שם רשעים ירקב

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2358
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1452 פעמים
קיבל תודה: 312 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 22:54

יעקב שלם כתב:
18 יוני 2019, 22:53
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 13:06
חודש תמוז קרוי על שם עבודת אלילים

שם החודש הרביעי בלוח השנה הבבלי (du'ūzu). שם החודש כשמו של אל הפריון הבבלי (בשומרית דֻמֻזִ "הבן הנאמן"), הנזכר גם בספר יחזקאל: "וְהִנֵּה שָׁם הַנָּשִׁים יֹשְׁבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז" (ח, יד). על פי המסורת המסופוטמית עם קמילת הצומח יורד תמוז אל השאול, והוא שב ועולה אל הארץ בבוא הגשמים. החודש נזכר במקרא במספרו בלבד, כגון "בַּחֹדֶשׁ הָרְבִיעִי בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ הָבְקְעָה הָעִיר" (ירמיהו לט, ב).

דבר לא מדוייק
תמוז זה מלשון מזיא שזה חום בארמית
וממילא לא בהכרח שזה ע"ש העבודה זרה
יעויין גם במפרשי הנביא שם
כנראה שלא קראת את הנביא יחזקאל בפנים. זה לא דרש אלא פשט הכתוב!


רמב"ם הרד"ק המלבי"ם המצודות כולם פירשו כך

ערכים:


חגי פאהן
משתמש ותיק
הודעות: 293
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי חגי פאהן » 19 יוני 2019, 10:50

יהודה1 כתב:
18 יוני 2019, 21:19
ראיתי גם מובא טעם אחר שע"ז שנכתבה בתורה מסתמא בטלה כבר קודם לכן ולכן היתירו לכותבה. דבר זה קשה מחודש תמוז שבא מבבל ובספר יחזקאל מתואר שהיו עובדים אותו ודוחק לומר שלא השתמשו בשם זה עד שבטלה הע"ז.

יחזקאל מתאר את הע"ז שהיתה בירושלים לפני החורבן, ולכן אפשר לומר שלא השתמשו בו לשם חודש עד שבטל.


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1256
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי יהודה1 » 19 יוני 2019, 15:18

חגי פאהן כתב:
19 יוני 2019, 10:50
יהודה1 כתב:
18 יוני 2019, 21:19
ראיתי גם מובא טעם אחר שע"ז שנכתבה בתורה מסתמא בטלה כבר קודם לכן ולכן היתירו לכותבה. דבר זה קשה מחודש תמוז שבא מבבל ובספר יחזקאל מתואר שהיו עובדים אותו ודוחק לומר שלא השתמשו בשם זה עד שבטלה הע"ז.

יחזקאל מתאר את הע"ז שהיתה בירושלים לפני החורבן, ולכן אפשר לומר שלא השתמשו בו לשם חודש עד שבטל.
עיין viewtopic.php?p=72209#p72209


פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2358
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1452 פעמים
קיבל תודה: 312 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי מאן דהו » 19 יוני 2019, 15:24

חגי פאהן כתב:
19 יוני 2019, 10:50
יהודה1 כתב:
18 יוני 2019, 21:19
ראיתי גם מובא טעם אחר שע"ז שנכתבה בתורה מסתמא בטלה כבר קודם לכן ולכן היתירו לכותבה. דבר זה קשה מחודש תמוז שבא מבבל ובספר יחזקאל מתואר שהיו עובדים אותו ודוחק לומר שלא השתמשו בשם זה עד שבטלה הע"ז.

יחזקאל מתאר את הע"ז שהיתה בירושלים לפני החורבן, ולכן אפשר לומר שלא השתמשו בו לשם חודש עד שבטל.
יפה כוונת ליראים
אליהו52 כתב:
18 יוני 2019, 22:55
אני מקווה שטעמים אלו יספיקו

מראית העין (החיד"א) מסכת סנהדרין דף סג עמוד ב
ואפשר דהטעם דהכתוב גילה דיש לברר ממנה ניצוצי הקדושה ובהזכרת שמה אהניא לברר כדמוכח מדברי הינוקא גבי עמון ומואב וכמ"ש במקום אחר בס"ד:

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נב
אי נמי ברם צריך עבודה זרה הכתובה בתורה מהו להזכיר שמה מי אמרינן הואיל ואישתרי למיקרייה בתורה אישתרי או דילמא לא אמרינן הואיל ת"ש דכי אתא עולא בקל נבו אמר ליה רב נחמן היכא בת מר אמר ליה בקל נבו א"ל והא מדכר מר שמא דע"ז וכתיב ושם אלהים אחרים לא תזכירו א"ל הכי א"ר יוחנן כל ע"ז הכתוב בתורה מותר להזכירה והא היכא כתיב כרע בל קורס נבו

שו"ת משנה הלכות חלק יט סימן שנז
אמר ליה הרי אמר רבי יוחנן כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה. ועיין יראים (עמוד ששי סי' רמ"ה) שכתב הטעם, דכיון שהזכיר אותה בתורה ודאי נתבטלה. אמנם בשו"ת חוות יאיר (סי' א' השגה י"א וי"ב) הקשה עליו, הא הנביא הזכיר בל נבו וקיימת היתה אז ועוד לא נתבטלה ואפילו הכי הזכיר שמה. 

יערות דבש חלק ב דרוש ב
ואמרינן בגמרא [סנהדרין סג א] דאסור להזכיר שם עכו"ם, חוץ שם עבודה זרה הכתובה בתורה יש להזכירו, והטעם מבואר בזוהר כי יש להם צד קדושה, והם מסטרא דטוב ורע, ועץ הדעת אשר מתהפך מרע לטוב ומטוב לרע, והוא להט חרב המתהפכת, משא"כ שאר שמות עכו"ם, הם כולם רע אבות הטומאה, ולכך מטמאים הפה והלשון: 


פיניפיני
הודעות: 160
הצטרף: 19 יוני 2019, 10:11
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי פיניפיני » 20 יוני 2019, 12:17

זקן ויושב בישיבה כתב:
18 יוני 2019, 21:10
הרב יעקב ב. פרידמן סיפר שפעם בשיחה עם מרן בעל הדרכי שמואל זיע"א, רצה מרן זצוק"ל להזכיר את מקום מגוריו של הרב פרידמן רחוב בן גוריון, והתבטא כך: אתה גר ברחוב של זה שנפגש עם החזו"א...
אחד מהגדולים שילב פעם ב' דברים יחדיו ברצונו להזכיר את רחוב אחד העם ואמר את ב' המילים הקודמים בפסוק למילים 'אחד העם'..... [בראשית כו, י.]
כך הרוויח שלא הזכיר שם רשע וגם התלוצץ ממנו...


תנא-קמא
הודעות: 185
הצטרף: 14 יוני 2019, 11:23
נתן תודה: 52 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי תנא-קמא » 20 יוני 2019, 15:10

yosf כתב:
18 יוני 2019, 12:11
יהודה1 כתב:
18 יוני 2019, 12:07
yosf כתב:
18 יוני 2019, 11:42
מסופר על אחד מחכמי פורת יוסף {איני יודע מיהו} שפעם היה צריך ללכת לרחוב אחד העם ימ"ש ולא רצה לומר את השם (אפי' שלא זה היה שמו) ולכן אמר לנהג מונית "קח אותי לרחוב שאחרי כמעט שכב..."

לא מסתבר שנהג המונית הבין את זה. אני שמעתי את הסיפור בלי "נהג מונית"
כך בזכרוני...
עכ"פ אין נפק"מ מה היה למעשה , רק ללמוד מה היחס של גדו"י להזכרת שמות שונאי ה' 
וגם קצת להנות מאמרות מחכימות מרבותינו


 


פותח הנושא
מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2358
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1452 פעמים
קיבל תודה: 312 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 16:36

בן של רב כתב:
23 יוני 2019, 15:52
כעת התקשר אלי למטרות ביזנ'ס ידיד ישן נושן שעבר זה מכבר לעיר שהיתה מכונה עד השבוע האחרון - הר יונה/נצרת עילית.

ומיד אמרתי לו: מזל טוב על החלפת השם ל"נוף הגליל". 
והוא משיב לי: מזל טוב למדינת ישראל על עקירת שם ע"ז. 
כי נצרת זה על שם הנוצרי ימח שמו.

(והוסיף שאף אם לצערינו המדינה עושה במקביל גם את ההיפך וקוראת במקומות אחרים על שם אלילים - אין קשר.
אלא כאן מגיע "מזל טוב" ושם זה עדיין "מזל רע" ) 

מתחילה קצת פקפקתי שאולי זה לא על שם ע"ז אלא על פעולת הנצירה [כמו "יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה אל ה' אלוקינו" וכן "נוצר תאנה יאכל פריה"]. 
אבל בהנחה שאני פשוט לא בקי במציאות שם, מה באמת הדין. 

1. האם נחשב ממש עקירת שם עבודה זרה או שזה רק על שם האיש
(דבר הגורם לישו - כישו דמי? שם אדם הגורם לע"ז - כשם ע"ז דמי?) 

2. במידה שכן, האם יש לברך בשם ומלכות "ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו" או רק שעקר >שם< עבודה זרה, ככתוב "ואבדתם את שמם". 

3. אולי על איבוד >שם< ע"ז הגם שהוא מ"ע דאורייתא - לא נתקנה ברכה כלל, אפילו בלי שם ומלכות, אלא רק על >חפצא<. 

4. אם נניח שכן, האם זה דוקא כשמגיעים לשם או אפילו כששומעים בחדשות וקוראים בעיתון. וכמו כל בשורות טובות/רעות שמברכים אפילו על השמיעה.
וא"כ אולי כל יהודי בכל העולם צריך לברך. 

​​​​​​ומה עוד שכחתי שיש לדון? תשלימו אתם.
תודה מראש. 


תנא-קמא
הודעות: 185
הצטרף: 14 יוני 2019, 11:23
נתן תודה: 52 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי תנא-קמא » 08 יולי 2019, 01:15

ויסברג ב'בחדרי': בחסידות תולדות אברהם יצחק החלו בקידום יוזמה יוצאת דופן לאכלוס 400 דירות לאנשי החסידות - בנוף הגליל (נצרת עילית). האדמו"ר אישר את היוזמה, וכל מס' שבועות ישבות בעיר ויחזק את החסידים.‎

בחדרי': בחסידות תולדות אברהם יצחק יוזמים בניית מוסדות החסידות באופן מיידי בהר יונה שבנוף הגליל והקמת 400 דירות לחסידים - המהלל קיבל את אישור האדמו"ר. ‎


בן של רב
משתמש ותיק
הודעות: 1289
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 543 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי בן של רב » 08 יולי 2019, 02:04

יהודה1 כתב:
18 יוני 2019, 21:27
מה אפשר לעשות, יש דברים מוזרים. אולי יש לך הסבר טוב יותר למה מותר שם ע"ז שמוזכרת בתורה.כבר ביאר רבי ירוחם ממיר בטוב טעם ודעת - שהתורה היא לא סתם אורות וצחצחות בלבד.
אלא היא ממש תבלין ליצה"ר ולכל הרוע שבעולם כי באמת לזה נועדה. 
ולכן לא מתקלקלים בקריאת ולימוד אופני וסיפורי הרע המפוזרים בלי סוף בכל התורה שבכתב ושבע"פ. 

וכנראה זה סוד ע"ז שהוזכרה בתורה. 


יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1256
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שם רשעים ירקב

שליחה על ידי יהודה1 » 08 יולי 2019, 09:05

בן של רב כתב:
08 יולי 2019, 02:04
כבר ביאר רבי ירוחם ממיר בטוב טעם ודעת - שהתורה היא לא סתם אורות וצחצחות בלבד.
אלא היא ממש תבלין ליצה"ר ולכל הרוע שבעולם כי באמת לזה נועדה. 
ולכן לא מתקלקלים בקריאת ולימוד אופני וסיפורי הרע המפוזרים בלי סוף בכל התורה שבכתב ושבע"פ. 

וכנראה זה סוד ע"ז שהוזכרה בתורה.
לא מספיק. הרי מותר להזכיר את שמה גם שלא לצורך לימוד.
בלכ אופן את מה שהזכרתי "יש דברים מוזרים" לא אמרתי על התורה ח"ו אלא כנגד המשפט הזה:
"ודאי מוזכרים. אבל לומר שהמילה תמוז המתפרשת ביחזקאל על שם עבודה זרה היתה מילה עברית בעברה ונשכחה קצת מוזר"
ואם זה ייתכן אז אני טוען שהיו הרבה דברים מוזרים בעולם וזה יהיה אחד מהם...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: חדא | 1 אורח