גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נושאים שונים
סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1515
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 272 פעמים
קיבל תודה: 484 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 26 מאי 2019, 23:11

מאן דהו כתב:
26 מאי 2019, 23:06
מכל מלמדי השכלתי כתב:
26 מאי 2019, 22:28
הרב יהושע ענבל.

ייחודי בסגנונו המקיף. הבהיר. הבוחן כל דבר בצורה מחקרית ועמוקה. ומבאר ומבהיר את דעת רבותינו מעתיקי השמועה.

באמת לא הבנתי מה הרב ענבל קשור לנושא האשכול. אם תוכל לשבר את אזני.
מה לא מובן?
מישהו הזכיר את שמו בלא תואר קודם לכן. כנראה מחוסר הכרותו את הרב ענבל ופעולו.
ואני תיקנתי זאת. ובמקום להסביר מי הוא הרב ענבל העתקתי מהמכלול.

אם הדבר נכון שהוא מהכותבים כאן זה ממש משמח.
אני עוקב אחרי המאמרים שלו זה זמן רב והוא מרתק. יסודי. ומאוד שפוי ומקורקע. מתאים בדיוק לדור שלנו.

ערכים:


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי מאן דהו » 26 מאי 2019, 23:19

סליחה

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
הודעות: 291
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי בן אהרון » 28 מאי 2019, 19:20

מכל מלמדי השכלתי כתב:
26 מאי 2019, 23:11
מישהו הזכיר את שמו בלא תואר קודם לכן.
לא התכוונתי לזלזל ח''ו...תיקנתי


איש פשוט מאד
הודעות: 81
הצטרף: 07 פברואר 2019, 19:35
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי איש פשוט מאד » 28 מאי 2019, 22:11

בב"ח או"ח תחילת סי' שט"ז כ' בדעת הרמב"ם שהרמב"ם לא קיבל את התירוץ של הגמ' והניח את המשנה כפשטה, וכתב שמצינו בכמה מקומות כן ברי"ף וברמב"ם שכשהגמ' מעמידה אוקימתא את הברייתא מעדיפים לפרש כפשטה כאשר הוא שינויי דחיקי.


בר נש
הודעות: 452
הצטרף: 12 מאי 2019, 22:51
נתן תודה: 124 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי בר נש » 18 ספטמבר 2019, 14:55

הראבד בהשגות על הרמבם הל ביכורים פרק ז עם אני לא טועה


מאמין
הודעות: 100
הצטרף: 01 אוגוסט 2019, 18:39
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי מאמין » 19 ספטמבר 2019, 00:50

"ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי וגו'. ואין אנו עושין כן אלא מפטיר בירמיה שמעו דבר ה' ובשבת שלפני ט''ב חזון ישעיהו והטעם לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא"
מן התוספות מגילה לא: וכן עוד שם


מבקש אמת
הודעות: 3090
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 319 פעמים
קיבל תודה: 1208 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי מבקש אמת » 19 ספטמבר 2019, 17:17

רד"ק שמואל א כח,כד:

"וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה וכלם נשתוו כי מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב והתול אבל יש מהם אומרים כי לא דבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא דבר אבל האשה עשתה הכל ברמאות כי מיד הכירה כי שאול הוא אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה רמיתני ואתה שאול ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך וכאשר בא שאול לדרוש מאתה וראתה אותו נבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה וכל ישראל היו בפחד גדול וידעה מה שעשה שאול שהרג כהני ה' שמה בפי המגיד הדברים הנאמרים בפרשה ומה שאמר ויאמר שמואל אל שאול על מחשבת שאול כי היה חושב כי שמואל היה המדבר אליו ומה שאמר ולא עשית חרון אפו בעמלק ידוע היה דבר זה כי מאותה שעה אמר לו שמואל וימאסך מהיות מלך ומה שאמר לרעך לדוד ידוע היה זה בכל ישראל כי דוד נמשח למלך ומה שאמר מחר אתה ובניך עמי מדרך סברא אמר זה, זהו פי' רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל. ואמר אף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה האשה את שמואל לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל"

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
בן אהרון
הודעות: 291
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי בן אהרון » 27 אוקטובר 2019, 10:41

הפטרה שקראו בשמח''ת ' ויהי אחרי מות משה ' לעומת זאת לפי הגמ' במגילה (לא) יש להפטיר ויעמד שלמה. ומה שנוהגים הוא ע''פ רב האי גאון ע''ש בתוס'. וע'ע שם הגמ' כמה מנהגי קריאה שאין אנו נוהגים כמותם היום.


חזק וברוך
הודעות: 613
הצטרף: 19 יוני 2019, 16:51
נתן תודה: 667 פעמים
קיבל תודה: 270 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

שליחה על ידי חזק וברוך » 27 אוקטובר 2019, 11:00

רמב"ם בהקדמה ליד החזקה

וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון:
ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל ישראל ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם. הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום.


שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - אבן העזר סימן עט
דע תלמידי החביב ויהיו דברים הללו חקוקים על לוח לבך לזכרון הכלל הגדול, שאין לכל חכמים שאחר התלמוד רשות לומר דבר נגד התלמוד, והאומר דבר לסתור קוצו יו"ד מדברי התלמוד לא יחשב בכלל חכמי ישראל, ואמנם כשאנו מוצאים אחד מחכמי ישראל המוחזק בתורה וביראה בלי ספק שכתב בספר דבר הסותר לדברי התלמוד חייבים אנו למשכוני נפשין לתרץ דבריו שלא דבר רק לשעה או למשפחה פרטית ודברי תלמוד הם על הכלל.

 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • האם מותר לקחת שכר על לימוד תורה, וכיצד יששכר וזבולון חולקים את השכר
  על ידי גל גל » 01 דצמבר 2019, 09:04 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  44 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  01 דצמבר 2019, 09:04
 • גמרא גמור זמורתא תהא
  על ידי HaimL » 28 דצמבר 2019, 19:54 » ב ביצה
  19 תגובות
  905 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי fantian
  10 מאי 2020, 23:32
 • שיעורי גמרא לילדים על הטעלפון
  על ידי קמיע מומחה » 05 מאי 2020, 22:09 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  88 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי קמיע מומחה
  06 מאי 2020, 15:59
 • עזרה במציאת גמרא
  על ידי כרם » 25 מאי 2020, 12:57 » ב ספרים
  4 תגובות
  84 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי איכא מאן דאמר
  25 מאי 2020, 13:13
 • האם מותר לנשים ללמוד גמרא
  על ידי גל גל » 23 יוני 2020, 14:27 » ב הלכה ומנהג
  6 תגובות
  201 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי צדיק וישר
  28 יוני 2020, 10:24

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 2 אורחים