דברי תורה עם תפילין


איש ווילנא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1056
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי איש ווילנא » 04 יולי 2019, 10:18

yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:15
יש כמה טעמים בדבר
הרדב"ז [ח"ד ס' פב] כתב הטעם בשם ס' אלקנה כי לא ידעו הטעם רק ראו להמקובלים שעושים כן ונמשכו אחריהם
ומרן הב"י כתב טעם מפני השמועה [ס' כה ] דכיון דתפילין הם כתר ובמוסף אמרינן כתר א"א לשני כתרים וכו' וה"ה ביחיד שאין אומרים כתר [הרמ"א] ויש מי שחולק בזה [ט"ז]
ובלבוש [ס' תכד] התבאר הטעם דדומה ליו"ט דהוי אות ותיקנו לעשות היכר במוסף דדמי ליו"ט, ע"ש.
ישנה מח' אם מותר אחר מוסף להניח תפילין, ולדעת מרן הגחיד"א אף לפ"ד מרן האר"י זלה"ה שרי [מחב"ר ס' כה סק"יג] אבל אינו מוסכם.
ומרן הבא"ח [פ' ויקרא יז] כתב דאם נמצא בשחרית ושומע כתר דמוסף יסלק התפילין, ואם אין שהות יוזיזם ממקומם ושל יד יכסה בטלית.
כל הטעמים יפים ונכונים 
אלא שמכל מקום צריך ביאור אם חובת המצווה כל היום הרי לכאורה לא די בטעמים כאלו בשביל לבטל מצווה 
 

ערכים:


איש ווילנא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1056
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי איש ווילנא » 04 יולי 2019, 10:24

איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 10:01
היום ב' דראש חודש נתעוררתי על המנהג להוריד התפילין לפני מוסף דראש חודש. כיצד הדבר מתאים עם חובת מצווה כל היום.

ומענין מה היה מנהג הגר"א בזה האם הוריד את התפילין לפני מוסף. ואם כן מתי החזירם 

 


yosf
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 294
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי yosf » 04 יולי 2019, 10:27

איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 10:18
yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:15
יש כמה טעמים בדבר
הרדב"ז [ח"ד ס' פב] כתב הטעם בשם ס' אלקנה כי לא ידעו הטעם רק ראו להמקובלים שעושים כן ונמשכו אחריהם
ומרן הב"י כתב טעם מפני השמועה [ס' כה ] דכיון דתפילין הם כתר ובמוסף אמרינן כתר א"א לשני כתרים וכו' וה"ה ביחיד שאין אומרים כתר [הרמ"א] ויש מי שחולק בזה [ט"ז]
ובלבוש [ס' תכד] התבאר הטעם דדומה ליו"ט דהוי אות ותיקנו לעשות היכר במוסף דדמי ליו"ט, ע"ש.
ישנה מח' אם מותר אחר מוסף להניח תפילין, ולדעת מרן הגחיד"א אף לפ"ד מרן האר"י זלה"ה שרי [מחב"ר ס' כה סק"יג] אבל אינו מוסכם.
ומרן הבא"ח [פ' ויקרא יז] כתב דאם נמצא בשחרית ושומע כתר דמוסף יסלק התפילין, ואם אין שהות יוזיזם ממקומם ושל יד יכסה בטלית.
כל הטעמים יפים ונכונים 
אלא שמכל מקום צריך ביאור אם חובת המצווה כל היום הרי לכאורה לא די בטעמים כאלו בשביל לבטל מצווה 


למה לא???
לדוג' טעם דאות הלא לפי הזוה"ק בחוה"מ דהוי אות כעין יו"ט ממש חייב בימה ואכמ"ל, ולמה הכא דהוי כעין יהא עכ"פ אסור או לכה"פ עניין וצורך???
וגם טעם דהב"י הלא זה סוד אין שני מלכים וכו' והבן
ועכ"פ כל השאלה היא רק בהנחה שיש חובה להניחם כל היום, וגם בזה עי' ברדב"ז הנז' שעמד בזה.
 


בנציון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 800
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 321 פעמים
קיבל תודה: 346 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי בנציון » 04 יולי 2019, 11:07

מספרו של ר' שריה דביליצקי זצ"ל.
גדולי ישראל שהניחו תפילין כל היום.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בן של רב
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1504
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 346 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי בן של רב » 04 יולי 2019, 13:34

שניאור כתב:
04 יולי 2019, 09:20
הנה לשון הביאור הלכה סימן לז :
עיין בפמ"ג שמסתפק אם מן התורה חייב כל היום או מן התורה די ברגע אחד שמניח ומדרבנן כל היום ובטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי ומסיק דעיקרן של דברים דאם לא הניח יום א' כלל לתפילין ביטל מ"ע ובהניח רגע עליו קיים המצוה אבל מצוה מן המובחר מן התורה להיותן עליו כל היום וכו' עיין שם. ובספר ישועות יעקב פסק דמן התורה מצותן כל היום עיין שם. ועיין בספר א"ר שמוכח מדבריו דמי שיודע שיש לו גוף נקי אין לו לפטור א"ע ממצות תפילין כל היום. ופשוט דכונתו אם יודע שיוכל ליזהר א"ע ג"כ מהיסח הדעת דהיינו עכ"פ משחוק וקלות ראש כמו שכתבנו לעיל בכלל כ"ח עי"ש. ועיין בספר מעשה רב שכתב דאם חושש ליוהרא בפני הבריות מותר בשל יד לבד. ומ"מ טוב לעשות של ראש קטן והרצועות יהיה ג"כ מכוסות מלילך בשל יד לבד עכ"ד ואשרי המקיים כדינו כמשאחז"ל במגילה כ"ח שאלו תלמידיו את ר"ז במה הארכת ימים א"ל וכו' ולא הלכתי ד"א בלא תורה ובלא תפילין:
יש להבין מדבריו:
א. הפמ"ג כותב שהוא רק מצוה מן המובחר כל היום וכנראה הביה"ל חולק עליו.
ב. הפמ"ג כותב שבטלוה עכשיו שאין לנו גוף נקי וכנראה הביה"ל לא מסכים איתו.
ג. גוף נקי היינו שיודע ליזהר מהיסח הדעת (מי יכול לבטוח בעצמו ע"ז?).
ד. יש בזה חשש של יוהרא כיון שלא נהגו כן (וכנראה שהביה"ל לא חשש שיאמרו שאם מסתכלים על המנהג זאת אומרת שהתורה היא רק ספר המלצות ח"ו).
ה. יש גם ענין ללכת רק בתפילין של יד כיון שהם שני מצוות.
יש משקל למנהג. 
ויש גם איסור לתת לו משקל עודף שלא מצינו לו מקור.
"כל מקום שהלכה >רופפת< בידך הלך אחר המנהג" וחלילה לא כשאין ספק מה דיבר ה'. 
זו לא טעות בהלכה, זו כפירה חמורה בסמכות התורה ובנצחיותה.

נ. ב. אולי לא הייתי צריך להתבטא 'בוז', אלא להעלות תמונות של גדולי ישראל עושים קריעה ובוכים על שמיעת משפטים חמורים כאלו,
(אם כי נאמרו בשוגג ומתוך רצון להגן על מנהגם של ישראל שאכן יש לו מקום כאמור). 
 


איש ווילנא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1056
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי איש ווילנא » 04 יולי 2019, 14:49

yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:27
איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 10:18
yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:15
יש כמה טעמים בדבר
הרדב"ז [ח"ד ס' פב] כתב הטעם בשם ס' אלקנה כי לא ידעו הטעם רק ראו להמקובלים שעושים כן ונמשכו אחריהם
ומרן הב"י כתב טעם מפני השמועה [ס' כה ] דכיון דתפילין הם כתר ובמוסף אמרינן כתר א"א לשני כתרים וכו' וה"ה ביחיד שאין אומרים כתר [הרמ"א] ויש מי שחולק בזה [ט"ז]
ובלבוש [ס' תכד] התבאר הטעם דדומה ליו"ט דהוי אות ותיקנו לעשות היכר במוסף דדמי ליו"ט, ע"ש.
ישנה מח' אם מותר אחר מוסף להניח תפילין, ולדעת מרן הגחיד"א אף לפ"ד מרן האר"י זלה"ה שרי [מחב"ר ס' כה סק"יג] אבל אינו מוסכם.
ומרן הבא"ח [פ' ויקרא יז] כתב דאם נמצא בשחרית ושומע כתר דמוסף יסלק התפילין, ואם אין שהות יוזיזם ממקומם ושל יד יכסה בטלית.
כל הטעמים יפים ונכונים 
אלא שמכל מקום צריך ביאור אם חובת המצווה כל היום הרי לכאורה לא די בטעמים כאלו בשביל לבטל מצווה 


למה לא???
לדוג' טעם דאות הלא לפי הזוה"ק בחוה"מ דהוי אות כעין יו"ט ממש חייב בימה ואכמ"ל, ולמה הכא דהוי כעין יהא עכ"פ אסור או לכה"פ עניין וצורך???
וגם טעם דהב"י הלא זה סוד אין שני מלכים וכו' והבן
ועכ"פ כל השאלה היא רק בהנחה שיש חובה להניחם כל היום, וגם בזה עי' ברדב"ז הנז' שעמד בזה.
כי בשביל לבטל מצווה צריך טעם גם על פי נגלה [עם הסוד מסבירים את ההלכה ולא קובעים הלכה] 

בקשר לעצם הדיון אי מצוותה כל היום למעלה הבאתי שמדברי כל הראשונים שבת מט משמע שמצוותה כל היום. חוץ מהריטב"א שלכאורה מקל בזה וגם לדבריו אין זה פשוט ונראה שאינו חולק עקרונית על הראשונים 
 


yosf
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 294
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי yosf » 04 יולי 2019, 14:57

איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 14:49
yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:27
איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 10:18

כל הטעמים יפים ונכונים 
אלא שמכל מקום צריך ביאור אם חובת המצווה כל היום הרי לכאורה לא די בטעמים כאלו בשביל לבטל מצווה 


למה לא???
לדוג' טעם דאות הלא לפי הזוה"ק בחוה"מ דהוי אות כעין יו"ט ממש חייב בימה ואכמ"ל, ולמה הכא דהוי כעין יהא עכ"פ אסור או לכה"פ עניין וצורך???
וגם טעם דהב"י הלא זה סוד אין שני מלכים וכו' והבן
ועכ"פ כל השאלה היא רק בהנחה שיש חובה להניחם כל היום, וגם בזה עי' ברדב"ז הנז' שעמד בזה.
כי בשביל לבטל מצווה צריך טעם גם על פי נגלה [עם הסוד מסבירים את ההלכה ולא קובעים הלכה] 

בקשר לעצם הדיון אי מצוותה כל היום למעלה הבאתי שמדברי כל הראשונים שבת מט משמע שמצוותה כל היום. חוץ מהריטב"א שלכאורה מקל בזה וגם לדבריו אין זה פשוט ונראה שאינו חולק עקרונית על הראשונים 

כמה טוב לכם בחיים....
כל דבר ברור ופשוט לכם....
מניין הקביעה החד משמעית כי ההלכה היא 'נחלתה הבלעדית' של הנגלה????
אני לא אכחש כי היו פוס' שאחזו כך [ולרוב....היו כאלו שלא ידעו קבלה!!!!]
אבל דעת רוב הפוס' ולכה"פ רוב חכמי הספרדים בכל הדורות אחזו כדבר ברור שעיקר קביעת ההלכה היא הסוד
[נגד מרן עבדינן סב"ל- נגד האר"י לא, הכרעת מרן אינה אלא הכרעה בתורת רוב וכדו- הכרעת הקבלה והאר"י כתורת ודאי, וכו' וכו' וכו']
 


איש ווילנא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1056
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי איש ווילנא » 04 יולי 2019, 15:15

yosf כתב:
04 יולי 2019, 14:57
איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 14:49
yosf כתב:
04 יולי 2019, 10:27למה לא???
לדוג' טעם דאות הלא לפי הזוה"ק בחוה"מ דהוי אות כעין יו"ט ממש חייב בימה ואכמ"ל, ולמה הכא דהוי כעין יהא עכ"פ אסור או לכה"פ עניין וצורך???
וגם טעם דהב"י הלא זה סוד אין שני מלכים וכו' והבן
ועכ"פ כל השאלה היא רק בהנחה שיש חובה להניחם כל היום, וגם בזה עי' ברדב"ז הנז' שעמד בזה.
כי בשביל לבטל מצווה צריך טעם גם על פי נגלה [עם הסוד מסבירים את ההלכה ולא קובעים הלכה] 

בקשר לעצם הדיון אי מצוותה כל היום למעלה הבאתי שמדברי כל הראשונים שבת מט משמע שמצוותה כל היום. חוץ מהריטב"א שלכאורה מקל בזה וגם לדבריו אין זה פשוט ונראה שאינו חולק עקרונית על הראשונים 
כמה טוב לכם בחיים....
כל דבר ברור ופשוט לכם....
מניין הקביעה החד משמעית כי ההלכה היא 'נחלתה הבלעדית' של הנגלה????
אני לא אכחש כי היו פוס' שאחזו כך [ולרוב....היו כאלו שלא ידעו קבלה!!!!]
אבל דעת רוב הפוס' ולכה"פ רוב חכמי הספרדים בכל הדורות אחזו כדבר ברור שעיקר קביעת ההלכה היא הסוד
[נגד מרן עבדינן סב"ל- נגד האר"י לא, הכרעת מרן אינה אלא הכרעה בתורת רוב וכדו- הכרעת הקבלה והאר"י כתורת ודאי, וכו' וכו' וכו']


יודע מה בא נעזוב את הויכוח הזה. [צריך לדעת על מה כל אחד דיבר ולא לדבר בכלליות]  
נניח כשהגמ' אומרת שבאייזה זמן לא נוהג מצווה מסויימת 
הגמ' מחפשת מנא הני מילי וכו' ותמצא דרשא. ובשביל מה צריך דרשא הרי יש טעם על פי סוד [שהרי וודאי יש טעם על פי סוד] 
על כל פנים מבואר שצריך מקור בתורה שבכתב בשביל לבטל מצווה והסוד הוא לא תשובה לשאלה זו 
לכן אני שואל כיון שאין מקור בתורה שבכתב לבטל מצוות תפילין בתפילת מוסף ראש חודש אין לנו לבטל מצוות תפילין


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1620
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 152 פעמים
קיבל תודה: 208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 04 יולי 2019, 15:16

בן של רב כתב:
04 יולי 2019, 01:01
למה לעשות מהבחורים משהו שהם לא...
בחורים הם בחורים.

הבה נדמיין את החזו"א שאמר שמנחה עם תפילין לא פחות חשוב ממנחה עם מנין, (והוא עצמו לא לובש כי רוב הזמן הוא חולה מעיים פטור מתפילה...)

נדמיין איך הוא חושב לעצמו בהגיון בריא מה הכי חשוב כעת לחזק את הנער:
שלומקה ברמן (שמגיע לישן אצלו), או הנער דב צבי קרלינשטיין/פנחס שרייבר/האחים חיים ודוד ומאיר גריינמן/ברוך דב פוברסקי/יהודה שפירא/רפאל הלפרין, וכל בחור אחר שלומד עמו חברותא לתקופה.
(וכן כל הבחורים מפוניבז' שהחזו"א היה דמות משפיעה עליהם בערך כמו שהגר"א השפיע על וולאז'ין).

האם זה אוטומטי שכל מה שהחזו"א אמור לחזק את כל בחור ובחור עם ההתמודדות הפרטית שלו = רק 'לחפור לו בראש' שיניח תפילין כל היום?

קצת להיות ריאליים!
וככל שניכנס יותר טוב למציאות של וולאז'ין - נחסוך את התיאוריות המנותקות.מה הקשר? זה חיזוק? אם כך ההלכה הרי בדיוק כמו שיעיר להם על גנרטור כך יעיר להם על זה.
ופשוט שאם בוואלז׳ין היו מניחים כל היום היינו יודעים על זה בדיוק כמו על שאר הדברים ומגוחך בכלל להתווכח על דברים כאלו.
ואגב, החזו"א לא אמר שמנחה עם תפילין עדיף על מנין, ס"ה הגר"ש קוסובסקי למד תקופה מסויימת בבית כנסת מבודד ובשביל מנין למנחה הי׳ צריך ללכת הרבה ולבטל תורה אז החזו"א אמר לו שילבש תפילין ויתפלל היכן שלומד (לחזו"א מסתמא לא הי׳ איכפת שיתפלל ביחידות בכלל), אבל הוא לא עודד שום לבישת תפילין, (ואם הוא לא לבש בגלל חוליו אז גם ללמוד הוא לא יכל, ואת זה המציאות מכחישה הרי).


ייעוץ תורני
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 317
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 04 יולי 2019, 15:23

היום בעקבות קריאת הדברים שעוררתם - החלטתי להניח תפילין בצהרים בביתי להרויח עוד כמה דקות של מצוה זו (בלי התחייבות...)

והנה בדיוק ברגע שאני מוציא את התפילין של יד ומפשיל את השרוול - נפתחת הדלת ובני חוזר מהת"ת.
(בראש חודש הוא חוזר מוקדם ולא זכרתי כלל שכך יהיה היום).

ומלבד ההפתעה שהוא מופתע הוא גם מפתיע אותי...
הוא שואל אותי: "למה דוקא היום גם אתה וגם המלמד שלי כך עושים?"
שאלתי אותו: "מה??"
והוא עונה לי:
"כי גם היום וגם אתמול הוא הניח באמצע היום בכיתה תפילין לכמה דקות לעיני כולם".
???


איש ווילנא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1056
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 243 פעמים
קיבל תודה: 261 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי איש ווילנא » 04 יולי 2019, 15:49

ייעוץ תורני כתב:
04 יולי 2019, 15:23
היום בעקבות קריאת הדברים שעוררתם - החלטתי להניח תפילין בצהרים בביתי להרויח עוד כמה דקות של מצוה זו (בלי התחייבות...)

והנה בדיוק ברגע שאני מוציא את התפילין של יד ומפשיל את השרוול - נפתחת הדלת ובני חוזר מהת"ת.
(בראש חודש הוא חוזר מוקדם ולא זכרתי כלל שכך יהיה היום).

ומלבד ההפתעה שהוא מופתע הוא גם מפתיע אותי...
הוא שואל אותי: "למה דוקא היום גם אתה וגם המלמד שלי כך עושים?"
שאלתי אותו: "מה??"
והוא עונה לי:
"כי גם היום וגם אתמול הוא הניח באמצע היום בכיתה תפילין לכמה דקות לעיני כולם".
???

כנראה המלמד של בנך הניח תפילין של רבנו תם [כך אני זוכר גם מהמלמדים שלי] בראש חודש אין זמן להניח בתוך התפילה תפילין של רבנו תם 
 


yosf
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 294
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 113 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי yosf » 04 יולי 2019, 16:24

איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 15:15
yosf כתב:
04 יולי 2019, 14:57
איש ווילנא כתב:
04 יולי 2019, 14:49

כי בשביל לבטל מצווה צריך טעם גם על פי נגלה [עם הסוד מסבירים את ההלכה ולא קובעים הלכה] 

בקשר לעצם הדיון אי מצוותה כל היום למעלה הבאתי שמדברי כל הראשונים שבת מט משמע שמצוותה כל היום. חוץ מהריטב"א שלכאורה מקל בזה וגם לדבריו אין זה פשוט ונראה שאינו חולק עקרונית על הראשונים 
כמה טוב לכם בחיים....
כל דבר ברור ופשוט לכם....
מניין הקביעה החד משמעית כי ההלכה היא 'נחלתה הבלעדית' של הנגלה????
אני לא אכחש כי היו פוס' שאחזו כך [ולרוב....היו כאלו שלא ידעו קבלה!!!!]
אבל דעת רוב הפוס' ולכה"פ רוב חכמי הספרדים בכל הדורות אחזו כדבר ברור שעיקר קביעת ההלכה היא הסוד
[נגד מרן עבדינן סב"ל- נגד האר"י לא, הכרעת מרן אינה אלא הכרעה בתורת רוב וכדו- הכרעת הקבלה והאר"י כתורת ודאי, וכו' וכו' וכו']

יודע מה בא נעזוב את הויכוח הזה. [צריך לדעת על מה כל אחד דיבר ולא לדבר בכלליות]  
נניח כשהגמ' אומרת שבאייזה זמן לא נוהג מצווה מסויימת 
הגמ' מחפשת מנא הני מילי וכו' ותמצא דרשא. ובשביל מה צריך דרשא הרי יש טעם על פי סוד [שהרי וודאי יש טעם על פי סוד] 
על כל פנים מבואר שצריך מקור בתורה שבכתב בשביל לבטל מצווה והסוד הוא לא תשובה לשאלה זו 
לכן אני שואל כיון שאין מקור בתורה שבכתב לבטל מצוות תפילין בתפילת מוסף ראש חודש אין לנו לבטל מצוות תפילין
כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא....
א. מי אמר לך שודאי יש טעם ע"פ הסוד????
ב. הדבר ברור שכל טעמי הש"ס הם ע"פ סוד ורק 'עטפו' את זה בטעם פשטי, וכדאיתא בזוה"ק דכל מתניתא ומארי דמשנה ופלוגתא וכו' הכל ברזא הוא, והאריך בזה מהרח"ו בהקדמתו לשה"ק [דרך אגב, הרבה ויכוחים לאחרונה היו מתבטלים למי שהיה קורא הקדמת מהרח"ו זאת שהיא יסוד גדול ובקיצור נמרץ כולל הרבה], ונמצא שכל חיפוש הטעם בש"ס היינו לפי הסוד!!!!
אני יודע שקשה למי שגדל על ברכי הישיבות והלומדעס וכו' לקבל דברים כאלה... לכולנו זה היה קשה.... אבל מה לעשות שיש דברים שלא לימדו אותנו בישיבות ואנחנו צריכים לשנות כיון ככל שמתבגרים ולומדים!!!
 


ייעוץ תורני
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 317
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי תורה עם תפילין

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 04 יולי 2019, 20:19

ועדיין הסוד החדש שבזוהר לא בא להחליף את הסוד הישן שבש"ס.
ואם יש סתירה ביניהם = מוכח בבירור שטעינו בהבנת הסוד.
(כך כתב כמה פעמים הגר"א שהיה מגדולי הסוד)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: לומד ומתענין, צורב צעיר | 1 אורח