ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

נושאים שונים

פותח הנושא
יהי חסדך עלינו
הודעות: 185
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 17 יולי 2019, 14:37

איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 


ייעוץ תורני
הודעות: 318
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 17 יולי 2019, 14:44

יהי חסדך עלינו כתב:
17 יולי 2019, 14:37
איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 
גם חורבן ביהמ"ק היה צפוי.
"איך את אשר כבר עשוהו תבע מני לגבות נשייהו" (קינות לת"ב)

זו שאלת מליון הדולר של הידיעה והבחירה, כיצד הכל צפוי והרשות נתונה.


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי אלי מאירי » 17 יולי 2019, 14:54

לענ"ד התשובה תלויה במזל.


יוסף יצחק
הודעות: 533
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 167 פעמים
קיבל תודה: 179 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי יוסף יצחק » 17 יולי 2019, 19:59

לא כל כך הבנתי את השאלה, הרי פורענות וודאי מחכה ל"שונאיהם של ישראל" ולגויים, אלא שהקב"ה קל ארך אפים, אך יש זמנים ש"מסוגלים" לפורענות (כמו ימי בין המצרים).
וזמני ליקוי מאורות אותם ייעד הקב"ה להביא פורענות לעולם


מאן דהו
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 366 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי מאן דהו » 17 יולי 2019, 20:39

יהי חסדך עלינו כתב:
17 יולי 2019, 14:37
איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 

ימי בן המצרים באים בהפתעה?


אחד התלמידים
הודעות: 1651
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 496 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 17 יולי 2019, 22:06

ספר באר הגולה למהרל - הבאר השישי כתב: בפרק ב' דסוכה (כ"ט, א') על ד' דברים חמה לוקה על אב"ד שמת ולא נספד כהלכה ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה ועל משכב זכר ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד ובשביל ד' דברים מאורות לוקים על כותבי פלסתר ועל מעידי עדי שקר ועל מגדלי בהמה דקה בא"י ועל קוצצי אילנות טובות. וסבות אלו שנתנו בלקות המאורות לפי דעתם יכחיש החוש הנגלה, כי ידוע שלקות המאורות תלוי במהלך המאורות, בחבורם ובנגודם, בהתרחקם ובהתקרבם, באורך וברוחב, וא"כ איך אפשר לומר שיהי' לקות המאורות תלוי בדברים כאלו, שהאדם יודע זמן הלקות שהם על פי החשבון ואיך יתלו הלקות בחטא המעשים. וגם דבר זה הוא טעות, שאין מדרך חכמים ז"ל להסיר הסבה הקרובה שודאי תלוי לקות המאורות במהלך המאורות, אבל סבת הסבה נתנו הם ז"ל. כי אם לא היה החטא בעולם לא היה דבר זה, כי אין ספק שלקות המאורות הוא פחיתות גדול וחסרון בעולם, ואם לא היה החטא נמצא בעולם לא היה סדר הבריאה נותן שיהי' לקוי המאורות שהוא פחיתות וחסרון כמו שמוסכם מכל אדם. וכמו שתמצא במעשה בראשית שאלמלי לא חטא האדם, היה מקום האדם בג"ע ומזונותיו פירות ג"כ, ובשביל שחטא אז סידר השם יתברך עניין האדם כמו שספרה התורה קוץ ודרדר תצמיח לך, הרי שהש"י סידר הנהגת האדם לפי מדריגתו ומעלתו. ומפני כי העולם שייך בו חטאים אלו, ולפיכך מתחלת בריאת עולם לא נתן השם ית' להם אור שלא יקבל לקוי, ובזולת חטא לא היה סדר זה, סוף סוף בשביל חטאים אלו הוא לקוי המאורות. ואולי תאמר, אם כן מוכרח האדם לחטוא. אין זה קשיא, שאין ספק כי אין כלל העולם כולו צדיקים עד הזמן שיקוים ומל ה"א את לבבך ואת לבב זרעך וגו' (דברים ל') ואז לא יהי' לקות המאורות חסרון כלל, כי אז נאמר (ישעי' כ"ד) וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' והיה ה' לך לאור עולם, אבל בעולם הזה אין העולם נקי מן החטא. כלל הדבר כי השם יתברך סדר העולם במדריגה הראוי לבני אדם, כי כל הנמצאים משמשים האדם כפי מה שהוא אדם, ולפיכך בשביל חטא הנמצא בעולם נתן להם אור כמו שראוי להם. ולכך אמרו שם תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם משל למה הדבר דומה למלך ב"ו שעשה סעודה לכל עבדיו והניח פנס לפניהם כעס עליהם אמר לעבדו טול הפנס מפניהם והושיבם בחושך ע"כ. וביאור עניין זה, כי המלך מכבד את עבדיו ועושה להם סעודה לכבוד, וכאשר כועס עליהם מפני שמרדו בו נוטל המאור מלפניהם כי המאור הוא כבוד הסעודה. וכן הקדוש ברוך הוא כאשר הוא כועס על העולם בשביל פחיתת חטאם וחסרונם נוטל כבודם, כי המאור הוא כבוד העולם. ודבר זה ברור כי האור הוא כבוד העולם, וכמו שתקנו אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה טוב יצר כבוד לשמו, וכן בתחלת הבריאה ברא השם יתברך את המאורות כפי מה שהם ראוים לזה:


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 19 יולי 2019, 00:17

דברי הרמב"ן בראשית ט' י"ב בשאלה דומה לגבי הקשת
"ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן כי אמר את קשתי "נתתי" בענן ולא אמר "אני נותן" בענן כאשר אמר זאת אות הברית אשר "אני נותן" ומלת קשתי מורה שהיתה לו הקשת תחלה ולכן נפרש הכתוב הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם"


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 19 יולי 2019, 00:19

ובערוך לנר סוכה כ"ט א' ,לגבי המאמר של "בזמן שהמארות לוקים וכו",האריך בזה, עיי"ש

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים