לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

ערבות בגרים

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2129
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 763 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ערבות בגרים

שליחה על ידי מבקש אמת » 26 יוני 2019, 12:10

בנדה יג,ב איתא קשים גרים לישראל כספחת, ופירש"י וז"ל: "שקשים לישראל כספחת שאין בקיאים במצות ומביאין פורענות, ועוד שמא למדים ישראל ממעשיהן, מפי מורי הזקן. ויש אומר שכל ישראל ערבים זה בזה, ולאו מילתא היא שלא נתערבו בשביל הגרים דאמרינן במס' סוטה נמצא לכל אחד מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים ותק"ן בריתות שכולן נתערבו זה בזה אלמא לא נתערבו על הגרים".

וצ"ב בפירושו הראשון שמביאין פורענות, הלא הטעם שמביאים פורענות על ישראל הוא ע"כ משום ערבות, והרי הגרים אינן בכלל ערבות?
ובהלכות קטנות (ח"א סי' קלב) ביאר דמ"מ נענשים על שלא מיחו בידם. וקשה דבשבועות לט,א איתא דהעונש בערבות הוא על שלא מיחו, ומבואר דאי ליכא ערבות ליכא עונש על שלא מיחו, וצ"ע.


נ.ב. בדומה לזה יקשה ל
דעת הרא"ש בפ"ג דברכות דנשים אינם בכלל ערבות (להבנת הדגול מרבבה המובא בגליון השו"ע לרעק"א או"ח רעא-ב. אמנם רעק"א שם כתב דכוונת הרא"ש שאין נשים בכלל ערבות לגבי מצוות שאינן מחוייבות בהם, אבל אם מחוייבות פשיטא דהוו בכלל ערבות) מהא דנענשה אשתו של ר"ח בן תרדיון על שלא מיחתה בבעלה על שהגה את השם באותיותיו, והלא אינה בכלל ערבות. ואולי יש לדחות דשאני התם דאשתו כגופו, ועוד דבלא תעשה גם הרא"ש מודה דהנשים בכלל ערבות, כמובא בפתח עינים להחיד"א בסנהדרין מג,ב בשם הרב המג"ן. (וע"ש שתירץ כן על קושית הישרש יעקב אמאי נענשו ישראל על שאשתו של עכן לא מיחתה בו הא להרא"ש נשים אינן בכלל ערבות (ולפמ"ש דאשתו כגופו לק"מ). והחיד"א תירץ דאף דנשים אינן בכלל ערבות מ"מ אכתי מחוייבות בתוכחה, וצ"ע דבשבועות שם מבואר לא כן.

ערכים:

סמל אישי של משתמש

פיניפיני
משתמש ותיק
הודעות: 217
הצטרף: 19 יוני 2019, 10:11
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערבות בגרים

שליחה על ידי פיניפיני » 26 יוני 2019, 12:43

כתב רש"י ביבמות מ"ז וז"ל:
דאמר מר קשים גרים לישראל כספחת דכתיב ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. לשון ספחת שאוחזין מעשיהם הראשונים ולומדים ישראל מהם או סומכין עליהם באיסור והיתר:
ולפי זה אולי יתורץ הנ"ל כי אכן אין ערבות בגוים אך מביאים פורענות מהסיבה שאין מוחים בישראל הלומדים מהם ודו"ק.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ערבות בגרים

שליחה על ידי אלימלך » 26 יוני 2019, 16:55

אין מבואר בשבועות שחיוב מחאה נובע מערבות, אלא שהעונש על ערבות נובע מכך שהיה להם למחות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נדה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים