הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

אפרושי מאיסורא

נושאים שונים

פותח הנושא
יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי יהודה1 » 08 יולי 2019, 09:08

מה הגדרים בנושא זה.
האם כל אחד רשאי להכות מישהו כדי למנעו מאיסור. ומה הדין לגזול מממונו או למנוע ממנו ממון השייך לו?
עיין ב"ק כח.
"ר"נ בר יצחק אמר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא והשתא איסורא"
אולי רק בעבד שהוא ברשות רבו?

ערכים:


שניאור
הודעות: 946
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 653 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי שניאור » 08 יולי 2019, 10:19

עי' נתיבות המשפט סי' ג' סק"א ובמשובב נתיבות שם שהאריכו בזה טובא, מיהו לענין לגזול ממונו לכאורה לכו"ע אסור, זולת בג' החמורות דלא עדיף מלהרגו, כתבתי מסברא בלא מקור.


מבקש אמת
הודעות: 2949
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 316 פעמים
קיבל תודה: 1148 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי מבקש אמת » 08 יולי 2019, 13:47

ים של שלמה פרק המניח:

ה"ה כל בר ישראל יכול להכות חבירו, כדי לאפרושי מאיסורא. וכן [הבאתי] לקמן סי' כ"ז פסק הרא"ש להדיא שמותר. וכן איתא בערכין (טז,ב) יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו'. אלמא שמותר להכותו על דבר תוכחה. ודוקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמים עשה. והוא אדם חשוב ומופלג. אבל בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה. דא"כ לא שבקת חי לכל בריה. וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר הוכחה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין, או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים. ג"כ לפי שעה מותר להכות חבירו, ולהפרישו מאיסורא. והכל לפי ראות עיני הדיין. ודוקא לאפרושי משארי איסורא, דבינו לשמים. אבל מה שבין אדם לחבירו, כגון אחד שהכה חבירו. שמותר לכל אדם, אפי' איש פשוט, להציל אחיו, ויכול להכות המכה, כדי להציל המוכה כמו שאפרש לקמן.


פותח הנושא
יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי יהודה1 » 08 יולי 2019, 14:23

@מבקש אמת שים לב שהטעם הוא משום שלאו כל כמיניה, ולא משום שלא היתירה התורה אלא לדיין.
ולכאורה יש לדון במקום שהממון כבר ברשותו שלא יצטרך להחזיר אלא על פי בי"ד.


יעקב שלם
הודעות: 1784
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 635 פעמים
קיבל תודה: 566 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי יעקב שלם » 08 יולי 2019, 19:51

פעם שאלתי ת"ח על מה שמוזכר בכמה ראשונים להכות אשה
והשיב לי שהכוונה לאפרושי מאיסורא ומה שייחסו לבעל כי במציאות אז היתה שליטה לבעל


בן המתחטא
הודעות: 177
הצטרף: 02 ספטמבר 2019, 22:20
נתן תודה: 206 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אפרושי מאיסורא

שליחה על ידי בן המתחטא » 17 נובמבר 2019, 22:25

עיין סמ"ע חו"מ תכא' ס"ק כח' שכתב שאם המפריש אינו בר הכי ובשאר פעמים אינו מפריש אסור לו להכות. כי ודאי הוא מחמת שנאה. ובט"ז שם נחלק עליו וכתב מה לי בזה שיש לו שנאה...וכי בכונת הלב תליא מילתא ואף דאין דרכו כן פעמים אחרים, הרי לא יפה עשה באותן הפעמים. אמנם בהאי מעשה שפיר קעביד ומצוה קעביד.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חילך לאורייתא, יושב אוהלים | 3 אורחים