ראיית אברהם את שרה

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 196
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 46 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 17 אוקטובר 2018, 22:09

הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ידועה ופי׳ שזו היתה הפעם הראשונה שראה אברהם את שרה וידועה הקושיא והרי אסור לאדם שישא אשה קודם שיראנה אינני זוכר את התרוץ אבקש אם אפשר להביאו

ערכים:


דע מה שתשיב
הודעות: 53
הצטרף: 01 אוקטובר 2018, 22:59
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי דע מה שתשיב » 17 אוקטובר 2018, 22:24

כל מה שאסור היינו שמא תיתגנה עליו אבל אברהם לא היתכוון לראותה לעולם


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 813 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 22:30

התירוץ שהביא ר' @דע מה שתשיב זה התירוץ הידוע שמסתמא חפשת.

ולענ"ד נראה ליישב עוד עפ"י המדרש הובא ברש"י "יסכה זו שרה שהכל סכין ביופיה". ולפ"ז י"ל דאישה המפורסמת לכל ביופיה אין חשש שתתגנה.

כמו"כ י"ל לפמש"כ הרמב"ם (פיה"מ אבות ה, יט) וז"ל הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ובא בפי' שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלימה רק ביום ההוא וזה תכלית הזהירות ע"כ. ממש"כ "לא הסתכל בצורתה הסכלות שלימה" משמע שהסתכלות גרידא היתה שם, ובזה סגי לענין הנז'.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 432 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 17 אוקטובר 2018, 23:18

התירוץ הנ"ל ראיתיו במהרש"א


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 813 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 23:22

יש נידון שלם אם האבות קיימו מצות דרבנן ברש"י הובא בכמה מקומות שאכן קיימו, כמו ערובי תבשילין. אולם ד"ז אינו מוסכם לכל, ובפרדס יוסף עושה חלוקה בין דאו' לדרבנן ועפ"ז מיישב את הקו' הנ"ל.
ספר פרדס יוסף על ספר בראשית פרק לז פסוק ב
ועיין במהרש"א [ב"ב ט"ז. ח"א ד"ה עפרא] שהקשה הא הנה ידעתי כי אשה יפת מראה את [לך י"ב, י"א], והביאו רש"י [שם] ומדרש [תנחומא ה] דעד עתה לא הכיר בה, הא אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה (קידושין מ"א.) עיין שם. ולפי מה שכתבתי אתי שפיר, דלדרבנן לא חשש והאיסור רק מדרבנן:
ועיין ג"כ בתשובות הרמ"א (סימן י) דאפילו אי אברהם קיים אפילו מצות דרבנן, מכל מקום האבות אחריו לא היו זהירין בדרבנן עיין שם, ויש ראיה לזה ממדרש ויצא [ב"ר ע, י"ב] וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך [ויצא כ"ט, י"א] למה בכה שאנשים מלחשים מפני שנשקה בחוץ, וזה ודאי אסור מדרבנן משום פריצות, וכמו שרב מנגיד למקדש בביאה ועוד (קידושין י"ב ע"ב), ומוכח דלא חשש יעקב לאיסור דרבנן:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 813 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 23:29

מהרש"א ב"ב טז.
ויש לדקדק היאך לא היה מסתכל אברהם בשרה מעולם כדקאמר הכא מדכתיב הנה נא עתה ידעתי וגו' והרי אמרו בפ"ב דקדושין אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה כו' ואברהם אבינו קיים מילי דרבנן ואפי' ע"ת כדאמרינן ביומא וי"ל דודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה מדרב יהודה שמא תתגנה כו' אלא דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה אותה מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה בזקנתה כי היתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר מס' שנה ולפי שע"י מעשה הסתכל בה עתה כדאיתא בתנחומא וראה שעמדה ביפיה מהפלא שנעשה בה בת כ' כבת ז' ליופי כו' וע"כ אמר עתה לפני זמן זקנותך ידעתי כי יפת מראה את ולפי מה שפרשנו אהא דאמר פרק נושאין גבי אברהם דכתיב יהיה לך ולזרעך אחריך וגו' ה"ק דלא תנסוב שפחה וגו' דלא קיים אברהם כל התורה אלא עד אחר שנימול לק"מ דכשנשא שרה לא קיים כל התורה לא היה חש להא דרב יהודה ודו"ק:

גור אריה על בראשית פרק יב פסוק יא [כד] ועכשיו על ידי מעשה. יש מקשים והלא אסור לישא אשה אלא עד שיראנה (קידושין מא.), ואלו לא ידעו דרכי החכמה, דודאי ראה פניה, אלא שהפנים כיון שהוא מגולה לכל אין האדם מתפעל ביופי שלו, ולא נכנס יצר היופי בלבו, אבל על ידי מעשה שגילתה שרה שוקה ראה היופי שלה, פירוש שהיה יודע היופי שלה ומבחין היופי ביצרו:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 813 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 17 אוקטובר 2018, 23:57

מכל מלמדי השכלתי כתב:התירוץ הנ"ל ראיתיו במהרש"א
תירוץ המהרש"א הוא אחרת מכל התירוצים הנלי"ם.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 432 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 18 אוקטובר 2018, 00:04

הפקדתי שומרים כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:התירוץ הנ"ל ראיתיו במהרש"א
תירוץ המהרש"א הוא אחרת מכל התירוצים הנלי"ם.
אז כנראה שטעיתי.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 813 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 18 אוקטובר 2018, 00:08

חשבתי אולי ידוע לך על מקום נוסף במהרש"א שמתרץ, לזו באה הערתי ודי בזה.


יחי
משתמש ותיק
הודעות: 409
הצטרף: 20 פברואר 2018, 10:34
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 124 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי יחי » 18 אוקטובר 2018, 18:45

אפשר דאסור לאדם אינו מכלל האיסורים המוחלטים, וחכם יכול לחכך בדעתו שאין בו טעם זה.
ול"א בכה"ג כמה גדולים דברי חכמים שאסור להטות וכו'
(וכמד' שבענייני צניעות יש דוגמאות לזה. כמו דמיא עלי ככשורא וכו')


במבי
משתמש ותיק
הודעות: 1885
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 552 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי במבי » 28 דצמבר 2018, 13:29

הפקדתי שומרים כתב:התירוץ שהביא ר' @דע מה שתשיב זה התירוץ הידוע שמסתמא חפשת.

ולענ"ד נראה ליישב עוד עפ"י המדרש הובא ברש"י "יסכה זו שרה שהכל סכין ביופיה". ולפ"ז י"ל דאישה המפורסמת לכל ביופיה אין חשש שתתגנה.

כמו"כ י"ל לפמש"כ הרמב"ם (פיה"מ אבות ה, יט) וז"ל הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ובא בפי' שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלימה רק ביום ההוא וזה תכלית הזהירות ע"כ. ממש"כ "לא הסתכל בצורתה הסכלות שלימה" משמע שהסתכלות גרידא היתה שם, ובזה סגי לענין הנז'.
וכן לפני מספר ימים כתבתי ראיה שפירוש המלה הסתכלות הינה ראיה עם "ציור" ואין ראיה גרידא מוגדרת הסתכלות.
עיין https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=24&t=3875


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מאן דהו » 27 יוני 2019, 14:44

תלמיד צעיר כתב:
17 אוקטובר 2018, 22:09
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ידועה ופי׳ שזו היתה הפעם הראשונה שראה אברהם את שרה וידועה הקושיא והרי אסור לאדם שישא אשה קודם שיראנה אינני זוכר את התרוץ אבקש אם אפשר להביאו

שמעתי פעם תירוץ מענין...מיהודי מתחזק
הוא טען שאברהם אבינו ראה אותה ברוח קודשו..
יש לזה מקור?


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
הודעות: 1850
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 262 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 01 יולי 2019, 00:08

לפ"ז הוא כן ידע איך נראית וא"כ מה הי׳ שם הנידון בכלל?
י"א שרק אחרי המילה קיים את כל התורה ולפ"ז א"ש


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מאן דהו » 01 יולי 2019, 00:17

חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 00:08
לפ"ז הוא כן ידע איך נראית וא"כ מה הי׳ שם הנידון בכלל?
י"א שרק אחרי המילה קיים את כל התורה ולפ"ז א"ש

נא באר את דבריך


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
הודעות: 1850
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 262 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 01 יולי 2019, 00:22

