הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 08:20

אמת מארץ תצמח כתב:
05 אוגוסט 2019, 03:59
מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 02:39
יעויין בסוף דבריהם שבנשבר הציץ אינו מרצה לכו"ע,
לא הבנת אתהפשט בתוס'
תוספות כותב שגם אם נשבר הציץ ואין ציץ כלל שירצה אין זה מעכב את העבודה, אלא שאם יש לו אחרת טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה וכך מפרשים בדעת הרמב"ם.
אח"כ תוס' מסביר לגבי ריצוי ציץ שאם אין ריצוי ציץ ויש בידו טהורה אומרים לו הבא אחרת תחתיה, או כשאינה עלמצחו או בנשבר הציץ.
אבללא שזה ימנע את העבודה אם אין ציץ.
לגבי יחוס כהונה עי' חזו"א אבה"ע שאינו מעכב וכן כתב החת"ס והוכיח זאת מזה שהר"י מפריז רצה להקריב בלי כהן מיוחס.
לגבי מקום המזבח די באמה על אמה במקום המזבח.
לגבי בניית המזבח למה שבזמן המקדש יכלו ולא יוכלו כיום, וכן לגבי שקלים וכפי שעשו בתחילת בית שני
לגבי יחוס כהונה טעית בדעת החזון איש. החזון איש כותב שכהני דידן אינם אפילו בגדר כהני חזקה משום שאין אנו מקפידים להעלותם אפילו על פי עד אחד אלא כל כהן שאומר שהוא כהן מעלים על פיו. 
לגבי מקום המזבח שכתבת זה כמובן אם סומכים על המסורת הערבית או העממית שמקום כיפת הסלע הוא מקום קה"ק וכמובן שקשה לסמוך על זה 

 


בנציון
הודעות: 989
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 360 פעמים
קיבל תודה: 440 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בנציון » 05 אוגוסט 2019, 11:13

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 08:20
אמת מארץ תצמח כתב:
05 אוגוסט 2019, 03:59
מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 02:39
 
לגבי מקום המזבח שכתבת זה כמובן אם סומכים על המסורת הערבית או העממית שמקום כיפת הסלע הוא מקום קה"ק וכמובן שקשה לסמוך על זה 


זה לא מסורת ערבית או עממית אלא רדב"ז שכותב שזה דבר ברור ומתיר על פי זה איסורי כרת.
 


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 05 אוגוסט 2019, 11:24

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 08:20
לגבי יחוס כהונה טעית בדעת החזון איש. החזון איש כותב שכהני דידן אינם אפילו בגדר כהני חזקה משום שאין אנו מקפידים להעלותם אפילו על פי עד אחד אלא כל כהן שאומר שהוא כהן מעלים על פיו. 
לגבי מקום המזבח שכתבת זה כמובן אם סומכים על המסורת הערבית או העממית שמקום כיפת הסלע הוא מקום קה"ק וכמובן שקשה לסמוך על זה
לגבי יחוס הכהונה בחזון איש זו טעות שלך עיין בחזון איש אבה"ע סימן ב אות ז וכן באבה"ע סימן ג אות א' ובשביעית סימן ה'
שכותב דכיוון דנמנעו מליתן להם תרומה וחלה שוב אין שבח כהונה ולכן אף אם עולים על פי עצמם הכהנים בחזקתן.

ולדידן דמהימנינן ליה ע"פ עצמו משום שאין לנו תרומה ולענין נ"כ וקריאה בתורה אינו חשוד לשקר, יש מקום לומר דמעלין ממנה אח"כ ליוחסין דבשעה שאמר לא היה נוגע אבל זה אינו דלא עדיף מע"א דלא סגי לענין יוחסין ומ"מ זה אינו אלא מדרבנן ולא מה"ת, ואפשר דבליכא כהן אחר לא העמידו חכמים דבריהם, לכן בזה"ז אי אתיהיב רשות להקריב ק"פ אין לבטל בשביל שאין לנו כהן מיוחס וסגי בבדיקת ד אמהות, אף שאין לנו יחוס אבות עד כהן שעבד, ואפשר דהעמידו דבריהם אף כה"ג ושמענו שדנו בזה רבותינו האחרונים ז"ל ועוד דנו משום חסרון תכלת לאבנט.
ואף שבאבה"ע מעלה צד שהעמידו דבריהם גם בדליכא כהן אחר, הרי אי איכא ודאי דאורייתא וצד חשש דרבנן הוא בכלל ספק דרבנן לקולא.
ובלא"ה בשביעית סימן ה' אות י"ב מכריע שמעיקר הדין יש לסמוך על חזקת כהונה שלנו אף לתרומה דאורייתא, וזה דינה כמזבח שמעלין מתרומה דאורייתא למזבח, (ויש בה אף צד חומרא ממזבח שחלל שעבד עבודתו כשרה).

לגבי מקום המקדש כך הביאו להלכה הרדב"ז הדרך הקודש החיד"א השע"ת הב"ח, ולא מצינו באחרונים ובראשונים חולק.
ובלא"ה ע"פ המשנה במידות לא תתכן אפשרות אחרת. שעל פי מסכת מידות אבן שתיה גבוהה מהעזרה שסביב ההיכל והעזרה גבוהה מעזרת נשים והחיל וכו' ו ויתכן שהקדמונים הסתמכו גם על כך שאת זה באופן כללי ניתן היה לדעת גם לפני המדידות המדוייקות שבידינו.
אמנם בלא"ה גם מיקום הר הבית הוא מסורת ואם אין מסורת אז אפשר לפקפק גם על הר הבית.


יוספזון
הודעות: 1437
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 474 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי יוספזון » 05 אוגוסט 2019, 12:40

במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי אלימלך » 05 אוגוסט 2019, 13:07

בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 00:49
אלימלך כתב:
04 אוגוסט 2019, 12:17
בן של רב כתב:
04 אוגוסט 2019, 03:17
לגבי סכנה הביא שאין שעת השמד גדולה מזו ובפרהסיא כי ההתנגדות של הערבים והשלטונות היא מטעמי דת/אנטי דת.
וכמו החשמונאים שמסרו נפשם על... העבודה.

מדוע בעל החוברת אינו נאה דורש נאה מקיים ויהא החשמונאי הראשון?
בימינו החשמונאות היא לא להתגבר על הפחד מהיוונים כי להיפך אנחנו חזקים מהערבים.
אלא שאנחנו נרצה.
זה כמו בכל המצוות שפעם היה מוטל עלינו להעניש את הסוררים והיום תפקידנו ללמד אותם ולשכנע כמה כדאי לרצות לבחור בשבת בתורה בטהרה ובקרבנות.
לא הבנתי, ההזוי טען שזה שעת השמד [שזה קשקוש] אז בבקשה.
אנחנו לא פחות חלשים מהערבים כגון פקיסטן, ובכלל בענין הזה כל אומות העולם ואף החילונים מאוחדים.
אגב הרצון לבנות את ביהמ"ק אצל אנשים אלו לא נובע מאהבת ה' שהתגברה בהם אלא שהם אנשים שכח הדמיון חזק אצלם, שאילו היו אוהבי ה' באמת לא היו מבטלים רגע אחד מת"ת ובפירוש אמרו נח לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו' וגדול ת"ת מבנין ביהמ"ק


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 13:27

אמת מארץ תצמח כתב:
05 אוגוסט 2019, 11:24
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 08:20
לגבי יחוס כהונה טעית בדעת החזון איש. החזון איש כותב שכהני דידן אינם אפילו בגדר כהני חזקה משום שאין אנו מקפידים להעלותם אפילו על פי עד אחד אלא כל כהן שאומר שהוא כהן מעלים על פיו. 
לגבי מקום המזבח שכתבת זה כמובן אם סומכים על המסורת הערבית או העממית שמקום כיפת הסלע הוא מקום קה"ק וכמובן שקשה לסמוך על זה
לגבי יחוס הכהונה בחזון איש זו טעות שלך עיין בחזון איש אבה"ע סימן ב אות ז וכן באבה"ע סימן ג אות א' ובשביעית סימן ה'
שכותב דכיוון דנמנעו מליתן להם תרומה וחלה שוב אין שבח כהונה ולכן אף אם עולים על פי עצמם הכהנים בחזקתן.

ולדידן דמהימנינן ליה ע"פ עצמו משום שאין לנו תרומה ולענין נ"כ וקריאה בתורה אינו חשוד לשקר, יש מקום לומר דמעלין ממנה אח"כ ליוחסין דבשעה שאמר לא היה נוגע אבל זה אינו דלא עדיף מע"א דלא סגי לענין יוחסין ומ"מ זה אינו אלא מדרבנן ולא מה"ת, ואפשר דבליכא כהן אחר לא העמידו חכמים דבריהם, לכן בזה"ז אי אתיהיב רשות להקריב ק"פ אין לבטל בשביל שאין לנו כהן מיוחס וסגי בבדיקת ד אמהות, אף שאין לנו יחוס אבות עד כהן שעבד, ואפשר דהעמידו דבריהם אף כה"ג ושמענו שדנו בזה רבותינו האחרונים ז"ל ועוד דנו משום חסרון תכלת לאבנט.
ואף שבאבה"ע מעלה צד שהעמידו דבריהם גם בדליכא כהן אחר, הרי אי איכא ודאי דאורייתא וצד חשש דרבנן הוא בכלל ספק דרבנן לקולא.
ובלא"ה בשביעית סימן ה' אות י"ב מכריע שמעיקר הדין יש לסמוך על חזקת כהונה שלנו אף לתרומה דאורייתא, וזה דינה כמזבח שמעלין מתרומה דאורייתא למזבח, (ויש בה אף צד חומרא ממזבח שחלל שעבד עבודתו כשרה).

לגבי מקום המקדש כך הביאו להלכה הרדב"ז הדרך הקודש החיד"א השע"ת הב"ח, ולא מצינו באחרונים ובראשונים חולק.
ובלא"ה ע"פ המשנה במידות לא תתכן אפשרות אחרת. שעל פי מסכת מידות אבן שתיה גבוהה מהעזרה שסביב ההיכל והעזרה גבוהה מעזרת נשים והחיל וכו' ו ויתכן שהקדמונים הסתמכו גם על כך שאת זה באופן כללי ניתן היה לדעת גם לפני המדידות המדוייקות שבידינו.
אמנם בלא"ה גם מיקום הר הבית הוא מסורת ואם אין מסורת אז אפשר לפקפק גם על הר הבית.
החזון איש כותב את סברתך בדרך אפשר וודאי אינו מכריע כן לדינא. עי' שם הייטב 

 


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 13:32

יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 12:40
במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?
קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]
 


דורדיא
הודעות: 537
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי דורדיא » 05 אוגוסט 2019, 14:03

גם אני הק' מצטרף לרב @איש ווילנא
ושמח בחזרתו של הרב @יוספזון...
ואגב, לאן נעלם הרב @מאן דהו ???

ראיתי לנכון להביא כאן סיפור יפה....

הג"ר מרדכי צוקרמן זצ"ל שאל פעם אברך אחד: "על מה אתה חושב בימים אלו"? האברך ענה: שיש הרבה הלכות לדעת מה אסור ומה מותר בימים אלו, רבי מרדכי הוכיחו: "אה, אתה עסוק בגרביים... הרי תכלית האבילות לעורר את רגש הצער על החורבן, ובלי זה העיקר חסר מן הספר!"
(יחיד ודורו ח"ב עמ' 588)


והנה אני בא בקריאה בואו נכתוב ספר על הלכות גרביים לקטן שימלאו לו י"ג בט"ב שחל להיות בשבת

עזבו אותי ממחשבות על בית המקדש ונשאיר אותם לאנשי הר הבית
מחשבות על משיח נשאיר לחבדניקים
מחשבות על ארץ ישראל נשאיר למזרחניקים

ואנו נתעסק אך ורק בפלפולי גרביים!!
נתפלל חזק שהגלות תימשך!!

אל נא נתעסק בפלפולי הבל של גאולה, בית מקדש וכו'

נמשיך להתפלל מחלדודנא או מארוזה שבשוויץ על צער הגלות..

נתעסק רק בפטפוטים על תורות חדשות שלא שמענום מאז היותנו לנטורי קרתא.

אני שוב קורא למנהלי הפורום, @מנהל ול- @מנהל א'
הסירו את החרפה והחזירו את דיון למקום הנכון,
מקומו וודאי לא בפורום האקטואלי

ועיי"ש בהודעתי הקודמת באשכולל זה.


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 14:10

דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:03
 

מדבריך נשמע צליל של זלזול על העיסוק בדקדוקי עניות של ההלכה במקום להתעסק בעיקר שהוא רוח היהדות 
 
בטענה זו כבר קדמוך רבים ויש לך חברים מפופקפים לטענות אלו  

אותו האיש התלוי ימ"ש שכידוע קובל על עיסוקם של הפרושים בדקדוקים בנטילת ידים במקום לעסוק בדביקות בד' 

הקראים 

הרפורמים ועוד ועוד  


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 05 אוגוסט 2019, 14:12

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:27
החזון איש כותב את סברתך בדרך אפשר וודאי אינו מכריע כן לדינא. עי' שם הייטב
תעיין שם שוב בחזון איש היטב.
הוא כותב שמדאורייתא בודאי הכהנים שבימינו כשרים לעבודה. ונחשבין ככהני חזקה. והוא כותב שאפשר שגם רבנן לא תקנו להצריך ייחוס רק כשאפשר לקחת כהנים מיוחסים. ולכן אי אתיהיב רשות להקריב ק"פ בזה"ז אין לעכב מלהקריב.
דהיינו יש פה מקסימום ספק דרבנן לעומת ודאי דאורייתא.
בנוסף הוא בשביעית סימן ה' הוא נוקט בפשיטות שמעיקר הדין בזמן הזה יש להתיחס לכהני דידן ככהנים מיוחסים גם לעניין תרומה דאורייתא דהיינו שבמצב שלנו שאין מיוחסין לא תקנו חכמים (וכך בדיוק כתב החת"ס)
(בתחילה הוא מעלה צד שכהנים שעלו על פי עצמם ואינם נוגעים בדבר הם ככהנים מיוחסים שעדיפי מכהני חזקה וצד זה החזו"א דוחה.)


דורדיא
הודעות: 537
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי דורדיא » 05 אוגוסט 2019, 14:24

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:10
דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:03
 

מדבריך נשמע צליל של זלזול על העיסוק בדקדוקי עניות של ההלכה במקום להתעסק בעיקר שהוא רוח היהדות 
 
בטענה זו כבר קדמוך רבים ויש לך חברים מפופקפים לטענות אלו  

אותו האיש התלוי ימ"ש שכידוע קובל על עיסוקם של הפרושים בדקדוקים בנטילת ידים במקום לעסוק בדביקות בד' 

הקראים 

הרפורמים ועוד ועוד אני רגוע..
כבר קדמני הגר"מ צוקרמן זצ"ל..
 


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 14:29

דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:24
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:10
דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:03
 

מדבריך נשמע צליל של זלזול על העיסוק בדקדוקי עניות של ההלכה במקום להתעסק בעיקר שהוא רוח היהדות 
 
בטענה זו כבר קדמוך רבים ויש לך חברים מפופקפים לטענות אלו  

אותו האיש התלוי ימ"ש שכידוע קובל על עיסוקם של הפרושים בדקדוקים בנטילת ידים במקום לעסוק בדביקות בד' 

הקראים 

הרפורמים ועוד ועוד 


אני רגוע..
כבר קדמני הגר"מ צוקרמן זצ"ל..


הנידון הזה היה במוקד הויכוח בין היהדות המסורתית לכל מתנגדיה במשך אלפי שנים 
וכמובן שאת צד היהדות קשה יותר להסביר [תמיד היהדות הייתה לא הגיונית מאז תקומתה ועד היום] 
אבל אתה בחכמתך קם בבוקרו של יום אחר אלפי שנים ומגלה טענה חדשה שבפי כל מתנגדי היהדות [בהתעלם מהמשנה גמרא ספרי הראשונים והאחרונים שכל עיסוקם בחלק הארי שלהם הוא בדקדוקי הלכה] 
ונתלה באייזה סיפור מקומי על הר"מ צוקרמן. 


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 15:02

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:32
יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 12:40
במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?
קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]
 

זה לא בטעות כלל.
זו היתה דעת רבי יואליש כפי שקיבל מאביו שקיבל מסביו.
הם סברו שזו כפירה בביאת המשיח להעלות על הדעת שבגאולה שלישית יקרה מה שקרה בגאולה שניה
(לעלות באופן טבעי וקימעא קימעא ועם חטאים כמו שהיה ע"י נחמיה ועזרא בהוראת כורש ועם תקלות בדרך ואחשורוש ובני המן ודריוש השני וכו').
אלא לשיטתם הכל חייב >ולעיכובא<
לבוא בבת אחת בבום חזק ובמפץ מהדהד ע"י נס גמור ודרמטי.

ודלא כהגר"א ודעימיה.

מצו"ב בין היתר טענת הגה"ק רבי שייעלה קוטנר זצוק"ל במכתבו המרתק שא"א להקריב (בזמנו שלו) כי במציאות רוב הציבור המפוזר ומפורד בגלויות השונות לא יסכים/לא יוכל טכנית - לתת שקלים לזה.

(ואכן לאחרונה מרן שר התורה שליט"א תובע בפה מלא שוב ושוב מהחוצניקים לעלות לארץ, וכידוע מכל רבותינו שהדרגות השונות של השראת השכינה בא"י תלויות מאוד בכמות היהודים הכשרים החיים בה, ואם רק היו שומעים לתחנוניו של מרן ועולים לכאן - היה הכל מתקדש והיה חוזר תרו"מ מדאורייתא ועוד ועוד הישגים צפויים שאכמ"ל)


מכתבים מגדולי עולם בענין התכניות המעשיות לבנין בית המקדש.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 15:10

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:29
דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:24
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:10


מדבריך נשמע צליל של זלזול על העיסוק בדקדוקי עניות של ההלכה במקום להתעסק בעיקר שהוא רוח היהדות 
 
בטענה זו כבר קדמוך רבים ויש לך חברים מפופקפים לטענות אלו  

אותו האיש התלוי ימ"ש שכידוע קובל על עיסוקם של הפרושים בדקדוקים בנטילת ידים במקום לעסוק בדביקות בד' 

הקראים 

הרפורמים ועוד ועוד 


אני רגוע..
כבר קדמני הגר"מ צוקרמן זצ"ל..


הנידון הזה היה במוקד הויכוח בין היהדות המסורתית לכל מתנגדיה במשך אלפי שנים 
וכמובן שאת צד היהדות קשה יותר להסביר [תמיד היהדות הייתה לא הגיונית מאז תקומתה ועד היום] 
אבל אתה בחכמתך קם בבוקרו של יום אחר אלפי שנים ומגלה טענה חדשה שבפי כל מתנגדי היהדות [בהתעלם מהמשנה גמרא ספרי הראשונים והאחרונים שכל עיסוקם בחלק הארי שלהם הוא בדקדוקי הלכה] 
ונתלה באייזה סיפור מקומי על הר"מ צוקרמן. 
בוא לא נשתטה.
הרי שניכם יודעים ששניכם צודקים...

הרי כו"ע לא פליגי שכל ההלכות של מנהגי האבלות הם בגדר "גופי תורה" חשובים.
ואילו התשוקה >האמיתית< והרצון >המעשי< הם הם "נשמת תורה".

אז למה לא להמשיך לדון בדבר העיקרי = ציפית לישועה, אבל באמת.


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 15:38

אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:07
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 00:49
אלימלך כתב:
04 אוגוסט 2019, 12:17


מדוע בעל החוברת אינו נאה דורש נאה מקיים ויהא החשמונאי הראשון?
בימינו החשמונאות היא לא להתגבר על הפחד מהיוונים כי להיפך אנחנו חזקים מהערבים.
אלא שאנחנו נרצה.
זה כמו בכל המצוות שפעם היה מוטל עלינו להעניש את הסוררים והיום תפקידנו ללמד אותם ולשכנע כמה כדאי לרצות לבחור בשבת בתורה בטהרה ובקרבנות.
לא הבנתי, ההזוי טען שזה שעת השמד [שזה קשקוש] אז בבקשה.
אנחנו לא פחות חלשים מהערבים כגון פקיסטן, ובכלל בענין הזה כל אומות העולם ואף החילונים מאוחדים.
אגב הרצון לבנות את ביהמ"ק אצל אנשים אלו לא נובע מאהבת ה' שהתגברה בהם אלא שהם אנשים שכח הדמיון חזק אצלם, שאילו היו אוהבי ה' באמת לא היו מבטלים רגע אחד מת"ת ובפירוש אמרו נח לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו' וגדול ת"ת מבנין ביהמ"ק

1. מה זה שעת השמד אם לא שאוסרים בתוקף את העבודה מטעמי אידיאולוגיה ושנאת התורה והיהדות, בדיוק אבל בדיוק כמו היוונים.
אדרבה תגדיר מחדש.

2. אני שמח להיות הזוי כמו החזו"א והחפץ חיים ורעק"א וחת"ס שעסקו בזה ובדקו שוב ושוב אם המציאות כבר מאפשרת להתקדם עוד קצת.

3. גם על עצם הרעיון ההזוי של העליה לארץ היו לגלוגים וגם איומי פיקוח נפש.

4. מדינת ישראל חזקה מהערבים שמזמן היו מתים להמית אותה... אלא שהם פשוט מפחדים!
הבעיה היא רק זו:
אנחנו לא רוצים באמת בית המקדש/לא מאמינים שזה ריאלי ומציאותי.
[גם ע"י תנועה ציבורית גוברת בדעת הקהל, וגם בזכות ההתעסקות המעשית בהלכות ובפרקטיקה] .

ולכן אם תמשיך התנועה החזקה בעד המקדש הוא יקום ויהיה כמו אלף דברים שכבר קרו כאן נגד כל הסיכויים - רק בגלל שפשוט רצינו.

אם יש דור שהוא מצפה למלכותי מיד נגאלים.
מצפה באמת!
ולא רק מתבכיין בנעימות ומתאהב בניגון המתוק והמריר של אלי ציון

דור שלא מוחה בתוקף וזעזוע או בציניות ארסית משוקצת כנגד הרשעים/המשוגעים/המשיחים/ההזויים כמו רעק"א והחת"ס והחזו"א ותלמידיהם שרצו ורוצים להקריב קרבן פסח רחמנא לשיזבן.

אוי לנו שכך עלתה בימינו שאנשים לא מסתפקים בלימוד קדשים ולא באמירת קרבנות ולא בתפילות כנגד תמידין ולא בלולב וספירת העומר זכר למקדש ולא בבכיות בכותל ולא בכל התפילות הפיוטים התחינות והזמירות על המקדש ולא בבניית מקדש מעט ע"י מאצ'ינג ולא בבניית הבית היהודי כחורבה מחורבות ירושלים ולא ולא ולא...

אלא הם לצערינו השתבשו לגמרי נעבאך במשיחיות ההזויה - והם רוצים באמת את כל הקדושה ביחד במכה אחת של הקרבה בפועל שתביא את כל השפע הכלכלי והרוחני וכו'
[וכמתואר בהבטחת חגי הנביא תוך כדי תוכחתו החריפה לעולים על שמתעצלים בבנין מחמת ההפרעות של השלטונות דאז]


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 15:38

אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:07
בן של רב כתב:
05 אוגוסט 2019, 00:49
אלימלך כתב:
04 אוגוסט 2019, 12:17


מדוע בעל החוברת אינו נאה דורש נאה מקיים ויהא החשמונאי הראשון?
בימינו החשמונאות היא לא להתגבר על הפחד מהיוונים כי להיפך אנחנו חזקים מהערבים.
אלא שאנחנו נרצה.
זה כמו בכל המצוות שפעם היה מוטל עלינו להעניש את הסוררים והיום תפקידנו ללמד אותם ולשכנע כמה כדאי לרצות לבחור בשבת בתורה בטהרה ובקרבנות.
לא הבנתי, ההזוי טען שזה שעת השמד [שזה קשקוש] אז בבקשה.
אנחנו לא פחות חלשים מהערבים כגון פקיסטן, ובכלל בענין הזה כל אומות העולם ואף החילונים מאוחדים.
אגב הרצון לבנות את ביהמ"ק אצל אנשים אלו לא נובע מאהבת ה' שהתגברה בהם אלא שהם אנשים שכח הדמיון חזק אצלם, שאילו היו אוהבי ה' באמת לא היו מבטלים רגע אחד מת"ת ובפירוש אמרו נח לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו' וגדול ת"ת מבנין ביהמ"ק

1. מה זה שעת השמד אם לא שאוסרים בתוקף את העבודה מטעמי אידיאולוגיה ושנאת התורה והיהדות, בדיוק אבל בדיוק כמו היוונים.
אדרבה תגדיר מחדש.

2. אני שמח להיות הזוי כמו החזו"א והחפץ חיים ורעק"א וחת"ס שעסקו בזה ובדקו שוב ושוב אם המציאות כבר מאפשרת להתקדם עוד קצת.

3. גם על עצם הרעיון ההזוי של העליה לארץ היו לגלוגים וגם איומי פיקוח נפש.

4. מדינת ישראל חזקה מהערבים שמזמן היו מתים להמית אותה... אלא שהם פשוט מפחדים!
הבעיה היא רק זו:
אנחנו לא רוצים באמת בית המקדש/לא מאמינים שזה ריאלי ומציאותי.
[גם ע"י תנועה ציבורית גוברת בדעת הקהל, וגם בזכות ההתעסקות המעשית בהלכות ובפרקטיקה] .

ולכן אם תמשיך התנועה החזקה בעד המקדש הוא יקום ויהיה כמו אלף דברים שכבר קרו כאן נגד כל הסיכויים - רק בגלל שפשוט רצינו.

אם יש דור שהוא מצפה למלכותי מיד נגאלים.
מצפה באמת!
ולא רק מתבכיין בנעימות ומתאהב בניגון המתוק והמריר של אלי ציון

דור שלא מוחה בתוקף וזעזוע או בציניות ארסית משוקצת כנגד הרשעים/המשוגעים/המשיחים/ההזויים כמו רעק"א והחת"ס והחזו"א ותלמידיהם שרצו ורוצים להקריב קרבן פסח רחמנא לשיזבן.

אוי לנו שכך עלתה בימינו שאנשים לא מסתפקים בלימוד קדשים ולא באמירת קרבנות ולא בתפילות כנגד תמידין ולא בלולב וספירת העומר זכר למקדש ולא בבכיות בכותל ולא בכל התפילות הפיוטים התחינות והזמירות על המקדש ולא בבניית מקדש מעט ע"י מאצ'ינג ולא בבניית הבית היהודי כחורבה מחורבות ירושלים ולא ולא ולא...

אלא הם לצערינו השתבשו לגמרי נעבאך במשיחיות ההזויה - והם רוצים באמת את כל הקדושה ביחד במכה אחת של הקרבה בפועל שתביא את כל השפע הכלכלי והרוחני וכו'
[וכמתואר בהבטחת חגי הנביא תוך כדי תוכחתו החריפה לעולים על שמתעצלים בבנין מחמת ההפרעות של השלטונות דאז]


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי נבשר » 05 אוגוסט 2019, 15:40

רק שאלה שמטרידה אותי @בן של רב, נניח שאנו מחויבים לבנות את בית המקדש (לפי שיטות מסוימות) נניח שהעולם ובראשם האיסלם לא יעשה בנו שפטים ברחובות ירושלים, נניח שבית המקדש בנוי, האם אתה חושב לרגע שבית המקדש יכול להחזיק דקה אחת בשפלותינו, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, הרי כל יום קללתו משל חבירו ביו מצבינו ברוחניות בין בין אדם לחבירו, אתה חושב שבכזה מצב שכינה שרויה בישראל באופן של בית המקדש, פוק חזי מה הולך ברחובות, ומה הולך ברחובותינו בן קם באביו וכו', לא צריך לקטרג כי הדברים גלויים וברורים כל אחד אצל עצמו, האם אנו ראויים לבית המקדש, מצב בית המקדש הוא ראי למצבינו ברוחניות, להיכן אנו הולכים? אתה חושב שמישהו יכול להחזיר בתשובה הראויה אותנו, יש פה דבר שאמור להיות מחוץ להשגה שלנו, מהלך שנוגד כל חוק טבע הגיוני, שאין מי שיודע איך הדברים יראו בזמן המשיח, אין לנו רק להתפלל כמו שעשו אבותינו ורבותינו שנשוב בתשובה שלימה ואמיתית, רק כך נזכה, איך זה יהיה אין איש יודע.
לא באתי להחליש מישהו, רק להיות ריאלי ולהיות מחובר למצבינו ולמצב האומה (בשבילך).


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 15:54

נבשר כתב:
05 אוגוסט 2019, 15:40
רק שאלה שמטרידה אותי @בן של רב, נניח שאנו מחויבים לבנות את בית המקדש (לפי שיטות מסוימות) נניח שהעולם ובראשם האיסלם לא יעשה בנו שפטים ברחובות ירושלים, נניח שבית המקדש בנוי, האם אתה חושב לרגע שבית המקדש יכול להחזיק דקה אחת בשפלותינו, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם, הרי כל יום קללתו משל חבירו ביו מצבינו ברוחניות בין בין אדם לחבירו, אתה חושב שבכזה מצב שכינה שרויה בישראל באופן של בית המקדש, פוק חזי מה הולך ברחובות, ומה הולך ברחובותינו בן קם באביו וכו', לא צריך לקטרג כי הדברים גלויים וברורים כל אחד אצל עצמו, האם אנו ראויים לבית המקדש, מצב בית המקדש הוא ראי למצבינו ברוחניות, להיכן אנו הולכים? אתה חושב שמישהו יכול להחזיר בתשובה הראויה אותנו, יש פה דבר שאמור להיות מחוץ להשגה שלנו, מהלך שנוגד כל חוק טבע הגיוני, שאין מי שיודע איך הדברים יראו בזמן המשיח, אין לנו רק להתפלל כמו שעשו אבותינו ורבותינו שנשוב בתשובה שלימה ואמיתית, רק כך נזכה, איך זה יהיה אין איש יודע.
לא באתי להחליש מישהו, רק להיות ריאלי ולהיות מחובר למצבינו ולמצב האומה (בשבילך).
מה זה שונה מבית שני בתחילתו ואח"כ בימי מתתיהו בן יוחנן?
אולי גם הם היו פטורים מלהקריב? אולי היה מותר להם לתת לגויים לשקץ שקוציהם בתוכו כבימינו? אולי היה מותר להם לשרוף או להפסיק עם התמידין בגלל המריבות?

בקיצור:
האם כל התורה כולה משועבדת לזרועותיה של המפלצת המשוגעת הקרויה "או הכל או כלום"?

אין שום מקור לפטור אותנו סתם כך ממצות עשה של ועשו לי מקדש!
וכן גם לגבי ההקרבה - מקריבין אע"פ שאין בית.


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי yosf » 05 אוגוסט 2019, 16:59

אפשר בקשה קטנה?
דפדפו אחורה וקראו מהתחלה את כל הנידון אחת לאחת במתינות
ואז....
אז כבר לא תגיבו יותר
אז פשוט תתביישו
תקשיבו לשני- תקשיבו למה שרצה לומר השני -אולי הוא לא מצליח להסביר כ"כ אבל תרצו תבינו גם מה שלא כתוב!!
ועוד משהו
האמת כמעט תמיד נמצאת באמצע
להביא סיפור על גרביים ולקחת את זה למקום....?
להביא סיפור על גרביים ולהתקיף את זה כמו...?

הלב הוא העיקר הרוח הוא המהות המצוות הם רק הכי תימצי ללב- רחמנא ליבא בעי- וכל השבת כולה רק למען תזכור את יציאת מצרים ובריאת העולם....
אבל והאבל הוא גדול- הלב הוא המכוון המצווה זה החיוב
להתעסק בלב של מצווה זה מצויין
להגיע ללב בלי מצווה זו כפירה
להגיע למצווה בלי הלב זה חסרון
ולפיכך ברור ש...
להתעסק בלב של דבר שאין לנו שייכות מצווה אליו- זה בזבוז זמן- זה נגד רצון התורה!!!!


יוספזון
הודעות: 1437
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 474 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי יוספזון » 05 אוגוסט 2019, 17:22

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:32
יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 12:40
במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?
קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]

ותחזינה עיננו בשובך... 
אני לא מבין מה אתה שח במחמכ"ת הרמה. 
ס"ה הצעתי הצעה נדיבה. אם יש אפשרות בהשתדלות ובכחנו ועוצם ידינו לבנות את הבית, למה להתפלל 'ובאש אתה עתיד לבנותו', 'בנה ביתך כבתחילה' בבקשה, שלפו שרוולים, ותתחילו לבנות... אם אכן אפשר הדבר  על פי דין להעשות בידי אדם.

 


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי אלימלך » 05 אוגוסט 2019, 17:28

מבקש אמת כתב:
05 אוגוסט 2019, 00:49
רק נבקש ממנו בכל לשון של בקשה, שיואיל בטובו לא לעשות שום מעשה שעלול לפגוע או לסכן אף יהודי

בענין זה גם בדיבורים יש סכנה כידוע


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 17:45

יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 17:22
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:32
יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 12:40
במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?
קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]

ותחזינה עיננו בשובך... 
אני לא מבין מה אתה שח במחמכ"ת הרמה. 
ס"ה הצעתי הצעה נדיבה. אם יש אפשרות בהשתדלות ובכחנו ועוצם ידינו לבנות את הבית, למה להתפלל 'ובאש אתה עתיד לבנותו', 'בנה ביתך כבתחילה' בבקשה, שלפו שרוולים, ותתחילו לבנות... אם אכן אפשר הדבר  על פי דין להעשות בידי אדם.

 
זה בדיוק הענין.
שלצערינו זה לא יקרה כל עוד העם לא מעוניין.
וכפי שכתב הח"ח הרבה פעמים זה תפקידו של כל יחיד כעת.

כמו אלקנה שעשה "הפצה" לעליה לרגל בשילה וזכה לבן ששקול כמשה ואהרן.

וכמו דוד שגם כשה' בעצמו הרגיע וריסן אותו "אתה לא תבנה לי הבית" הוא המשיך בכל מה שכן יכל, יסודות תכניות, כסף, חומרים, וכל מה שרק אפשר כדי לזרז.

וכמו אסתר שעשתה שתדלנות לא נעימה בכלל במשך שנים וזכתה להגיע לבנית בית שני (הבאתי לזה מקורות רבים בעבר) .

וכמו עוד אנשים שזכו ויזכו ע"י ההשתדלות וההסברה וההפצה תוך התעלמות מהלגלוגים והציניות והזלזול.

וכמו החפץ חיים ששינה מדרך רבותיייינו ועשה הפצה לזה ללא מנוח.

וכמו הגרי"ז שהמשיך הרבה יותר והחזיר את קדשים לקידמת הבמה החרדית לאחר שנות אפילה מוחלטת
(ואגב: הגרי"ז היה היחיד שהגיב ברצינות גמורה ובתגובה מפורטת למכתב ששלח הח"ח לכל העיירות ובו הוא מבקש לדעת כמה כהנים יש בכל עיירה ומי מהם ללא מום ומי מהם יודע איך להקריב ומי מהם מוכן ללמוד את זה אם ילמדו אותו)

וכמו מכון תורת הקרבנות שהמשיכו יחד עם רבנים חשובים כמו רבי דוד כהן ורבי איתמר גרבוז ועוד להתכונן ולתכנן ולהתארגן ככל האפשר.


יוספזון
הודעות: 1437
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 474 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי יוספזון » 05 אוגוסט 2019, 18:07

ולכן, הצעתי, תפסיק להתפלל, ותתחיל לשכנע... אם הבעיה זה רק שהציבור לא מעוניין. מה זה קשור לתפילה. כשאתה מעוניין שילבשו תכלת בציצית, אתה מתפלל על כך או משכנע את הציבור בכל דרך?
תפסיק לבקש מהשי"ת שיבנה לנו ביהמ"ק מאש, כי בכך לכאורה תפסיד את מצוותך.

ובקרוב נזכה ל'וברתי ממך הפושעים והמורדים' בעת שנזכה ש'אפס בלתך גואלנו', ובן דוד בא בביטול מלכות המינות מישראל, ונזכה שהוא יבנה הבית, כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה אמן.


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 19:52

יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 17:22
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:32
יוספזון כתב:
05 אוגוסט 2019, 12:40
במידה מסויימת נמאס לי להכנס לפורום חשוב זה מטעמים מובנים. אך בכל זאת אחר תקופה מסויימת החלטתי בכל זאת להכנס ולתפוס מבט קצר.
הייתי מציע לפותח האשכול ולכל חבריו ואחיו לדעה. היות ואנו נמצאים בימי בין המצרים, שאנו מתאבלים על חורבן הבית, ומתפללים ומתחננים שהקב"ה שבאש הצית אותה, יחזיר לנו אותה באש. שיפסיקו עם התפילות הגלותיות. חסל סדר אבילות על החורבן, הרי אפשר לקום ולעשות מעשה? למה עליכם להתאבל על חורבן בית המקדש?
הלא לשיטתכם, זה כמו מי שיכול להחיות מתים ובמקום זה הוא בוכה...
מילא אנו, שנשארנו פרימיטיביים שעדיין מאמינים שמי שהחריב את הבית הוא יבנה אותה מחדש, ואנו אף אומרים זאת ב'נחם' בת"ב. אנו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, אבל אתם, עם התורה החדשה. עם ציטוטים מפליגים (שמשום מה רבותינו לא התרגשו מזה יתר על המידה) למה לכם לבכות על חורבן הבית?
קודם כל שלום לך הרב יוספזון. בהחלט נעלמת לאחרונה
ואנו מייחלים לשובך. 

בהחלט יכולים להיות לך טענות על חברי הפורום 
אבל תזהר שבדבריך אין טענות על רבי עקיבא איגר 
שחיפש ברצינות להקריב קרבן פסח מחדש 
[ותשובת החת"ס הייתה שהדבר לא מתאפשר מבחינת השלטונות התורכים]
ותחזינה עיננו בשובך... 
אני לא מבין מה אתה שח במחמכ"ת הרמה. 
ס"ה הצעתי הצעה נדיבה. אם יש אפשרות בהשתדלות ובכחנו ועוצם ידינו לבנות את הבית, למה להתפלל 'ובאש אתה עתיד לבנותו', 'בנה ביתך כבתחילה' בבקשה, שלפו שרוולים, ותתחילו לבנות... אם אכן אפשר הדבר  על פי דין להעשות בידי אדם.לא הבנתי. את ההצעה הנדיבה שלך אתה מתכוון גם להציע לרבי עקיבא איגר 
ואם הרע"א חלק עלייכם וסבר שעליינו להשתדל להקריב קרבן פסח הרי אין הלכה כמותכם 


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי יהודה1 » 05 אוגוסט 2019, 20:17

איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 19:52
לא הבנתי. את ההצעה הנדיבה שלך אתה מתכוון גם להציע לרבי עקיבא איגר 
ואם הרע"א חלק עלייכם וסבר שעליינו להשתדל להקריב קרבן פסח הרי אין הלכה כמותכם
רבי עקיבא איגר ס"ה דיבר על הקרבת קרבן ציבור בזמן הזה.
גם המנ"ח מצדד שייתכן שאפשר לקיים בזמן הזה בניין בית המקדש על ידי אדם
אבל כאן לקחו את זה כמה צעדים קדימה:
א. להוכיח ש"וודאי" אנו מצווים על זה נגד דעת גדולי ישראל בגלל ראיות שכבר דיברו עליהם שנים רבות.
ב. לומר שצריך למסור נפש לזה בגלל שהגויים אוסרים מטעמי דת וזה כמו מלחמת החשמונאים.
בנוסף, אין הוכחה מספיקה שבאמת רעק"א דיבר על זה למעשה. אם היה כן וכ"ש אם היה מתקבל כן איפוה כל עם ישראל שמימיו שותים בצמא בכל התורה כולה.
ואפילו הח"ח לא "העיז" להיות "דוד המלך" וכיו"ב של כל רעיונותיהם של המבולבלים.
אגב דוד המלך לא קם ועשה לפני שהנביא אמר לו שיעשה, ורק אחר כך בא אליו דיבור מה' שלא יעשה אלא ייתן לבנו.

יש לקרוא כאן את המקרא הזה:
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים" (ישעיה ה כא).


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי כלפי ליא » 05 אוגוסט 2019, 20:22

זה דעת גדולי ישראל, כפי שהיטיב לכתוב בזמנו לפני כמאה ושלושים שנה, הרש"ר הירש זצ"ל:

דעתי קצרה מהכיר את הטוב והאמת אשר יפרחו כפי דעתו הרמה מהשתדלותו בעניין ישוב א"י, ואת אשר לבבו למצוה וגם חובה גדולה יחשוב, לקט שכלי לא כן ידומה. ואני בעניי אשר אין לי עסק בנסתרות אין טוב לי כי אם להחזיק בדרך הכבושה מאבותינו קדמונינו נ"ע, אשר לא שמו לנגד עינינו כי אם להיות חרדים בכל מאמצי כחנו לתקן דרכנו בדרך התורה לפני אלוקינו ולהרים מכשול מקרבנו, ולצפות לגאולה בכל יום אם בקולו נשמע. ומעולם לא שמו על שכמנו דרך הגאולה על ידי חיזוק ותיקון אדמת קדש, כי אם על ידי חיזוק ותיקון לבבנו ומעשנו לתושיה.


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 20:23

יהודה1 כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:17
איש ווילנא כתב:
05 אוגוסט 2019, 19:52
לא הבנתי. את ההצעה הנדיבה שלך אתה מתכוון גם להציע לרבי עקיבא איגר 
ואם הרע"א חלק עלייכם וסבר שעליינו להשתדל להקריב קרבן פסח הרי אין הלכה כמותכם
רבי עקיבא איגר ס"ה דיבר על הקרבת קרבן ציבור בזמן הזה.
גם המנ"ח מצדד שייתכן שאפשר לקיים בזמן הזה בניין בית המקדש על ידי אדם
אבל כאן לקחו את זה כמה צעדים קדימה:
א. להוכיח ש"וודאי" אנו מצווים על זה נגד דעת גדולי ישראל בגלל ראיות שכבר דיברו עליהם שנים רבות.
ב. לומר שצריך למסור נפש לזה בגלל שהגויים אוסרים מטעמי דת וזה כמו מלחמת החשמונאים.
בנוסף, אין הוכחה מספיקה שבאמת רעק"א דיבר על זה למעשה. אם היה כן וכ"ש אם היה מתקבל כן איפוה כל עם ישראל שמימיו שותים בצמא בכל התורה כולה.
ואפילו הח"ח לא "העיז" להיות "דוד המלך" וכיו"ב של כל רעיונותיהם של המבולבלים.
אגב דוד המלך לא קם ועשה לפני שהנביא אמר לו שיעשה, ורק אחר כך בא אליו דיבור מה' שלא יעשה אלא ייתן לבנו.

יש לקרוא כאן את המקרא הזה:
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים" (ישעיה ה כא).


הרע"א דיבר למעשה [כמו שהרב בעל הדורש לציון דיבר למעשה] והחתם סופר השיבו שלפי מה שבירר אין סיכוי שהסולטן יסכים לכך ולכן הדבר לא אפשרי
ולפחות מאותו סיבה כל גדולי ישראל לא דנו בזה באופן מעשי משום שהדבר לא אפשרי [יתכן וישנם סיבות נוספות אבל וודאי גם זה סיבה] 
כמובן שגם בימינו הדבר לא מתאפשר מעשית 
מלבד הבעיות ההלכתיות שאין מי שיכול לפותרם 


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי יהודה1 » 05 אוגוסט 2019, 20:41

דורדיא כתב:
05 אוגוסט 2019, 14:03
הג"ר מרדכי צוקרמן זצ"ל שאל פעם אברך אחד: "על מה אתה חושב בימים אלו"? האברך ענה: שיש הרבה הלכות לדעת מה אסור ומה מותר בימים אלו, רבי מרדכי הוכיחו: "אה, אתה עסוק בגרביים... הרי תכלית האבילות לעורר את רגש הצער על החורבן, ובלי זה העיקר חסר מן הספר!"
(יחיד ודורו ח"ב עמ' 588)
מה הבאת ממנו ראיה
שצריכים לחשוב על איך פונים לאו"ם כדי לשכנע אותם לתת לנו רשות לבנות את בית המקדש?
או חמור מכך לעלות להר הבית ולהתגרות בוואקף ובערבים לאמר: "אנו לא מפחדים מכם ומגזירותיכם ומתי שהחרדים ( בעצם לא הם הם סתם מצומצמים...) יבואו לעזור לנו נבנה את בית המקדש".
זה מה שהוא אמר?????


איש ווילנא
הודעות: 2270
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 497 פעמים
קיבל תודה: 618 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי איש ווילנא » 05 אוגוסט 2019, 20:46

כלפי ליא כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:22
זה דעת גדולי ישראל, כפי שהיטיב לכתוב בזמנו לפני כמאה ושלושים שנה, הרש"ר הירש זצ"ל:
דעתי קצרה מהכיר את הטוב והאמת אשר יפרחו כפי דעתו הרמה מהשתדלותו בעניין ישוב א"י, ואת אשר לבבו למצוה וגם חובה גדולה יחשוב, לקט שכלי לא כן ידומה. ואני בעניי אשר אין לי עסק בנסתרות אין טוב לי כי אם להחזיק בדרך הכבושה מאבותינו קדמונינו נ"ע, אשר לא שמו לנגד עינינו כי אם להיות חרדים בכל מאמצי כחנו לתקן דרכנו בדרך התורה לפני אלוקינו ולהרים מכשול מקרבנו, ולצפות לגאולה בכל יום אם בקולו נשמע. ומעולם לא שמו על שכמנו דרך הגאולה על ידי חיזוק ותיקון אדמת קדש, כי אם על ידי חיזוק ותיקון לבבנו ומעשנו לתושיה.

זכור לי שהרש"ר הירש התנגד בתוקף לרעיונותיו של הרב קלישר ומתייחס בפירוש לענין בית המקדש 
ומכל מקום מסתבר שלא דן מבחינה הלכתית אלא מבחינה שונה 
ובכל אופן הלכה כרבי עקיבא איגר שהתייחס ברצינות לחובה להקריב קרבן פסח גם בזמן הזה שהוא מרבותינו שעל פיו אנו פוסקים הלכה בכל התורה 

 


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה דעת גדולי ישראל בענין החוברת החדשה והמרעישה שהופצה בב"ב.

שליחה על ידי בן של רב » 05 אוגוסט 2019, 20:50

כלפי ליא כתב:
05 אוגוסט 2019, 20:22
זה דעת גדולי ישראל, כפי שהיטיב לכתוב בזמנו לפני כמאה ושלושים שנה, הרש"ר הירש זצ"ל:

דעתי קצרה מהכיר את הטוב והאמת אשר יפרחו כפי דעתו הרמה מהשתדלותו בעניין ישוב א"י, ואת אשר לבבו למצוה וגם חובה גדולה יחשוב, לקט שכלי לא כן ידומה. ואני בעניי אשר אין לי עסק בנסתרות אין טוב לי כי אם להחזיק בדרך הכבושה מאבותינו קדמונינו נ"ע, אשר לא שמו לנגד עינינו כי אם להיות חרדים בכל מאמצי כחנו לתקן דרכנו בדרך התורה לפני אלוקינו ולהרים מכשול מקרבנו, ולצפות לגאולה בכל יום אם בקולו נשמע. ומעולם לא שמו על שכמנו דרך הגאולה על ידי חיזוק ותיקון אדמת קדש, כי אם על ידי חיזוק ותיקון לבבנו ומעשנו לתושיה.

אוקיי.
אז יש לנו מחלוקת הגר"א והחת"ס ורעק"א וחפץ חיים ורבי חיים זוננפלד ואור שמח ואבני נזר ואמרי אמת וחזו"א וכל דעימייהו
עם רש"ר הירש ור' יואליש והריי"ץ מחב"ד שהתנגדו לעלייה.

[ומסתמא לשיטתייהו שהכל יקרה ב'בום' פתאומי בלעדינו ובעל כרחם של רוב ישראל - כ"ש שהיו מתנגדים לבנין בית המקדש בידי אדם.
מה גם שבסדר ברכות שמונה עשרה - ולירושלים עירך מסודר בדוקא אחרי קיבוץ גלויות ולפני את צמח דוד, כמבואר בגמ'
ומהיכ"ת שבדיוק את השלב הזה הם יהפכו למהלך טבעי]

נ. ב. הרי זה לא סוד שהגר"א שלח את תלמידיו למות כאן במגפות ולמסור נפש על חיי רעב וצרות וכו' ואנו נהנים מפירות עמלם וחולקים עליהם...
כי היה ברור להם שכמו שנצטוינו בפרשת השבוע והורשתם וישבתם ועשו לי מקדש.
למען ציון לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם.
אל דמי!

נעול הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 0 אורחים