלל. 
מאידך העוסק בעומק הדברים ואפשר שמכלל זה העוסק בפילוספיה של חכמת האלוקות נכלל בכלל העוסק במעשה מרכבה שזהו מכל מקום תחילת עסק מעשה מרכבה.


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הפסקה בלימוד קבלה - אמן יהא שמיה רבא

שליחה על ידי ayedavid » 18 יוני 2019, 20:34

איש ווילנא כתב:
18 יוני 2019, 20:18
מאידך העוסק בעומק הדברים ואפשר שמכלל זה העוסק בפילוספיה של חכמת האלוקות נכלל בכלל העוסק במעשה מרכבה שזהו מכל מקום תחילת עסק מעשה מרכבה

קשה מאד לקבל את זה.


מהו 'עוסק מעשה מרכבה'

אם הפירוש שבעיסוקו הוא מרכבה לשכינה או מרכיב את המדרגות בדרך המשרה את השכינה, אז מובן שהדברים יכולים להתקיים רק באחד שכבר יודע, ויודע באופן עמוק ומדויק. [ואינו דומה למתפלל שלא בכוונה, שהרי כאן אם אינו מדייק אינו מרכיב כלום, ואולי אפילו מחריב]

אם הפירוש הוא שעוסק בחכמה המסוגלת להביא אותו לכך אז ממילא יש מקום ליותר חברים. [ועדיין מסתמא צריך שיהיה לפחות לומד בדרך נכונה, שלפחות לא יהיה לימוד כזה שמצווה להפסיקו גם בלי איהש"ר]

ואפשר לפרש שהכוונה לכל מי שעוסק בחכמה שקרויה בשם 'מעשה מרכבה'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים