הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

תיובתא
הודעות: 887
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 445 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי תיובתא » 07 אוגוסט 2019, 20:49

שלהי מסכת מכות:
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו  והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק דכתיב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו וכי מה ענין אוריה אצל זכריה אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו
ע"פ מה שכתבו לעיל, יש להקשות מי גילה לר"ע שמספיק שועל אחד כדי לומר שנבואת אוריה התקיימה? אולי צריך 2? אולי 346? וצ"ע.
עכ"פ אדגיש שאיני מהתומכים ברעיונות ה"אתחלתא" ו\או "איתערותא" למיניהם, ואין קשר ביניהם לשאלת בחינת המציאות כפי שהיא.
 


אסף
הודעות: 357
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 179 פעמים
קיבל תודה: 207 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי אסף » 07 אוגוסט 2019, 21:13

כלפי ליא כתב:
07 אוגוסט 2019, 19:04
מבקש אמת כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:44
[
ג. גם אילו היינו עצמאיים לחלוטין ומתנהלים עפ"י שלטון התורה, מ"מ אין לנו השראת השכינה כלל. אין נבואה, אין רוח הקודש, אין אש מן השמים שתאכל את הקרבנות, אין עשרה ניסים שנעשו בביהמ"ק, אין נס של נר המערבי, טריות לחם הפנים, הלבנת לשון של זהורית, בליעת דישון המנורה במקומו, וכיוצא באלו. כל עוד אין השראת השכינה אנו עדיין במצב של ריחוק מהקב"ה - "אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם".

[/size]

לפי"ז אין מן הצורך להתאבל על חורבן בית שני, ובימי בית שני היה צריך להיות באבל כי לא זכו להשראת השכינה כלל. אין נבואה אין רוה"ק אין אש מן השמים, וגם כשהיה חלק מהתקופות, מ"מ כבר קודם החורבן יותר מארבעים שנה כבר לא היה כלל. וממילא בחורבן לא התחדש גלות, כי כבר היה גלות קודם לכן.
למה כ"כ קשה להבין?

הרמח"ל (כמדומני במשכני עליון) ועוד מפרשים שהנבואה "גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון" מכוונת אל בית המקדש השלישי, וזקנים שבמקדש שני שראו את הראשון הזילו דמעות. ואעפ"כ לאותו דור היתה ראויה גאולה זו שאיפשרה את קיומו של כלל ישראל והמשיכה את קיום הנבואות בצורה מתמשכת יותר.

לא חייבים לתחום כל מצב להגדרה מוחלטת של "גלות" או "גאולה", כיון שפשיטא (מלבד הקבוצות המשיחיות) שאין מוטל עלינו לעשות דבר מעצמינו מלבד קיום תו"מ להחשת הגאולה, כל עוד לא בא משיח ומגלה בברירות את מציאות הגאולה.

וכנ"ל לגבי זמנינו, שלא התגלתה הגאולה בפועל ע"י משיח, ומ"מ לעינינו מתרחשים דברים, וככל שנצפה ונרצה (שהיא חלק מעיקר האמונה הי"ב) את הגאולה יש בידינו להחישה.

וזה המצופה מאיתנו כמאמר הכוזרי "רוצה לומר כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה".
 


מבקש אמת
הודעות: 2949
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 316 פעמים
קיבל תודה: 1147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי מבקש אמת » 07 אוגוסט 2019, 22:57

כלפי ליא כתב:
07 אוגוסט 2019, 19:04
מבקש אמת כתב:
07 אוגוסט 2019, 17:44
[
ג. גם אילו היינו עצמאיים לחלוטין ומתנהלים עפ"י שלטון התורה, מ"מ אין לנו השראת השכינה כלל. אין נבואה, אין רוח הקודש, אין אש מן השמים שתאכל את הקרבנות, אין עשרה ניסים שנעשו בביהמ"ק, אין נס של נר המערבי, טריות לחם הפנים, הלבנת לשון של זהורית, בליעת דישון המנורה במקומו, וכיוצא באלו. כל עוד אין השראת השכינה אנו עדיין במצב של ריחוק מהקב"ה - "אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם".

[/size]


לפי"ז אין מן הצורך להתאבל על חורבן בית שני, ובימי בית שני היה צריך להיות באבל כי לא זכו להשראת השכינה כלל. אין נבואה אין רוה"ק אין אש מן השמים, וגם כשהיה חלק מהתקופות, מ"מ כבר קודם החורבן יותר מארבעים שנה כבר לא היה כלל. וממילא בחורבן לא התחדש גלות, כי כבר היה גלות קודם לכן.
בבית שני עדיין היו הרבה ניסים אחרים, והיתה השראת השכינה, אבל במידה פחותה. בבית ראשון האש היתה רבוצה כארי, ומסייעת לאיכול האברים, ואילו בבית שני היתה רבוצה ככלב ואינה מסייעת לאיכול, אבל עדיין היה אש. התהליך של החורבן והגלות אכן התחיל 180 שנה קודם שחרב הבית, כמבואר בשבת טו,א, אבל חורבן הבית עצמו היה עיקר החורבן והגלות והמכה בפטיש, ולכן מתאבלים עליו.
 


תיובתא
הודעות: 887
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 445 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי תיובתא » 11 אוגוסט 2019, 15:31

אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:06
תיובתא כתב:
04 אוגוסט 2019, 20:48
פעם שמעתי שיתכן יגלו ע"י שוב מארצם וא"כ אין כאן אפילו התחלה ודאית של קיבוץ גלויות, אומנם זכורני ששמעתי בשם החזו"א, שלא יגלו יותר, (ויש מדרשים כעין זה).
ככה אמר הגרא"מ שך והוסיף ואמר שאף אחד לא הבטיח לנו שלא תהא שואה נוספת ח"ו לתפ"צ
לא שמעתי על חזו"א כזה
אתמול קראנו:
איכה ד כב
תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃
וברש"י שם:
"לא יוסיף להגלותך" - מגלות אדום ולהלן עוד
אומנם ניתן לומר שהנביא אמר זאת בתור בקשה ולא בתור נבואה, אבל מרש"י בפסוק שלפני זה, משמע שנבואה היא:
"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים


יוספזון
הודעות: 1437
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 474 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי יוספזון » 12 אוגוסט 2019, 15:16

תיובתא כתב:
11 אוגוסט 2019, 15:31
אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:06
תיובתא כתב:
04 אוגוסט 2019, 20:48
פעם שמעתי שיתכן יגלו ע"י שוב מארצם וא"כ אין כאן אפילו התחלה ודאית של קיבוץ גלויות, אומנם זכורני ששמעתי בשם החזו"א, שלא יגלו יותר, (ויש מדרשים כעין זה).
ככה אמר הגרא"מ שך והוסיף ואמר שאף אחד לא הבטיח לנו שלא תהא שואה נוספת ח"ו לתפ"צ
לא שמעתי על חזו"א כזה
אתמול קראנו:
איכה ד כב
תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃
וברש"י שם:
"לא יוסיף להגלותך" - מגלות אדום ולהלן עוד
אומנם ניתן לומר שהנביא אמר זאת בתור בקשה ולא בתור נבואה, אבל מרש"י בפסוק שלפני זה, משמע שנבואה היא:
"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים
מה לעשות, שמאותו גלות אדום, אנו גולים גולה  אחר גולה. מספרד,  מפורטוגל, מגרמניה, מבריטניה, ומכל מקום ששם היו ישראל במשך הגלות הארוכה. במלחמ"ע הראשונה. והאחרון הכביד במלח"ע השניה. ואח"כ בגלות בין יהודים כהיום הזה...
 


איש ווילנא
הודעות: 2251
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 496 פעמים
קיבל תודה: 613 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי איש ווילנא » 12 אוגוסט 2019, 16:21

יוספזון כתב:
12 אוגוסט 2019, 15:16
תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃
וברש"י שם:
"לא יוסיף להגלותך" - מגלות אדום ולהלן עוד
אומנם ניתן לומר שהנביא אמר זאת בתור בקשה ולא בתור נבואה, אבל מרש"י בפסוק שלפני זה, משמע שנבואה היא:
"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים


מה לעשות, שמאותו גלות אדום, אנו גולים גולה  אחר גולה. מספרד,  מפורטוגל, מגרמניה, מבריטניה, ומכל מקום ששם היו ישראל במשך הגלות הארוכה. במלחמ"ע הראשונה. והאחרון הכביד במלח"ע השניה. ואח"כ בגלות בין יהודים כהיום הזה...

כמובן שכל הגלות קרויה גלות אדום גם גלויות אחרות שאינם קשורים לאדום. ועל כן אם תמה גלות אדום לא יוסיף להגלותה ואם לאו אין כאן הבטחה. וכל אחד הולך לשיטתו.

ובעצם הענין למה קרוי כל ההמשך גלות אדום כבר נתקשה בזה האבן עזרא ויעוי' ברמב"ן. ובספר הגאולה המיוחס לרמב"ן.

אמנם הם מדברים בקשר לגלות בידי ישמעאל אמנם כל מדינות אירופה כיון שיסוד דתם ותרבותם בא מרומי התייחסו אליה כמו גלות אדום.


ייעוץ תורני
הודעות: 318
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 13 אוגוסט 2019, 03:45

יוספזון כתב:
12 אוגוסט 2019, 15:16
תיובתא כתב:
11 אוגוסט 2019, 15:31
אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:06

ככה אמר הגרא"מ שך והוסיף ואמר שאף אחד לא הבטיח לנו שלא תהא שואה נוספת ח"ו לתפ"צ
לא שמעתי על חזו"א כזה
אתמול קראנו:
איכה ד כב
תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃
וברש"י שם:
"לא יוסיף להגלותך" - מגלות אדום ולהלן עוד
אומנם ניתן לומר שהנביא אמר זאת בתור בקשה ולא בתור נבואה, אבל מרש"י בפסוק שלפני זה, משמע שנבואה היא:
"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים
מה לעשות, שמאותו גלות אדום, אנו גולים גולה  אחר גולה. מספרד,  מפורטוגל, מגרמניה, מבריטניה, ומכל מקום ששם היו ישראל במשך הגלות הארוכה. במלחמ"ע הראשונה. והאחרון הכביד במלח"ע השניה. ואח"כ בגלות בין יהודים כהיום הזה...
 
כבר אמר הגר"א שהכל זה סעיפים בתוך אדום וישמעאל.
בעצם לא אמר אלא כתב.
ולא רק פעם אחת אלא הרבה פעמים.

גלות בין יהודים זה שגיאת לשון חמודה.
אם תרצה תכתוב:
חורבן רוחני או שואה רוחנית או שמד רוחני או כל מה שלא תרצה.
המושג גלות הוא שהרשעים דאז יעופו מהבית עם הפסלים שלהם לארבע קצוות הארץ ובגויים ההם לא רגיע ועבדתם שם עץ ואבן.
"גלות" מלשון הגליה וגלגול, מכל המדרגות...
וגאולה זה חזרה פיזית לשטח הפרטי שלך כמו גאל את ממכר אחיו.
וגם כמו גאולת ייבום של רות שזה חזרת המנוחה לה וגם לנפש מחלון התקועה ומקשקשת בקרבה (זוהר) .

אהובי!
תכתוב השקפה צרופה בשמחה רבה או בצער ויגון קודר.
אבל במטותא בלי לטעות בלשון הקודש.

בעצם הנני להסכים איתך.
השכינה כן נמצאת בחצי גלות כי היא בחצי שליטת שונאיה ומנדיה.
לא הגוף שלנו שדוקא די דשן ושבע ומתענג בתפנוקי ארצו עד להתפקע.
אלא נשמת ישראל הכללית וקומתה השלמה של האומה
היא זו שעדיין בוכה בתוככי כיפת הסלע על כל משמר ומשמר ושואגת כארי אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי ושרפתי את היכלי ו...
(בלי ההמשך שם או עם, איך שתרצה).


תיובתא
הודעות: 887
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 445 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דברי החזו"א על הציונות ואנשי נטו"ק ותשובתו של הגרח"ק בענין

שליחה על ידי תיובתא » 13 אוגוסט 2019, 20:30

יוספזון כתב:
12 אוגוסט 2019, 15:16
תיובתא כתב:
11 אוגוסט 2019, 15:31
אלימלך כתב:
05 אוגוסט 2019, 13:06

ככה אמר הגרא"מ שך והוסיף ואמר שאף אחד לא הבטיח לנו שלא תהא שואה נוספת ח"ו לתפ"צ
לא שמעתי על חזו"א כזה
אתמול קראנו:
איכה ד כב
תַּם־עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־צִיּ֔וֹן לֹ֥א יוֹסִ֖יף לְהַגְלוֹתֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֺנֵךְ֙ בַּת־אֱד֔וֹם גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃
וברש"י שם:
"לא יוסיף להגלותך" - מגלות אדום ולהלן עוד
אומנם ניתן לומר שהנביא אמר זאת בתור בקשה ולא בתור נבואה, אבל מרש"י בפסוק שלפני זה, משמע שנבואה היא:
"שישי ושמחי בת אדום" - נתנבא ירמיהוו על חורבן בית שני שיחרבוהו רומיים
מה לעשות, שמאותו גלות אדום, אנו גולים גולה  אחר גולה. מספרד,  מפורטוגל, מגרמניה, מבריטניה, ומכל מקום ששם היו ישראל במשך הגלות הארוכה. במלחמ"ע הראשונה. והאחרון הכביד במלח"ע השניה. ואח"כ בגלות בין יהודים כהיום הזה...
למיטב הבנתי מהות הגלות (בחלק הפיזי, לאפוקי מגלות השכינה וכו') היא היציאה מא"י אל חו"ל, וא"כ אין לנו נפק"מ באיזה ולאיזה מקום נדדו בחו"ל.
ולהיפך, מהות קיבוץ הגלויות (וכנ"ל בסוגריים) היא השיבה מחו"ל היכן שלא יהיה, לא"י.
 

נעול הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים