נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 479
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי אמונת אומן » 25 יוני 2019, 15:04

ליקוט קצר ציטוט דעות האחרונים בענין נט''י מיד

ב"ח – כ' בס' תולעת יעקב דבזוהר איתא ההולך ד"א בלא נט"י שחרית חייב מיתה. ותמה למה לא כ' כן ב"י ומסיק דמשום מוטב יהיו שוגגין וראל יהי מזידין.

מג"א – כ' ב"ח בשם ת"י כל ההולך ד"א בלא נט"י שחרית חייב מיתה,

שו"ע הרב – מהדו"ת- אך בזוהר החמירו מאדשלא לברך וללמוד ולא לילך ד"א בלא נט"י, והמהלך ד"א חייב מיתהכי בהשראת טומאה זו על ידיו חילל קדושת ד'

מחצה"ש – מביא דברי הב"ח ומוסיף את דברי הא"ר שאולי מקילין בגלל כלוא ביתא כד"א והדחייה, ומה שמביא מדמשק אליעזר שאפשר בזה"ז אין רוח רעה כ"כ וכו' ומסיק שיקר"ש יחמיר ע"ע.

פמ"ג – מסיק מדברי המג"א שצריך לעשות צרכיו קודם נט"י ומקשה עליו מדברי התו"י שאסור לילך ד"א בלא נט"י וצ"ע.

של"ה – מיד כשניעור משנתו יטול ידיו אף שנשאר מושכב

באר היטיב הביא דברי הב"ח כלשונן, ומוטב יהיו שוגגין וכו'

ברכי יוסף – דבזוהר שלפנינו ליתא ובזוהר כת"י איתא, וחלוק ע"ד האומרים שבזה"ז ליתא

שערי תשובה – כנ"ל , ובשו"ת שבות יעקב שאין נזהרים וכו' וסמכו עלך הרשב"א דכולא ביתא כד"א ופשוט שאין לסמוך ע"ז כי אם בשעת הדחק

סדר היום – יטול ידיו תחילה... אפילו ללכת ד"א, הלכך כל ישראלי ירא"ש ובעל נפש צריך שיזמין אצל מראשותיו 2 כלים וכו

ראשית חכמה, - ההולך ד"א בלא נט"י חייב מיתה וה"ז כעובד ע"ז

ערוך השולחן – ובלא נטילה אסור לילך לעשות צרכיו אא'כ עושה סמוך למיטתו מפני שיש מחמירים עפירושלים/י הזוהר שאסור לילך ד"א וגם בגמרא משמע כן

חיי אדם – אסור לילך שלא לצורך גדול בלי נט"י

קיצור שולחן ערוך – ואסור לילך ד"א בלא נט"י אם לא לצורך גדול מאד

שלמת חיים – להגריח"ז – פשיטא שצריך לעורר במוסד שיתקנו לנערים שלא יזדקקו לילך ד"א בלא נט"י

עטרת זקנים – ההולך ד"א בלא נט"י חייב מיתה

כף החיים – מיד כשניעור יטול ידיו אם אינו רוצה לישון אף שנשאר מושכב – מביא החיוב מיתה ומבטל את דברי המתירים.

בית ברוך [להגר"ב זילבר] – אסור לילך וכו' דההולך ד"א וכו' חייב מיתה. [וכ' בפירוש שאם המים רחוקים ויש מי שיקרבם אליו ימתין עד שיביאום]

יסוד ושורש העבודה – יזהר מאד להכין כלי עם מים סמוך למיטתו

ערכים:


יושב אהל
הודעות: 95
הצטרף: 07 מאי 2019, 14:44
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מעשה רב מהחזו"א

שליחה על ידי יושב אהל » 25 יוני 2019, 18:16

שמעתי מיהודי בשם הרב רוזנטל מברסלב בני ברק, (לא זוכר את שמו הפרטי)
הוא סיפר לי שלמד בישיבת תפארת ציון, ובישיבה שם היה מחסור למקום שינה לבחורים ואז הציע החזו"א שיבואו לישון אצלו, והוא היה מהבחורים שזכה לישון אצל החזו"א, הוא לא הכין ליד המיטה מים לנט"י בבוקר כשקם הוא שם לב שמונח לו ליד המיטה מים מוכנים לנט"י, למחרת חזר הסיפור על עצמו, אז הוא שאל לחזו"א על כך, אז החזו"א ענה לו בתמיהה א ישיבה בחור שלא יקפיד על נט"י ליד המיטה, איך אפשר להצליח בתורה במצב כזה,
עוד הוא אמר לי הרב רוזנטל (אני לא זוכר אם מעצמו או גם מהחזו"א) שכתוב בשם האר"י הק' עה"פ יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, שבשעת השינה כששורה רוח טומאה יש לא טובים שרוצים להדבק אל האדם יש אלף משמאל ורבבה מימין, וכשמניח רגליו על הארץ אז יש להם אחיזה בבן אדם רח"ל, אך כשנוטל ידיו קודם הורדת ידיו על הקרקע הרי שאז נתקיים יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך ואין להם יותר אחיזה


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 891
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 198 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי איש ווילנא » 26 יוני 2019, 18:03

מצאתי מציאה חדשה בקובץ ישורון ניסן תשעט
מהגר"ש דבליצקי זצ"ל שהקל לילך ד"א בלא נט"י
למי שהולך לישון לאחר חצות הלילה וטעמו להקל על פי כתבי הרש"ש
ועי' שם עוד הנהגתו בזה


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 2064
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 316 פעמים
קיבל תודה: 586 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי שאר לעמו » 26 יוני 2019, 18:09

אמונת אומן כתב:
25 יוני 2019, 14:48
שאר לעמו כתב:
25 יוני 2019, 10:18
גם אם הסיפור מדויק כך, או מעט שונה, החזו"א הסכים עם זה. הרי הוא לא פטפט סתם.
סיפורי חסידים מסוג שהזכרת הניסיון מורה כי אין בהם יותר משמץ של אימון.
אם החזו''א הזכיר משהו בבדיחותא זה אומר שהוא הסכים עם זה?
הרב המספר המגיד מישרים רבי ברוך גריינימן מתפרח הינו יהודי תלמיד חכם וירא שמים.
את הסיפור הוא מספר בשם אביו הגאון רבי שמעריל זצ"ל, כסיפור הלכתי,
והנך חושב שהחזו"א התלוצץ? או שר' שמעריל לא היה נבון בשביל להבין זאת? ועוד סיפר זאת לבנו באופן מכשיל ?

אגב, תוכל לשאול את הרב המספר אם הסיפור הוא רק ליצנות, כפי שאתה מציע.
ואין סתירה בין זה לבין העובדה שהחזו"א הקפיד. יש מרחק רב בין קפידא לבין חייב מיתה.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 479
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי אמונת אומן » 27 יוני 2019, 02:43

זה ברור שהחזון איש ציטט סיפור חסידי, שבא לשקף את התמיהה על לשון חיוב מיתה. ר' ברוך שמע את זה בילדותו, ואי אפשר להסיק שום מסקנות הלכתיות מכזה סיפור.
כפי שמשתקף מההודעה דלעיל החזו''א התייחס בחומר מופלג לעניין של נט"י מייד,ולמאי נפ''מ אם זה חיוב מיתה או לא? יש איזה בית דין שמחפש להוציא להורג את מי שאינו מקפיד?
גם המ"ב ציטט את הזוהר הקדוש שהחמיר בעונשו ביותר, בלי לכתוב בפירוש את המילים חיוב מיתה, ועדיין התייחס לזה באותה מידה של חומרה.
מעניין לציין שהמ''ב הרי רוב תורתו מהח''א תלמיד הגר"א, ואם יש אמת בשמועה על הגרף וכו' מסתבר שהיינו צריכים לראות השפעה כלשהי בח''א ובמ''ב, אבל לא רואים כך אלא להיפך.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי מאן דהו » 27 יוני 2019, 14:06

אמונת אומן כתב:
27 יוני 2019, 02:43
זה ברור שהחזון איש ציטט סיפור חסידי, שבא לשקף את התמיהה על לשון חיוב מיתה. ר' ברוך שמע את זה בילדותו, ואי אפשר להסיק שום מסקנות הלכתיות מכזה סיפור.
כפי שמשתקף מההודעה דלעיל החזו''א התייחס בחומר מופלג לעניין של נט"י מייד,ולמאי נפ''מ אם זה חיוב מיתה או לא? יש איזה בית דין שמחפש להוציא להורג את מי שאינו מקפיד?
גם המ"ב ציטט את הזוהר הקדוש שהחמיר בעונשו ביותר, בלי לכתוב בפירוש את המילים חיוב מיתה, ועדיין התייחס לזה באותה מידה של חומרה.
מעניין לציין שהמ''ב הרי רוב תורתו מהח''א תלמיד הגר"א, ואם יש אמת בשמועה על הגרף וכו' מסתבר שהיינו צריכים לראות השפעה כלשהי בח''א ובמ''ב, אבל לא רואים כך אלא להיפך.


אמונת אומן אתה מעלה כאן טענה חזקה. אז מה הפשט?
או שהחפץ חיים לא האמין לשמועה או שלא שמע או שלא הכריע על פי סיפורים. מה הנכון מביניהם?


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 479
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי אמונת אומן » 27 יוני 2019, 14:33

ויתכן שניהם גם יחדאמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 479
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי אמונת אומן » 30 יוני 2019, 09:46

חסום, יש אפשרות להעלות או לצטט?


איש מזרע אהרן
הודעות: 62
הצטרף: 10 מאי 2019, 09:47
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי איש מזרע אהרן » 30 יוני 2019, 10:20

אמונת אומן כתב:
30 יוני 2019, 09:46
חסום, יש אפשרות להעלות או לצטט?
1.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

פיניפיני
משתמש ותיק
הודעות: 217
הצטרף: 19 יוני 2019, 10:11
נתן תודה: 53 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נטילת ידים תוך ד' אמות למיטה

שליחה על ידי פיניפיני » 30 יוני 2019, 11:12

יושב אהל כתב:
25 יוני 2019, 18:16
שמעתי מיהודי בשם הרב רוזנטל מברסלב בני ברק, (לא זוכר את שמו הפרטי)
כנראה רבי נחמן רוזנטל שליט"א

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים