משקל הפמ"ג בהלכה למעשה


פותח הנושא
שניאור
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 778
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 448 פעמים
קיבל תודה: 224 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי שניאור » 16 יולי 2019, 10:44

מצאתי דבר מעניין במשנ"ב סוף סי' רנ"ז:
י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא [מו] ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע [מז] וטוב להחמיר לכתחלה
ובשעה"צ כתב על המחמירין: רש"ל ט"ז תוספות שבת ומאמר מרדכי.
ועל המקילין כתב: אליה רבה וחידושי רבי עקיבא איגר והגר"ז, וכן איתא באור זרוע בהדיא. והקרוב אלי, שאילו ראו המחמירין את דברי האור זרוע לא היו מחמירים.
ועל הכרעתו שטוב להחמיר לכתחילה כתב: כי גם הפרי מגדים באשל אברהם נשאר בספק בזה.
ונראה כאן שהמשנ"ב שם למשקל גדול את דברי הפמ"ג שגם אחר שכתב שקרוב לו שהמחמירין לא היו מחמירין אילו ראו את דברי האור זרוע מ"מ לא רצה להקל למעשה כי הפמ"ג גם נשאר בספק בזה.
מעניין אם מצאנו עוד דברים כאלה במשנ"ב ובשאר פוסקים
ושוב שמעתי ממישהו שיתכן שהסבר הדבר הוא שהפמ"ג כן ראה את האור זרוע ועדיין נשאר בספק, אך הדבר צריך בירור מתי האו"ז נדפס והאם הפמ"ג ראה אותו, כי בפמ"ג עצמו שם לא מוזכר רמז לאור זרוע.

ערכים:


יח''ד
מאמרים: 0
הודעות: 14
הצטרף: 21 פברואר 2018, 14:51
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי יח''ד » 16 יולי 2019, 12:29

 
שניאור כתב:
16 יולי 2019, 10:44
מצאתי דבר מעניין במשנ"ב סוף סי' רנ"ז:
י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא [מו] ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע [מז] וטוב להחמיר לכתחלה
ובשעה"צ כתב על המחמירין: רש"ל ט"ז תוספות שבת ומאמר מרדכי.
ועל המקילין כתב: אליה רבה וחידושי רבי עקיבא איגר והגר"ז, וכן איתא באור זרוע בהדיא. והקרוב אלי, שאילו ראו המחמירין את דברי האור זרוע לא היו מחמירים.
ועל הכרעתו שטוב להחמיר לכתחילה כתב: כי גם הפרי מגדים באשל אברהם נשאר בספק בזה.
ונראה כאן שהמשנ"ב שם למשקל גדול את דברי הפמ"ג שגם אחר שכתב שקרוב לו שהמחמירין לא היו מחמירין אילו ראו את דברי האור זרוע מ"מ לא רצה להקל למעשה כי הפמ"ג גם נשאר בספק בזה.
מעניין אם מצאנו עוד דברים כאלה במשנ"ב ובשאר פוסקים
ושוב שמעתי ממישהו שיתכן שהסבר הדבר הוא שהפמ"ג כן ראה את האור זרוע ועדיין נשאר בספק, אך הדבר צריך בירור מתי האו"ז נדפס והאם הפמ"ג ראה אותו, כי בפמ"ג עצמו שם לא מוזכר רמז לאור זרוע.

לפני המ"ב רבים למדו פמ"ג כפוסק אחרון.
וז"ל המ"ב בהקדמה "ובפרט ספר הפמ"ג אשר הוא ספר נכבד מאד אשר בו מבואר בכל סי' וסי' ענינים מחודשים למעשה ונתפשט הוראותיו בישראל"


מאן דהו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2408
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 348 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי מאן דהו » 17 יולי 2019, 01:16

המ"ב בדברים שציטטת לא הגדירו כפוסק אחרון


ayedavid
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 384
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 187 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי ayedavid » 17 יולי 2019, 09:25

קשה לדייק כל שלא נכתב בפירוש. אולי אפשר שנתן משקל גדול לרש"ל ולט"ז , או משקל קטן לסברתו שהמחמירים היו מקילים, ולכן לא הסכים להקל כל שיש אחרון שמסתפק.


יהודי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 3309
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 469 פעמים
קיבל תודה: 672 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי יהודי » 17 יולי 2019, 09:28

הרב הקודם ממש צודק, אי אפשר לבנות שיטה בפסיקה ממקום אחד, צריך הרבה הרבה מובאות לכל הצדדים כדי להתחיל להרגיש פה משהו.


yosf
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 297
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי yosf » 18 יולי 2019, 09:26

לדעתי העניה הטעם הוא כיון שכל הדבר הזה שאם היה רואה היה חוזר בו וכו' אף דיש מקומות שנראה ברור הכי וכהכא דס"ל להמשנ"ב פשוט כן, מ"מ הלא אי"ז אלא סברא בעלמא דלו יהי, ולפיכך למעשה לא רצה המשנ"ב לסמוך בזה נגד גדולי האח'.
כעין זה ידוע דדעת החזו"א כמובא במכתבים ועוד כי לא אמרינן אילו היה השו"ע רואה דברי הראשונים הנפ"מ היה חוזר בו וכו', ונתן כמה טעמים לזה ואחד מהם הוא כי הרי זה רק יתכן שהיה חוזר בו, וכיון שכך אדרבה אפשר לומר להיפך שיתכן שאם היה לפנינו כל הראשונים שלא נדפסו מעולם נמצא כדבריו ג"כ ודלא כמו שמצאנו עתה, וא"כ אי"ז אלא קצת ראיה ונותן טעם להקל או להחמיר וכו' או לסמוך בשעה"ד וכדו' אבל לא לעקור ההלכה ממקומה דסו"ס הלא לא ראו וחזרו בהם, והדין לא זז ממקומו.
ודון מיניה ואוקי באתרין.


פותח הנושא
שניאור
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 778
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 448 פעמים
קיבל תודה: 224 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: משקל הפמ"ג בהלכה למעשה

שליחה על ידי שניאור » 21 יולי 2019, 09:51

yosf כתב:
18 יולי 2019, 09:26
לדעתי העניה הטעם הוא כיון שכל הדבר הזה שאם היה רואה היה חוזר בו וכו' אף דיש מקומות שנראה ברור הכי וכהכא דס"ל להמשנ"ב פשוט כן, מ"מ הלא אי"ז אלא סברא בעלמא דלו יהי, ולפיכך למעשה לא רצה המשנ"ב לסמוך בזה נגד גדולי האח'.
כעין זה ידוע דדעת החזו"א כמובא במכתבים ועוד כי לא אמרינן אילו היה השו"ע רואה דברי הראשונים הנפ"מ היה חוזר בו וכו', ונתן כמה טעמים לזה ואחד מהם הוא כי הרי זה רק יתכן שהיה חוזר בו, וכיון שכך אדרבה אפשר לומר להיפך שיתכן שאם היה לפנינו כל הראשונים שלא נדפסו מעולם נמצא כדבריו ג"כ ודלא כמו שמצאנו עתה, וא"כ אי"ז אלא קצת ראיה ונותן טעם להקל או להחמיר וכו' או לסמוך בשעה"ד וכדו' אבל לא לעקור ההלכה ממקומה דסו"ס הלא לא ראו וחזרו בהם, והדין לא זז ממקומו.
ודון מיניה ואוקי באתרין.
גם אני חשבתי על כל הדברים שכתבת, וגם על דברים שאחרים כתבו כאן, ומ"מ לכתוב טוב להחמיר ולהסביר בשעה"צ למה טוב להחמיר "כי גם הפמ"ג נסתפק בזה" נראה שיש כאן איזה משקל יתר לדעת הפמ"ג.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Google [Bot] | 1 אורח