תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים


פותח הנושא
יונה בן יעקב
מאמרים: 0
הודעות: 177
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 05 נובמבר 2019, 00:39

בנוסח יה"ר שבברכת כהנים בימים נוראים ושלש רגלים מופיע הנוסח הבא:

"ויהיו דברי נשמעים לעבודתך כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתנת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו"

ודבר זה תמוה, הלא מבואר בגמ' בשבת י': כי מעשה זה גרם לקנאת האחים עד שמכרוהו לבסוף ומחמת זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, ע"ש עוד בגמ'.

א"כ קשה בתרתי. חדא היאך מצויינת נקודה זו לשבח וכדוגמא שיש להתפלל עליה, ועוד כי עצם הדבר טעון ביאור, הא איפכא חזינן, כי בשעה שהלבישו אביו ליוסף בכתנת הפסים גרם הדבר קנאה ופירוד, ולא חן וחסד ורחמים.


יואל נהרי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 565
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 242 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

שליחה על ידי יואל נהרי » 05 נובמבר 2019, 00:51

ובעיני כל רואינו וכו' כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים ?????
שליחה על ידי יודע ספר » 04 מאי 2016, 13:38

בתפילה שאומרים בשעת ברכת כהנים ברגלים כשכהנים מנגנים את ה'שלום' המובאת בשערי ציון ומודפסת בסידורים, אנו אומרים כך:
ותתנו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ויהיו דברי נשמעים לעבודתיך כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו וכו'

האומנם????
אנו מבקשים למצוא חן בעיניו ית' ובעיני כל רואינו, כמו מי??? כמו יוסף הצדיק, ובאיזו שעה של יוסף הצדיק? לא בשעה שקראו לפניו 'אברך' במצרים, לא בשעה שמצא חן וחסד בעיני פרעה, אלא בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים!!!!!!! המושא לקנאה בין האחרים, והיא שהביא עליו את ההמשך הידוע!! האומנם??
ואם לא די בכך אנו מוסיפים 'כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו'!!!!!!!!! אנו אומרים מפורש שאצל יוסף הכתונת פסים הייתה לחן ולחסד בעיני כל רואיו!!!!
אתמהה!!!שליחה על ידי יאיר » 04 מאי 2016, 13:51

הגר"ח זייצ'יק כתב [ואני תפילה ח"ב עמ' 138]: אבל י"ל שאם נדקדק בנוסת התפילה "ב ש ע ה" כלומר באותה שעה שהלבישו אביו היה נסוך על פני יוסף הן ויופי אלוקי, ובגלל זיו וחן זה שמשמעם עליה גבוהה ועליונה ברוחניות היו באמת האחים משוכנעים והודו שהשראה עליונה חופפת עליו ולא הירהרו אחריו והיו מודים שזכה בעליה נדירה, אבל לאחר מכן השתנו בהערכתם כאשר החלו לחשוד שיוסף מנצל את חנו והצלחתו להשתרר עליהם אבל מה שאנו מבקשים מהקב"ה הוא עליה והצלחה ושישרה עלינו החן האלוקי דוגמת החן והחסד של יוסף הצדיק "באותה שעה". עכ"ל. והמשיך שם לבאר עד כמה המשיך אותו חן ללוותו עוד.

בספר דרך שיחה להגרח"ק:
לאחר ברכת כהנים ביו"ט אומרים ב"יהי רצון" "כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד כו' ובעיני כל רואיו" וקשה כי אדרבה לאחר הלבשת כתונת הפסים אז קינאו בו אחיו.
תשובה קינאו בו משום שעי"ז היה לו חן בעיני כולם.

במקור ברוך [ר"ב אפשטיין] כתב לבאר שעיקר הקנאה היתה על החן והחסד שנשא בעיני יעקב, שזו היתה הסיבה להלבשת הכתונת.

ויש עוד יישובים ואכמ"ל.

מענין לציין, שהגרש"מ דיסקין ב"משאת המלך" מבאר שזו הסיבה שהאחים הפשיטו את כותנתו של יוסף מיד כאשר בא אליהם, שכיון שהכותונת גורמת לנשיאת חן בעיני רואיו, חששו האחים שאם יוסף ישאר לבוש בה, לא יהיה הדין שרצו לדונו דין אמת, ולכן הפשיטוהו ממנה עוד קודם שדנו את דינו.

[קרדיט ל'מזמור שיר']שליחה על ידי יודע ספר » 04 מאי 2016, 13:57

אין מילים!!
על אף שעיקר הקושיה עדייין קשה לי אבל יש כאן כיון לתירוץ.
ומה שהבאת ממשאת המלך, חשבתי על זה שלכן מיד הפשיטו אותו, וגם את טבילת הכותונת בדם יש להבין [לא נראה רק בגלל שזה היה הבגד שלו] וכו'.
יש"כ.


שליחה על ידי יעבץ » 04 מאי 2016, 17:38

יש לציין מה שאולי לא שמים לב מיד. תפילה זו מורכבת מלשונות קצת 'חריגים' וכמו הדוגמה הנ"ל. והסיבה היא שהתפילה נוסדה על אדני השמות "היוצאים מפסוקים של ברכת כהנים". השמות מופיעים בסוגריים בתחילת התפילה, והמעיין יראה מיד שהתפילה עוקבת אחרי השמות הללו. ואולי זה מה שהביא את בעל התפילה להשתמש בכתונת פסים של יוסף. אולי יש למישהו מידע מה המקור ומי מחברה של תפילה זו?
ואגב, השנה שאל אותי אחד מפני מה אומרים פעמיים את הרבש"ע הנאמר על החלומות, וכי אין די בפעם הראשונה? השיבותי לו: הפעם השניה נועדה עבור אלו שחולמים באמצע...
משתמשים אלו הודו למחבר יעבץ עבור הודעתו:
כבוד שמים
חזרה למעלה


שליחה על ידי יודע ספר » 04 מאי 2016, 18:09

יכול להיות שהפעם השניה היא לאלו שחולמים שהם חולמים!...שליחה על ידי יהודי פשוט מאוד » 25 ספטמבר 2017, 09:54

בענין הנ"ל, יש מי שיודע לעשות סדר בענין מה אומרים, האם רבונו של עולם או יהי רצון?
בשערי ציון כתוב לומר הנוסח של יהי רצון, ובשם הגר"א מובא לומר הרבונו של עולם, ונראה שיש נידון על הניגון בפסוק האחרון
אבל יש מקומות [חו"ל?] שנוהגים לנגן על כל פסוק, ואז יש את הנידון הנ"ל על האחרון מה יאמרו, אבל נמצא שאמרו גם רבונו של עולם וגם יהי רצון
אבל לדידן שנהגו לנגן רק באחרון, א"כ מה אומרים???שליחה על ידי זענדל » 21 ינואר 2018, 19:13

אולי יש למישהו מידע מה המקור ומי מחברה של תפילה זו?
התפילה הובאה בספר שערי ציון לר' נתן נטע הנובר, ובסידור בית השואבה דף רג כתב תפילה זו בשם החיד"א נמצאת בכת"י


שליחה על ידי גבריאל פולארד » 21 ינואר 2018, 19:54

יהודי פשוט מאוד כתב:
בענין הנ"ל, יש מי שיודע לעשות סדר בענין מה אומרים, האם רבונו של עולם או יהי רצון?
בשערי ציון כתוב לומר הנוסח של יהי רצון, ובשם הגר"א מובא לומר הרבונו של עולם, ונראה שיש נידון על הניגון בפסוק האחרון
אבל יש מקומות [חו"ל?] שנוהגים לנגן על כל פסוק, ואז יש את הנידון הנ"ל על האחרון מה יאמרו, אבל נמצא שאמרו גם רבונו של עולם וגם יהי רצון
אבל לדידן שנהגו לנגן רק באחרון, א"כ מה אומרים???
במשנ"ב בב' מקומות [סי' ס"ה וסי' קל] כתב כהגר"א, וכתב לדייק כן גם מדעת הרמ"א סי' קכח.
ראיתי פעם מציינים שבאחד מספרי הרב טשזנר [אולי שיח תפלה] כתב דדברי המשנ"ב נאמרו רק בחו"ל ולא בא"י, ולא ראיתי בפנים ולכן לא כ"כ הבנתי החילוק, כי טענות המשנה ברורה שייכות גם בא"י לכאו'.
מדברי השע"ת או"ח סי' קפז מבואר דהתבואת שור היה אומר הנוסח דבשערי ציון.שליחה על ידי רפאל זהבי » 24 ינואר 2018, 23:00

ואכן בקהילות בחו"ל נהגו לומר את שני התפילות.
ומה שאכן באמת תמוה זה מנהגנו כהיום לומר את התפילה הזו ולא את התפילה של הטבת חלום, שכפי המבואר בגמ' 'מאן דחזי חלמא לימא בשעה דפרסי כהני ידייהו אני שלך וחלומתי שלך וכו' וכבר כתב ע"כ המ"ב שאומרים זאת ברגלים משום שאי אפשר לו שלא חלם חלום בין רגל לרגל, וא"כ יש להבין מנין נשתרש המנהג לומר את התפילה שהובאה בסידור שערי ציון.
ומידי דברי בענין זה יש לתמוה עוד על מה שנוהגים בכל חזרת הש"ץ לומר 'אדיר במרום' שהלא המעיין בגמ' שם לגבי הטבת חלום ממשיכה שם הגמ' ואומרת שאם גמר את כל ההטבת חלום ועדיין לא סיים הש"ץ יאמר גם 'אדיר במרום' [ותלוי שם לפי הגירסאות בגמ' -כמדומני הרי"ף, האם יאמר רק 'אדיר במרום' או גם, ובכ"א מבואר מכל הנזכר ש'אדיר במרום' הוא גם ניתקן לחלומות, וא"כ מה ענין לאומרו בכל יום וכי כל יום חולמים אנו חלומות המצריכים אחריהם הטבה ?
ובאמת שאלתי תלמידי חכמים גדולים בזה ואמרו לי שאינם אומרים זאת.
ועל כל זאת יש לן לדעת שאי אפשר וקשה לשנות ממה שנהגו מדורי דורות וכבר מר מרן הגריש"א "נתקדשה הטעות".שליחה על ידי סבא » 24 ינואר 2018, 23:11

יודע ספר כתב:
בתפילה שאומרים בשעת ברכת כהנים ברגלים כשכהנים מנגנים את ה'שלום' המובאת בשערי ציון ומודפסת בסידורים, אנו אומרים כך:
ותתנו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ויהיו דברי נשמעים לעבודתיך כשם שנתת את יוסף צדיקך בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו וכו'
האומנם????
אנו מבקשים למצוא חן בעיניו ית' ובעיני כל רואינו, כמו מי??? כמו יוסף הצדיק, ובאיזו שעה של יוסף הצדיק? לא בשעה שקראו לפניו 'אברך' במצרים, לא בשעה שמצא חן וחסד בעיני פרעה, אלא בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים!!!!!!! המושא לקנאה בין האחרים, והיא שהביא עליו את ההמשך הידוע!! האומנם??
ואם לא די בכך אנו מוסיפים 'כשם שנתת את יוסף וכו' בשעה שהלבישו אביו כתונת פסים לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואיו'!!!!!!!!! אנו אומרים מפורש שאצל יוסף הכתונת פסים הייתה לחן ולחסד בעיני כל רואיו!!!!
אתמהה!!!
תשובה נוספת מהרב דורון גולד, ראה-
viewtopic.php?style=1&f=6&t=1628
אגב, האם לא הגיע הזמן שירים משהו את הכפפה לסדר את כל השאלות, ולצרף אשכולות חוזרים על עצמם? אולי יצירת "מפתח" תתאים?
ואם תטענו "קרינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא",
צודקים אתם אבל מה אעשה וזקנתי ושבתי ואין זאת בכוחי.


שליחה על ידי טללי אורות » 29 נובמבר 2018, 15:12

ראיתי בספר תורת רבינו שמואל סלנט זצ"ל (ח"א עמ' מ"ה) שנשאל ע"י הרב דובעריש רויזנצוויג זצ"ל מפילדלפיה, את השאלה הזו.
מעניינת מאד היא תשובתו הכמו- מתחמקת של הגר"ש ואני מצטט:
"בדברי ה'יהי רצון' הנדפס באיזה נוסחאות, אין לי עסק בזה באגדות כאלו ובנוסחאות שונות של היהי רצון, שאין אומרים בינינו". עכ"ל
 


יוסף יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 531
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 165 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

שליחה על ידי יוסף יצחק » 05 נובמבר 2019, 01:07יואל נהרי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 565
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 242 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תמיהה עצומה בנוסח יה"ר שבברכת כהנים

שליחה על ידי יואל נהרי » 05 נובמבר 2019, 01:16

יוסף יצחק כתב:
05 נובמבר 2019, 01:07
ובקצרה: viewtopic.php?f=9&t=679
אני צריך ללמוד פעם איך עושים את זה.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח