האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 1935
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 291 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

שליחה על ידי שאר לעמו » 19 יוני 2019, 02:16

איש ווילנא כתב:
19 יוני 2019, 00:32
אם כבר דנים אם מותר לטוס לטיול לחו"ל שלכאורה אין התר לזה לא אדע איך מותר ליסוע לטייל מעבר לעכו אחר שמפורש במסכת גיטין שרבנן כי הוו מיפטרי אהדדי בעכו הוו מיפטרי משום שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כך שלכאורה אין התר כלל

וראיתי מי שהוא שהרי כתבו הראשונים בתחילת מסכת גיטין שמעבר לעכו כבשו עולי מצריים ולכך מותר לצאת לשם והביא ראיה מדברי הכפתור ופרח שכתב שיש קדושה ומצווה בישיבה בכיבוש עולי מצריים

וזה פלא גדול שהרי מפורש בגמ' שאסור לצאת מעבר לעכו יהא הטעם אשר יהא [דהיינו או שנאמר שאסור לצאת לכיבוש עולי מצרים או כדעת הרמב"ם תרומות פ"א שמפרש שעד עכו כבשו עולי מצרים ובאמת הכפתור ופרח לא מדבר מפורש על איסור יציאה לחו"ל רק שיש קיום מצווה בכיבוש עולי מצרים והרי גם בסוריא יש מצווה ואכמ"ל]
רשום אצלי:
מהרי"ט בחידושי קידושין (ל"א:) פירש דההיא דגיטין לאו מדינא, אלא היו מחמירין על עצמם.
וצ"ל לדעתו, דאע"פ שלשון הגמ' דגיטין משום דאסור לצאת, צ"ל דביסוד הדבר יש איסור לצאת לדור, ולכך היו מחמירין ע"ע אפי לשעה. או י"ל דהחמירו מצד גזירת טומאת מת על ארץ העמים (ושאסורה לכהנים) שזה אפי' על תחום עו"מ שלא קדשו עזרא.

ובריטב"א מו"ק יד. משמ' להדיא כדברי מהרי"ט דמה שנמנעו רבנן לצאת מעכו הוא מצד חסידות. וז"ל; 'וביוצא למזונות בהיתר יצא, וביוצא לסחורה (להרווחה) הוא דפליגי, וקיי"ל כרבנן שהוא מותר. ומיהו ת"ח או אדם חשוב אין לו לצאת ואפי' להרווחה וכיו"ב, והכי מוכח בכל דוכתי', עכ"ל. וכל דוכתי שהזכיר היינו מעשה דר' אסי (קידו' לא:) ומעשה דרבנן בעכו (גיטין עו:), וע"כ דרק מצד חסידות נהגו.

וגם ממג"א סי' תקל"א סק"ז (והובא במ"ב סקי"ד) משמע דנקט להילכ', דמעשה דרבנן שלא יצאו מעכו ללוות לרבנן חבריהם, אינו מעיקר הדין. שכ' דמי שיצא לחו"ל להרויח או לראות פני חברו שרי לגלח במועד, דמיקרי מצווה ויצא ברשות. וע"כ דרבנן הוא דהחמירו ע"ע, שהרי החמירו שלא ללוות את חבריהם תלמידי חכמים שזה בודאי מצוה קצת.

ערכים:


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1784
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 168 פעמים
קיבל תודה: 591 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

שליחה על ידי מבקש אמת » 19 יוני 2019, 10:17

חדא כתב:
19 יוני 2019, 01:31
לא ברור איך המתירים מעיזים לחלוק על השו"ע,
האם גם בהלכות אחרות היו נוהגים כך?
וכידוע מרן הגרח"ק מחמיר בזה מאוד

קראת דבריהם בעיון?

אף אחד אינו חולק על השו"ע, מאחר ובגמ' מבואר שלהרווחה מותר לצאת, והמג"א מוסיף גם ראיית פני חבירו, וכל השאלה כאן היא האם טיול למטרת נופש והחלפת כוחות (לאפוקי תיירות בעלמא, כמשמעות דברי רש"י) היא בכלל ההיתר של הרווחה או ראיית פני חבירו או לא. יש שטוענים שמסברא לא גרע, ויש שטוענים שגרע, ויש שטוענים שרוב הנוסעים אינם באמת זקוקים לצאת מהארץ בשביל זה. עכ"פ השאלה כאן האם המציאות בימינו נכללת באיסור של השו"ע או לא. 


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

שליחה על ידי מאן דהו » 19 יוני 2019, 14:30

חדא כתב:
19 יוני 2019, 01:31
לא ברור איך המתירים מעיזים לחלוק על השו"ע,
האם גם בהלכות אחרות היו נוהגים כך?
וכידוע מרן הגרח"ק מחמיר בזה מאוד

ובפרט לפי דברי המשנה ברורה שכתב לאסור טיול בלי לחלק קצר ארוך


חדא
הודעות: 189
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל?

שליחה על ידי חדא » 24 יוני 2019, 02:17

ההיתר להרווחה ולראיית פני חבירו לא נוגע לכאן וטיול במפורש אסור
כל חילוק הוא מסברת כרס בלי מקור

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח