הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 12 ספטמבר 2019, 01:32

מצוי שנמצאים בבית הכנסת ביו"ט ראשון של סוכות, ונוכחים לראות אנשים שיש להם אתרוגים מהודרים יותר ממה שיש לנו [והרבה פעמים לא רק הידור נוי בעלמא, כגון שהאתרוג יותר נקי, אלא הידורים מצד עיקר הדין, כמו אתרוג עם פיטם שיש כמה פוסקים שפוסלים אתרוג בלי פיטם, וכדומה].

השאלה, האם מצד הידור מצוה מן הראוי לבקש במתנה על מנת להחזיר את האתרוג המהודר מבעליו, ולברך עליו ולצאת בו ידי חובה, או שיש גם ענין והידור מצוה שאדם יברך על האתרוג שלו, בבחינת רוצה אדם בקב שלו.


יהודה בן יעקב
הודעות: 277
הצטרף: 22 אוגוסט 2016, 00:54
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי יהודה בן יעקב » 12 ספטמבר 2019, 08:20

תשובות והנהגות כרך ב סימן שטו
שאלה: יש לו משלו אתרוג כשר בלי פקפוק ויכול לקבל מאחר במתנה ע"מ להחזיר אתרוג נאה ומהודר, על איזה עדיף לברך 
מצוה להדר באתרוג נאה שנאמר "זה אלי ואנוהו" ובגמרא ב"ק (ט ב) איתא שמחוייבין להוסיף עד שליש המצוה מלבר או מלגיו ע"ש, ולפי זה תמהני שלכאורה כל אחד חייב לחפש בבית הכנסת האתרוג הכי נאה ולבקש ממנו במתנה ע"מ להחזיר שיקיים המצוה באתרוג הכי נאה כמצותה. 
ונראה שבד' מינים מצות התורה לקיימם ב"לכם", ואף שיוצאין במתנה ע"מ להחזיר וחשיב לכם, מ"מ יש הידור שתהא "לכם" בלא תנאי, ויוצאין במתנה ע"מ להחזיר כשאין לו כסף או בספינה כמעשה דר"ג, שמקיים כה"ג המצוה אף שאין ה"לכם" בהידור, אבל מצוה מן המובחר שתהא שלו לגמרי, וכשם שמצוה להדר באתרוג נאה כך מצוה להדר ב"לכם", והיינו שיהיה שלו ממש ולא לזמן לבד. ולכן ברמב"ם פ"ח דלולב (ה"י) מביא במתנה ע"מ להחזיר ש"יצא" בו, אבל לא פירש שיוצאין בו לכתחילה, וכן בש"ע תרנ"ח (סעיף ד') שיוצאין אם נתנו לו, אבל הידור מצוה בשלו. 
אמנם אלו הנוהגין גם לכתחילה על אתרוג של הרב שפיר קעבדי. דטעמם שבחזקתו שמדקדק בכל דקדוקי הלכה, ובשל עצמו אין סומכין דבודאי כשר, אבל מדינא נראה שאם יש לו אתרוג כשר בלי ספק אבל לא כ"כ מהודר ואפשר להשיג נאה בשל אחר, יברך בשלו דמה שזהו שלו זהו גופא הידורו. 


שניאור
הודעות: 951
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 654 פעמים
קיבל תודה: 301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי שניאור » 12 ספטמבר 2019, 08:29

אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול שמברך על אתרוג של חבירו (מתנה ע"מ להחזיר) כי לחבירו היה אתרוג יותר מהודר, ושאלתי אותו אם הוא חושש שהאתרוג שלו לא כשר, ואמר לא אבל של החבר יותר גדול ויותר יפה כך שזה יותר מהודר.


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי yosf » 12 ספטמבר 2019, 15:26

שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 08:29
אני לא מזלזל ח"ו במרן הגרמ"ש, אבל צריך לראות את כל התשובה אם הוא אומר מסברא או שיש לו מקור, כי אני ראיתי מעשה רב מת"ח גדול
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?


אסף
הודעות: 357
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 179 פעמים
קיבל תודה: 207 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אסף » 12 ספטמבר 2019, 15:47

זה בדיוק מה שנאמר - שיש ב' סברות לכאן ולכאן, ודרוש מקור.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 12 ספטמבר 2019, 18:24

יש כאן שני שאלות:
1. האם יש בכלל הידור לברך על שלו.
2. מה המשמעות של הידור זה ביחס להידורים אחרים.

על שאלה 2 התשובה היחידה שאפשר לענות היא: תלוי.


שניאור
הודעות: 951
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 654 פעמים
קיבל תודה: 301 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי שניאור » 12 ספטמבר 2019, 19:22

yosf כתב:
12 ספטמבר 2019, 15:26
נשמע קצת מוזר...
מאי אולמיה האי גברא???
ומנ"ל דאיהו לא מסברא עשה כן?
אולי חסר קצת בסיפור הדברים?
אני רואה שלא הובנתי, ברור לי שהת"ח שראיתי עשה כן מסברא, השאלה שלי היא ככה, אם להגרמ"ש יש מקור לדבריו אז הת"ח ההוא בטל כנגדו ופשוט, אבל אם זה רק מסברא יש כאן שני צדדים, ולא אני לא רואה את עצמי מכריע מי מביניהם צודק, ובהחלט יש מקום לדון בזה.


ayedavid
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי ayedavid » 12 ספטמבר 2019, 19:38

אם אדם קונה אתרוג ולולבים כשרים ומהודרים כפי כוחו, מסדר כך גם לבניו, מתרגשים לקראת המצווה.. וכשמגלה שהשכן השקיע קצת יותר מורה לכולם לברך על שלו.. זה לא מוריד קצת את האוויר? נטו רגש, קצת מציק לי הרעיון, לא ניתנה תורה למלאכי השרת..


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 13 ספטמבר 2019, 14:28

יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שיש ליזהר עד מאד, שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו].
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי נבשר » 15 ספטמבר 2019, 01:27

אוריאל כתב:
13 ספטמבר 2019, 14:28
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.
האם גם לא לברך על אתרוג בשמיטה כי הוא הפקר, שלא הוציא עליו ממונו, ועוד לכאו' הרי אסור להקנות ביו"ט שמא דוקא לצורך מצוה התירו להקנות, ולא להידור מצוה, ולפי"ז מה יהא הדין בהקנה מערב יו"ט, יש לעיין.


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי yosf » 15 ספטמבר 2019, 15:48

אוריאל כתב:
13 ספטמבר 2019, 14:28
יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שיש ליזהר עד מאד, שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו].
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.
זה אינו בר"פ אלא בשו"ת תורה לשמה
כמדומני- רק מהזיכרון- סימן ס'.
 


גבריאל פולארד
הודעות: 701
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1143 פעמים
קיבל תודה: 371 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 10 אוקטובר 2019, 13:56

yosf כתב:
15 ספטמבר 2019, 15:48
אוריאל כתב:
13 ספטמבר 2019, 14:28
יש מקור לדברי הגר"מ שטרנבוך באליה רבה סי' תרנ"ח בסוף הסימן בשם הקיצור של"ה, שיש ליזהר עד מאד, שלא ליטול מחבירו ביום ראשון, אפילו אם הוא במתנה על מנת להחזיר, ומשמע שם שזהו חיסרון ב"לכם" [ומיהו הא"ר שם דחאו].
כמו"כ אמרו לי בשם שו"ת רב פעלים שלא יברך על חיברו אפילו אם מהודר יותר, כי יש חשיבות על פי דברי האר"י, לברך דוקא על אתרוג שהוציא עליו ממונו, ולע"ע לא מצאתיו.
זה אינו בר"פ אלא בשו"ת תורה לשמה
כמדומני- רק מהזיכרון- סימן ס'.
 
סי' נ.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=56
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=57
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=58


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 15 אוקטובר 2019, 11:27

שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 19:22
אני רואה שלא הובנתי, ברור לי שהת"ח שראיתי עשה כן מסברא, השאלה שלי היא ככה, אם להגרמ"ש יש מקור לדבריו אז הת"ח ההוא בטל כנגדו ופשוט, אבל אם זה רק מסברא יש כאן שני צדדים, ולא אני לא רואה את עצמי מכריע מי מביניהם צודק, ובהחלט יש מקום לדון בזה.
הנה אתמול, מצאתי מציאה נפלאה, בשו"ת משנה שכיר חאו"ח סי' קפ"א להגאון רבי ישכר שלמה טייטאהל, שדיבר בשאלה זו.
בראשית דבריו מביא שבקצשו"ע כותב שאם יש לו ד' מינים כשרים ולחבירו יש ד' מינים מובחרים, יקח את של חבירו, ובשחיי אדם חולק וכותב שלא יעשה כן כי לא הכל בקיאים במתנה על מנת להחזיר, וכפי שהבאתי קודם סברא זו מהא"ר.
אח"כ כותב הרב, שגם אם זה ת"ח שיודע להקנות וכו', נראה פשוט מסברא שכל כמה שזה יותר שלו זה יותר "לכם", וא"כ יש יותר הידור מצד לכם לקחת מה שהוא שלו ולא במתנה ע"מ להחזיר, והידור זה הוא הידור בגופו ועדיף על פני הידור במראה האתרוג של חבירו. והוא ממש סברת הגר"מ שטרנבוך.
אח"כ מסיים בעוד סברא, עפ"י מה שאמרו בכ"ד דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, אף כאן נח לו לעשות מצוה בממונות מלקחת בחבירו בחינם. ולע"ד יש להעיר ע"ד, דעד כאן לא אמרו דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, אלא היכן שאת אותה המצוה לא יוכל לקיים באופן אחר לולי הוצאת הממון, אז נח לו בהוצאת הממון. למשל בההיא דפסחים ד: לא יוכל לקיים מצות בדיקת חמץ ללא הוצאת ממון, ע"ז אמרו דגניחא ליה. כיו"ב מה שכתבו הפוסקים גבי הנחת תפילין של חבירו דא"צ נטילת רשות דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, היינו משום שאם לא כן, לא יזכה במצוה של גמילות חסד לתת לחבירו את התפילין שיצא בהם. אבל כאן שבכעל מקרה יוצא יחי חובת מצות אתרוג, רק השאלה אם בממונו או בממון חבירו, מי אמר שיש בזה סברא של ניחא לי' וכו', ועיין.


בן ראם
הודעות: 445
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 206 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי בן ראם » 15 אוקטובר 2019, 12:27

גם הגרש"ז אוירבך זצ"ל כ' דעדיף שלו על פני הידור חבירו. ראיתי השנה. אחפש בל"נ המקור.


zxc
הודעות: 161
הצטרף: 30 אוגוסט 2019, 00:36
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי zxc » 15 אוקטובר 2019, 13:05

מענין לענין באותו ענין
האם יש למישהו מקור ע"ז, שביום השני ולהבא, יש ג"כ ענין של 'לכם' לכתחילה.
(כמובן שדין לכם הוא רק על יום הראשון, אך בכ"ז ליתר הידור, האם יש ענין לקיים לכם גם ביום השני?)
ב'חסר' כתוב במפורש, שאף שעיקר הדין הוא רק ליום הראשון, מ"מ לכתחילה יש להחמיר גם על שאר הימים, מה הדין ב'לכם'?


לבי במערב
הודעות: 328
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי לבי במערב » 15 אוקטובר 2019, 15:52

ראה 'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' רצג, וש"נ.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:15

שימו לב
יש"כ על המראי מקומות שלא הכרתי
אך רציתי להעיר הערה חשובה שאנשים לא שמים לב אליה, דבעצם אין נפקא מינה כ"כ בכל הנידון.
דהכא עסקינן הרי שבשעה שהוא מברך יש לפניו גם את האתרוג שלו וגם את האתרוגים האחרים
וא"כ בוודאי שהוא יטול את כל האתרוגים אחר הברכה
וכל הנפ"מ הוא איזה יסמיך יותר לברכה (וכן כתב בתורה לשמה)

או י"ל שאיירי באופן שמסכימים לתת לו האתרוג המהודר גם להלל, וע"ז דנים, מה להחזיק בהלל

למה הדגשתי כ"ז - כי באמת בעיני יפלא לראות אנשים שנוטלים את כל האתרוגים רק אחרי הלל והושענות. והנה בדליכא ליטול האתרוג אחר הברכה, ליכא ומה יעשו. אבל בדאיכא, פלא עצום, ואם בשביל מצווה ודאי דרבנן של נטילת אתרוג (בשאר ימים) מחמירים, ודאי ראוי להחמיר בשביל להנצל מברכה לבטלה שהיא קצת דאורייתא ונזדעזע העולם.

ובאמת נפלאתי לראות בקובץ גליונות, שאמר הגרח"ק שליט"א, שהוא נוטל כל האתרוגים תיכף אחר הברכה, לפי שהוא אינו בטוח שהאתרוג שלו מיוחס, אבל החזו"א היה נוטל שאר אתרוגים אחרי התפילה, כי היה בטוח (באיזה אופן) שהאתרוג שלו בסדר (היה אצלי חידוש שגם אצל החזו"א היה כמה אתרוגים, האם מישהו יודע כמה ולמה?)
ולא זכיתי להבין, אם עכ"פ היה להחזו"א איזה חשש על האתרוג, למה לא חשש גם להצילו מברכה לבטלה. והלל והושענות ודאי הוי הפסק. ואולי החזו"א החמיר באמת רק ביום ראשון דאורייתא?
או די"ל שכך מקובלנו, שרק מצוות ארבע מינים מחמירים בה בכל מאי דאפשר... (ונאמר דהחזו"א מודה לזה...)
ואולי לא רצה החזו"א לעשות כן בפרהסיא?


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:20

לבי במערב כתב:
15 אוקטובר 2019, 15:52
ראה 'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ע' רצג, וש"נ.

מה יש שם לענייננו?
אגב מה שכ"ש לחשוש על ברכת לישב עבור נטילת לולב, צע"ג. ומ"ש שיאכלו מזונות, עכ"פ לפי המ"ב אין לברך ע"ז אם אין גם שהיית זמן בסוכה.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:21

רק להדגיש, שעיקר המובאות כאן מדברות על יום ראשון בלבד, מצד לכם.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:27

אוריאל כתב:
15 אוקטובר 2019, 11:27
שניאור כתב:
12 ספטמבר 2019, 19:22
אני רואה שלא הובנתי, ברור לי שהת"ח שראיתי עשה כן מסברא, השאלה שלי היא ככה, אם להגרמ"ש יש מקור לדבריו אז הת"ח ההוא בטל כנגדו ופשוט, אבל אם זה רק מסברא יש כאן שני צדדים, ולא אני לא רואה את עצמי מכריע מי מביניהם צודק, ובהחלט יש מקום לדון בזה.
הנה אתמול, מצאתי מציאה נפלאה, בשו"ת משנה שכיר חאו"ח סי' קפ"א להגאון רבי ישכר שלמה טייטאהל, שדיבר בשאלה זו.
בראשית דבריו מביא שבקצשו"ע כותב שאם יש לו ד' מינים כשרים ולחבירו יש ד' מינים מובחרים, יקח את של חבירו, ובשחיי אדם חולק וכותב שלא יעשה כן כי לא הכל בקיאים במתנה על מנת להחזיר, וכפי שהבאתי קודם סברא זו מהא"ר.
אח"כ כותב הרב, שגם אם זה ת"ח שיודע להקנות וכו', נראה פשוט מסברא שכל כמה שזה יותר שלו זה יותר "לכם", וא"כ יש יותר הידור מצד לכם לקחת מה שהוא שלו ולא במתנה ע"מ להחזיר, והידור זה הוא הידור בגופו ועדיף על פני הידור במראה האתרוג של חבירו. והוא ממש סברת הגר"מ שטרנבוך.
אח"כ מסיים בעוד סברא, עפ"י מה שאמרו בכ"ד דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, אף כאן נח לו לעשות מצוה בממונות מלקחת בחבירו בחינם. ולע"ד יש להעיר ע"ד, דעד כאן לא אמרו דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, אלא היכן שאת אותה המצוה לא יוכל לקיים באופן אחר לולי הוצאת הממון, אז נח לו בהוצאת הממון. למשל בההיא דפסחים ד: לא יוכל לקיים מצות בדיקת חמץ ללא הוצאת ממון, ע"ז אמרו דגניחא ליה. כיו"ב מה שכתבו הפוסקים גבי הנחת תפילין של חבירו דא"צ נטילת רשות דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה, היינו משום שאם לא כן, לא יזכה במצוה של גמילות חסד לתת לחבירו את התפילין שיצא בהם. אבל כאן שבכעל מקרה יוצא יחי חובת מצות אתרוג, רק השאלה אם בממונו או בממון חבירו, מי אמר שיש בזה סברא של ניחא לי' וכו', ועיין.

מה שייך "יותר שלו"?
כמו"כ מה שכתבת בעניין ניחא לי', לכאו' פשוט (אולי לזה כיוונת), שאם אחר מקיים המצווה, א"כ כאשר זה מתקיים ע"י המצווה שלי, אני מרוויח בזה להיות עכ"פ גורם למצווה, אבל כאשר בלא"ה אני עושה כל המצווה, מה יש להוסיף ע"ז. (ויש עוד לדון)


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 16 אוקטובר 2019, 11:30

עפר ואפר כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:27
מה שייך "יותר שלו"?
כמו"כ מה שכתבת בעניין ניחא לי', לכאו' פשוט (אולי לזה כיוונת), שאם אחר מקיים המצווה, א"כ כאשר זה מתקיים ע"י המצווה שלי, אני מרוויח בזה להיות עכ"פ גורם למצווה, אבל כאשר בלא"ה אני עושה כל המצווה, מה יש להוסיף ע"ז. (ויש עוד לדון)
הרי פשוט שזה יותר שלו, שהרי במתנה ע"מ להחזיר א"א למכור או להקדיש החפץ, ואם הוא שלו ממש כן, כך שניתן לשמוע סברא זו, שאם זה במתנה ע"מ להחזיר זה "לכם" בדרגה המספיקה לצאת בזה ידי חובה, וגם בזה כמה התאמצו הראשונים לבאר גדר זה, אבל כאשר הוא שלו בממונו ממש, זה יותר "לכם". עכ"פ זו סברתם של הגר"מ שטרנבוך והגרי"ש טייטאהל.
מה שכתבת גבי ניחא ליה כו', אכן לזה כוונתי.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:32

אוריאל כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:30
עפר ואפר כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:27
מה שייך "יותר שלו"?
כמו"כ מה שכתבת בעניין ניחא לי', לכאו' פשוט (אולי לזה כיוונת), שאם אחר מקיים המצווה, א"כ כאשר זה מתקיים ע"י המצווה שלי, אני מרוויח בזה להיות עכ"פ גורם למצווה, אבל כאשר בלא"ה אני עושה כל המצווה, מה יש להוסיף ע"ז. (ויש עוד לדון)
הרי פשוט שזה יותר שלו, שהרי במתנה ע"מ להחזיר א"א למכור או להקדיש החפץ, ואם הוא שלו ממש כן, כך שניתן לשמוע סברא זו, שאם זה במתנה ע"מ להחזיר זה "לכם" בדרגה המספיקה לצאת בזה ידי חובה, וגם בזה כמה התאמצו הראשונים לבאר גדר זה, אבל כאשר הוא שלו בממונו ממש, זה יותר "לכם". עכ"פ זו סברתם של הגר"מ שטרנבוך והגרי"ש טייטאהל.
מה שכתבת גבי ניחא ליה כו', אכן לזה כוונתי.

כמדומה שעל כגון הידור זה היו אומרים בבריסק "אנחנו לא מחמירים"...
אמנם באמת יש לחוש על הדעת מקנה. אומרים בשם הח"ח שהיום אין לאנשים דעת. אבל אם כן לא מצאנו ידינו ורגלינו.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1557
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי אוריאל » 16 אוקטובר 2019, 11:34

עפר ואפר כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:32
אמנם באמת יש לחוש על הדעת מקנה. אומרים בשם הח"ח שהיום אין לאנשים דעת. אבל אם כן לא מצאנו ידינו ורגלינו.
כבר הובאה לעיל סברא זו מהחיי אדם והא"ר, שיש לחשוש שלא יעשו הקנין כמו שצריך.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:38

אגב יש לדון, לפי מה שהביא הבא"ח מהזוהר, מה הדין בחכמים המפורסמים, שבדר"כ בעלי הפרדסים והמשווקים מחזרים אחריהם להביא להם אתרוגים מהודרים
יש לדון, שגם אם יתעקשו לשלם על האתרוג, אין זה נחשב שהאתרוג הגיע להם ע"י ממון, דבלא"ה היו מקבלים אותו.

===

עכשיו חשבתי, יש להוסיף לפי הבא"ח, שמי שקנה אתרוג ב200 דאלאר, ואח"כ קנה לבן שלו בשבעים גרוש קופסה סגורה ומצא שם מציאה יותר מהודרת, עדיין י"ל שהמאתיים דאלאר יותר מהודר...

===
עוד חשבתי שאפשר בערב יום טוב לשלם לבעל האתרוגים המהודרים תמורת המתנה.... או ביו"ט עצמו לעשות קנין חליפין... ואז נחשב שהוציא ע"ז ממון...


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי עפר ואפר » 16 אוקטובר 2019, 11:41

חזרה לדיון של המשנה שכיר, בכלל לא ברור, וכי מי שקיבל תפילין במתנה (כולנו, מאבא שלנו), אין על התפילין הללו דין ניחא לי'?
כלומר, גם האתרוג שמקבלים במתנה ע"מ להחזיר הוא "ממוניה". אמנם יש בזה חסרון קצת, אך זו כבר הטענה הראשונה.


לבי במערב
הודעות: 328
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי לבי במערב » 16 אוקטובר 2019, 20:27

עפר ואפר כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:20
מה יש שם לענייננו? . .
הגבתי על דברי קודמי:
zxc כתב:
15 אוקטובר 2019, 13:05
מענין לענין באותו ענין
האם יש למישהו מקור ע"ז, שביום השני ולהבא, יש ג"כ ענין של 'לכם' לכתחילה.
(כמובן שדין לכם הוא רק על יום הראשון, אך בכ"ז ליתר הידור, האם יש ענין לקיים לכם גם ביום השני?)
ב'חסר' כתוב במפורש, שאף שעיקר הדין הוא רק ליום הראשון, מ"מ לכתחילה יש להחמיר גם על שאר הימים, מה הדין ב'לכם'?
וע"ז כתב שם:
אוצר מנהגי חב''ד - מתנה ע''מ להחזיר, גם בחוה''מ.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יושב אוהלים
הודעות: 2351
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 349 פעמים
קיבל תודה: 483 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הידור מצוה לברך על אתרוג ששייך לו

שליחה על ידי יושב אוהלים » 01 מרץ 2020, 18:35

אוריאל כתב:
16 אוקטובר 2019, 11:30
שהרי במתנה ע"מ להחזיר א"א למכור או להקדיש החפץ,
לכאורה זה שבמעמ"ל אינו יכול להקדיש ולמכור זה אינו בגלל שזה "פחות שלו" אלא בגלל הענין הטכני שהוא צריך להחזירו, אבל אם יקדישנו ויפדנו ויחזירו לבעליו, או ימכרנו, ויקנהו בחזרה מהקונה ויחזירנו לבעליו, וכי לא יחול ההקדש והמכירה??
ומהא דאיתא בגמרא שאחד שנתן לאחר במתנה ע"מ להחזיר, יכול המקבל לתתו לאחר, וזה לעוד אחד וכן הלאה וכן הלאה, וכל שהאחרון החזירו לראשון חל הכל, זה לכאורה ראיה לדברי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח