שלא שינו את לבושם, המקור בחז"ל ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
יואל נהרי
משתמש ותיק
הודעות: 330
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 116 פעמים
קיבל תודה: 158 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שלא שינו את לבושם, המקור בחז"ל ?

שליחה על ידי יואל נהרי » 27 אוקטובר 2019, 10:53

ידוע בפי העולם בשם חז"ל (עי' אברבנאל, 'אגרא דכלה' דף קעז, 'באר מים חיים' שמות פ"א, ועוד) שאחד מהדברים שבזכותם נגאלו אבותינו ממצרים הוא שלא שינו את לבושם.

לא מצאתי לזה לעת עתה שום מקור בדברי חז"ל. שהרי בדבריהם מצאנו רק שנגאלו בזכות שלא שינו שמם ולשונם, ותו לא.

מצאתי רק ב'לקח טוב' (שמות פרק ו) "ולא חילפו את שמלותם", [ועי' גם בלשונו בפ' כי תבא, ושם הוסיף גם מאכלם]. אמנם מדרש זה אינו מזמן חז"ל אלא נתחבר בתקופת רש"י. [עוד זאת, שבכל המקומות בחז"ל שמובא המדרש כתוב 'שמותם', וכאן פתאום לא מובא לא 'שמם' ולא 'שמותם', ודי מסתבר ששמותם הוחלף לו בשמלותם, שהרי בכל מקום שכתוב שמותם מבואר בהמשך מפורש ענין זה ש'ראובן ושמעון ירדו וראובן ושמעון עלו', וכאן לא מובא כלל ראיות לכל דברים אלו שלא שינו. וכיון שבכל המקומות כ' שמם או שמותם ורק במקום אחד כ' שמלותם ושם לא כ' שמם, הדעת נוטה שעיקר הגירסא הנכונה היא שמותם]. ומכל מקום, אין שום ראיה בתורה שלא שינו את לבושם. ויל"ע.

[במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ:
'הלכה בזכות כמה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שנו רבותינו בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמותן, שלא שינו את לשונם, ולא גילו מסטורין שלהם' וכו']. 
 

ואף מסברא, הרי מה שאמרו שהיו ישראל מצויינים שם בג' דברים אלו, היינו שהיו מסויימים ומזוהים בין המצרים לבל התערב בהם בדברים אשר מתחילה שונים היו מהם ושמרו על זהותם השונה והראשונה, וזה ניתן לומר לגבי לשונם שהמשיכו לדבר בלשון הקודש כמקדם אף בימי גרותם במצרים ולא שינו לשונם ללשון מצרים, וכן לענין שמם לא שינו שמותם לשמות מצרים אלא המשיכו להשתמש בשמותיהם הקודמים [אשר הם גם שמות מל' הקודש], אולם לגבי לבושם נראה שמתחילה לא היה לבושם שונה מלבוש המצרים, דמסתברא דגם האבות לבשו כדרך הלבוש שלבשו במקומות מגוריהם, שהרי איזה לבוש מיוחד היה להם.

[שמעתי שיש המפרשים 'אם מחוט ועד שרוך נעל' שנאמר אצל אברם, דהיינו כאומר 'מראש ועד כף רגל', שדרך לבוש הישמעאלים כידוע הוא בחוט על הראש מסביב על ה'כאפיה'].

אמנם עי' בילק"ש (פ' בלק רמז תשסה): "הן עם לבדד ישכון מובדלין הן מן העו"א בכל דבר בלבושיהן ובמאכלן ובגופיהן ובפתחיהן". ואולם עכ"פ אין מוזכר שהוא מג' דברים שבשבילם נגאלו ממצרים.

אם מישהו יכול לעזור לי בענין הזה, אודה לו מאד.
 


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 966
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 344 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שלא שינו את לבושם, המקור בחז"ל ?

שליחה על ידי יעקב שלם » 27 אוקטובר 2019, 14:00

מצאתי מאמר שמישהו העלה לפרוג
בתשובה לשאלתך ממש
https://www.prog.co.il/threads/%D7%9E%D ... A8.290491/
כתב רבי אליהו בחור בהקדמת ספרו 'מתורגמן'. אמרו חז"ל, שלשה דברים לא שינו ישראל במצרים, שמותם ומלבושם ולשונם.

וכבר עמדו על כך, שבלשון המדרש (שהש"ר ד,כד) עה"פ גן נעול איתא: רב הונא בשם בר קפרא אמר, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם וכו' ולא שינו את לשונם וכו' ולא אמרו לשון הרע וכו' ולא אחד מהן פרוץ בערוה, וב'מסורת המדרש' ציינו כמה וכמה מקבילות למאמר זה באותו לשון, ובאחת מהנה לא נמצא ענין זה שלא שינו את לבושם, וכבר כתב ר"ש בובר בהערותיו ללקח טוב (שמות ו,ו) שאין זכר למאמר זה בחז"ל, ובהערותיו לפסיקתא דר"כ הוסיף שהמתורגמן טעה בזה בהקדמתו.

אמנם מצינו מובאה זו בדברי הראשונים למכביר.

ראשון לכולם ב'מדרש לקח טוב' הנקרא גם פסיקתא זוטרתא לרבינו טוביה ב"ר אליעזר בשני מקומות. בפרשת וארא (שם), וז"ל: והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם כנגד ד' זכיות שבידם שלא שינו את לשונם ולא חילפו את שמלותם ולא גילו את סודם ולא בטלו ברית מילה. ובפרשת כי תבוא, וז"ל: ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצריים וכו'.

בפירושי ההגדה לראשונים כמו ר"י בר יקר, ריטב"א, מובאים גם דברים כיוצא באלו על פיסקת 'מלמד שהיו ישראל מצוינים שם', אבל בכל אלו אין זה מובא בשם חז"ל.

בהגדת בעלי התוספות (מכת"י ששון והגדת פרובנס) כבר מובא כן בתוספת 'כדאמרינן'. ובמושב זקנים לבעלי התוס' בתחילת שמות (אות טז) מפורש כן בשם המכילתא! הרי שכנראה היתה להם גירסא אחרת בדברי חז"ל.

והנה בנוסף למקור בתורה מקרא ד'ויהי שם לגוי' – מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שלפי ביאור זה אף הלבוש בכלל הציון, מצינו מקור נוסף בתורה לענין זה, לפי פירושו של הנצי"ב בהעמק דבר בפר' שמות (כ,יט) עה"פ 'איש מצרי הצילנו' שכתב, וז"ל: מכאן למדו חז"ל שכל ישראל לא שינו לשונם ובגדיהם במצרים, ומשו"ה כאשר ראו את משה שהיה גדל בפלטין של מלך לבוש ומדבר בלשון מצרים חשבו שהוא מצרי.

(עיקרי הדברים ע"פ הספר הנפלא 'להעיר להורות ולהשכיל' מאת הרה"ג יונתן שרגא דומב שליט"א ח"ב עמ' עח, ויעו"ש שהרחיב בענין עוד, וראה עוד בתורה שלמה פר' שמות שם ובמילואים פרק א אות ה, וראה עוד בספר תוספות השלם בהשלמות לפר' ויחי שמקור המאמר 'שלא שינו את מלבושם' הוא במד"ר סוף פר' בלק דפוס וינציאה שנת ונשובה, ובהגש"פ באר מרים (מרגליות) על פיסקת ויהי שם לגוי).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: מלמד להועיל, ספר וסופר | 1 אורח