הרי אמר שרק עכשיו יודע שהיא יפה ולכן חושש שיקחו אותה ויהרגו אותו אבל אם ראה אותה ברוח הקודש אז הוא תמיד ידע שהיא יפה


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 1573
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 565 פעמים
קיבל תודה: 493 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי יעקב שלם » 01 יולי 2019, 00:28

פי המשניות להרמב"ם אבות ה יט

הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ובא בפי' שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלימה רק ביום ההוא


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 1573
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 565 פעמים
קיבל תודה: 493 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי יעקב שלם » 01 יולי 2019, 00:30

יג תירוצים לשאלה זו
http://beinenu.com/sites/default/files/ ... _03_77.pdf


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מאן דהו » 01 יולי 2019, 00:32

חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 00:22
הרי אמר שרק עכשיו יודע שהיא יפה ולכן חושש שיקחו אותה ויהרגו אותו אבל אם ראה אותה ברוח הקודש אז הוא תמיד ידע שהיא יפה

חילוק גדול ישנו בין ראיה פיזית ממש ובין ראיה ברוח הקודש..


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מאן דהו » 01 יולי 2019, 00:33

יעקב שלם כתב:
01 יולי 2019, 00:28
פי המשניות להרמב"ם אבות ה יט

הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ובא בפי' שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלימה רק ביום ההוא


הפקדתי שומרים כתב:
17 אוקטובר 2018, 22:30
התירוץ שהביא ר' @דע מה שתשיב זה התירוץ הידוע שמסתמא חפשת.

ולענ"ד נראה ליישב עוד עפ"י המדרש הובא ברש"י "יסכה זו שרה שהכל סכין ביופיה". ולפ"ז י"ל דאישה המפורסמת לכל ביופיה אין חשש שתתגנה.

כמו"כ י"ל לפמש"כ הרמב"ם (פיה"מ אבות ה, יט) וז"ל הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ובא בפי' שלא הסתכל בצורתה הסתכלות שלימה רק ביום ההוא וזה תכלית הזהירות ע"כ. ממש"כ "לא הסתכל בצורתה הסכלות שלימה" משמע שהסתכלות גרידא היתה שם, ובזה סגי לענין הנז'.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
הודעות: 1850
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 262 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 01 יולי 2019, 00:40

מאן דהו כתב:
01 יולי 2019, 00:32
חלק א׳ ממעל כתב:
01 יולי 2019, 00:22
הרי אמר שרק עכשיו יודע שהיא יפה ולכן חושש שיקחו אותה ויהרגו אותו אבל אם ראה אותה ברוח הקודש אז הוא תמיד ידע שהיא יפה

חילוק גדול ישנו בין ראיה פיזית ממש ובין ראיה ברוח הקודש..

אבל אם זה הספיק לענין אסור לאדם וכו׳ זאת אומרת שידע איך נראית


מעל הסטנדרט
משתמש ותיק
הודעות: 584
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 97 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 22 מרץ 2020, 00:02

יעקב שלם כתב:
01 יולי 2019, 00:30
יג תירוצים לשאלה זו
http://beinenu.com/sites/default/files/ ... _03_77.pdf
רוב התירוצים שם, ניסתרים ממה שכתוב במדרש בראשית רבה מה' ד,  "מפני מה עשה ה' האמהות עקרות, בשביל שיהנו בעליהן מהן בנויין, וכל תשעים שנה שלא ילדה שרה, היתה ככלה נאה לאברהם אבינו". אשר משמע כי אברהם נהנה מיופיה.

 


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 2075
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 515 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראיית אברהם את שרה

שליחה על ידי נבשר » 22 מרץ 2020, 02:31

מעל הסטנדרט כתב:
22 מרץ 2020, 00:02
רוב התירוצים שם, ניסתרים ממה שכתוב במדרש בראשית רבה מה' ד,  "מפני מה עשה ה' האמהות עקרות, בשביל שיהנו בעליהן מהן בנויין, וכל תשעים שנה שלא ילדה שרה, היתה ככלה נאה לאברהם אבינו". אשר משמע כי אברהם נהנה מיופיה.
נראה לי שמהר"ל בגור אריה מפרש שראה אותו בפניה כשנשאה, אבל אח"כ ראה אותה מעל השוק.
עכ"פ לפי המדרש אלמנה שילדה ונישאת לאו בכלל "נאה וחסודה"?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים