על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?


פותח הנושא
אריך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי אריך » 20 מרץ 2017, 08:35

אתכבד להעלות כאן את השאלה הגדולה שקופצת כשמתארים את הסבל שהיה לישראל במצרים, במשך עשרות רבות של שנים, בעינוי דיכוי ועבדות וכו'.

על מה באתנו כל זאת?
האם זה עונש? ואמנם בס' יחזקאל מתואר החטאים שלהם במצרים, אבל האם בתור סיבה לעבדות ולעינוי?
והלא הובטח הדבר לאברהם בברית בין הבתרים, הרי שאין הדבר כעונש.

וכנראה הגישה היא שרק כך יכול לצמוח עם ישראל, רק מתוך שאין לו מקום בעולם, והוא מדוכא ומושפל תחת העמים ורק ה' הוא זה שמוציא אותו.
וזה קשור לאותם ג' דברים שנקנים ביסורים, כלומר שאינם יכולים לצמוח בשובה ונחת מתוך העולם, אלא יש כאן שבירה של משהו שטחי.

כדאי לתת את הדעת לברר שאלה זו היטב, כי גם אם לא נשאל את עצמנו, הילדים ישאלו אותנו.


יאיר
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 996
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי יאיר » 20 מרץ 2017, 15:35

יש להזכיר הגמ' שע"כ ששאל אברהם אבינו ע"ה בד' מילים "במה אדע כי אירשנה"

נגזר "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך 400 שנה וכו' "


מנדי
מאמרים: 0
הודעות: 60
הצטרף: 05 ינואר 2016, 11:23
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי מנדי » 20 מרץ 2017, 20:07

אריך כתב: והלא הובטח הדבר לאברהם בברית בין הבתרים, הרי שאין הדבר כעונש.
לענ''ד דבר זה לא מחייב שאין זה עונש,
יכול להיות שהובטח לאברהם אבינו ואעפ''כ זה יהיה עונש, למה לא ?


פותח הנושא
אריך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי אריך » 20 מרץ 2017, 20:12

מנדי כתב:
אריך כתב: והלא הובטח הדבר לאברהם בברית בין הבתרים, הרי שאין הדבר כעונש.
לענ''ד דבר זה לא מחייב שאין זה עונש,
יכול להיות שהובטח לאברהם אבינו ואעפ''כ זה יהיה עונש, למה לא ?
רחוק מן הדעת לומר שעינוי מצרים נגזר על ישראל מפני שהתקלקלו שם במצרים (כמ"ש ביחזקאל), וכל זה הובטח לאברהם מאז.

זה יכול להיות עונש על מה שאמר אברהם במה אדע וכמו שאמרו חז"ל בנדרים מפני מה נענש אברהם וירדו בניו למצרים, ויש שם ג' הסברים מה היה החטא. ומ"מ כבר ביאר לן מהר"ל בגבורות שאין הפירוש שכל הגלות והשעבוד היה נטו על החטא של אברהם, ובודאי שיש בזה הרבה מעבר לכך, אלא שלולי היה איזה חטא לא היה ראוי שיירדו.


מנדי
מאמרים: 0
הודעות: 60
הצטרף: 05 ינואר 2016, 11:23
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי מנדי » 27 מרץ 2017, 08:46

האר''י כותב שגלות מצרים היה לתקן את חטא קרי של אדם הראשון כשפירש מחוה ק''ל שנים.


אאא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 257 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי אאא » 28 מרץ 2017, 00:12

הענין מבואר היטב בשער הכוונות לאריז"ל (דרושי הפסח דרוש א'):

בענין פסח ויציאת מצרים.
הנה נודע מ"ש ז"ל כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ודור הפלג' סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי מחמת עונותם. ודע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרי' היו בחי' אותם הנצוצו' של קרי שהוציא אדה"ר באותם ק"ל שנים עד שלא נולד שת כמ"ש ז"ל.

ואח"כ באו בגלגול בדור המבול ולכן היו גם הם משחיתים זרעם על הארץ כעין השורש אשר משם נוצרו וחוצבו עד שנימוחו. וזמש"ה וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ ונודע כי הקרי נק' רע והמוציאו נק' רע כמש"ה ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וכתיב אוי לרשע רע וכתיב לא יגורך רע כנדרש בס"ה. ונמצא כי הדור ההוא היו ממש רעת האדם הידוע הוא אדה"ר וזמש"ה אמחה את האדם אשר בראתי הוא אדה"ר עצמו שנברא ע"י השי"ת עצמו ואלו ניצוצותיו ורצה למחותם ואח"כ הם עצמם חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה ועליהם כתיב וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם בנוי דאדם קדמאה והבן זה. ולכן נק' בני האדם לרמוז כי היו טיפות קרי ולכן הם בני האדם דכורא בלי נוק' וגם אז הוסיפו לחטוא עוד למרוד בעליון אבל לא היו באותו עון הא' של השחתת זרע כדור המבול.

וצריך שתדע כי ענין הנשמות הם כענין הזהב הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין אותו הוא מלא טינוף וסיגים דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו ולא הדר עד יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך לא ראי זה כראי זה ובכל זיכוך מזדכך לאט לאט עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב ואחר כך ניכר היותו זהב. וכן הענין בנשמות. כי בחטאו של אדה"ר נתערב טוב ברע ובפרט בניצוצות האלו של הקרי שהוליד בק"ל שנים.


וכבר נתבאר אצלנו בדרוש שכיבת הלילה ובק"ש שע"ה כי ניצוצות הקרי הם חשובות מאד וקדושות אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים בירור אחר בירור לתקנם ועד"ז היו אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט עד אשר התחילו להתקן ולהראות בחי' הזהב שבהם וזה היה בדור מצרים. ובזה תבין טעם נכון למה נגזר עליהם אותו השעבוד הקשה שאין כמותו כי כנגד מה שחטאו בדור המבול להשחית את זרעם נגזר עליהם כל הבן הילוד היאור' תשליכוהו דוגמת עונש המבול עצמו. וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה הבה נלבנה לבנים כו' נאמר וימררו את חייהם בחומר ובלבנים כו'. וכבר הארכתי במ"א בזה בסוד שבת ודינין במרה איפקוד וע"ש היטב.

ואמנם היות השעבוד בארץ מצרים הטעם הוא כי הנה נודע שכל הנשמות באות מן החסדים והגבו' אשר במוח הדעת כי שם תלוי סוד הזווג כמש"ה והאדם ידע את חוה אשתו כו' ואיש לא ידעה לכן נקרא דעת להורות כי משם נמשכת טפת הזווג הנק' בלשון ידיעה כנז'. ומה גם אותם הנשמות של הדור ההוא של מרע"ה וכבר נתבאר אצלנו כי משה הוא מבחי' הדעת וכן כל הדור ההוא הם מבחי' הדעת אלא שהם יצאו אל הקליפו' לסבת היותם טיפות קרי בק"ל שנים קודם שנולד שת אבל משה היה מבחי' שת עצמו כנודע ולכן עליו אתמר ותרא אותו כי טוב הוא ואינו כשאר טיפות רעות של אדה"ר בק"ל שנה כי אחר כלם נולד שת בדמותו כצלמו אבל האחרים היו בדמות שדין ורוחין ולילין ולכן אמר משה עליהם ואל אראה ברעתי.

וכבר נתבאר זה במ"א ולהיות כי כל אותו הדור היו מבחי' הדעת ונודע כי כשח"ו פוגמים למטה באיזו מדה וספי' עליונה הנה הם גורמים הקלי' שיתאחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגם ולכן ירדו ישראל למצרים שהם סוד הקלי' היושבת באחוריים של דעת העליון וכמ"ש אצלנו בענין מצרים שהוא מצר העליון שהוא הגרון ופרעה הוא העורף הקשה שבאחורי הדעת והיו אותם הקלי' נאחזים ויונקים כל שפע הנמשך מן הדעת דז"א ולכן ישראל שבאותו הדור שהם מן הדעת אלא שהיו בסוד הפגם שהיו בחי' הנצוצות קרי לכן נשתעבדו לפרעה ולמצרים היונקים כל שפע הדעת יען כי הם גרמו לכל זה. וכל ענין הגלות הזה של מצרים היה לצרף ולתקן בחי' ניצוצות הקדושות ההם בסוד ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים והבן זה כי נדמה מצרים אל הכור אשר בתוכו ניתך הזהב ונפרד מן הסיגים ונתקן.


יאיר
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 996
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי יאיר » 03 אפריל 2017, 02:32

כעת שמעתי שהאברבנאל בפירושו לתורה בפס' של ברית בין הבתרים ובפירושו להגש"פ מביא מאמר ומבאר בו באריכות ג' הסברים לגלות מצרים. עונש על מכירת יוסף, מידת החסד ודרך הבחירה. עיי"ש בהרחבה.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 06 מרץ 2018, 18:50

נא לצרף עם אשכול זה-
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... f=6&t=1722


שואל ומשיב
מאמרים: 0
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי שואל ומשיב » 06 מרץ 2018, 22:18

בגמ' נדרים לב. הביאה כמה טעמים מדוע גלו ישראל,
ועי' בשיטמ''ק שם שכתב דלא פליגי אלא זה וזה גורם.
ובספורנו (בראשית טו, יג) כתב שהחל השעבוד רק לאחר שהעוו את דרכם.


משה הלוי-שחור
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 224
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:09
נתן תודה: 86 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי משה הלוי-שחור » 09 מרץ 2018, 00:28

הבאת כל השיטות במקורותיהם עם ביאור המיישב את רובם כאחד יש בפתיחה כוללת להגדה של הרב מלצן [מחבר שביתת השבת וסידור הגר"א] להלן קישור לאתר ספרים עבריים http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=


משה הלוי-שחור
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 224
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:09
נתן תודה: 86 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי משה הלוי-שחור » 09 מרץ 2018, 07:23

הנה חלק ראשון מההקדמה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


ישי בן ישראל
מאמרים: 0
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 29 מרץ 2018, 14:41

בשולי הדיון, מעניין להביא את דבריו של הר"א מילר, שאין בהם כ"כ מן החידוש בעיקר הדיון, אולם הם מעניינים ביחס לבחינת דרכו של הוגה זה.
כך כתוב בספר אור עולם י:
"שאלה: האם גלות מצרים היתה עונש על מכירת יוסף? ת. לא! שהותינו במצרים לא היתה עונש כי אם הכנה הכרחית לתפקידנו כאומה הנבחרת. מצרים מכונה כמה פעמים בתנ"ך בכינוי כור הברזל כבשן ברזל, בו עוצבה דמותנו ובו למדנו לא מעט לקחים חשובים. למדנו בין השאר לרחם על עבדים וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים (דברים ה' י"ד), השהות במצרים לימדה אותנו לרחם על הסובלים, כמובן נדרשים אנו לזה כי גרים הייתם בארץ מצרים לזכור את הקושי של תחושת הזרות ולהתייחס בחמימות לגרים. רבים מספור הם הלקחים שלמדנו בכור הברזל הזה שמצרים שמו. בכל דבר יש כמובן גם לקח פואטי כמבואר בחז"ל וגם אותו צריך ללמוד אבל בחומש איננו מוצאים בשום מקום שהשבטים נענשו על מכירת יוסף" (ההדגשה איננה במקור).
וכאן הבן שואל: גישה זו המוצגת בדברי ר"א מילר, שטעמי חז"ל לדברי תורה באופן שאין אזכור לכך בתורה, יש לקחתם בעירבון מוגבל - 'פואטי' בלשונו, אשר כפי המופיע במילון העברי הכוונה "לִירִי, פִּיּוּטִי, שִׁירִי" - האם היא גישה חרדית מקובלת? לענ"ד נראה שהתשובה ע"כ היא שלילית, ותמהני כי הר"א מילר נחשב למיטב ידיעתי להוגה חרדי מקובל.
(יתכן כי הדברים באור עולם לא ערוכים בצורה מדויקת).


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 15:03

הגאון ר' אביגדור מילר אינו רק "הוגה חרדי",
אלא מקובל כת"ח גדול עד מאוד,
יש לדעת כי הוא מסר נפשו למען הכלל, וכתב בשפה שתקרבם, אבל הוא עצמו אפילו הקפיד לא לדבר אנגלית בבית, הכרתי בארה"ב את משפחת בראג ילדיו, והם מהעילית שבעילית של בני התורה.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 15:20

תשע הסודות להיות אדם גדול.pdf
רצו"ב מאמר תשע הסודות מהגאון ר' אביגדור זצ"ל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


ישי בן ישראל
מאמרים: 0
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 29 מרץ 2018, 15:50

סבא כתב:
תשע הסודות להיות אדם גדול.pdf
רצו"ב מאמר תשע הסודות מהגאון ר' אביגדור זצ"ל
הקובץ שצירפת מעניין מפאת שהוא משקף את השילוב של חיי מחשבה ורוח עם תורת המעשה לפרטי פרטים.
מעניין אם כך באמת הייתה דרכו של ר"א מילר או שמא זוהי הבנתו של כותב המאמר - שהוא בודאי לא משקף את ר"א כדמותו וכצלמו, בהבאתו, לדוגמא, את משנת מוהרנ"ת, ובכלל, כל הסגנון.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 17:22

כמובן שאין זה לשונו של רבי אביגדור [הוא היה רחוק מאוד ממוהרנ"ת], אלא בנוי על פי שיעוריו [לקוח מהעלון "טוב לחסות בה'", שיוצא בתל אביב].
יש המון חומר מר' אביגדור, אבל רובו המכריע ביידיש ואנגלית, ורק זה מצאתי בעברית.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 17:35

כעת ראיתי שמאמר זה הוא הראשון בסדרת אור עולם, ושם באמת לא מופיע מוהרנ"ת, ועוד הרבה חילוקים.
רצו"ב חלק א
עשר הדרגות א.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: על מה ולמה סבלנו כ"כ במצרים?

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 17:37

והנה חלק ב' [אני חייב לחלק לשניים כי אי אפשר להעלות יותר ממגה אחד בכל פעם].
עשר הדרגות ב.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים