הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

תפילין נקראו "אות"

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי אוריאל » 27 אוקטובר 2019, 21:13

כידוע תפילין נחשבים "אות", כמו מילה. מטעם זה כתבו הפוסקים שאם יש מילה שלא יחלוץ התפילין עד אחרי המילה, כדי שיהיו ב' האותות יחדיו.
הסתפקתי האם התפילין הם "אות" מצד עצמם, וכל שמניח אותם יש בזה "אות", או שדוקא "במצות תפילין" יש אות, אבל אם מניח תפילין בלא לקיים המצוה, לא הוו אות. 
כגון המניח תפילין ולא מכוון לצאת ידי חובתו למאי דקי"ל מצוות צריכות כוונה, האם היו התפילין הללו "אות" או לא [יש לי כמה ראויות לכאן ולכאן].


יואל נהרי
הודעות: 858
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 285 פעמים
קיבל תודה: 358 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי יואל נהרי » 27 אוקטובר 2019, 21:24

מלשון רש"י בעירובין כמדומה שמשמע שרק ע"י המצוה הוי אות, וז"ל [עירובין צו]: מי שצריכין אות, ימים שישראל צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות בין הקב"ה לישראל דכתיב כי אות היא ביני וביניכם, עכ"ל. להחזיק בתורתו כו' כמובן זה ע"י קיום המצוה.
כמדומה שגם בהלכה נראה כך, לענין יו"ט.
ז"ל הט"ז (או"ח לא סק"א): שהן עצמן אות, פי' מצד מצוות שתלויים בהם וכו', ע"ש. וכן לשון המג"א (סק"ג שם): גם הם אות, בפסח אכילת מצה ובסוכה ישיבת הסוכה וכו', ע"כ, [רק דנחלקו שם לענין איסור מלאכה, יעויי"ש], וכ"כ גם הגר"א שם. כמובן שתפילין גם כמו יו"ט, שהרי לכן מיקרי זלזול אחד בשני. וכ"כ המג"א (סי' כט), וכן הובא לדינא במ"ב כאן, דהוא רק כאשר מניחן לשם מצוה, אבל אם מניחן שלא לשם מצוה, וכגון לשמירה ממזיקים (מ"ב שח סקכ"ד), מותר.
זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות. משום שמילה י"א שהאות אינה ע"י קיום המצוה אלא בעצם החותם, [ז"ל הספורנו בראשית (יז,יא): לאות ברית, זכרון תמידי ללכת בדרכיו בהיותו כחותם האדון בעבדו, עכ"ל]. משא"כ שבת ותפילין הם מאותו סוג כנ"ל.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי אוריאל » 27 אוקטובר 2019, 22:06

יואל נהרי כתב:
27 אוקטובר 2019, 21:24
מלשון רש"י בעירובין כמדומה שמשמע שרק ע"י המצוה הוי אות, וז"ל [עירובין צו]: מי שצריכין אות, ימים שישראל צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות בין הקב"ה לישראל דכתיב כי אות היא ביני וביניכם, עכ"ל. להחזיק בתורתו כו' כמובן זה ע"י קיום המצוה.
כמדומה שגם בהלכה נראה כך, לענין יו"ט.
ז"ל הט"ז (או"ח לא סק"א): שהן עצמן אות, פי' מצד מצוות שתלויים בהם וכו', ע"ש. וכן לשון המג"א (סק"ג שם): גם הם אות, בפסח אכילת מצה ובסוכה ישיבת הסוכה וכו', ע"כ, [רק דנחלקו שם לענין איסור מלאכה, יעויי"ש], וכ"כ גם הגר"א שם. כמובן שתפילין גם כמו יו"ט, שהרי לכן מיקרי זלזול אחד בשני. וכ"כ המג"א (סי' כט), וכן הובא לדינא במ"ב כאן, דהוא רק כאשר מניחן לשם מצוה, אבל אם מניחן שלא לשם מצוה, וכגון לשמירה ממזיקים (מ"ב שח סקכ"ד), מותר.
זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות. משום שמילה י"א שהאות אינה ע"י קיום המצוה אלא בעצם החותם, [ז"ל הספורנו בראשית (יז,יא): לאות ברית, זכרון תמידי ללכת בדרכיו בהיותו כחותם האדון בעבדו, עכ"ל]. משא"כ שבת ותפילין הם מאותו סוג כנ"ל.
יישר כח על המקורות הנאים.
אך מה שיש לעורר, ממה שכתב השו"ע סי' ל"א ס"א, שאסור להניח תפילין בשבת ויו"ט לפי שהן עצמם אות ואם מניח אות אחרת הוי זלזול באות שלהן. והנה כיון דלהלכה פוסקים ששבת ויו"ט לאו זמן תפילין, א"כ נמצא שמי שמניח תפילין בשבת ויו"ט לא מקיים בזה מצוה כלל, ולפי מה שצדדת זה אינו נחשב אות, וא"כ מה יש כאן זלזול בשבת ויו"ט.


מיקי
הודעות: 88
הצטרף: 25 ספטמבר 2019, 00:27
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי מיקי » 27 אוקטובר 2019, 22:19

יואל נהרי כתב:
27 אוקטובר 2019, 21:24
זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות
פירוש נפלא,
ובעצם הקושיה לא זכיתי להבין ,הרי שבת כל כלל ישראל כלולים באות, וכאן לכאורה, האות נקרא על הנימול, ולא על מניח התפילין?


יואל נהרי
הודעות: 858
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 285 פעמים
קיבל תודה: 358 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי יואל נהרי » 28 אוקטובר 2019, 00:32

אוריאל כתב:
27 אוקטובר 2019, 22:06
יואל נהרי כתב:
27 אוקטובר 2019, 21:24
מלשון רש"י בעירובין כמדומה שמשמע שרק ע"י המצוה הוי אות, וז"ל [עירובין צו]: מי שצריכין אות, ימים שישראל צריכין להעמיד אות על עצמן להכיר שהם מחזיקים בתורתו של הקב"ה יצאו שבתות וי"ט שהן עצמן אות בין הקב"ה לישראל דכתיב כי אות היא ביני וביניכם, עכ"ל. להחזיק בתורתו כו' כמובן זה ע"י קיום המצוה.
כמדומה שגם בהלכה נראה כך, לענין יו"ט.
ז"ל הט"ז (או"ח לא סק"א): שהן עצמן אות, פי' מצד מצוות שתלויים בהם וכו', ע"ש. וכן לשון המג"א (סק"ג שם): גם הם אות, בפסח אכילת מצה ובסוכה ישיבת הסוכה וכו', ע"כ, [רק דנחלקו שם לענין איסור מלאכה, יעויי"ש], וכ"כ גם הגר"א שם. כמובן שתפילין גם כמו יו"ט, שהרי לכן מיקרי זלזול אחד בשני. וכ"כ המג"א (סי' כט), וכן הובא לדינא במ"ב כאן, דהוא רק כאשר מניחן לשם מצוה, אבל אם מניחן שלא לשם מצוה, וכגון לשמירה ממזיקים (מ"ב שח סקכ"ד), מותר.
זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות. משום שמילה י"א שהאות אינה ע"י קיום המצוה אלא בעצם החותם, [ז"ל הספורנו בראשית (יז,יא): לאות ברית, זכרון תמידי ללכת בדרכיו בהיותו כחותם האדון בעבדו, עכ"ל]. משא"כ שבת ותפילין הם מאותו סוג כנ"ל.
יישר כח על המקורות הנאים.
אך מה שיש לעורר, ממה שכתב השו"ע סי' ל"א ס"א, שאסור להניח תפילין בשבת ויו"ט לפי שהן עצמם אות ואם מניח אות אחרת הוי זלזול באות שלהן. והנה כיון דלהלכה פוסקים ששבת ויו"ט לאו זמן תפילין, א"כ נמצא שמי שמניח תפילין בשבת ויו"ט לא מקיים בזה מצוה כלל, ולפי מה שצדדת זה אינו נחשב אות, וא"כ מה יש כאן זלזול בשבת ויו"ט.
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף צו עמוד א
וסבר רבי עקיבא שבת זמן תפילין הוא? והתניא, רבי עקיבא אומר: יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים - תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך - מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אות! 

נראה מהגמרא שכל הסיבה ששבת לאו זמן תפילין זה בגלל הזלזול באות. [דהיינו אם זה יהיה זמן תפילין ויניחו יהיה זלזול באות שבת].
 


יואל נהרי
הודעות: 858
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 285 פעמים
קיבל תודה: 358 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילין נקראו "אות"

שליחה על ידי יואל נהרי » 28 אוקטובר 2019, 00:41

מיקי כתב:
27 אוקטובר 2019, 22:19
יואל נהרי כתב:
27 אוקטובר 2019, 21:24
זה גם עוזר ליישב את הקושיא למה מילה עם תפילין יש ענין בזה, ושבת [גם אות] עם תפילין אסור משום זלזול באות
פירוש נפלא,
ובעצם הקושיה לא זכיתי להבין ,הרי שבת כל כלל ישראל כלולים באות, וכאן לכאורה, האות נקרא על הנימול, ולא על מניח התפילין?
כבר נתקשו בזה הפרי מגדים (במש"ז לא,א) והא"ר, והקשה עוד בפמ"ג, דגם בחול הוי התפילין זלזול במילת עצמו. 


ואכן מטעם זה יש אשר לא נהגו מנהג זה [תפילין במילה], יעוי' בס' 'מראית עין' לחיד"א
(חלק הלקוטים סי' ב) בשם ס' 'יד נאמן', וכן ב'מעשה רוקח'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • בכל אות יש שני ענינים. שרי - שרה.
  על ידי יואל נהרי » 22 נובמבר 2019, 12:27 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  0 תגובות
  64 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יואל נהרי
  22 נובמבר 2019, 12:27
 • הנצי''ב בקדמת העמק אות ג'
  על ידי הנופל » 09 דצמבר 2019, 13:08 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  1 תגובות
  96 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  11 דצמבר 2019, 18:30
 • הערה בעניין חלום אות נו"ן
  על ידי תיובתא » 02 מאי 2020, 23:32 » ב בית המדרש
  2 תגובות
  65 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  03 מאי 2020, 08:32
 • למה מזוזה שחסר בה אות אחת פסולה?... - העיון היומי
  על ידי כלומר » 07 אוגוסט 2020, 12:54 » ב ענינו של יום
  0 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי כלומר
  07 אוגוסט 2020, 12:54
 • חיפוש מקור - וישם ה' אות לקין - עיר מקלט
  על ידי עברי » 09 אוגוסט 2020, 22:08 » ב ש"ס ודף היומי
  3 תגובות
  60 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ספר וסופר
  09 אוגוסט 2020, 23:55

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח