הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 יולי 2019, 14:55

שמעתי הערה נפלאה, מה הפירוש בתפילה זו שאומרים בקומו מתוך העדה, וכי זה מה שפנחס עשה? קם מתוך העדה? הרי עיקר מעשה פנחס הוא במה שהרג את זמרי, ומה זה ההדגשה על בקומו מתוך העדה.
ואכן כך הוא לשון הפסוק סוף פרשת בלק 'ויקם מתוך העדה'.
אלא שהביאור הוא שזהו באמת היה עיקר הנסיון והקושי במעשהו של פנחס - לקום מתוך העדה, מתוך כל הציבור הדומם ולקנאות לה'. הרבה היו רוצים לעשות זאת אך אין להם את הכח 'לקום מתוך העדה', אין להם כח לצעוד כנגד הזרם, זהו גדלותו של פנחס שקם מתוך העדה ומי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי נבשר » 19 יולי 2019, 15:07

זקן ויושב בישיבה כתב:
19 יולי 2019, 14:55
שמעתי הערה נפלאה, מה הפירוש בתפילה זו שאומרים בקומו מתוך העדה, וכי זה מה שפנחס עשה? קם מתוך העדה? הרי עיקר מעשה פנחס הוא במה שהרג את זמרי, ומה זה ההדגשה על בקומו מתוך העדה.
ואכן כך הוא לשון הפסוק סוף פרשת בלק 'ויקם מתוך העדה'.
אלא שהביאור הוא שזהו באמת היה עיקר הנסיון והקושי במעשהו של פנחס - לקום מתוך העדה, מתוך כל הציבור הדומם ולקנאות לה'. הרבה היו רוצים לעשות זאת אך אין להם את הכח 'לקום מתוך העדה', אין להם כח לצעוד כנגד הזרם, זהו גדלותו של פנחס שקם מתוך העדה ומי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו.
הדברים מתקבלים, אבל לדעתי אינו הפשט, שלא קאי על שבח דפינחס אלא קאי על תפילה שענה לפינחס, והיכן מצינו שענה הקב"ה לפינחס, והיכן מצינו שהתפלל פנחס, וזה בין כך קשה (כמבואר במהרש"א שמקשה היכן מצינו שנענה לאברהם אבינו שהתפלל ע"ז), עכ"פ שמא מוכח שפנחס התפלל שלא יהרגוהו, או על הניסים שנעשו לו כמבואר בתרגום יונתן, א"כ שמא נתפלל ע"ז, וזה ההדגשה מתוך העדה, שהתפלל שלא יהרגוהו כל העדה.
 


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 יולי 2019, 15:11

נבשר כתב:
19 יולי 2019, 15:07
זקן ויושב בישיבה כתב:
19 יולי 2019, 14:55
שמעתי הערה נפלאה, מה הפירוש בתפילה זו שאומרים בקומו מתוך העדה, וכי זה מה שפנחס עשה? קם מתוך העדה? הרי עיקר מעשה פנחס הוא במה שהרג את זמרי, ומה זה ההדגשה על בקומו מתוך העדה.
ואכן כך הוא לשון הפסוק סוף פרשת בלק 'ויקם מתוך העדה'.
אלא שהביאור הוא שזהו באמת היה עיקר הנסיון והקושי במעשהו של פנחס - לקום מתוך העדה, מתוך כל הציבור הדומם ולקנאות לה'. הרבה היו רוצים לעשות זאת אך אין להם את הכח 'לקום מתוך העדה', אין להם כח לצעוד כנגד הזרם, זהו גדלותו של פנחס שקם מתוך העדה ומי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו.
הדברים מתקבלים, אבל לדעתי אינו הפשט, שלא קאי על שבח דפינחס אלא קאי על תפילה שענה לפינחס, והיכן מצינו שענה הקב"ה לפינחס, והיכן מצינו שהתפלל פנחס, וזה בין כך קשה (כמבואר במהרש"א שמקשה היכן מצינו שנענה לאברהם אבינו שהתפלל ע"ז), עכ"פ שמא מוכח שפנחס התפלל שלא יהרגוהו, או על הניסים שנעשו לו כמבואר בתרגום יונתן, א"כ שמא נתפלל ע"ז, וזה ההדגשה מתוך העדה, שהתפלל שלא יהרגוהו כל העדה.
 
איני רואה סתירה בכך שמדובר על תפילת פנחס אבל כתוב כאן את הגדרתו של מעשה פנחס.
בענין תפילתו של פנחס יש גמרא בחולין קלד: שמתנות כהונה של לחיים הוא כנגד התפלה וכן הוא אומר {תהילים קו-ל} ויעמוד פנחס ויפלל, אלא שתמיד התקשיתי שכל המפרשים על הפסוק בתהילים ויעמוד פנחס ויפלל פירשו כפשוטו שהוא הולך על מעשה ההריגה. [ויפלל מלשון פלילות ועשיית דין] וצריך לומר שחז"ל דרשו באופן זה שהתפלל. וצ"ע. ושוב ראיתי שגם מפורש כן בסנהדרין פב: עיי"ש מה שנתפלל פנחס.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי נבשר » 19 יולי 2019, 15:42

זקן ויושב בישיבה כתב:
19 יולי 2019, 15:11
בענין תפילתו של פנחס יש גמרא בחולין קלד: ולחיים כנגד תפלה וכן הוא אומר {תהילים קו-ל} ויעמוד פנחס ויפלל, אלא שתמיד התקשיתי שכל המפרשים על הפסוק בתהילים ויעמוד פנחס ויפלל פירשו כפשוטו שהוא הולך על מעשה ההריגה. וצריך לומר שחז"ל דרשו באופן זה שהתפלל. וצ"ע.
עכ"פ לפי גמ' זו ע"י תפילת פנחס זכו שתעצר המגפה, ואפשר שהתפלל שעי" מעשהו ישוב חרון אפו של קב"ה, וזהו מתוך העדה היינו שתעצר המגפה שהם לא עשו דבר והוא עשה דבר.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי נבשר » 19 יולי 2019, 15:45

זקן ויושב בישיבה כתב:
19 יולי 2019, 15:11
איני רואה סתירה בכך שמדובר על תפילת פנחס אבל כתוב כאן את הגדרתו של מעשה פנחס.
זה ראיתי עכשיו אני מקבל שאפשר לומר שזה הגדרת מעשה פנחס, אבל הגדרת פנחס לא מעלה ולא מורידה לענין עניית הקב"ה את פנחס. לכך לדעתי לא זהו הפשט, אפי' שסובל הדבר, אבל פשט לא נראה לי.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו

שליחה על ידי נבשר » 19 יולי 2019, 16:02

הגמ' בחולין נמצאת נמי ברש"י דברים יח' ג', וכן נמי בספרי שם בשם ר' יהודה.
עכ"פ מה שהקשה הרב @זקן ויושב בישיבה סתירה בין דרשת הגמ' שהוי תפילה, למפרשים בתהלים שהא לשון עשיית דין. אפשר שרימז בזה הקרא שמעלת המקנא לא שאיכא לו אש שבוערת בו לכבוד קונו, אלא כל כולו מעלת ואבהת כלל ישראל, ואש של דאגת הכלל ואהבתו, וכולו תפילה שלא יבוא קב"ה לכלות כלל ישראל. וזהו מעשה הדין שעשה, אבל בפיו ולבו תפילה שע"י מעשה זה לא יהיה כליה לכלל ישראל. א"כ זהו לימוד מהו דרגת "קנאין פוגעין בו" שמשום אהבתם לכלל ישראל ודאגתם לכלל מותר להם, ואפשר שלכך זכה לכהונה שהיא כולה "באהבה" אהבת השלום ורדיפתה, וכפרת כלל ישראל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פנחס”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים